Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

water bron

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-10-31 12:44:38

We zijn er vorige week achter gekomen dat op ons grondgebied een waterbron aanwezig is waar onze buurvrouw met toestemming van de vorige eigenaar gebruik van maakt. Ze heeft ons ook om toestemming gevraagd en we willen deze geven d.m.v. een jaar contract welke elk jaar automatisch met een jaar verlend wordt tenzij drie maanden van te voren door een der partijen deze wordt opgezegd dan wel vervalt bij verkoop van het object. De conditie welke we bepaald hebben is dat ze dan wel voor een goede opvangbak moet zorgen met een kraan welke afsluitbaar is. De bron ligt te ver van ons huis vandaan om er economisch gebruik van te kunnen maken doch je weet maar nooit. Zitten hier verder nog adders onder het gras?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-11-03 01:19:23

Zulke zaken hadden toch moeten zijn geregeld bij de aankoop van het huis? (erfdienstbaarheden, de servitudes). Als er sprake is van gewoonterecht (30 jaar), dan zijn geen nadere regelingen nodig. Misschien toch even navragen bij de notaris.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2005-11-04 17:59:00

Beste Wim,

Kan je eens wat meer uitleg geven over "gewoonterecht".

Bedankt

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2005-11-04 18:14:08

Ik kom het niet zo vaak tegen. In La Maison staat hierover:

Indien men landbouwgrond tijdelijk - tegen betaling - in handen geeft van de plaatselijke agriculteur die af en toe het gras komt maaien, kan min of meer uit gewoonterecht een vorm van pachtrecht ontstaan. Er zijn door onwetendheid over deze gebruiksregels al veel ongelukken gebeurd. Laat die vriendelijke boer uit het dorp niet zonder een schriftelijk, jaarlijks te vernieuwen bruikleenovereenkomst je graslandje hooien. Het motto van een dergelijke afspraak kan zijn: verkoop van gras, vente d’herbe. En verder niets. Bij een betrekkelijk bescheiden stuk grond zijn die problemen er niet, omdat de Franse wetgever meent dat een stukje grasland of een moestuin (zo rond de hectare) bij een (toekomstig) huis behoren. Kortom, het is zaak om één en ander goed uit te (laten) zoeken. Het gemeentehuis, la Mairie, is daarbij het eerst aangewezen adres.

 

En 'Dit' schreef in dit forum o.m.:

Op mijn terrein stond een schuurtje dat een ander toebehoorde. Op mij als eigenaar rustte de verplichting om het pad erheen te onderhouden. Ik deed dit zo dat de gebruiker er niet over kon piepen. In de praktijk kan een dergelijke situatie tot veel gezeur leiden. Gelukkig kon ik het schuurtje kopen en verviel daarmee dat recht. Als er in de akte niets te vinden is over een overpad, kan het volgende aan de hand zijn. Heel oude afspraken gaan soms over een 'chemin de service' een soort pad dat door meer boeren gebruikt werd om op hun land te komen, zonder dat er een duidelijke eigendomsvaststelling ligt. Hierover kun je soms in het kadaster iets vinden. De onderhoudsverplichtingen liggen dan bij de gebruikers gezamenlijk. Dit is thans geen officieel recht, maar stamt uit zeer vervlogen tijden, maar bij gebrek aan beter...Voorts kan het zo zijn dat er een recht van overpad ontstaat doordat er jarenlang gebruik van gemaakt wordt zodat er een soort gewoonterecht ontstaat. Handig is het om dit laatste alsnog te laten formaliseren via een notaris.

 

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2005-11-04 20:46:38

In het NL recht - dan van het franse recht (Napoleon) is afgeleid - wordt een onderscheid gemaakt tussen zakelijke en persoonlijke rechten. De door Wim genoemde erfdienstbaarheden (servitudes) zijn zakelijke rechten en geven je bepaalde rechten op een zaak die aan een ander toebehoort (grond bijvoorbeeld). Als je buren een zakelijk bronrecht hebben op jouw grond, gaat dat recht mee naar de eventuele volgende eigenaar. Dit kan de waarde van je grond negatief beinvloeden. Een erfdienstbaarhied kan onstaan door gewoonte of door notariele vestiging.

Ik denk dat er hier sprake is van een persoonlijk recht: een afspraak tussen 2 buren. Een eventuele volgende eigenaar is daar niet aan gebonden. Het enige dat je moet doen is voorkomen dat het persoonlijke recht een zakelijk recht wordt. Als je dat op papier goed regelt, kan er weinig fout gaan. Zoals Johan het formuleert, lijkt me dat uitstekend. Als er sprake was van een zakelijk recht - en dat zou in de akte moeten staan -  denk ik dat dit prevaleert. Dus als de buurvrouw zich te bescheiden opstelt en het gebruik van de bron doet voorkomen als een gunst, terwijl het eigenlijk een recht is, zal het waarschijnlijk toch een recht blijven (tenzij er door verjaring een lager recht is ontstaan). Maar deze vraag is meer voer voor notarissen.

avatar#5458
Marcel Lücht
Berichten: 3
Reacties: 9

#5 Geplaatst: 2005-11-23 15:23:08

Ik weet niet waarvoor de buurvrouw er gebruik van maakt, maar weet in

ieder geval dat er bronnen zijn waarvan het water ongeschikt is om te

drinken (te hoog gehalte aan bestrijdingsmiddelen, komt steeds vaker

voor in Frans bronwater).

Lijkt me een beetje vervelend als er dadelijk mensen ziek worden omdat

ze vervuild water uit jou bron gebruiken. Ookal zal je niet formeel

aansprakelijk zijn denk ik.