Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Voor 31 december lijfrente naar Frankrijk overbrengen?

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-10-29 20:21:29

Stel, dat je nog een einduitkering van koopsompolis (oude regeling) krijgt voor 31 dec 2005, dan zou je kunnen bedenken dat het zeer verstandig is om die einduitkering naar Frankrijk te overboeken naar een Franse verzekerings maatschappij. Volgens de oude regeling mag dat belastingvrij. Je voorkomt hiermee, dat je in de komende jaren zorgverzekering en AWBZ premie betaald. Is dat een correcte onderstelling?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2005-10-30 07:43:52

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de vraag of de lijfrente van belang is bij de beoaling van verzekeringsplicht of verdragsgerechtigdheid ZVW en voor verzekeringsplichtig AWBZ. Voorts hoe deze in de grondslag voor ZVW of AWBZ zou  komen. Ik ga uit van iemand die in Frankrijk woont.

(1) Lijfrente leidt niet tot verzekeringsplicht ZVW.

(2) lijfrente leidt vermoedelijk niet, althans niet de vorm die u heeft, tot verdragsgerechtigdheid ZVW, aangezien het niet om een wettelijk pensioen gaat

(3) Lijfrente leidt niet tot verplichte verzekering AWBZ (en de vrijwillige vervalt binnenkort)

(4) Indien u op andere gronden (werk in Nederland vooral) verplicht ZVW verzekerd wordt: lijfrente wordt dan onderdeel van de bijdragegrondslag (overboeken naar Franse verzekeraar doet daar niets aan af)

(5) indien u verdragsgerechtigd ZVW wordt: lijfrente wordt naar het oordeel van Nederland onderdeel van de bijdragegrondslag van de ZVW, ook als deze door een Franse verzekeraar wordt uitgekeerd. Dit oordeel wordt echter vermoedelijk betwist door de EC. Er is (voor de AWBZ) een beroepsprocedure gaande bij het HvJ (zie een bericht op deze site van 28.10.2004). Om die reden zou het dan verstandig kunnen zijn over te laten boeken. Als de EC gelijk krijgt zou Nederland kunnen reageren met het moeilijker maken van de exporteerbaarheid en overdracht van de koopsompolis.  

(6) voor verplichte verzekering AWBZ behoort de lijfrente tot de premiegrondslag. Dit blijft ook zo in de toekomst. In Frankrijk wonenden zullen echter veelal niet verplicht AWBZ verzekerd zijn  (wel als ze werken in Nederland)

Als overdracht naar het buitenland overwogen wordt is er geen dwang gelegen in de datum van 1.1.2006.

Overheveling naar een Franse verzekeraar zal met waardeverlies en kosten gepaard gaan.

Mijn advies: alleen in verband met het onder punt 5 genoemde zou het idee overweging verdienen.

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#2 Geplaatst: 2005-10-30 08:27:34

Bedankt voor jouw eerste reactie.

Voor de duidelijkheid. Een einduitkering van een koopsompolis oude regeling kan(?), maar ieder geval kon, zonder inhouding van inkomstenbelasting naar Frankrijk worden overgebracht.

Dit is een alternatief voor het bedrag te gebruiken voor het kopen van een lijfrente (met een looptijd waarbij 1 % sterftekans wordt overschreden), waarbij dan de uitkeringen van de lijfrente worden belast (dus niet einduitkering van de koopsompolis).

Ik ben in Frankrijk belastingplichtig en particulier verzekerd terwijl mij partner in Nederland verplicht verzekerd is en hier dus verzekerd is via de CPAM.

Ik heb nog een dergelijke uitkering bij een verzekerings maatschappij gestalt. Dat wil zeggen: nog niet omgezet in een lijfrente. Dat moet ik nu wel eens gaan doen.

Maar dan komt de vraag:

- als ik de uitkering van de koopsompolis in Nederland bij een verzekeringsmaatschappy onderbreng is de uitkering dan 'belastbaar' met AWBZ etc,

- en hoe als ik die uitkering onderbreng in Frankrijk

Ik denkt dat in beide gevallen de resulterende lijfrente in Frankrijk zal worden belast. Dat is voor mij geen probleem verder.

Maar het maakt natuurlijk nogal wat uit of er in Nederland ook nog een deel van wordt teruggehaald. Ten onrechte, omdat ik tijdens het betalen van de premie volledig aan mijn sociale verzekeringsplichten had voldaan.

Het geheel is zo ondoorzichtig, informatie is er nauwelijk of is inconsistent en bovendien is de Nederlandse overheid een uiterst onbetrouwer speler in het geheel.

Ben benieuwd of jij er iets over kan zeggen.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2005-10-30 11:46:11

Om die vraag te beantwoorden:

1) oude regeling koopsompolis. Ik neem dus aan dat het een zuivere lijfrente (en geen (gemengde) kapitaalverzekering betreft, in Nederland indertijd afgesloten.

2) wat is in Frankrijk of Nederland onderbrengen van een einduitkering bij een verzekeringsmaatschappij? opnieuw storten als koopsom voor een lijfrente op later datum? Als aankoop voor een kapitaalverzekering? 

3) woont partner ook in Frankrijk en op grond waarvan is de partner verplicht verzekerd in Nederland (is dat ZFW-verplicht verzekerd, AWBZ verplicht verzekerd?). Is de grond van evt. AWBZ verzekering het werken in Nedrland of een andere reden? NB Als partner vanaf 1.1.2006 verplicht verzekerd is, zult u verdragsgerechtigd partner voor de ZVW kunnen zijn, tenzij verplicht verzekerd bent onder het Franse ziektekostenstelsel.

4) is er enige grond om aan te nemen dat u op 1.1.2006 verplicht ZVW verzekerd zult zijn in Nederland (werken in  Nederland bijv?).

5) heeft u een wettelijk pensioen te verwachten (of een Nederlandse wettelijke uitkering vanaf 1.1.2006?) op grond waarvan u Z

Als ik op die vragen antwoord weet kan ik uw  vragen waarschijnlijk beantwoorden. Het is ingewikkeld genoeg.

(zie ook mijn eerdere uitenezettingen over verdragsgerechtigdheid (bijv. 22.10.05 wat kost u de ZVW?) op deze site.

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#4 Geplaatst: 2005-10-30 13:57:18

1) oude regeling koopsompolis:zonder (gemengde) kapitaalverzekering en in Nederland afgesloten.Na afloop komt het bedrag vrij. Normaliter is het doel dan om een lijfrente te kopen. De stortingen waren fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen niet. Maar als je in het buitenland woont mag je de einduitkering meenemen (je ontvangt wel een proforma belastingaanslag, die na 5 jaar vervalt) en als je er een lijfrente in NL voor koopt dan zijn die uitkeringen in het buitenland belast.

2) zie 1 : een lijfrente kopen.

3) Partner woont in Fr maar is verplicht verzekerd in Nederland op basis van WAO-uitkering. Die situatie blijft in 2006 onveranderd. Ik zelf ben particulier verzekerd in NL.

4/5) Ik ontvang sinds kort AOW plus een stuk ABP niet belast in Nederland en een stuk ABP wel belast in Nederland. En dan eventueel die lijfrente uitkering waarover ik nu aan het nadenken ben hoe en wat te regelen.

Ik hoop dat het beeld hiermee duidelijk is.

Alvast bedankt voor jouw inzet.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2005-10-30 17:20:51

Daarmee wordt het duidelijker. Ik laat de inkomstenbelasting buiten beschouwing. Al blijf ik mijn twijfels houden over wat u stelt over die onbelaste einduitkering. Het gaat U echter kennelijk om de ZVW aspecten.

Of er nu wel of geen lijfrente komt, in elk geval geldt:

Zowel uw partner als uzelf zijn in de gegeven inkomenssituatie verdragsgerechtigd krachtens art. 69 ZVW vanaf 1.1.2006. Uw partner  vanwege de WAO -uitkering, uzelf op grond van AOW en ABP inkomen.

Op 22.10.05 en 28.10.05 heb ik op deze site uiteengezet wat dit aan kosten betekent. U beiden betaalt na aanmelding bij CvZ (dat is volgens de wetgever verplicht, maar zoals Hillen onlangs zei: op niet-aanmelding staat nu geen sanctie, maar dan ook geen zorggarantie ten laste van Nederland en bij latere aanmelding ene fikse boete!) een bijdrage over ieders bijdrage-inkomen bestaande uit een premiedeel, een ZVWdeel en een AWBZ-deel. Dat wordt allemaal ingehouden door de desbetreffende uitkeringsinstellingen in Nederland van de diverse pensioenen en uitkeringen, of evt. op aanslag CvZ.

U (uw partner ook niet) bent niet AWBZ-verzekerd in Nederland, maar hebt wel recht op verpleeghuiszorg ed in Frankrijk voorzover het wettelijke stelsel van Frankrijk dat biedt. Verdragsgerechtigdheid houdt tevens in dat u zich aanmeldt bij de bevoegde (ziekenfonds)instantie in Frankrijk (omdat u anders geen zorg kunt verkrijgen zoals dat onder het Franse stelsel is geregeld). Als u verdragsgerechtigd bent is part. verzekering niet langer nodig (en een Nederlandse verzekeraar is verplicht het contract per 1.1.2006 te ontbinden op uw verzoek: een buitenlandse natuurlijk niet). Wel kunt u overwegen u nog aanvullend particulier te verzekeren voor in Frankrijk ontbrekende zorg (dit kan evt. ook  bij een Franse verzekeraar).

Als u een lijfrente aankoopt maakt het voor uw bijdrage-grondslag ZVW niet uit of die lijfrente bij een Franse of een Nederlandse verzekeraar wordt aangekocht. Nederland wenst namelijk over het wereldinkomen de bijdrage te heffen (behalve over wettelijke uitkeringen van andere landen). Zoals gezegd, de EC denkt er anders over en als de EC wint bij het Hof van Justitie moet een Franse lijfrente uit de bijdrage-grondslag worden gehaald (een Nederlandse niet).

Weet u die einduitkering om te zetten in vermogen en die gewoon zelf te beleggen en daaruit op te nemen naar uw eigen inkomensbehoefte dan is er dus niet sprake van inkomen maar van vermogen. Het rendement op vermogen telt -ook bij Nederlandse belastingplicht - niet mee in het bijdrageinkomen ZVW. Of dit omzetten in vermogen in plaats van uitkeren als lijfrente nodig is vanuit de verdragsgerechtigdheid ZVW gezien is de vraag. Als u met uw ABP+AOW al boven de 30015 Euro bijdrage-inkomen per jaar zit dan valt uw evt. lijfrente sowieso al buiten de bijdrage-grondslag van de ZVW. Is dat niet zo, dan speelt de lijfrente dus wel een rol. (het makat ook nog verschil of u of uw partner de begunstigde zal zijn van de lijfrente: het bijdrage-inkomen wordt namelijk indivdiueel bekeken). Maar bij de beslissing om een einduitkering te nemen dan wel om te zetten in lijfrente-uitkeringen speelt vooral ook een rol hoe het met de inkomstenbelasting zit (zowel vanuit de Nederlandse fiscus als vanuit de Franse gezien, en mede afhankelijk of u voor binnenlandse belastingplicht voor Nederland hebt gekozen). En zoals gezegd,  over de belastingaspecten laat ik me niet uit.

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#6 Geplaatst: 2005-10-31 15:21:41

Bedankt voor jouw toelichting.

Je moet je wel redelijk boosmaken over het gebeuren rond de ZVW om zo op de hoogte te willen blijven.

Wat overigens uit onze uitwisseling blijkt, dat de fiscale wetgeving zo ondoorzichtig is al het maar kan.

Ik schreef hedenmorgen naar Loyalis (de lijfrentedochter van het ABP):

Nog los van het feit dat ik voor het dubbele bedrag na 1 januari 2006 de halve zorg krijg vergeleken met nu. Schobbejakken zijn het!

Ik zit nog met een aantal vragen, maar die bewegen zicht nu juits in het grijze gebied van de IB en de onzekerheid over de afloop van het verschil in inzicht tussen NL en EU.

In ieder geval bedankt voor jouw inzet.