Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

verzekeren bouw

Auteur Bericht

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#0 Geplaatst: 2005-08-30 10:09:33

Hallo allemaal,   Even een kwestie waar enige onduidelijkheid over is. Het betreft de assurance dommage ouvrage. Voor aannemers etc is er een verplichting en bedrijven hebben al een dergelijke voorziening. Maar nu de particulier die ZELF gaat (nieuw-, ver-) bouwen. Ook hij zou een dergeljke assurance moeten overleggen bij de ouverture chantier. Uit diverse wetsteksten is mij gebleken dat degene die eigenaar is of in wiens beheer gebouwd wordt zich MOET verzekeren. Of hij nu zelf de troffel ter hand neemt of een aannemer inschakeldt danwel diverse artisans inhuurt. Echter, als deze maitre d'ouvrage bouwt met het doel hiervan een woongebouw voor eigen gebruik, of bewoning van zijn conjoint, familie in rechte lijn etc. te maken is er geen verplichting tot verzekeren. Zelfs als de zaak na oplevering wijzigt, dus toch verhuur aan derden of kortweg verkoop van het object, wordt de verplichting niet alsnog opgelegd. Diverse partijen spreken elkaar tegen op dit punt.  Doorgaans zegt men: er is wel die verplichting, maar er wordt nooit gecontroleerd en daarom laten we het maar zitten... Ik stel mij op het standpunt dat de bouwheer niet verzekerd hoeft te zijn als hij bouwt cq laat bouwen met bestemming  eigen gebruik. Graag weerlegging of bevestiging. Een dergelijke assurantie kost overigens ca 2000 Euro. Dit  

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-08-31 00:30:31

Over deze belangrijke kwestie heb ik het navolgende te melden:

Aannemers en architecten in Frankrijk zijn verplicht verzekerd voor zaken die tijdens de bouw verkeerd mochten gaan of naderhand niet goed zijn gelopen. Als opdrachtgever/eigenaar is men verplicht tot het afsluiten van een verzekering  - l’assurance obligatoire dommage-ouvrage; in de volksmond de assurance DO genoemd - tegen de risico’s van bouwschade. De kosten van herstel worden dan vergoed als de aannemer failliet is gegaan of nalatig blijft de bouwfouten (les malfaçons) te repareren. In de praktijk blijkt, dat de verzekeraars erg traag uitbetalen en de premies voortdurend verhogen; dus is het twijfelachtig of het zinnig is om zo'n peperdure verzekering af te sluiten, hoewel de wet-Spinetta van 1978 een dergelijke verzekering dwingend voorschrijft. Controle hierop lijkt zelden te geschieden, hoewel banken bij het afsluiten van een bouwlening wel degelijk om zo’n DO lijken te vragen. Sommige aannemers willen doen geloven dat zij de verzekering al hebben geregeld en dat de premie in de aanneemsom is begrepen. Het wil hiermee nogal eens fout gaan, doordat sommige aannemers wel premie berekenen, maar het afsluiten van de verzekering ‘vergeten’. Een dergelijke door de maître d’ouvrage af te sluiten  assurantie kost ongeveer € 2300 voor een nieuwbouwhuisje van ruim € 90.000, de grondkosten niet meegerekend. Wie binnen tien jaar zijn (nieuwbouw)huis verkoopt en geen DO kan laten zien, loopt het risico dat de koop niet doorgaat of tegen een prijs die lager is dan de vraagprijs.

 

Al met al, geen informatie heb ik gevonden over de gevallen waarin de eigenaar zelf als maître d'ouvrage optreedt (is juridisch iets anders dan een maître d'oeuvre). Ik deel de opvatting dat in deze situatie de risico's slechts zijn af te wentelen op de onderaannemers die mogelijk zijn ingeschakeld (elektricien, loodgieter e.a.) die bij de oplevering van het werk een garantie moeten afgeven.

Wim

avatar#2901
Wim Vos ZW Atlantique
Berichten: 2
Reacties: 104

#2 Geplaatst: 2005-08-31 10:01:19

DIT SCHRIJFT:

“Uit diverse wetsteksten is mij gebleken dat degene die eigenaar is of in wiens beheer gebouwd wordt zich MOET verzekeren. Of hij nu zelf de troffel ter hand neemt of een aannemer inschakeldt danwel diverse artisans inhuurt.”

 

Wettelijke verplichting. Vergelijk het met een autoverzekering. Ook zonder een ongeluk te hebben gehad kun je hierop worden gecontroleerd en strafrechtelijk vervolgd (boete)  indien niet in orde.

 

DIT SCHRIJFT:

“Echter, als deze maitre d'ouvrage bouwt met het doel hiervan een woongebouw voor eigen gebruik, of bewoning van zijn conjoint, familie in rechte lijn etc. te maken is er geen verplichting tot verzekeren.”

 

Volgens de info die ik heb kun je in dit geval inderdaad niet strafrechtelijk vervolgd worden omdat je geen assurance DO hebt afgesloten. Maar je kunt wel civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld indien agv bouwfouten iemand schade lijdt of letsel krijgt.

Indien je zelf in het door jou gebouwde (drastisch verbouwde) huis woont, zal de kans dan inderdaad klein zijn dat je jezelf civielrechtelijk vervolgd.

 

WIM B. SCHRIJFT:

Sommige aannemers willen doen geloven dat zij de verzekering al hebben geregeld en dat de premie in de aanneemsom is begrepen. Het wil hiermee nogal eens fout gaan, doordat sommige aannemers wel premie berekenen, maar het afsluiten van de verzekering ‘vergeten’”.

 

Vraag aan de aannemer een “attestation d‘assurance” opgesteld door zijn verzekering.

 

WIM B. SCHRIJFT:

“Wie binnen tien jaar zijn (nieuwbouw)huis verkoopt en geen DO kan laten zien, loopt het risico dat de koop niet doorgaat of tegen een prijs die lager is dan de vraagprijs.”

 

Met een klein slagje om de arm: Afwezigheid van een DO moet  zelfs verplicht vermeld staan  in de notariële acte bij verkoop binnen 10 jr na de bouw. De koper (en zijn bank) weten dan dat er “geen verhaal” op de DO mogelijk is. (Eventueel onafhankelijk bouwkundig onderzoek voorafgaand aan de koop laten verrichten).

 

Groet,

Wim VOS.