Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Voorkeursrecht?

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-06-03 18:38:38

Bij de aankoop van een huis kan de gemeente waar het huis onder valt hun voorkeursrecht laten gelden, zelfs als de voorovereenkomst al gesloten is. Dit kan als het in 'algemeen belang' is dat zij het in hun bezit krijgen. Mijn vraag is: hebben mensen er ervaring mee dat een gemeente van dit recht gebruik heeft gemaakt? Hoe hard moeten zij het maken dat het 'algemeen belang' is? (het is een vreemde situatie namelijk, al geruime tijd geleden is er met de betreffende burgemeester om tafel gezeten omtrent het voornemen van de koop en toen was alles koek en ei, en plotseling komt hij nu dat hij van het recht gebruik wil maken, waarbij het vermoeden rijst dat dit niks met 'algemeen' maar wel met 'eigen' belang te maken heeft)

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-06-03 21:32:49

Vreemd verhaal. Inderdaad bestaat dat voorkeursrecht bij gemeenten (en bij de SAFER als het om landbouwgrond gaat), maar dan zal een voornemen om daarvan gebruik te maken officieel moeten worden gemeld met daarin ook de motieven. Een verhaal van een burgemeester zegt dus niet zoveel. De gemeenteraad (conseil municipal) moet een met redenen omkleed verhaal hebben. Bovendien zijn er nog tal van instanties die je kunnen adviseren om tegen een dergelijk besluit in beroep te gaan. Niet de burgemeester maar de raad is namelijk het hoofd van de gemeente.

Wim

avatar#2901
Wim Vos ZW Atlantique
Berichten: 2
Reacties: 104

#2 Geplaatst: 2005-06-04 00:12:40

Het is normaal dat het wel of niet uitoefenen van het voorkeursrecht (droit de préemption) pas echt door een gemeente wordt beoordeeld als er een voorlopige koopovereenkomst is getekend door de verkoper en een koper. Immers, aan de hand van deze door koper en verkoper afgesproken voorwaarden in dit document zal de gemeente moeten besluiten of ze wel of niet haar voorrangsrecht uitoefent (tegen exact dezelfde voorwaarden, prijs, betalingsvoorwaarden  etc.) en dus de plaats van de koper in gaat nemen.

De verkoper weet dus zeker dat hij verkoopt en tegen welke voorwaarden, maar weet nog even niet aan wie. "Eigen belang" van de burgemeester lijkt me lang niet zeker, omdat hij een dergelijke aankoopbeslissing immers niet persoonlijk neemt.

Aanvechten van "algemeen belang" of beroep tegen een uitgeoefend voorrangsrecht zal ongetwijfeld mogelijk zijn.

Maar de vraag is of je dit wilt (hoe strijdlustig je ook bent).

Vraag na bij een jurist gespecialiseerd in bestuursrecht.

Misschien krijg je na jarenlange procedures (energie, kosten)met diverse beroepsmogelijkheden wel gelijk.

Wellicht is het handiger de beslissing van de gemeente nu even af te wachten. Mochten ze hun voorrangsrecht uitoefenen, accepteer dat dan. Stop vervolgens je tijd en energie in het vinden van een "ander stekkie".

Groet, Wim Vos www.franedis.com

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2005-06-09 21:39:42

Naar aanleiding van de overigens correcte reactie van Wim Vos hierboven nog het volgende:

Populair gezegd barst het in Frankrijk van de voorkeursrechten. Die kunnen onder andere worden uitgeoefend door gemeenten, departementen, de staat, de SAFER, een huurder etcetera. Ik heb hier zelf mee te maken gehad toen ik een aan mijn eigendom grenzend stukje landbouwgrond wilde kopen. Een naburige boer startte via de SAFER een voorkeursrechtprocedure om zelf als koper in aanmerking te komen. Ik hoorde dat voordat de compromis werd getekend waarna we de transactie voorlopig hebben afgeblazen; als het compromis eenmaal is getekend heb je als "gepasseerde"  koper niets meer te vertellen.

Wel bestaat vaak het misverstand dat iets of iemand die van zijn voorkeursrecht gebruik wil maken, altijd de in het compromis overeengekomen prijs moet betalen. Als dat zo was zou het de verkoper in de meeste gevallen niets kunnen schelen als er een voorkeursrecht werd uitgeoefend: hij zou altijd de overeengekomen prijs vangen. Zo mooi is het helaas niet. Ik citeer uit het uitstekende werkje "onroerend goed in Frankrijk kopen, bezitten en ontwikkelen" van mrs Heering en Clement:

"...de begunstigde van het voorkeursrecht kan zich akkoord verklaren met de koopprijs, dan wel een procedure beginnen met de bedoeling die prijs te herzien, hetzij door onderhandelingen, hetzij door tussenkomst van de rechter..."

Kortom, in sommige gevallen kan het uitoefenen van een voorkeursrecht nadelig uitpakken voor zowel de verkoper als de oorspronkelijke koper.

Soms zal de notaris bereid zijn voor je uit te zoeken of je bij het tekenen van een compromis het risico loopt dat er een voorkeursrecht wordt uitgeoefend. Bij landbouwgrond bestaat die kans altijd, maar als de notaris relaties heeft bij de SAFER kan hij je meestal wel vertellen of de SAFER in een bepaald geval van zijn voorkeursrecht gebruik dreigt te maken. Niettemin heb je altijd pas absolute zekerheid dat je eigenaar bent als de "acte authentique"  is getekend!

Salutations, Jos