Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Email aan de PvdA fractie van de 2de Kamer

Auteur Bericht

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#0 Geplaatst: 2005-12-02 18:35:12

Aan: Mevrouw K.Arib en de Heer W. Bos, Leden van de 2de Kamer voor de PvdA Datum: 2 december 2005   Geachte Mevrouw/Mijnheer,   Ik vraag uw aandacht voor een nijpend probleem voor een groot aantal Nederlanders die in een andere lidstaat van de EU woonachtig zijn.   De belangrijkheid van het probleem wordt prominent getoond door de onderstaande citaten:   Prof. Dr. W. Buikhuisen, in zijn brief aan CDA-parlementariėr mevrouw Myra Koomen: .... de nieuwe Zorgverzekeringswet is in strijd met belangrijke grondbeginselen, zoals de principes van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en zorgvuldigheid en die van redelijkheid en billijkheid. Oud-ambassadeur mr. H.A.L. Vijverberg, die zelf heeft meegewerkt aan de EU-verordening nr. 1408: Kortom, de gevolgen van de invoering van de nieuwe wet zijn rampzalig. Hier gelden slechts de kwalificaties: onbehoorlijk bestuur en onrechtmatigheid, om niet te spreken van oplichting en diefstal. De ongerustheid en verontwaardiging van de heren Buikhuisen en Vijverberg worden gedeeld door nagenoeg alle in het buitenland wonende Nederlanders. De toonzetting en de bewoordingen  van bovenstaande citaten - die U terug zult vinden in alle reacties van de Nederlanders in het buitenland -  is zodanig, dat u dat als kamerlid toch aan denken moet zetten. Zeker als PvdA kamerlid! Ik, komende uit een familie die vanaf de oprichting lid zijn geweest van de SDAP/PVDA, verzoek u dat  dan ook: een herbezinning over de ZVW en het entameren van een reparatiewet, die het onrecht uit de ZVW wegneemt. Als u wilt weten wat er bij de Nederlanders in Frankrijk leeft, dan verwijs ik u naar: http://www.infofrankrijk.com/pagina/%28Sociale%29+verzekeringen/257 Met vriendelijke groet, Hans Pieters.

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#1 Geplaatst: 2005-12-02 18:53:00

Ik denk niet dat mijn email aan Woute Bos iets zal uithalen, maar ik denk dat als iedere Nederlander in het buitenland zijn of haar politieke partij in Nederland moet mailen of schrijven.

De soep gaat alleen koken als het vuurtje onder de pan wordt aangewakkerd! 

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#2 Geplaatst: 2005-12-06 11:39:02

Beste Hans Pieters

Hartelijk dank voor uw bericht aan Wouter Bos over de nieuwe zorgverzekering.

Wouter Bos heeft mij persoonlijk gevraagd uw e-mail te beantwoorden. Ondanks dat Wouter Bos uw e-mail niet zelf beantwoordt, heeft hij uw e-mail wel gelezen. Hij is dus op de hoogte van de inhoud van uw e-mail.

Ook wij maken ons grote zorgen over de zorgtoeslag. Allereerst is het goed te weten dat de PvdA in het parlement tegen de nieuwe zorgverzekeringswet heeft gestemd....

Als gevolg van de nieuwe zorgverzekeringswet verliezen Nederlanders die in het buitenland wonen hun AWBZ verzekering terwijl ze wel premie moeten betalen. De PvdA heeft via een amendement geprobeerd dat te voorkomen. De coalitiepartijen waren doof voor onze argumenten en hebben willens en wetens tegen dit beschermende amendement gestemd......

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2005-12-07 23:58:49

Lees meer over de quasi-belangstelling van de Haagse politici in het commentaar op deze site over het optreden van minister Hoogervorst j.l. dinsdag bij het spoeddebat. Ook te vinden op www.infofrankrijk.com/pagina/%28Sociale%29+verzekeringen/257 

Wim