Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Uitspraak HR Frans huis

Auteur Bericht

avatar#2896
Jeroen B
Berichten: 4
Reacties: 74

#0 Geplaatst: 2006-03-27 21:42:31

Vooral voor lezers met een Frans huis bezwaard met hypotheek. Belanghebbende heeft in 2002 een onroerende zaak in Frankrijk gekocht. Op het pand rust een hypothecaire schuld. Hof Den Haag heeft in navolging van de inspecteur zowel de teller als de noemer van de voorkomingsbreuk bepaald op de voor de heffing van box 3 geldende grondslag, derhalve inclusief de hypothecaire schuld. Belanghebbende meent echter dat de heffing in box 3 het karakter heeft van een vermogensbelasting. Er is geen sprake van een directe relatie tussen bepaalde bezittingen en schulden: de inkomsten in box 3 worden forfaitair bepaald zonder directe koppeling van bezittingen en daaraan gerelateerde schulden. Belanghebbende ziet derhalve geen reden om in de teller van de voorkomingsbreuk van het Verdrag Nederland - Frankrijk bezittingen en schulden te salderen. A-G Overgaauw is het met belanghebbende eens dat de hypotheekschuld in de teller buiten aanmerking dient te blijven, aangezien noch de nationale wet noch het verdrag een relatie legt tussen bezittingen en daarmee samenhangende schulden. De conclusie strekt tot gegrondverklaring van het beroep van belanghebbende. Voor hen die het raakt. Wellicht nog net op tijd voor de aangifte. Met onderstaand de links. Internationaal en Europees Berekening voorkomingsbreuk box 3-inkomen onder Verdrag met Frankrijk (1) Conclusie A-G Overgaauw, 42.416, 28 februari 2006 Wetsartikelen: Art. 24, Verdrag Nederland-Frankrijk Trefwoorden: voorkomingsbreuk, box 3-inkomen, saldering bezittingen-schulden Link 1:Beroepschrift in cassatie HR nr. 42.416; link 2: Conclusie A-G bij HR nr. 42.416; Link 3: Hof Den Haag 31 augustus 2005, nr. 04/02414 http://www.ntfr.nl/bron/42416cas.pdf http://www.ntfr.nl/bron/42416con.htm http://www.ntfr.nl/bron/42416hof.pdf Jeroen B 62

avatar#304
fons
Berichten: 10
Reacties: 168

#1 Geplaatst: 2006-03-28 09:02:12

ongetwijfeld bijzonder belangrijk, maar wat is er nu eigenlijk aan de hand. hoewel ik ooit een semester rechten heb gestudeerd begrijp ik hier geen jota van.fons, als niet jurist

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2006-03-28 16:21:52

Wim, evenmin jurist, zou ook graag voor alle andere gebruikers van dit forum een 'vertaling' nuttig vinden.

Wim

avatar#2896
Jeroen B
Berichten: 4
Reacties: 74

#3 Geplaatst: 2006-04-07 23:12:09

Waarde forumgenoten. De start van dit topic is enigszins overhaast verlopen en was daardoor onduidelijk en onvolledig. Daarnaast is er door mij een fout gemaakt. Het betreft geen uitsrpaak maar het advies van de AG.

Excuses daarvoor. Onderstaand wordt verduidelijkt, aan de hand van een voorbeeld, waar de zaak om draait.  

Onderwerp: visie advocaat generaal Hoge Raad over hoe om te gaan met, simpel gezegd, een hypotheekschuld op een pand in Frankrijk.

 

Stel het totale vermogen van een in Nederland gevestigde en Nederlander bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1/ vakantiehuis in Frankrijk, waarde:                                     150.000,=

2/ (hypothecaire) lening op dit pand, waarde                           75.000,=  -/-

3/ banksaldi ad                                                                     200.000,=

4/ effectenportefeuille ter waarde van                                    125.000,=

totaal vermogen                                                                    400.000,=

 

De belastingheffing over dit vermogen komt deels toe aan Frankrijk en deels aan Nederland. De toerekening aan beide landen is onderdeel van het geschil.

 

Visie inspecteur:

Aan Frankrijk toegewezen deel van het vermogen is (150.000 -/- 75.000) / 400.000 ofwel 18,75% waardoor in Nederland resteert 81,25% van de belastingdruk over 400.000.

 

Visie advocaat generaal:

Aan Frankrijk toegewezen 150.000 / 400.000 ofwel 37,5% waardoor in Nederland resteert 62,5% van de belastingdruk over 400.000

  Jeroen B, 62

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2006-04-08 00:03:55

Dank Jeroen. Het is nu helder. We wachten dus nog op het arrest van de Hoge Raad.

Wim

avatar#3379
jacob
Berichten: 7
Reacties: 170

#5 Geplaatst: 2006-04-24 17:17:05

Neen, niet wachten!

In de bijlage van het FD van 22/4 wordt op dit onderwerp ingegaan door Marjan Langbroek. Zij geeft een uitdrukkelijk advies aan degenen die het betreft om ervoor te zorgen dat de aanslag over 2005 niet komt vast te staan voor de uitspraak van de Hoge Raad. Dat heeft ermee te maken dat de uitspraak van de HR, als die conform de visie is van de advocaat generaal (a-g), alleen zal gelden voor belastingjaren waarvoor de aanslag nog niet definitief vaststaat. Daartoe staan wegen open zoals: correctie indienen op de alreeds gedane aangifte.; of, als de aangifte nog moet worden gedaan: berekenen volgens de visie van de a-g; bezwaarschrift indienen enz. Ook als aanslagen over eerdere jaren niet vaststaan, geldt daarvoor hetzelfde.

Stel mij geen vragen over uitleg, ik ben de deskundige niet, maar slechts de boodschapper. Voor wie er iets aan kan hebben: succes.

Jacob