Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

AOW korting - arrest van Pommeren

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-11-30 18:38:14

Ik hoor of zie de laatste tijd niets meer van wat ik begrepen had als dat de Nederlandse regering was teruggefloten door het Europese hof mbt  het korten van ieder jaar 2 % van de AOW van Nederlanders die er na 2000 uitgegooid zijn zoals ik. De Sociale Verzekeringsbank doet alsof zijn neus bloedt. De toen aangeboden vrijwillige verzekering heb ik niet geaccepteerd omdat die nogal onvoordelig was.   Kan iemand me iets actueels hierover melden ?     met dank

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-11-30 18:45:34

De Sociale Verzekeringsbank heeft ons laten weten dat in het najaar meer duidelijkheid komt over de gevolgen van de uitspraak door het Europese Hof. Het is nog steeds najaar. We houden de zaak echter in de gaten.

Wim

avatar#5470
lupo
Berichten: 4
Reacties: 7

#2 Geplaatst: 2005-12-01 07:52:55

Hierbij een stukje uit de nieuwsbrief van CDA lid Myra Koomen:

Grensoverschrijdende zorgDit onderwerp blijft nog lang mijn gemoederen bezig houden. Maar nog meer natuurlijk de mensen in het buitenland die het betreft.Wat is de stand van zaken:Afgelopen zaterdag, 26 november, besteedde Nova in een reportage aandacht aan de onrust en frustratie van de Nederlanders in het buitenland. CVZ en de belastingdienst hebben op voorlichtingsbijeenkomsten in Spanje gesproken. Er was even sprake van dat ik ook in de uitzending aanwezig zou zijn om aan te geven wat de politiek (het CDA) hiermee doet maar zover is het helaas niet gekomen.Morgen, 29 november, zullen wij Hoogervorst naar de Tweede Kamer roepen om tekst en uitleg te geven. We willen duidelijkheid over het eenzijdig opzeggen van de polissen door de verzekeraars en wat er nu gedaan moet worden. Waarom CVZ zo draalt het met het versturen van de E121-formulieren die nodig zijn om je bij het nationale ziekenfonds in te kunnen schrijven. We willen horen dat de verzekeraars hier een vergelijkbaar aanbod van een polis moeten doen aan de Nederlanders in het buitenland en de grensarbeiders. En we zullen eisen dat CVZ aan allen een goed advies moet kunnen geven. Daarnaast heb ik onder de aandacht gebracht dat ook de Nederlandse ambassades in het buitenland goed op de hoogte moeten zijn.Nee, helaas gaan we niet in op de AWBZ-premie die betaald moet worden en waar geen zorg tegenover staat en hoogstwaarschijnlijk zullen we ook nog niet ingaan op “het recht van inschrijving bij CVZ” in plaats van de “plicht tot inschrijving”.Als CDA hebben we in de afgelopen weken in een vijftal debatten vragen gesteld hierover aan de minister, tot op heden zonder resultaat. Zonder antwoorden. Dat kunnen we niet langer pikken en daarom wordt de minister naar de Kamer geroepen.Het risico dat u in het buitenland per 1-1-2006 onverzekerd rondloopt is te groot en onacceptabel.Ik kan u wel verzekeren dat dit onderwerp inmiddels bij velen in de fractie onderwerp van zorg en gesprek is.

 

Zie: http://www.myrakoomen.nl/artikelen/grensoverschrijdendezorg-vragen2.html

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2005-12-01 09:45:20

Zou Lupo het verband tussen mijn vraag over de AOW en zijn citaat uit een brief van Koomen willen aangegeven ? Ik zie hem niet.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2005-12-02 23:53:56

Als Lupo zijn - nuttige - bijdrage omtrent de nieuwsbrief van Myra Koomen nogmaals op de goede plaats post (De nieuwe Zorgverzekeringswet) zal ik zijn bijdrage in deze rubriek weghalen.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2005-12-08 10:23:14

Vautour:

Betreft de wet Nr. 30223 die recent is aangenomen door de 2de kamer (als hamerstuk) . Het gaat om beeindiging van de Nederlandse verzekeringsplicht voor degenen die met een langdurige Nederlandse uitkering in het buitenland wonen, naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof van Justitie Van Pommeren-Bourgondien (dat stelde dat de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering AWBZ die Nederland toepaste in strijd waren met art. 39 van het EG-verdrag). De regering anticipeert daarmee tevens op de in 2008 van toepassing wordende nieuwe EG Verordening 883/2004 die wat sterker de nadruk legt op het van toepassing worden van het sociale verzekeringsstelsel van het woonland voor emigranten dan de huidige EG 1408/71. Bij de beeindiging van verzekeringsplicht voor geemigreerde uitkeringsgerechtigden gaat het om wijzigingen in de ZW, de WW, de WAO, de AKW en KB746. Sommige veranderingen zijn nadelig voor emigranten, maar bijv. het wegvallen van premiebetaling WW voor een WAO gerechtigde in het buitenland was een van de wensen die ýk persoonlijk had (en waaraan UWV op mijn verzoek tot aanneming van de wet (die 1.1.2006 moet ingaan)  niet aan tegemoet wilde komen).De mogelijkheid tot vrijwillige verzekering ANW en AOW zal worden voortgezet, maar de regering hield vast aan het standpunt dat de vrijwillige AWBZ wordt afgeschaft.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2005-12-08 23:23:41

Vandaag is op de website een bericht gepubliceerd over de manier waarop de SVB denkt het arrest van het Europese Hof van Justitie in regelgeving om te zetten. Het bericht is te lezen op de homepage.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2005-12-23 10:10:48

Zie de SVB website onder Nieuws en 'van pommeren'

staat er al een maandje op

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#8 Geplaatst: 2005-12-23 18:23:55

het allerlaatste juiste nieuws staat toch echt op de website van de SVB zelf : www.svb.nl  , nieuws, van pommeren.

het FNV verhaal is oud, achterhaald en verkeerd.

Niks geen opheffing van de korting zonder alsnog premie te betalen!

de svb gaat mensen die het aangaat een voorstel doen om alsnog vrjjwillig te verzekeren tegen betere voorwaarden dan toen.  als je  jezelf niet terugvindt bij de genoemde groepen dan kun je  beter zelf contact opnemen met de SVB.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#9 Geplaatst: 2005-12-23 19:09:59

Het verhaal van de SVB heeft een tijdlang op de homepage van deze site gestaan. Het bericht is door een technische fout enige tijd geleden verdwenen en niet meer teruggeplaatst. Dat is inmiddels weer gebeurd en de toelichting van de SVB is nu te vinden op

http://infofrankrijk.com/pagina/%28Sociale%29+verzekeringen/257/#283

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2005-12-23 22:27:35

nu is de informatie eindelijk compleet

zelf naar www.svb.nl  gaan blijft natuurlijk een optie