Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

plus value

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-01-18 20:11:58

Hallo, Hoe lang moet je in een huis ( résidence principale ) wonen om geen plus value te betalen bij verkoop ? Kan ik bvb. , na 9 maanden gewoond te hebben , mijn résidence principale verkopen zonder de plus value te betalen ? Marijke

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-01-18 22:47:26

Voor een résidence principale hoeft nooit belasting op de plus-value te worden betaald. Lees meer over dit onderwerp op de site. Trefwoord: plus-value.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2005-02-17 11:42:11

Gezien de grote kennis van Wim is mijn info hieronder wellicht verouderd. Toch lees ik nog vaak het volgende:

"Nederlanders, die in Frankrijk ingezetene worden komen pas voor vrijstelling van de plus-value in aanmerking als zij voorafgaand aan de verkoop minimaal 1 jaar fiscaal ingezetene van Frankrijk zijn geweest.    Nederlands-ingezetenen, die in Frankrijk onroerend goed kopen, kopen per definitie een tweede huis, vakantiehuis etc. dat dus niet als hoofd-verblijfplaats wordt beschouwd en waarover bij verkoop dus plus-value verschuldigd is."

Misschien dat iemand dit kan bevestigen c.q. ontzenuwen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2005-02-20 19:35:43

Op de website van de overheid

http://vosdroits.service-public.fr/vosquestions/F1060.html 

is het een en ander te vinden. Als je Frans wat behoorlijk is, kom je er wel uit. De toelichtende tekst slaat op de plus-value die niet-Fransen verschuldigd zijn bij de verkoop van hun résidence principale. Als je echt vast woont in Frankrijk geldt er geen termijn als fiscaal ingezetene. In andere gevallen moet je aantonen dat je twee jaar onder de Franse fiscus hebt geleefd:

1- Pour les personnes domiciliées en France  

Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées.

La résidence principale est la résidence habituelle et effective.

L'exonération ne peut donc pas s'appliquer à des immeubles dont l'occupation au moment de la vente répond à des motifs de pure convenance, notamment lorsque le propriétaire vient occuper le logement peu de temps avant la vente et pour les besoins de cette dernière.

L'immeuble peut être détenu directement par le contribuable, ou par l'intermédiaire d'une société de personnes telle qu'une société civile immobilière (SCI), dont l'associé personne physique occupe un logement gratuitement.

L'exonération est de droit, quelque soit le motif de la cession. Elle s'applique non seulement à l'immeuble ou partie d'immeuble cédé, mais aussi aux dépendances immédiates et nécessaires vendues simultanément, notamment au terrain entier (à condition que la construction ne soit pas vendue comme terrain à bâtir et soumise à ce titre à la TVA immobilière).

2- Pour les personnes domiciliées hors de France  

La plus-value de cession de l'habitation en France d'une personne non résidente en France et ressortissante de la Communauté européenne est exonérée.

Cette exonération ne concerne que les personnes physiques, elle n'intervient qu'une seule fois, lors de la première cession à compter du 1er janvier 2004.

Il est admis de ne pas prendre en compte les cessions qui ont bénéficié d'une autre exonération ou pour lesquelles aucune plus value n'a été constatée.

Le contribuable qui souhaite bénéficier de cette exonération doit pouvoir justifier qu'il a été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins deux ans, à un moment quelconque antérieurement à la cession.

La justification de cette domiciliation n'est soumise à aucun formalisme particulier. Cette justification peut être apportée par la production des avis d'impôt sur le revenu des deux années concernées, dans la mesure où ils résultent de déclarations régulièrement déposées dans les délais légaux.

Een tikje vreemd vind ik het nog wel. Hoe kun je een résidence principale in Frankrijk hebben, terwijl je domicilie niet in Frankrijk ligt?

We zoeken verder.

Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2005-02-22 18:57:50

Antonia die helaas met haar Macje niet kan posten in deze groep stuurde me nog een reactie over bovenstaand verhaal:

Volgens mij betreft de uitzondering: mensen die aantoonbaar (belastingaanslagen) twee jaar fiscaal in Frankrijk hebben gewoond. De uitzondering geld maximaal een keer. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op mensen die in Frankrijk hebben gewoond, en nu weer ergens anders wonen. Ze kunnen dan hun Franse woning, die ten tijde van de verkoop niet meer hun eerste woning is, verkopen zonder plus-valuebelasting.

Kortom, heel nuttig voor mensen die na enige jaren weer terugkeren naar Nedeland en na kortere of langere tijd hun Franse huis verkopen.Tenminste, dat is wat ik er in lees.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2005-02-22 19:36:01

Ik heb inmiddels ook een reactie binnen van onze Franse fiscalist. Zijn commentaar op het al dan niet fiscaal ingezetene moeen zijn om te kunnen profiteren van de vrijstelling op de plus-valuebelasting op je hoofdbewoning.

In de instructies is geen minimale termijn voorzien.

Het volstaat in beginsel derhalve dat de betrokkene op het ogenblik van de transactie over een 'résidence principale' beschikt en de facto een fiscaal Franse ingezetene is.

Wel vestigen we uw aandacht op het feit dat de 'résidence principale' volgens de instructies moet overeenstemmen met de 'résidence habituelle et effective'.  Er is hierbij gepreciseerd dat : une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération.

Ofwel: een tijdelijke gebruik van het kan niet als voldoende worden beschouwd om het huis het karakter te geven van een hoofdverblijf om daarmee in aanmerking te komen voor de vrijstelling (van de plus-valuebelasting).

Een woonplaats van korte duur, bijvoorbeeld voor iemand die Franse ingezetene wordt en deze korte tijd nadien van de hand doet, zou dus om deze reden kunnen worden geherkwalificeerd. Er moet dus in een voldoende mate van vaste bewoning zijn voorzien.

Verder is er gepreciseerd : "Lorsqu'un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence", zodat dit een feitenkwestie blijft die door iedere inspecteur te beoordelen is, maar het is duidelijk dat enige omzichtigheid geboden is.

De Franse tekst: Bij twijfel moet de belastingplichtige bewijzen dat het echt om zijn hoofdverblijf gaat.

De verwijzing naar de ingediende aangifte als 'fiscaal ingezetene' kan een conformtabel middel zijn om aan te tonen dat men een Franse ingezetene is. Dit is evenwel - gelet op hogere bepaling van 'residence habituelle et effective' - niet automatisch voldoende.

Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar het komt er op neer dat er geen termijn is en dat je echt je hoofdverblijf moet verkopen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de belasting op de overwinst.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2005-02-22 21:32:00

Mac OSX en mozilla/firefox zou moet lukken met een macje.

www.mozilla.org

kees

avatar#323
antonia
Berichten: 25
Reacties: 392

#7 Geplaatst: 2005-02-24 12:11:47

ja het werkt!

Antonia

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2005-02-27 23:35:19

Na al het gehannes, ook van mijn kant hiep, hiep, hoera! Welkom in de kring, Antonia.

Wim