Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Vraagje over erfenis.

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-10-02 17:15:44

Stel de navolgende situatie doet zicht voor:   Man en vrouw, twee kinderen. Algemene gemeenschap van goederen getrouwd, geen testament. Overlijden heeft in ieder geval plaatsgevonden voor 2000.     Kinderen krijgen een vordering op de achterblijfende ouder in verband met overbedeling.   De waarde van de woning bedraagt ca. 75.000,- ten tijde van het overlijden.   - Klopt het dat de kinderen feitelijk pas erven en belasting hoeven te betalen ten tijde van het overlijden van de overblijvende ouder ? Met andere woorden wordt door de vruchtgebruikoptie (keuzeoptie) het feitelijk erven doorgeschoven ? Welke successierechten moeten worden voldaan in veband met het verkrijgen van het successierecht.   - Hoe zit het met plus value bij overlijden ?   - Hoe zit het met overdrachtsbelasting bij overlijden ?   Dank voor jullie visie !      

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-10-03 18:49:08

Deze categorie vragen is over het algemeen lastig te beantwoorden omdat  elke persoonlijke situatie een andere benadering vraagt. De algemene informatie over het Franse erfrecht vind je op deze site. Tik even Erfrecht in als zoekwoord. De meeste antwoorden op je vragen zijn dan te vinden.

Toch wat algemene beantwoording:

Als de overblijvende partner het vruchtgebruik over het huis heeft of zelfs eigenaar is geworden (hangt af van het huwelijkscontract in Frankrijk), dan erven de kinderen pas bij overlijden van de overgebleven partner.

Over de successierechten is informatie te vinden in de genoemde rubriek Erfrecht en ook nog bij Belastingen (zie in menubalk onder Geld).

De belasting over de winst (plus-value) is alleen verschuldigd bij verkoop van een tweede huis. Zie ook verder de site onder trefwoord plus-value.

Veel praktijkervaringen zijn er nog niet, omdat de babyboom-generatie die de laatste jaren in Frankrijk is gaan wonen, nog niet van plan is het goede leven in Frankrijk op te geven.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2005-10-03 19:17:48

Voor wat betreft plus value en overdrachtsbelasting heb ik beantwoording inderdaad kunnen vinden.

Voor wat betreft de andere vragen niet.

Uitgangspunt van mijn vraagstelling is trouwens dat de eigenaren beiden woonachtig zijn in Nederland en in Frankrijk een tweede huisje hebben.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2005-10-03 19:25:44

Hert blijkt dus een puur Nederlandse aangelegenheid te zijn. Niettemin mag Frankrijk heffen over het onroerend goed op zijn grondgebied. De Nederlandse belastingdienst heeft met Frankrijk een regeling ter vermijding van de betaling van dubbele belasting. Dus wat in Frankrijk betaald moet worden, wordt in Nederland bij de berekening van de successiebelasting weer afgetrokken.

Uit La Maison hierover nog:

Frankrijk heft over het onroerend goed dat op zijn grondgebied ligt, dus Nederlandse erfgenamen moeten het Franse vakantiehuis in beide landen aangeven als de overledene in Nederland woonde. Het is aan de Nederlandse fiscus om, bij gebrek aan een bilateraal belastingverdrag ter voorkoming van het dubbel heffen van successierechten, te zorgen dat niet twee keer over dezelfde vakantiewoning hetzelfde bedrag aan belasting wordt geheven. Gelukkig kent Nederland wel een 'eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing', hier bedoeld als regeling voor de successiebelasting. Over de belasting op het totale vermogen zal Nederland vervolgens een vermindering toekennen, naar rato ter grootte van de heffing die in Frankrijk zou moeten worden betaald. Als er verschillen in de hoogte van de heffingen zijn wordt het laagste bedrag in mindering gebracht op het in Nederland te betalen successierecht. Zou in Frankrijk bijvoorbeeld € 50.000 successierecht moeten worden betaald, maar houdt Nederland het op € 80.000 dat aan de vakantiewoning voor het Nederlandse successierecht kan worden toegerekend, dan bedraagt de vermindering die Nederland verleent naar rato € 50.000.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2005-10-03 23:00:27

Wederom dank voor je bijdrage, toch blijven er nog een aantal dingen onduidelijk.

Ik maak de casus iets concreter:

Man en Vrouw, twee kinderen. Gemeenschap van goederen.

Man overlijdt, woning in Frankrijk heeft een waarde van 100.000,-.

Is het volgens het Franse recht dan ook zo dat de helft sowieso al aan de vrouw toebehoort en de erfenis kwestie betrekking heeft op het deel van de man met een waarde van 50.000,- ?

Of moet ik het zo lezen dat het Franse erfrecht zo is dat het gaat om de volledige woning en indien de kinderen een langstlevende oplossing willen alles in vruchtgebruik aan de vrouw wordt gegeven.

Betaalt deze dan belasting over het "vruchtgebruik". Dat zal niet snel zijn want de drempels liggen vrij hoog.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2005-10-04 18:50:12

Inderdaad wordt veel gewerkt met de constructie met vruchtgebruik als er kinderen zijn. De langstlevende kan kiezen om alle spullen in vruchtgebruik te krijgen (kinderen ontvangen dan het bloot eigendom) óf om een kwart van het volledig eigendom te krijgen en de kinderen driekwart. Dat is de wettelijke situatie, dus als er geen testament is gemaakt. Je kunt dus zelf veel regelen, via testament of huwelijkscontract.

De tarieven voor het betalen van succiebelasting bij vruchtgebruik zijn vorig jaar gewijzigd: een vruchtgebruiker die jonger is dan 21 jaar moet 90% van de waarde van het volledige eigendom aanhouden als waarde van het vruchtgebruik. Die percentages lopen per 10 jaar leeftijdsverschil met 10% af. Een vruchtgebruiker die 61 jaar oud is, moet dus 40% van de waarde opgegeven bij de berekening van de belasting. De tarieven lopen op van 5% tot maximaal 40% (erfenissen van meer dan € 1,7 miljoen). Maar er zijn nog tal van aftrekposten die de laatste jaren ook steeds zijn uitgebreid.

Wim