Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Boeiend Nieuws Hypotheken

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2006-03-21 09:21:11

Emprunter de l’argent grâce à son logement   D’ici à l’été, les banques pourront proposer deux nouveaux types de crédits aux propriétaires.C’est ce que prévoit une ordonnance qui sera présentée en Conseil des ministres demain. Le gouvernement veut relancer la consommation en utilisant une partie de la richesse accumulée dans l’immobilier. Ainsi, les propriétaires pourront utiliser la valeur de leur logement pour financer l’achat d’autres biens ou leur retraite.   Explications.   Le crédit hypothécaire rechargeableAu fur et à mesure que vous remboursez votre appartement ou votre maison, vous dégagerez une « réserve» qui pourra servir à garantir un crédit à la consommation, pour acheter une voiture par exemple. Si vous n’arrivez pas à rembourser la banque, celle-ci pourra récupérer et vendre votre logement.   Le viager hypothécaire Ce crédit s’adresse plutôt aux personnes âgées. La banque consent une rente ou un capital au propriétaire, et récupère son logement à son décès. Si les héritiers souhaitent le conserver, ils doivent rembourser le crédit euxmêmes.   Angeline Benoit, 21/03/2006, 20Min p.13

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2006-03-21 13:25:46

Ik ben aan het nadenken over Le viager hypothécaire  als middel om je huis op te eten. Ik weet nog niet hoe die hypotheek zal worden geregeld. Laten wij zeggen, dat je 80 % hypotheek krijgt en dat je 5% interest per jaar moet betalen.

Belangrijke vragen zijn dan: Is de betaalde Interest 

1.  een aftrekpost is voor het ZVW inkomen in NL

2.  aftrekbaar  voor de inkomstenbelasting in LDF. 

Dat zal niet verschillen van een gewone hypotheek, dus wie heeft daar ervaring mee?

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#2 Geplaatst: 2006-03-22 09:47:18

Er bestaat in Frankrijk toch ook een vorm waarbij je het huis aan de bank verkoopt, maar er tot je dood blijft wonen, en tot je dood een uitkering van de bank krijgt (gebaseerd op waarde van huis, leeftijd etc.)?

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2006-03-22 10:51:28

Nee dat bestaat nog niet, of beter, zoals het artikel zegt, zal pas mogelijk zijn na deze zomer.

Je kunt natuurlijk allang je huis verkopen op deze wijze, maar het verschil met de nieuwe Le viager hypothécaire is dat je eigenaar blijft tot aan je dood.

De erfgenamen hebben het recht de schuld af te betalen en aldus het huis te verwerven. Je kunt als eigenaar ook zelf terugkomen op je besluit. Dit soort zaken kunnen bij verkoop en viagiere allemaal niet.

Het is natuurlijk niet helemaal 'Verrassend en Nieuw', want het komt in pricipe overeen met een aflossingsvrij lening in NL en BE.

Voor mijn gevoel loopt de bank met dit soort zaken wel slapende binnen: stel dat ze 80% geven.

De hypotheeknemen, jij dus, moet de normale interest betalen. Maar de waardestijging op het huis valt evenwel aan de bank toe.

Dat is de laatste 6 jaar zeker 100% geweest.

De erfgenamen doen er dus  verstandig aan het huis vrij te maken en als erfenis aan te nemen. Maar je kan wel je huis min of meer opeten en toch een stuk vrijheid behouden. Met name dat laatste is een groot probleem bij verkopen en viagere.

 

avatar#5483
Hans en LDF
Berichten: 6
Reacties: 40

#4 Geplaatst: 2006-03-22 12:25:48

HansPiet,

even een paar vraagjes:

een aflossingsvrije hypotheek kent een vastgestelde looptijd, hoe zit 't bij deze vorm? (Als ie doorloopt tot het overlijden van een of beide partners heeft ie nl een onbepaalde looptijd)

Wat is het probleem bij een 'slechts' 80% bevoorschotting, als de bewoners overlijden en de financier het huis wil verkopen (ze zijn geen o.g. verzamelaars) kan dit in bepaalde situaties bijna gelij zijn aan executoriale verkoop, wat de prijs aan gaat, een buffer lijkt mij dan toch wel op z'n plaats?

Als de financier het risico draagt van een waarde daling van het onroerend goed, mogen ze dan niet de kans hebben op een waardestijging?

Als je in Frankrijk het huis schenkt, bijvoorbeeld aan je toekomstige erfgenamen, moet je dan als vruchtgebruiker geen huur betalen en zo ja hoe verhoudt die zich tot de door jouw genoemde hypotheek rente?

Overigens ter lering ende vermaeck

De bank is geldgever en hyptheeknemer, wij gewone stervelingen zijn doorgaans hyptheekgever en geldnemer.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2006-03-22 13:48:49

Hans,

Zoalws in het oorspronkelijk verhaal vermeld, loopt de Le viager hypothécaire door

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2006-03-22 14:04:26

Hans,

Zoals vermeld in het oorspronkelijke verhaal loopt de Le viager hypothécaire  door tot de dood van de hypotheekgever, jij dus, en daarna kunnen de erfgenamen nog de schuld terugbetalen en aldus het huis verwerven.

Vooral dat laatste is het bijzondere ervan.

Ik heb de thread 'Boeiend...' genoemd, maar dat neemt niet weg, dat het 'gouwe business' is voor de bank. Natuurlijk kan het in bepaalde  situaties, zoals de mijne (twee heren) maar ook in gevallen waarin de ouders kinderen niet willen laten vererven een oplossing zijn om het vermogen op te kunnen eten.

Er is overigens geen enkele aanleiding om aan te nemen, dat de waarde van een huis ooit zal dalen beneden een conservatieve taxatie op enig moment.

Maar als je even doorrekent, dan blijkt het voor de betreffende mensen niet zonder meer en altijd een voordelige oplossing te zijn. De vraag is hoeveel interest je moet betalen, of die aftrekbaar is ZVW in NL en in Fr, en wat je met het ontvangen geld gaat doen.

ps. typo's zie ik later pas, en ik kan ze niet wijzigen. Ik kom nooit op typo's terug, want dan blijf ik aan de gang!  

avatar#5483
Hans en LDF
Berichten: 6
Reacties: 40

#7 Geplaatst: 2006-03-22 15:05:47

Dank je HansPiet,

Ik heb een iets andere zienswijze op een paar vlakken, maar ieder z'n meug, hoewel er met z'n allen wel naar zouden moeten streven dat info op deze site correct is.

Groet Hans

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#8 Geplaatst: 2006-03-22 15:09:35

Ik begrijp je niet. Is hier sprake van een zienswijze?

avatar#5483
Hans en LDF
Berichten: 6
Reacties: 40

#9 Geplaatst: 2006-03-22 15:36:43

 

 

Er is overigens geen enkele aanleiding om aan te nemen, dat de waarde van een huis ooit zal dalen beneden een conservatieve taxatie op enig moment

 

Het is natuurlijk niet helemaal 'Verrassend en Nieuw', want het komt in pricipe overeen met een aflossingsvrij lening in NL en BE.  (Onjuist en dus een foute zienswijze)

Voor mijn gevoel loopt de bank met dit soort zaken wel slapende binnen

 

Dat is de laatste 6 jaar zeker 100% geweest (kijk even naar ‘Prijsontwikkeling Frans onroerend goed’ elders op deze site en je zult zien dat de helft meer in de buurt komt)

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2006-03-22 16:42:23

Als jij wel aanneemt,dat er aanleiding kan zijn om aan te nemen, dat de waarde van een huis ooit zal dalen beneden een conservatieve taxatie op enig moment  dan verschillen wij inderdaad van opvatting.

Voorzover ik mij het betreffende onderzoek kan herinneren (maar dat is erg lang geleden) is dat sinds de 17-de eeuw niet voorgekomen. 

 Ik schreef bovendien zeer eufemitisch 'een consercatieve taxatie', en een conservatieve taxatie houdt nu juist rekening met dit soort mogelijkheden op korte termijn.  

Ja het is in principe wel gelijk aan een aflossingsvrije hypotheek, omdat je de termijn langer kan maken dan je waarschijnlijk zult leven. Mijn broer in Be heeft een dergelijke hypotheek die loopt tot hij ouder is dan 110 jaar of zo. De hypotheek bedraagt zo'n 50 % van de huidige waarde. Het grote verschil met Le viager hypothécaire is wat er gebeurd na het overlijden. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt het huis openbaar verkocht en krijgen de erfgenamen de overwaarde. Bij Le viager hypothécaire wordt het huis verkocht en houdt de bank de overwaarde.

Afhankelijk of de bank een lagere interest in rekening zal brengen of niet, is de situatie met een Le viager hypothécaire principieel altijd voordeliger voor de bank en nadeliger voor de (erven van ) hypotheekgever.

Ik heb hier voor mijn neus de prijsontwikkeling van 'gebruikte huizen' - m.a.w. geen nieuwbouw - die deze week zijn gepubliceerd. Over de afgelopen 5 jaar zijn de prijzern in Touuse en omgeving met 97.1 % gestegen en in geheel Frankrijk met 81.8 %. Om alles in een enkel globaal getal samen te vatten leek mij 100 % over 6 jaar een goede benadering, rekening houdend met de rest van de gegevens in het overzicht.  Ik stuur het iedereen op verzoek het gedeelte van het rapport toe, maar je kunt het ook downloaden bij www.20min.fr.

Ik neem aan dat hierbij mijn verhaal voldoende is onderbouwd. Maar je hoeft uiteraard niet overtuigd te zijn. 

avatar#5483
Hans en LDF
Berichten: 6
Reacties: 40

#11 Geplaatst: 2006-03-23 10:21:14

inderdaad