Informatie






Forum Archief



In december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.















Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

huurcontract grond - bail

Auteur Bericht

avatar#3144
marijke
Berichten: 13
Reacties: 13

#0 Geplaatst: 2005-10-31 09:35:24

Hallo, Wij willen een huis kopen waarvan  de 3 ha. grond nog voor 2 jaar verhuurd zijn ( un bail)  aan een boer. Mijn vraag: na deze 2 jaar heeft de boer dan de 1e optie om de grond weer te huren, of eventueel een andere boer, of zijn wij dan automatish de " eigenaar,  gebruiker " van de ( onze) grond ? Wij willen nl., dat we na de 2 jaar bail ,zelf de beschikking over de 3ha. hebben. Bedankt.  

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#1 Geplaatst: 2005-10-31 20:06:08

Opzeggen en je kunt er over 2 jaar naar eigen goeddunken over beschikken.  Aan de andere kant je moet wel erg dol op tuinieren zijn als je 3 ha. zelf wilt gaan onderhouden. Wat wij en onze NL buren doen is, het terrein te laten gebruiken door een lokale boer in ruil voor (goed) onderhoud van het terrein. Voor alle partijen reeds jaren bevredigende oplossing.

Goed onderhoud betekent onder meer het onderhouden van de boerenafrastering, het maaien van het terrein, het uitvoeren van werkzaamheden die wij zelf moeilijk kunnen doen. Niet te veel of te gek uiteraard, want het moet een beetje in evenwicht zijn me de huidige pachtopbrengst die ergens in de buurt van nul ligt. Onze boer krijgt in principe het hooi en hij laat zijn schapen lopen op het deel dat niet onze 'tuin' is.

avatar#3174
Sue
Berichten: 23
Reacties: 85

#2 Geplaatst: 2005-11-01 07:04:28

Wanneer je (hier in Nederland) landbouwgrond in gebruik geeft aan een boer, tegen een pachtprijs of een tegenprestatie in natura, dan is er sprake van pacht. Je komt er dan niet meer van af. Volgens mij, zijn boeren in Frankrijk ook erg goed beschermd. 

gr.

Sue

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#3 Geplaatst: 2005-11-01 08:46:23

antwoord aan marijke, 3 ha grond nog in verhuur.

Even opletten dat de grond na de afloop van huurperiode niet verkocht of verhuurd moet worden aan weer (een/de) agrarier. In koopakte (notaris moet dit weten) vraagt koper toestemming van SAFER (een soort agrarische bond) om de grond van agrarisch naar andere bestemming om te zetten. Deze toestemming duurt ca 2 maanden en is een jaar geldig. Dus de def. akte moet binnen een jaar na deze toestemming passeren, anders opnieuw toestemming aan SAFER vragen.

Die toestemming moet dus ook als ontbindende voorwaarde in de akte staan, wil je problemen na de koop voorkomen. Verder kan de agrarier die de grond nu gebruikt een optierecht hebben op koop van de grond. Ook dit moet de nataris regelen. Daarenboven kan het nog zo zijn dat de huidige agrarier een stilzwijgend recht heeft op nogeens 9 jaar huur. Goede raad: de notaris (de goede dus) hoort hierover alles te weten. Succes, Dit  

avatar#304
fons
Berichten: 10
Reacties: 168

#4 Geplaatst: 2005-11-01 10:56:23

als zowel pachter als verpachter van grond in nederland ken ik de

perikelen uit eerste hand. het is inderdaad zo, als je grond zonder

beperkingen aan iemand in professioneel gebruik geeft, kan de gebruiker

zich beroepen op de wettelijke pachtperioden. dat is ook logisch.

iemand moet redelijkerwijs zeker kunnen zijn dat zijn

bedrijfsaktiviteiten door kunnen gaan.

maar als je in de nederlandse situatie de gebruiksperiode jaarlijks

onderbreekt door de periode van gebruik te laten lopen van 1 februari

tot 1 november bijvoorbeeld is er geen sprake van pacht maar van

incidenteel gebruik. je gebruikt de grond immers gedurende 3 maanden

zelf. er groeit dan welliswaar niets, maar allah.

of dit ook geldt voor de franse situatie weet ik niet. de nederlandse

pachtwet is van de franse afgeleid. de kans op een vergelijkbare

situatie is dus groot.

ik zou het even bij de safer navragen.

overigens geldt altijd: leg alles schriftelijk vast, ook je adviezen van de safer.

fons

avatar#66
Nico
Berichten: 0
Reacties: 10

#5 Geplaatst: 2005-11-01 11:54:51

wellicht geeft een eerder forum onderwerp nog wat informatie.

Zie topic_redirect.php?topic=484/

Verhuur landbouwgrond

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2005-11-01 19:04:42

Hallo,

Omdat wij ons niet wilden binden met onze 3 HA grond hebben we met de plaatselijke notaris overlegd hoe te handelen. Inderdaad bleek het niet handig om de grond stilzwijgend te laten gebruiken, aangezien dan rechten worden opgebouwd door de gebruiker. De notaris had echter een standaard contractje liggen voor deze specifieke situatie waarin hetv olgde is geregeld:

- de gebruiker krijgt de grond te leen (dus niet te huur)

- het lenen is 'om niet'

- de grond wordt op persoonlijke titel uitgeleend (kan dus niet doorgegeven worden)

- het geleende wordt in de toestand waarin het zich bevindt uitgeleend en mag niet worden veranderd (ander kun je de situatie krijgen dat je wordt gesommeerd om bv een hek te repareren!)

- het leencontract geldt steeds voor de periode van een jaar en wordt dan stilzwijgend verlengd.

Onze 'onderhoudsboer' mopperde een klein beetje dat zo'n contract toch niet nodig was, maar het is getekend.

Onze ervaringen met onze onderhoudsboer zijn weliswaar uitstekend, maar het stuitte mij met name tegen de borst dat je in je naiviteit je grond voor niets laat bewerken, maar dan de kans loopt dat je je rechten erop kwijt raakt!

Als je nog wat wil weten, laat maar even weten.

Succes,

Arnold 

avatar#3174
Sue
Berichten: 23
Reacties: 85

#7 Geplaatst: 2005-11-01 20:22:35

Hallo,

In de overeenkomst van Arnold staat: Het lenen is "om niet". Voor niets dus. Dus let op, maak geen afspraken over een tegenprestatie, bijvoorbeeld tuinonderhoud. Want dan is het niet meer "om niet".

gr.

Sue

avatar#304
fons
Berichten: 10
Reacties: 168

#8 Geplaatst: 2005-11-01 23:55:32

let op : ook onderhoud aan het perceel en b.v. afrastering 

wordt  in  NL  door een pachtrechter  als 

tegenprestatie  gezien!

fons