Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Taxe d'habitation

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2004-11-13 00:53:10

Vanaf vrijdag 11 november is de nieuwsgroep Wonen en leven in Frankrijk verplaatst naar de gelijknamige website en zal voortaan verder als forum door het leven gaan. De inschrijvingsprocedure is aanzienlijk vereenvoudigd en de mogelijkheid om de berichten - nu per onderwerp - per e-mail te ontvangen, blijft bestaan. Bovenaan elke berichtenlijst is aan te klikken of men wel of geen e-mail wenst te ontvangen. Wie zich heeft ingeschreven kan vanaf dat moment steeds inloggen door te klikken op 'login' onderaan in de linker menubalk. Wie nog vragen heeft over de inschrijving, inloggen, e-mailgebruik e.d. kan zich wenden tot de moderator, info@infofrankrijk.com. Wim Bavelaar

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2004-11-29 17:41:16

Ik zou nog proberen wat meer informatie te vinden over de manier waarop de woonbelasting, de taxe d'habitation wordt berekend. Voorlopig nog het volgende gevonden:
de belasting is bebaseerd op de bruto huurwaarde - in Frankrijk geheten de valeur locative brute. Voor mensen die in eenvoudige huizen wonen en lage inkomens genieten, kunnen gemeenten per bewoner aftrekposten invoeren, die leiden tot een base nette d'imposition. Daarop worden de percentages losgelaten van de gemeente en van het departement en eventueel andere lokale overheidsdiensten.  Bij ons resp. 10,7  en 7,7%. Die bedragen worden bijelkaar opgeteld, vermeerderd met € 35 beheerskosten en dat is de woonbelasting.

Die bruto huurwaarde wordt jaarlijkse aangepast en is gebaseerd op oude vaststellingen (1970) van de waarde van het onroerend goed door het kadaster en in de loop der jaren door de fiscus aangepast via een parlementair besluit. De huurwaarden zijn in 2004 met 1,5% verhoogd. Ook de burgemeester van je dorp en een commissie passen die huurwaarde nog aan voor elementen als welstand (flat of alleenstaand huis), comfort en luxe, geografische ligging en bouwkundige staat.  De vraag blijft nog, hoe die gemeentelijke commissie dat aanpakt. Als ik op onze mairie ben, zal ik er naar vragen.
Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2004-11-29 22:51:54

Toch nog een vraag in hetzelfde bericht:
Moet er over een niet bewoonbaar huis Taxe d'habitation worden betaald? Kreeg namelijk dit jaar ineens een aanslag voor een oude boerderij, die ik aan het opknappen ben. Er zit een dak op, maar binnenin is alles nog volledig leeg.

Groet, Jeroen

 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2004-12-01 22:14:09

Hoe hoog moet die aanslag dan wel niet zijn geweest en op grond van welke kadastrale huurwaarde heeft men de berekening gemaakt. Voor de andere lokale belasting, de taxe foncière,  geldt het volgende (staat op de website):
Bij nieuwbouw, grote restauratie en/of uitbreiding (in oppervlak of hoogte) is twee jaar gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de taxe foncière sur les propriétés bâties met een speciaal formulier aan te vragen. De vrijstelling geldt alleen voor panden met een woonbestemming (eerste of tweede woning) en moet men binnen 90 dagen na gereedkomen (achèvement) van de bouw aanvragen. De vrijstelling gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de achèvement. Niet alle gemeenten verlenen die vrijstelling meer, zo'n 1300 hebben dat voordeeltje al afgeschaft. Een woning wordt geacht achevé te zijn, als er in brede, algemene zin in gewoond kan worden, ook al ontbreken nog diverse aspecten van de inrichting, zoals verwarming, elektriciteit, hang- en sluitwerk, schilderwerk, behangetje e.d. Vooral als je nog in Nederland woont is het niet onverstandig de achèvement zo lang mogelijk te rekken. Als de bouw volgens de lieden van het belastingkantoor te lang duurt, gaan ze vragen stellen. 'Gewoon die formulieren terugsturen met de aantekening dat het huis nog niet bewoonbaar is wegens… Dat is wel een paar jaar vol te houden', zo luidt het advies van de Nederlanders die al een keer met dit bijltje hebben gehakt.
Dus even navragen lijkt me niet onverstandig.
Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2004-12-13 12:31:16

Nog even terugkomend op de veronderstelde vrijstelling van de betaling van de plaatselijke belastingen. Er zijn inderdaad wat zaken door elkaar gehaald. De taxe foncière (de grondbelasting): nieuwbouw, verbouwingen en aanbouw zijn vrijgesteld van deze belasting voor wat betreft het departementale en regione deel gedurende een periode van twee jaar volgend op de voltooiing van het werk. Bij het werken met een bouwvergunning, hetgeen in vrijwel alle situaties het geval zal zijn, zal een verklaring moeten worden gestuurd, waarin de eigenaar meldt dat het werk opgeleverd is. Wie een bouwvergunning heeft ontvangen, moet uiterlijk binnen twee jaar met het werk zijn begonnen. De taxe d'habitation (woonbelasting) is verschuldigd op het moment dat men het genot (la jouissance) bezit van het onroerend goed. De meetdatum voor deze vaststelling is altijd de situatie op 1 januari van elk jaar.
Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2004-12-20 13:22:34

Weet iemand hoe het gaat met de aanslag voor de Tax d’ Habition bij bloot eigendom en vruchtgebruik?

Een echtpaar heeft het eigendom van hun Franse huis aan de (in Nederland wonende) kinderen geschonken. Het echtpaar blijft in het Franse huis wonen, ze zijn vruchtgebruikers zolang ze leven. De kinderen zijn dus bloot eigenaren.

Wie krijgt de aanslag van de Taxe d’ Habition?

vr.gr.

Gerard

avatar#5377
Truze
Berichten: 3
Reacties: 76

#6 Geplaatst: 2004-12-20 13:45:04

Hallo Gerard,

Ik heb er geen verstand van maar ik denk dat, als de kinderen de eigendom hebben verkregen middels een notariele akte, dat dan de kinderen de aanslag voor de taxes krijgen en moeten betalen.

Zouden de ouders de taxe betalen, dan ziet de fixus dat als een schenking. Nu mag je als ouder elk jaar zonder problemen iets van 4000 euri aan je kinderen schenken, maar als je dat al hebt gedaan, komt die betaling van taxes er nog bij en dan trekt de belasting aan de bel.

Hebben de ouders niet overwogen om huur aan de kinderen te betalen? Is ook een leuke manier om je vermogen af te romen. Huur van een tweede(vakantie) huis is onbelast sinds de hypotheek van een tweede huis niet meer aftrekbaar is, dus daar komen de kinderen niet door in belastingproblemen. Aan de andere kant is de betaalde huur door de ouders weer een post voor hun belastingaangifte.

Wellicht is een en ander ook op te vragen via de notaristelefoon.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#7 Geplaatst: 2004-12-20 18:18:10

De taxe d'habitation is een woonbelasting. Huurders, bewoners/eigenaren en bewoners/vruchtgebruikers betalen dus deze taxe.

Wim

avatar#5377
Truze
Berichten: 3
Reacties: 76

#8 Geplaatst: 2004-12-20 20:45:42

Hoi Wim, als de kinderen nog in Nederland wonen en daar belastingplichtig zijn, dan moeten zij de huurinkomsten wel opgeven.

En de huurpenningen blijven voor de ouders  ook  het noemen waard op het aangiftebiljet.

Of hebben we het nu allebei over twee verschillende dingen.

Het blijft natuurlijk zo, dat wie geen huur betaalt en wie geen huur ontvangst, ook niets hoeft op te geven. Maar als je er je voordeel mee kunt doen, waarom zou je die constructie dan niet volgen?

Groetjes

Truze