Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

AWBZ in buitenland

Auteur Bericht

avatar#323
antonia
Berichten: 25
Reacties: 392

#0 Geplaatst: 2005-09-12 11:35:17

Afgelopen zaterdag stond onderstaand bericht in de Volkskrant. Wellicht van belang voor lezers van dit forum. Antonia Tienduizenden de dupe van AWBZ Van onze verslaggeefster Jet Bruinsma AMSTERDAM Gepensioneerden in buitenland: wel premie, geen zorg Naar schatting 35 duizend personen die een Nederlands pensioen of uitkering ontvangen en in het buitenland wonen, moeten vanaf 1 januari 2006 een premie gaan betalen voor zorg die in dat buitenland vaak niet beschikbaar is. Het gaat om mensen die particulier verzekerd zijn. Zij zijn – anders dan inwoners van Nederland – thans niet verplicht verzekerd voor de AWBZ, waaruit thuiszorg en ouderenzorg worden bekostigd. Vanaf volgend jaar wordt de AWBZ-premie wel op hun pensioen of uitkering ingehouden, terwijl ze geen aanspraak kunnen maken op die zorg in het land waar ze wonen. In de meeste landen is die zorg niet voorhanden. De nieuwe premieheffing heeft te maken met de nieuwe zorgverzekering, die in 2006 wordt ingevoerd. De nieuwe regeling heeft niet alleen gevolgen voor Nederlanders die in een ander Europees land wonen, maar ook voor Marokkanen, Turken, Kaapverdianen, Tunesiërs en bewoners van het voormalig Joegoslavië die een Nederlandse uitkering of AOW uit Nederland krijgen. De inkomensafhankelijke AWBZ-premie bedraagt in 2006 12,25 procent van het inkomen (tot een bepaald plafond) en kan oplopen tot zo’n tweeduizend euro per jaar. De maatregelen hebben tot onrust geleid onder gepensioneerden in het buitenland, die nog slechts globaal zijn ingelicht over de veranderingen in hun zorgverzekering. Het Nederlandse College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat meer dan 200 duizend informatiefolders heeft rondgestuurd, wordt overstroomd met telefoontjes en e-mails van woedende gedupeerden. ‘De mensen schrikken zich werkelijk rot’, zegt een woordvoerder. Een groep Nederlandse gepensioneerden wil de Nederlandse regering voor de rechter slepen. De groep, opgericht door de Nederlander Gerard Floris, woonachtig in de Zuid-Franse plaats Agde, heeft zich verenigd in de Internationale Club Gepensioneerde Nederlanders (www.inclnegep.nl) De groep eist afschaffing van de verplichte AWBZ-premie en herstel van de mogelijkheid om zich vrijwillig voor AWBZ-zorg te verzekeren. Slechts weinig gepensioneerden in het buitenland (1492) hebben zich tegen AWBZ-zorg verzekerd, maar wie het wil, moet de kans daartoe hebben, vindt Floris. Hij noemt de nieuwe premieheffing ‘diefstal’. Hij verwijt de overheid geheimzinnigheid, omdat op de website van het ministerie van Volksgezondheid over het nieuwe zorgstelsel er met geen woord van is gerept. Ook de brochure van het CVZ is niet in alle opzichten duidelijk, menen de gepensioneerden.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-09-13 00:35:20

Deze zaak heeft mijn grote aandacht. Ik heb op de homepage van onze website daarom een rubriek geopend, waarin over deze zaken zal worden bericht. Ik heb contacten met de ministeries, met de CVZ, de SVB en Nederlanders in Frankrijk die zich met deze zaak bezighouden. Zodra er nieuws op dit front valt te melden, wordt dit op de homepage geplaatst. Het ziet er overigens naar uit dat de Nederlandse beslissers eindelijk beginnen te snappen dat er fundamenteel iets fout zit met hun bejegening van landgenoten die in het buitenland wonen.

Wim

avatar#323
antonia
Berichten: 25
Reacties: 392

#2 Geplaatst: 2005-09-13 11:53:50

vandaag weer een berichtje in de Volkskrant:

Wel de premie, niet de zorgverzekering

Van onze verslaggeefster Jet Bruinsma AMSTERDAM

Achtergrond I Nederlanders in het buitenland gaan voor AWBZ-voorzieningen betalen die niet beschikbaar zijn

Wie niet betaalt of zich niet meldt, krijgt een boete

Onder Nederlandse gepensioneerden in het buitenland is de schrik groot: het nieuwe zorgstelsel heeft onverwachte gevolgen voor de premies en de zorgdekking.

De nieuwe zorgverzekering veroorzaakt niet alleen schokgolven in Nederland. Ook ver buiten de grenzen worden ze duidelijk voelbaar, nu duizenden, tot voor kort nietsvermoedende personen die met een Nederlandse uitkering of pensioen in het buitenland wonen, per brochure worden geïnformeerd.

Naar schatting 35 duizend van hen moeten straks over hun inkomen bijna 12,5 procent premie gaan betalen voor AWBZ-zorg (thuiszorg en ouderenhulp). Die premie wordt geheven over maximaal dertigduizend euro en kan dus oplopen tot ruim 3600 euro.

Die premie, die wordt ingehouden door het pensioenfonds of de uitkeringsinstantie, geeft echter geen recht op de AWBZ-zorg zoals die in Nederland bestaat, maar op vergelijkbare zorg in het woonland.

Daar is die zorg echter vaak niet of nauwelijks voorhanden, zeker niet in landen als Marokko, Tunesië, Kroatië of Kaapverdië.

Dat is nog niet alles. Iemand die zich particulier heeft verzekerd bij een buitenlandse verzekeraar en geen AWBZ-premie betaalt omdat de bijbehorende zorg toch niet beschikbaar is, is op 1 januari 2006 toch verplicht zich volgens het Nederlandse systeem te verzekeren.

Dat betekent dat hij een nominale premie van ongeveer elfhonderd euro moet betalen en daar bovenop een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4 procent, net als Nederlandse gepensioneerden. Die bijdrage wordt ook weer berekend over maximaal dertigduizend euro.

Die drie premie-onderdelen worden ingehouden door pensioenfonds of uitkeringsinstantie en weigeren kan niet. Wie niet betaalt of zich niet meldt, krijgt een boete .

Maar moeten de expats dan de particuliere verzekering in hun woonland opzeggen?

Nee, dat hoeft niet, zegt het College voor Zorgverzekeringen, dat momenteel bezig is meer dan tweehonderdduizend brochures rond te sturen. ‘De mensen moeten zich bij ons melden. Wij regelen dat ze bij een ziekenfonds in het buitenland worden verzekerd. De premie daarvoor bestaat uit die elfhonderd euro plus de inkomensafhankelijke bijdrage.’

De particuliere verzekering kunnen de mensen inderdaad opzeggen, maar ze kunnen die ook omzetten in een aanvullende polis voor die vormen van zorg die niet in het ‘ziekenfonds’ zitten.

Al deze maatregelen zijn het gevolg van een combinatie van factoren.

Allereerst de nieuwe zorgverzekeringswet in Nederland. Daarbij vervalt het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier.

Volgens de Europese spelregels zijn alle Europeanen die uit hun moederland pensioen of een arb e i d s o n g e s ch i k t h e i d s u i t k e r i n g ontvangen, verplicht de sociale premies (ook die voor de AWBZ) van dat moederland te betalen, ook al wonen ze elders. Voor ziekenfondsverzekerden was dat al zo, voor particulier verzekerden niet.

Dat verandert dus op 1 januari.

Nieuw is voorts dat voortaan de premie die in het moederland wordt betaald, alleen recht geeft op de zorg die in het woonland gebruikelijk is. Daar kan dus nog enig verschil in zitten. De schrik onder gepensioneerden in het buitenland is groot, nu de gevolgen van de nieuwe Nederlandse zorgwet beginnen door te sijpelen.

Maar had het ministerie van Volksgezondheid niet een speciale website met antwoorden op veelgestelde vragen? Was die informatie daar niet te vinden? Nee. De woordvoerder van minister Hoogervorst van Volksgezondheid erkent dat de informatie tekortschiet. ‘Dit is een van de meest complexe onderdelen van het systeem.’

Voor twee groepen gepensioneerden in het buitenland is een schrale troost voorhanden. Wie naast zijn AOW een buitenlands pensioen heeft, heeft nergens mee te maken, want hij betaalt alleen premies over dat buitenlandse pensioen. Bovendien: wie de nieuwe premies niet kan betalen, krijgt een zorgtoeslag, net als grote groepen Nederlanders.

Van de politiek is weinig te verwachten.

De Tweede Kamer ging zonder veel problemen akkoord.

In de Eerste Kamer zal CDA-senator Hannie van Leeuwen op 27 september om een overgangsregeling vragen, maar daar blijft het bij .

avatar#5442
annie
Berichten: 0
Reacties: 1

#3 Geplaatst: 2005-09-25 22:13:29

Mocht ik het verkeerd hebben gelezen of begrepen lees ik het graag, ik heb de indruk dat in de nu gaande diskussie iets essentieels ontbreekt;Ik spreek hier over mijn moeder, een chronisch zieke die in frankrijk woont en reeds enkele jaren verpleeghulp, assistentie en algemene thuiszorg ontvangt. In de brief aan het begin van deze site wordt een ingewikkeld antwoord van het CVZ afgedrukt, dit antwoord is onvolledig en deels in tegenspraak met wat het CVZ op haar eigen website beweerd.

Wat ik hier nu schrijf heb ik van diverse kanten gehoord en gelezen.

De groep die volgens mij niet voorkomt in de diskussie op dit forum is de groep chronisch zieken die nu reeds thuiszorg/ verpleeghulp etc ontvangt in frankrijk. Om eea uit te proberen heb ik en diverse van mijn vrienden en bekenden gebeld met het CVZ, het ministerie van Volksgezondheid en nog enkele instellingen die zich bezighouden met AWBZ nu en na 2006.

Uit 80 % van de reakties blijkt dat er een overgangsregeling komt voor chronisch zieken die nu reeds thuiszorg etc ontvangen in frankrijk en EG landen en daarvoor een AWBZ vergoeding ontvangen. Volgen o.a. de heer G. Floris van www.inclnegep.nl  komt er voor deze groep een sterfhuiskonstruktie hetgeen in zou houden dat de AWBZ de kosten voor deze groep blijft vergoeden, ook na 2006. Maar voorlopig zeggen verschillende personen bij het CVZ en het ministerie van Volksgezondheid het juiste antwoord (nog) niet of zeggen ja, het wordt een overgangsregeling die duurt tot de dood van de AWBZ verzekerde, maar officieel moet dat nog bekend worden gemaakt.

Uit het antwoord van het CVZ aan Wonen en leven in Frankrijk komt deze materie helemaal niet ter sprake, dit kan zij omdat WonenenLeveninFrankrijk hiernaar niet heeft gevraagd in haar brief aan het CVZ of dat het CVZ er aan voorbijgaat.    

In de vorige reaktie lees ik (8 regels van onderaf) "Voor twee groepen gepensioneerden in het buitenland is een schrale troost voorhanden. Wie naast zijn AOW een buitenlands pensioen hheft, heeft nergens mee te maken, etc etc.

Mijn vraag aan de schrijver/schrijfster van die reaktie; Wie is de tweede groep? 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2005-09-29 13:05:31

Een schrale zinsnede uit een voorlichtingsbrochure van het CVZ:

Voor de verzekerden die op 31 december 2005 al AWBZp-zorg genieten, komt er een overgangsregeling. Die regeling komt er in grote lijnen op neer, dat die zorg ook na 31 december kan worden voortgezet.

Ik kan er aan toevoegen: Deze overgangsregeling geldt alleen voor de zorg die nu wordt verleend. Is nieuwe zorg nodig, dan zal deze niet meer worden vergoed.

Maar niets is zeker. Onder druk van de Eerste Kamer heeft minister Hoogervorst toegezegd dat de AWBZ-premie voor Nederlanders in het buitenland 30% goedkoper zal worden.

Wim