Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Invullen belastingformulier

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-04-02 09:42:23

Voor de eerste keer moet ik in Frankrijk een belastingformulier invullen. Heb volgende week een afspraak met de belastingdienst, waar iemand mij behulpzaam is bij de invulling ervan. Omdat mijn man vorig jaar is overleden moeten er twee formulieren No 2042  en No. 2047-K worden ingevuld. Ik ben er al voor gaan zitten, maar volgens mij hoef je als Nederlandse in Frankrijk alleen bij formulier 2042 vraag 8 in te vullen. t.w.: Autres imputations TI. Kan ik ook ergens de loonheffing (AWBZ) op het formulier kwijt, want bij mijn man is dat nog ingehouden. Ik ben niet AWBZ verzekerd, omdat ik geen ANW-pensioen ontvang. Verder neem ik aan dat ik op formulier 2047-K Déclaration des revenues encaissés à l'étranger alleen Pensions, retraites, rentes behoef in te vullen. Waar moet ik nog meer op letten of kan ik alles met een gerust hart aan de belastingdienst in Remiremont overlaten. Ik ben erg benieuwd naar een reactie. Ine de Jong - Van Roij

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-04-02 18:29:50

Laat het inderdaad aan de belastingman over. Deze mensen zijn over het algemeen erg coulant tegenover buitenlanders die te goeder trouw hulp zoeken bij het invullen van het aangiftebiljet. Het kan handig zijn om die vraag over de betaalde AWBZ-premie nog even aan de orde te stellen. Noem het een cotisation sociale. Over uit Nederlande afkomstige pensioeninkomsten houdt Frankrijk geen cotisations sociales in (over (lijf)rentes weer wel).

Wim

avatar#2807
Jacques
Berichten: 4
Reacties: 54

#2 Geplaatst: 2006-04-28 18:19:01

Besten,

Klopt het dat in vakje DD van het Franse aangifteformulier 2042 (déductions diverses) de betaalde premies CMU (CPAM) mogen worden afgetrokken als die niet reeds eerder tot verlaging van het (belastbare) inkomen hebben geleid, zoals bij inkomen uit Nederland het geval is ?

Op www.impots.gouv.fr las ik vervolgens in de belastinggids, paragraaf 523, dat het gaat om een regel die 1 januari 2004 is ingegaan m.b.t. les cotisations à des régimes obligatoires (de base ou complémentaires): les cotisations obligatoires d'assurance maladie et de maternité ainsi que celles d'allocations familiales, d'invalidité et de décès sont toujours déductibles sans aucune limite.

Ik vraag mij dus af op wat voor wijze de ZVW en de AWBZ in de Nederlandse jaaropgave van het "loon" zullen worden verwerkt. Het wordt trouwens toch een rommeltje, want de AWBZ en de inkomstenbelasting over de eventueel bruto terugbetaalde nominale bijdrage ZVW vallen onder de loonheffing. Hoe daar als buitenlands belastingplichtige mee om te gaan ? Komt er een aangepast Nederlands aangifteformulier ? Komt er een aanpassing van het belastingverdrag ?

In het slimste geval zal m.i. het Franse aangifteformulier 2047-K er aan te pas moeten komen en wel paragraaf VI : in Frankrijk belastbaar bruto buitenlands inkomen na aftrek van betaalde cotisations sociales obligatoires (ZVW en AWBZ) en exclusief de eventueel bruto terugbetaalde nominale bijdrage ZVW indien deze bovenwettelijk is en Nederland er dus belasting over mag heffen (als dat laatste het geval is dan hoort dat stukje inkomen thuis in paragraaf VII van formulier 2047-K : in Frankrijk vrijgesteld inkomen dat evengoed betrokken wordt bij de berekening van het referentie-inkomen, na aftrek van in Nederland betaalde IB).

Het wordt hoe dan ook rekenen, splitsen en de juiste formulieren en vakjes selecteren. De ZVW en de AWBZ lijken mij aftrekbaar, op welke wijze dan ook.

In Frankrijk doe ik dit jaar aangifte per internet. Dat geeft 20 Euro korting, een maand latere inleverdatum en vrijstelling van allerlei papieren bewijsstukken (die je natuurlijk wel moet hebben).

Groeten,

Jacques.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2006-04-28 20:11:02

Een aantal opmerkingen:

1. Wim heeft gelijk, ze helpen je daar zeer goed. Desalnietemin is het beter om zelf de zaken duidelijk te hebben voordat je naar de belastingdienst gaat.

Ik ga nu even uit van het jaar 2005, dus zonder de nieuwe zorgverzekeringswet.

Het gebruikte voorbeeld is niet realistisch, omdat ik een paar dingen erin wil hebben (Bijvoorbeeld de betaling van Vrijwillige AOW premie aan het SVB en een pensioen van het ABP gaat meestal niet samen)

1. Maak een staatje van je inkomen. Bijvoorbeeld:

JANSEN, Jan No Fiscal17 58 111 222 333
5 Rue des Bananes Revenus2005
21230 Monville ResultatAS
SourcePensionContr.SocialeMontant Brut
UVW9,589.59-1,282.408,307.19
ABP11,395.50-887.0010,508.50
SVB -2,150.00-2,150.00
Total 20,985.09-4,319.4016,665.69

De eerste geldkolom zijn de uitkeringen/pensioenen,

de tweede geldkolom zijn alle inhoudingen.

de derde geldkolom is het verschil.

Je moet het werkgevers aandeel van de ZVW ook opnemen in kolom 2, want het is in kolom 1 erbijgeteld.Dat is even uitzoeken, wat je zelf moet doen, want de Fransen snappen daar niets van.

De eerste regel in het voorbeeld is een WAO uitkering,

de tweede regel een ABP pensioen,

de derde regel is de vrijwillige AOW premie

Je neemt de bedragen over van de jaaropgaven en onderstreep daarbij welke bedragen je overneemt en in welke kolom van de tabel je het hebt neergezet.

In de meeste gevallen is dit alles!!!!

Het gevonden totaalbedrag (Hier 16,665.69) zet je niet waar jij dacht

maar in veld AS (dat is vraag 1). Verder nergens.

Misschien heb je van de bank nog een fiscaal overzicht gekregen. Dat is helemaal makkelijk: alle getallen waar een fiscale code bijstaat geef je aan onder vraag 2. Denk om de plussen en minnen.

In principe behoef je geen bewijsstukken te overleggen, misschien vragen ze je of ze jouw stukken mogen copieren, maar dat is dan alleen voor de zielerust van de betreffende ambtenaar, die die Ollanders maar verschrikkelijk ingewikkeld vinden.

Maar heb ze bij je en zorg dat je duidelijke aansluiting hebt met jouw tabel.

Doe je best bij de belastingdienst, wees vriendelijk en beleefd, ze gaan er niet van uit dat je de zaak oplicht en het zal je achteraf verbazen hoe vriendelijk ze zijn. Zorg wel dat je jouw tabel hebt opgesteld, want ze begrijpen echt niets van de complexiteit van het Nederlandse systeem.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2006-04-29 22:47:26

Nuttige en relevante bijdragen, PdG. Erg nodig in deze periode van invullerij en vage consequenties Zvw en AWBZ.

Wim