Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Nieuws over bejaardenverzekering in Nederland!

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2006-01-31 21:26:29

OVER EEN PAAR JAAR ZIJN BEJAARDEN IN NEDERLAND AAN DE BEURT! Regeren is vooruitzien. Omdat de kosten van de gezondheidszorg de pan uit rijzen wordt nu al gewerkt aan een herziening van de ZVW. Wij wisten de hand te leggen op een nog vertrouwelijk rapport. Veel details moeten nog worden ingevuld , maar de contouren zijn al duidelijk. Omdat het probleem vooral bij de bejaarden zit, komt er een aparte bejaarden verzekering. Elke bejaarde moet zich melden bij de nieuw op te richten BR (bejaarden registratie) en krijgt een rood B-pasje dat getoond moet worden bij huisarts, specialist en ziekenhuis. Wie zich niet meldt krijgt een boete en heeft geen recht op medische zorg. De bejaarden betalen dezelfde premie als ieder ander, maar omdat dit niet kostendekkend is, komt daar bovenop een bejaardenheffing - voorlopig gesteld op 75%. Toegegeven wordt dat dit voor sommigen een financiële klap zal zijn. Maar je kunt niet van twee walletjes tegelijk eten. In een luie stoel voor de televisie, boekjes lezen, hobby’s en dan ook nog het meeste geld opmaken, dat gaat niet En als het wat geld kost, daar kom je wel overheen. Omdat bejaarden genoeg de tijd hebben moeten zij voortaan bij huisarts en ziekenhuis als laatsten worden behandeld. De positieve ervaringen met het systeem met de pensionado’s geven aanleiding dit nu ook in Nederland door te voeren. Een belangrijk voordeel is ook de opheffing van de discriminatie ten opzichte van bejaarden in het buitenland zodat niemand zich hierover nog hoeft te beklagen!

avatar#5446
HansPiet
Berichten: 13
Reacties: 198

#1 Geplaatst: 2006-02-01 09:35:45

Fokkens, je zit de zaak te stangen! Jouw verhaal is misschien wel echt een rapport, maar zo prematuur, dat een discussie over het rapport zinloos is.

Toch wil ik er wel op ingaan. Het was in mijn jonge jaren binnen de groep van jonge economen al duidelijk, dat de medische zorg op een dooplopende weg zat. In dat opzicht niets nieuws dus. En politiek houdt zich juist NIET bezig met de lange termijn (dat geeft geen stemmen) dus laat echt ingrijpende maatregelen achterwege.

Wat zijn nu eigenlijk de problemen. Er zijn drie ontwikkelingen die elkaar versterken:

1. de vergrijzing 

2. het steeds duurder worden van medische zorg

3. het toenemend gevoel van mensen recht te hebben op medische zorg.

De gevolgen van deze drie ontwikkelingen worden versterkt door de maatschappelijke visie op leven, dood en ouder worden.

Als de huidige medische zorg niet fundementeel wordt geherstructureerd, dan ligt een ontwikkeling zoals jij die schets voor de hand. Maar die schets is niet onvolledig, maar - veel erger -  zelfs de contouren zijn bij lange na niet aangegeven.  Natuurlijk ligt het voor de hand dat zonder fundementele aanpak van de medische zorg als geheel de bejaarden de klos zullen zijn en dat voor hen medische zorg onbetaalbaar wordt.  Het zou mij niet verbazen dat de poltiek het inderdaad zover zal laten komen dat de bom barst. Ik heb in de discussie inzake de ZVW als een paar keer gesteld, dat wij een politieke omwenteling nodig hebben in de orde van grootte boven die van Pim Fortuin (Voor sommigen mensen: ik ben geen LPF man). Slechts dan zal men politiek kunnen gaan nadenken over de medische zorg als geheel, d.w.z. de drie ontwikkelingen die ik boven heb genoemd.

Een voorbeeld van fundementeel anders denken is het dogmatische standpunt van levensbeeindiging bij christenen, moslims en joden. Als ze dat standpunt nu voor zichzelf van toepassing zouden vinden, dat is dat tot daar aan toe, maar mij dwingen te blijven leven tot het absolute einde is banaal.

Volgens mij kan je een land niet beschaafd noemen als je geen vrijwillige euthenasie toestaat, maar een mens met een vroom gezicht tegen zijn zin laat doorleven. Dat is tegen de natuur en dat doe je je hond niet aan!!!

Begrijp goed, dat artsen niet voor vrijwillige euthenasie zijn, want hoe ouder hoe meer business. Het lijkt verdacht veel op gedwongen winkelnering uit het verre verleden.

Dat is meteen de aanzet tot mijn tweede opmerking: je moet zeker de medische stand niet vragen wat goed is voor het niveau van de medische zorg in een land. Als je positief over de medische stand denkt (wat ik duidelijk niet doe) dan kun je zeggen dat zij een maximale medische zorg nastreven, in plaats van een optimale zorg. Als je minder positief over de medische stand denkt, dan verdenk je de medische stand als heel snel van het beschermen van hun business. Dat is dus duidelijk mijn standunt. Niets menselijks in een medicus vreemd!.

De politiek (na de omwenteling) zal de medische zorg dus fundementeel moeten aanpakken. Niet gehinderd door het ach en wee geroep van de medici. Ik moet Pim Fortuin gelijk geven, dat het niet ligt in het meer geld beschikbaar stellen, maar in het verhogen van de doelmatigheid. Niet op de orthodoxe manier, maar echt ingrijpend.

Voorbeelden 

1 enkele kliniek in de Benelux voor het vervangen van knieen. De operatie behoeft geen volledig ziekenhuis te zijn met chirurgen en dure bedden, maar een set van kleine operatiekamers met een hotel. De operaties kunnen worden uitgevoerd door medisch personeel op HBO-niveau.

Deze aanpak gaat op voor zeer veel operaties en kunnen de kosten terugbrengen tot een fractie van de huidige kosten.

Voor ieder wissewasje moet je naar de dokter, ook als je weet welk medicijn je nodig hebt. De dokter belast de zorg met 25 EUR. Voorgaande jaren - particulier verzekerd met hoog eigen risico - ging ik eens in de 5 jaar naar de dokter voor een hooikoortsmiddel, de vier tussenliggende jaren printte ik mijn eigen versie van het recept (middel kost EUR 3.10)

Veel klachten zijn vraagklachten. Waarom is er geen verpleegster die spreekuur houdt voor dit soort informatie. Ook voor het doen van kleine handelingen. Ik weet dat je in Amsterdam het artsen honorarium moet betalen voor een griepinjectie die door de juffrouw van de balie wordt gegeven.

Waarom is er nog steeds geen Nuldelijns zorg?

Waarom wordt nog steeds de ontwikkeling van een geautomatiseerd diagnose systeem tegengehouden. Het is technisch een zeer eenvoudig systeem. Neemt u van mij aan, dat een geautomatiseerd systeem betrouwbaarder is dan een systeem bestaand uit artsen. Dan praat ik nog niet eens over het feit, dat je komt op een spreekuur in de middag (lekker gegeten dokter, lekker wijntje?)    

Ik kan heel lang doorgaan. Reageer niet op een afzonderlijk voorbeeld. Ze zijn slechts bedoeld om aan te geven, dat het roer fundementeel ommoet, anders eindigen we met een situatie met een bejaardenpas voor medische zorg waarin de enige uitweg voor bejaarden is om met rollator en al voor de trein te springen of zich van de 20-ste etage, met een trapppetje, van het balkon te werpen.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#2 Geplaatst: 2006-02-01 10:36:30

reaktie op verhaal van fokkens,

is het een 1 april grap of is het een serieus 1 februari bericht, ik weet niet wat ik ervan moet denken...de strekking is mij overigens uit het hart gegrepen, daar niet van. Dit