Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Binnenlands belastingplichtige met WAO?

Auteur Bericht

avatar#2800
nerefle
Berichten: 1
Reacties: 0

#0 Geplaatst: 2005-02-15 17:10:56

Beste forumleden,   Kan iemand mij vertellen of ik als WAO'er in aanmerking kom om door de Nederlandse fiscus behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige? Dat zou betekenen dat ik mijn hypotheekrente kan aftrekken.   Ik woon al enige jaren in frankrijk, maar mijn belastingambtenaar in Den Bosch worstelt nog steeds met mijn aangifte 2001. Onlangs belde hij me met de mededeling dat WAO uitkeringtrekkers volgens het Nederlands-Franse belastingverdrag, artikel 19, uitsluitend in Frankrijk loonbelasting mogen declareren. Volgens mij staat in dit artikel juist het omgekeerde: de belasting wordt geheven door het land dat de uitkering verstrekt. Wie kan me helpen?    

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-02-17 19:41:14

Interessante, maar lastige vraag. De UWV keert de WAO aan Nederlanders in het buitenland uit zonder inhouding van loonheffing (wel worden verplichte ziekenfonds- en AWBZ-premie ingehouden). Vervolgens meld je je aan bij de Franse belastingdienst die je aanslaat voor de inkomstenbelasting; wel tegen aanzienlijk prettiger tarieven. Maar je bent dan belastingplichtig in Frankrijk geworden en kunt de hypotheekrente op je Franse hoofdbewoning dan niet meer aftrekken voor de Nederlandse fiscus. Rare zaak, inderdaad. Wie weet meer? Ik zal de FR/NL-fiscalisten in ieder geval raadplegen en hun visie melden zodra die tot mij is gekomen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2005-02-19 02:28:25

Besten,

 

Ook met een WAO-uitkering is het in Franrijk goed leven. Met de belasting in Nederland en Frankrijk is het even uitkijken:

 

BELASTINGHEFFING

 

1. Na een half jaar verblijf in Frankrijk ben je daar fiscaal inwoner en ben je voor de Nederlandse Belastingdienst buitenlands belastingplichtig. Alle aftrekposten vervallen ook al resteren er inkomensbestanddelen waarover Nederland volgens het belastingverdrag met Frankrijk mag heffen.

 

2. De WAO is een privaatrechtelijke uitkering waarvan de heffing volgens Art. 18 van het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk aan Frankrijk is toegewezen. Daar is geen ontkomen aan.

In mijn geval past de UWV geen loonheffing toe, geen IB noch premies. Als in Nederland geen inkomsten uit arbeid worden genoten vervalt bij vertrek naar het buitenland  zonder meer de verplichte verzekering voor de volksverzekeringen en de premieheffing (AOW-Anw-AWBZ; deze zijn eventueel bij de SVB particulier bij te verzekeren tegen een belachelijk hoge premie). En over de IB gaat in dit geval Frankrijk.

 

3. Als in de jaren negentig via de werkgever een kurk voor het WAO-gat is bijverzekerd kan bij intrede in de WAO een aanvullend invaliditeitspensioen (IP) worden aangevraagd. Juridisch is dat een bovenwettelijke, publiekrechtelijke uitkering, waarover volgens Art. 19.1 van het verdrag Nederland mag heffen.

In mijn geval past het UWV ook hier geen heffing IB toe, volgens mijn interne zegsman omdat het voor hen te lastig is om moeilijk te rekenen zolang het  IP geen enorme afmetingen aanneemt. Ik regel de aangifte in Nederland dus met het C-formulier (M-formulier als je nog een deel van het jaar in Nederland woonde).

Ter voorkoming van dubbele belasting corrigeer ik in Frankrijk de Nederlandse heffing over de IP met formulier 2047 en in  Nederland de Franse heffing over de WAO met het genoemde C-formulier. Dat gaat standaard mis, ondanks bijlagen en brieven van instanties met alle mogelijke uitleg (zie punt 10).

 

4. Ook van diverse andere inkomensbestanddelen in Nederland blijft de heffing aan Nederland voorbehouden (inkomen uit werk en woning in Nederland; aanmerkelijk belang in Nederland; belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland.). In dat geval ben je buitenlands belastingplichtig over Nederlands inkomen.

Alleen de belangen in Nederland behoeven dan in Box 3 aangegeven te worden (beperkte rendementsgrondslag).

 

AFTREKPOSTEN IN NEDERLAND

 

5. Wat betreft de heffing van inkomstenbelasting in Nederland bestaat er voor een buitenlands belastingplichtige wonend binnen de EU of in een ander verdragsland het keuzerecht behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige (deze keuze is niet naar willekeur te wijzigen; raadpleeg een belastinggids over de zgn terugploegregeling). De keuze is individueel - zie punt 6 - en kan in de Nederlandse aangifte kenbaar worden gemaakt.

Dan verandert er doorgaans niet veel vergeleken met de Nederlandse situatie, de persoonlijke aftrekmogelijkheden blijven overeind, alsook de toepassing van het heffingsvrij vermogen (Box 3), kinder- en ouderentoeslag, alleen dat gezeik ter voorkoming van dubbele belasting blijft een lastige luis.

 

6. Naast genoemd keuzerecht is er de partnerregeling die daar op lastige wijze dwars doorheen snijdt. Buitenlands belastingplichtigen, al dan niet gehuwd, zijn niet zonder meer Nederlands-fiscale partners en kunnen in dat geval dus geen gebruik maken van de mogelijkheden om in de aangifte inkomensbestanddelen en aftrekposten naar elkaar over te hevelen (vrije toerekening van inkomen). Dat is op te lossen als ook de partner gebruik maakt van het keuzerecht.

Het kan zijn dat de partner alreeds binnenlands belastingplichtig is (zie punt 7).

Het kan ook zijn dat de partner, waar hij of zij ook vandaan komt, geen Nederlands inkomen heeft (zie de punten 2 t/m 4), dus vanuit Nederland gezien niet buitenlands belastingplichtig is - eigenlijk 'niets' is, maar via het individuele keuzerecht toch kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige om daardoor de status van fiscale partner te krijgen, met alle mogelijke voordelen van dien.

Ook het hebben van een fiscale partner kan in de Nederlandse aangifte worden opgegeven. Let wel: de aangiften van beide partners moeten complementair zijn: de gezamenlijke inkomensbestanddelen in Box 1 en 2 moeten beide partners opgeven vanwege de bepaling van diverse heffingsdrempels (daarna kan op simpele wijze een eventuele aftrek of bijbetaling verdeeld worden, zolang het totaal maar op 100% blijft). Wat Box 3 betreft geeft iedere partner zijn gewenste aandeel in de gezamenlijke  rendementen aan.

 

7. De Nederlandse belastingwetgeving bevat de nauwelijks vindbare clausule dat als één van de partners om gezondheidsredenen in het buitenland is gaan wonen, waar dan ook (en de andere partner formeel en fiscaal dus in Nederland blijft wonen) er geen sprake is van 'duurzame scheiding'. In dat geval blijven echtelieden of geregistreerd samenwonenden fiscale partners en kan de emigrant verzoeken om - gelijk de Nederlandse partner - als binnenlands belastingplichtig behandeld te worden.

 

BESLUIT

8. In bepaalde omstandigheden blijkt het dus goed mogelijk om gebruik te maken van aftrekposten in Nederland. Maar het moet wel lonen. De lusten en lasten in de diverse Boxen moeten goed tegen elkaar afgewogen worden, gespiegeld tegen die van een eventuele partner. Geen bezit in Nederland, maar wel een uitkering uit Nederland en een huis met hypotheek in Frankrijk gaat de goede kant op, zeker als ook de bijzondere uitgaven voor (chronische) ziekte en invaliditeit boven de drempel komen.

Draaipunten zijn het keuzerecht , de terugploegregeling en de partnerregeling.

Goed rekenen en plannen blijft de hoofdzaak. Met name de terugploegregeling is nauwelijks zonder goed fiscaal advies te overzien. Met die regeling wil de Belastingdienst een greep houden op vroeger genoten fiscale voordeeltjes (bijv. teruggaaf lijfrentepremies) zonder dat deze verdwijnen door wisselend gebruik van het keuzerecht naar gelang dat gunstig uitpakt (vergelijk de conserverende aanslag over opgebouwde pensioenrechten na emigratie).

 

9. In het 'genot' van een WAO-uitkering is het voor de Franse fiscus van belang te weten wat de medische reden van afkeuring is. In geval van een 'maladie professionelle' (van asbestverwerking tot een PC-arm) is een 'pension d'invalidité' c.q. WAO vrijgesteld van inkomstenbelasting, dus ook geen bijdrage CPAM en geen kijkgeld..

Met WAO loont het in ieder geval de moeite om een 'Carte d'Invalidité' aan te vragen. Een in het Frans gestelde brief van de uitkeringsinstantie doet wonderen. Met die kaart wordt parkeren simpel en er zijn vele voordelen bij reizen met openbaar vervoer, vooral per trein. Daarnaast geeft de kaart een behoorlijke korting op de sociale premies van de URSSAF in geval je 'wit' een huishoudelijke hulp in dienst wilt nemen (betalingen / premies van 'wit' huishoudelijk personeel, bijv. met 'chèques emploi service', geven zonder meer een Franse fiscale aftrek van 50%).

 

10. De UWV (Heerlen), het samenwerkingsverband tussen diverse uitkeringsinstanties (USZO, Cadans, etc.) staat volgens mijn interne zegslieden op instorten. Na de sluiting van de mijnen kan dat er nog wel bij. De ongeveer 14.000 arbeidsplaatsen zitten in een hoge hoed en niemand weet nog wie een konijn zal blijken te zijn. Ook de symbiose met het ABP (Heerlen) wankelt.

Mijn dossier van het aanvullende invaliditeitspensieon (IP), door het ABP in beheer gegeven aan de UWV, is vooralsnog in Heerlen. Mijn dossier WAO, een zaak van de UWV, is vooralsnog vanwege de talloze reorganisaties en interne mutaties onvindbaar.

'Mijn' bureau Bijzondere Gevallen Buitenland in Maastricht blijkt opgeheven. Mijn post kwam onbestelbaar terug. Nooit ingelicht, niemand zegt wat. Via interne kanalen weet ik nu dat mijn dossier WAO zich nu ergens in Amsterdam bevindt.

Van kantoor Amsterdam heb ik naam en telefoonnummer van de chef en van het kantoor zelf. Maar daar verwijzen zij mij door naar het nieuwe HCC (Helpdesk-CallCenter) UWV in - nota bene - Goes. In Goes kan niemand mij helpen daar het onderdeel USZO - waar ik onder val - nog niet aangesloten is (ik praat over twee maanen geleden) en dat ik het maar eens in Heerlen moet proberen. Edoch, het is mij in vijf jaar nooit gelukt om via CallCenter Heerlen binnen te komen: "alle medewerkers zijn druk bezig, probeer het later nog maar eens". Vanwege die ronde cirkel koester ik mijn interne contacten.

Mijn oude kantoor Maastricht stuurde mij jaarlijks een in het Frans gestelde uitkeringsverklaring voor de 'fisc' en de CPAM. Dat kan niet meer: "is te duur". Nu stuur naar een interne pief een in een Frans gestelde voorbeeldbrief en krijg die op UWV briefpapier terug............

 

11. Voorheen heb ik veel gezeurd over de slechte (Catalaanse) organisatie van de gezondheidszorg in de Roussillon. Daar neem ik niets van terug; ik voeg er wat Nederlandse instanties aan toe.

 

Na lange afwezigheid kreeg ik behoefte mijn vingers warm te tikken.

Beste groeten,

Jacques.

 

 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2005-02-20 17:21:38

Hartelijk dank Jacques voor je uitvoerige bericht en welkom weer thuis.

Uit het stuk over de belastingdienst blijkt dat het op het ogenblik een zootje is, excusez le mot. Het - herhaalde - relaas van Jacques over de volstrekte telefonische onbereikbaarheid en ontoereikende dienstverlening van de belastingdienst in Heerlen en de inmiddels ontvangen klachten van anderen over hetzelfde onderwerp, hebben mij doen besluiten een lijst aan te leggen van klachten over het functioneren van deze dienst en andere uitvoeringsorganen in Nederland (UWV, SVB enz.). Het blijkt steeds vaker dat Nederlanders in het buitenland volstrekt onvoldoende worden geïnformeerd en dat afhandeling van procedures maanden tot jaren duren.

Ik zal ook de Nederlandse verenigingen in Frankrijk inschakelen bij het verzamelen van gegevens. Dit alles moet er toe leiden dat we, gewapend met feiten, aan de bel gaan trekken bij de betrokken diensten, consumentenorganisaties en zo nodig de politiek. Ik hoor al vijf jaar niets anders dan klachten en op minachting gelijkende bejegening van deze diensten ten opzichte van landgenoten in het buitenland.

Wie zijn ervaringen wil doorgeven, kan dat doen in deze groep - kunnen anderen zich ook opwinden - of privé aan mij: w.bavelaar@wanadoo.fr

Dank voor de medewerking.

Wim

avatar#2819
pceend
Berichten: 0
Reacties: 1

#4 Geplaatst: 2005-02-26 15:47:06

Goed verhaal van Jacques! Het beantwoordt kort en bondig een aantal vragen waar ik al een tijdje mee rondloop. Toch heb ik er nog een paar...

T.a.v. punt 3: hoe zit het met een z.g. arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) zoals ik dat ontvang van mijn pensioenfonds en de (gemaximeerde) WAO aanvult tot 70% van mijn laatste salaris? Ik neem even aan dat zo'n AOP iets anders is dan het genoemde IP.

T.a.v. punt 9: nog afgezien van de vraag of mijn reden van afkeuring een maladie professionelle is... geldt die vrijstelling van inkomstenbelasting ook bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 100%?

En waar vraag je zo'n Carte d'Invalidité aan?

De vraag of e.e.a. gepaard gaat met een enorme papierwinkel en veel correspondentie acht ik positief beantwoord.   ;-)

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#5 Geplaatst: 2005-02-27 17:15:02

Interessant artikel in Telegraaf van 25 februari over deze materie. Een en ander wordt voorgelegt aan Hof van Justitie in Luxemburg. Zo wordt het aanbieden van een vrijwillige voortzetting van  van de verzekering (AOW) onder minder gunstige voorwaardden dan de verplichte als een duidelijke discriminatie gezien van een niet ingezetene  en mogelijk een belemmering van het vrije verkeer van personen. Wordt zeer interessant. Hoe blijf je echter op de hoogte van de voortgang van deze zaken?

Willem

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2005-02-27 23:31:36

Het aanvragen van een carte d'invalidité gebeurt bij de COTOREP (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Profesionnel). In elke grote plaats zit zo'n afdeling, raadpleeg de pages jaunes. Stel je er overigens niet veel van voor. De criteria om zo'n carte te verstrekken hebben niets te maken met de Nederlandse criteria om iemand in de WAO te doen belanden. Je moet echt in een rolstoel zitten, wil je kans maken op zo'n vele voordelen biedende kaart. Jacques is het gelukt met uit Nederland afkomstige, in het Frans vertaalde brieven. Dat lijkt me een uitzondering.

Wim