Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Dagelijks leven, werken

Dagelijks leven, werken

De taal en cultuur, gebruiken en gewoonten, eten en drinken, recepten

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Wat mag op welk soort terrein

Auteur Bericht

avatar#5384
Diana
Berichten: 2
Reacties: 4

#0 Geplaatst: 2005-01-29 00:26:40

Wij zijn van plan een internationale hondenschool c.q. gedragscentrum te beginnen in Frankrijk. Met name voor het gedragscentrum is het nodig dat wij een aantal campeerplaatsen (max. 25) kunnen bieden voor onze klanten.   Ik heb al begrepen dat de hondenbusiness onder de agragische sector valt.   Nu zien wij verschillende soorten terreinen (evt. met huis erop) te koop staan, zoals terrain agricole, terrain de loisirs, etc.   Wij kunnen echter nergens vinden wat nou mag op het ene of het andere terrein.   Wie kan ons helpen? Wie heeft antwoord voor ons of waar kunnen we deze informatie vinden.   M.v.gr. Diana

avatar#5351
Johan (Fr)
Berichten: 32
Reacties: 115

#1 Geplaatst: 2005-01-29 00:39:42

Diana,

De best geplaatste personen/instanties die je kunnen helpen, zijn vooral:

* Notaris

* Burgemeester

* SAFER

Wel opletten voor de laatste instantie, want die leggen, als ze kunnen of als er paysans in de buurt zitten, op alle terreinen groter dan 1 HA beslag. Hen maakt het niet uit of er een pracht van een kast op staat. Als er een boer in de grond geïnteresseerd is om z'n koebeesten op te laten grazen, heeft hij van SAFER de voorkeur. En dan mag gelijk wie er nog een pak geld bovenop gooien, hebben zal ie het nooit.

Succes !

Johan (Fr)

avatar#1802
empyrée
Berichten: 4
Reacties: 78

#2 Geplaatst: 2005-01-29 17:52:46

Beste Johan,

Volgens mij is dat laatste voor wat betreft Safer een beetje overdreven.

Wij hebben met Safer van doen gehad bij de koop van ons huis en voor zover ik begrepen heb is het zo dat het alleen gekocht kan worden als er een boer is die via Safer eenzelfde bedrag biedt voor het geheel.

Tevens hebben wij gebruik gemaakt van een 'spoedbeslissing' van Safer waarbij we tegen betaling van 192 euro binnen een dag of 3/4 de toezegging hadden dat er geen interesse was !!

groetjes,

Sandra

avatar#5384
Diana
Berichten: 2
Reacties: 4

#3 Geplaatst: 2005-01-29 19:07:44

Wat is de Safer precies voor een organisatie?

avatar#5351
Johan (Fr)
Berichten: 32
Reacties: 115

#4 Geplaatst: 2005-01-29 22:30:50

Beste Johan, --- > Wij hebben met Safer van doen gehad bij de koop van ons huis en voor zover ik begrepen heb is het zo dat het alleen gekocht kan worden als er een boer is die via Safer eenzelfde bedrag biedt voor het geheel. 

Hoort er niet het woordje "niet" voor "gekocht" Sandra ?

Bon, overdreven of niet, maar ik heb vanmorgen de vraag nog maar eens gesteld aan de notaris (moest er toch langs) en SAFER heeft wel degelijk een zogenaamd veto-recht. Als er een boer geïnteresseerd is in het perceel, en hij biedt minstens de vraagprijs, geniet hij de voorkeur. Het komt dus min of meer op hetzelfde neer van wat jij schreef, maar m'n manier van schrijven was en is zeker niet overdreven te noemen gezien een plaatselijke (71) aanvaring door een kandidaat-koper en SAFER. De eerste, kreeg pas enkele maanden na het betalen van het voorschot te horen dat onze buurman en boer de voorkeur kreeg. Ik heb wijzelijk niet zitten "neuzen" over het hoe en wat, weet wel dat het dorpje hier schande spreekt van deze toestand. Ik weet dus ook niet of de kandidaat-koper zijn voorschot heeft terug gehad. eigenlijk ook mijn probleem niet, he.

Tot slot dien ik nog wel de opmerking van de notaris te vermelden, namelijk dat ieder departement zijn eigen Safer met de daarbij horende "spelregels" heeft. M.a.w. de ene Safer blijkt al wat soepeler om te springen met de percelen. Kwestie van weten, zeker ?

Salutations,

Johan (Fr)

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2005-01-30 17:20:58

Naast hetgeen forumleden al over de SAFER hebben gemeld, meer informatie over deze instelling kun je lezen op de site. Tik hier links in 'doorzoek de website' het trefwoord SAFER in.

Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2005-01-30 17:41:37

De vraag wat je wel en niet mag op het stuk grond waarop je je oog hebt laten vallen is op het gemeentehuis te beantwoorden. Hieronder wat algemene informatie:

Allereerst is het natuurlijk van belang te weten te komen, of het stuk grond dat men graag zou willen kopen, mag worden bebouwd, of het een terrain constructible is. Met andere woorden, of er een CU (certificat d'urbanisme) op rust. Hiervan bestaan twee modellen: een détaillé (officieel een CU pré-opéationel), vol met voorschriften en bepalingen die nodig zijn bij  de verlangde nieuwbouw of te plegen grote restauratie; en een simplifiée ook wel genoemd een CU ordinaire of certificat d’information waarin enkele algemene regels over de bestemming van de grond zijn gegeven. Ga hiervoor naar la Mairie; daar is ook alles bekend over eventuele rechten, zoals erfdienstbaarheden. Een CU is gratis, zelfs als men hem schriftelijk aanvraagt en laat opsturen. Tot voor kort was zo'n CU nodig om te kunnen bouwen, uiteraard na het verkrijgen van een bouwvergunning. Sinds de invoering van een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in 2001 (la loi SRU - Solidarité et Renouvellement Urbain) heeft het certificaat een wat ander karakter gekregen; het is uitsluitend nog informatief en vermeldt ook de plaatselijke belastingen. Het document is een jaar geldig en kan daarna nog met een half jaar worden verlengd. In grotere gemeenten kan een aspirant-koper van een stukje grond het nieuwe Plan local d'urbanisme (PLU) inzien, waarop de bestemmingen van het gemeentelijk grondgebied staan vermeld. ‘U’ op de gedetailleerde kaart staat dan voor urbaine (de bestaande bebouwing en waar nog mag worden gebouwd), ‘AU’ voor à urbaniser (nog te bebouwen), ‘A’ voor agricole (landbouwgebied) en ‘N’ voor naturelle of forestière (natuur- en/of bosgebied). Verder moet men kennisnemen van de plannen, die in eenvoudige bewoordingen moeten zijn vermeld in een ander document, de PADD, plan d'aménagement et de développement durable. Kleine gemeenten vinden een PLU vaak te ingewikkeld; daar werkt men nog met la carte communale waarop de gebieden staan aangegeven, waarin niet - of zeer beperkt - mag worden gebouwd.

avatar#5384
Diana
Berichten: 2
Reacties: 4

#7 Geplaatst: 2005-01-30 22:36:24

Wim,

Bedankt, hier kom ik wat verder mee.