Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Franse hypotheekrenteaftrek - Aftrekbaar van de belasting of niet?

Auteur Bericht

avatar#3526
Ton
Berichten: 20
Reacties: 68

#0 Geplaatst: 2006-03-29 10:15:43

Franse hypotheekaftrek     Wat is er aan de hand? Het probleem is begonnen sinds de invoering van de nieuwe Inkomstenbelasting in 2001. Niet langer was er sprake van de ouderwetse vermogensbelasting waarbij er op 1 januari gekeken werd naar het totale vermogen waar, na aftrek van schulden, 0,7 procent belasting over werd geheven. Nee, sinds 2001 hebben de Nederlanders te maken met het zogenaamde boxenstelsel. De voormalige vermogensbelasting is in principe vervangen door Box 3. Het verschil met de oude regeling is dat er nu aan het begin én aan het eind van het jaar gekeken wordt naar het totale vermogen. Die twee bedragen worden opgeteld en door twee gedeeld, waarna de Belastingdienst dit bedrag belast met 1,2 procent. Feitelijk is dat dus een belastingverhoging ten opzichte van de 0,7 procent van eerder. Het systeem heet de vermogensrendementsheffing. Is dat hetzelfde als de vermogensbelasting? Het is een heel belangrijke vraag, want als blijkt dat dít zo is, dan verandert dat alles...

avatar#3526
Ton
Berichten: 20
Reacties: 68

#1 Geplaatst: 2006-03-29 10:52:05

Blijft fout gaan:

hier de bron: http://www.mondi.nl/Mondi/

m.vr.groet

Ton

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2006-03-29 23:29:33

Ik probeer het nog eens voor Ton, kopiëren uit Mondi:

Franse hypotheekaftrekWat is er aan de hand? Het probleem is begonnen sinds de invoering van de nieuwe Inkomstenbelasting in 2001. Niet langer was er sprake van de ouderwetse vermogensbelasting waarbij er op 1 januari gekeken werd naar het totale vermogen waar, na aftrek van schulden, 0,7 procent belasting over werd geheven. Nee, sinds 2001 hebben de Nederlanders te maken met het zogenaamde boxenstelsel. De voormalige vermogensbelasting is in principe vervangen door Box 3. Het verschil met de oude regeling is dat er nu aan het begin én aan het eind van het jaar gekeken wordt naar het totale vermogen. Die twee bedragen worden opgeteld en door twee gedeeld, waarna de Belastingdienst dit bedrag belast met 1,2 procent. Feitelijk is dat dus een belastingverhoging ten opzichte van de 0,7 procent van eerder. Het systeem heet de vermogensrendementsheffing. Is dat hetzelfde als de vermogensbelasting? Het is een heel belangrijke vraag, want als blijkt dat dít zo is, dan verandert dat alles...

Geldig

In 1983 oordeelde de Hoge Raad dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de hypothecaire schulden bij de berekening van de vermindering voor de vermogensbelasting. Het gold als een overwinning voor de belastingplichtigen; ze kregen een hogere vrijstelling daardoor. Vraag is dus of die regeling nog steeds geldig is. Sinds 1973 hebben Nederland en Frankrijk een belastingverdrag. Daarin staat dat Nederland geen belasting mag heffen over de vakantiewoning in Frankrijk; dat doen de Fransen namelijk lekker zelf. Het zou dubbele belastingen moeten schelen. Het nieuwe belastingstelsel in Nederland  blijkt alleen ook invloed te hebben op vermogen en onroerende goederen in het buitenland. De waarde van het huis in Frankrijk wordt dan door de Nederlandse belastingdienst meegenomen in de aanslag, waarna het onmiddellijk weer vrijgesteld wordt via een ingewikkelde rekenmethode. En daar is nou net een discussie ontstaan waarin staatssecretaris Wijn van Financiën lijnrecht tegenover een aantal huizenbezitters kwam te staan. Dat huis in Frankrijk geldt als een "onroerende zaak", het geld waarvan het betaald wordt als "vermogen". Volgens het verdrag dat er tussen Nederland en Frankrijk is, wordt er een fiscale vrijstelling verleend voor buitenlandse onroerende zaken en niet voor buitenlands vermogen.

Hetzelfde?

De zaak kwam voor de Hoge Raad, maar die kwam eigenlijk met een haast orakel"s antwoord. Het huis had niet eens gefinancierd mogen worden met de daarvoor aangegane hypotheek! Dan zou het tenminste geen buitenlands vermogen meer zijn.. Tja, en dan wordt het lastig. De verdediging beriep zich vervolgens op de uitspraak van 1983, wat dus weer de vraag oproept of de vermogensrendementsheffing inderdaad hetzelfde is als de vermogensbelasting.  Het zal voor veel huiseigenaren een hoop geld schelen als dat zo is. En er is hoop, advocaat-generaal Overgaauw heeft er een uitspraak over gedaan. Volgens hem is de vermogensredementsheffing inderdaad de opvolger van vermogensbelasting en zodoende is de eerdere uitspraak van 1983 daar ook op van toepassing. “Ten eerste kent de vermogensrendementsheffing geen samenhang tussen bepaalde bezittingen en daaraan gerelateerde schulden. Dat was ook kenmerkend voor de vermogensbelasting en juist niet voor de inkomstenbelasting," beargumenteert Overgaauw. Daarnaast wijst hij erop dat bij de inkomstenbelasting gedurende een periode het werkelijke inkomen wordt belast. Bij de vermogensrendementsheffing wordt het slechts op 1 januari en 31 december gemeten, waarbij tussentijdse veranderingen dus geen invloed hebben op de verschuldigde heffing. Dat lijkt meer op de systematiek van de vermogensbelasting. Staatssecretaris Wijn brengt daar tegenin dat de vermogensrendementsheffing een onderdeel van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is. Wie het gaat winnen? Dat zal de Hoge Raad binnenkort gaan uitmaken.Franse hypotheekaftrek

Ik vind het een wat moeilijk verhaal. De hypotheekrente op een tweede woning (in NL of waar ook) is sinds enkele jaren niet meer aftrekbaar voor NL belastingplichtigen. Maar als je een hypotheek neemt op je Franse hoofdverblijf, geldt de aftrek wel, als je hebt gekozen voor belastingplicht in NL. Dus, wat is hier aan de hand?

Wim

(slecht in belastingskwesties)

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#3 Geplaatst: 2006-03-30 16:24:42

Ik ken de zaak niet, maar o.g.v. dit artikel lijkt het erop dat het (positieve) vermogen dat bestaat uit een frans huis, niet bij box 3 hoeft worden opgeteld (in de praktijk: eerst wel optellen, daarna weer aftrekken van je vermogen. Per saldo kom je dan altijd op nul uit).

Maar wat nu als je dat mooie huis hebt aangeschaft met geleend geld (overwaarde NLs huis, hypotheek daar, geldlening van een tante)? Telt dat negatieve vermogen ook mee bij de berekening van het totale vermogen?

Dus een korte rekensom: Je NLse vermogen is 50.000, je franse huis 20.000 waard is en je hebt dat huis met 20.000 geleend geld gekocht. Volgens de Belastingdienst is je uiteindelijke vermogen dan 50.000, want je buitenlandse bezittingen zijn per saldo 'nul' waard.

Volgens Mondi is je vermogen feitelijk maar 30.000, omdat je franse huis niet mee mag tellen, maar iedere schuld (uitgezonderd de schuld ter verwerving van de eigen woning) wel van de bezittingen mag worden afgetrokken. Dus 50.000 minus 20.000 = 30.000.

Mocht Mondi gelijk hebben, levert dat een aardige voordeel op voor de huizenbezitters die in NL belastingplichtig zijn en die hun franse woning met geleend geld hebben aangeschaft.

Ik ben benieuwd.

Nils

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#4 Geplaatst: 2006-03-30 16:57:19

voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om rente of rente-aftrek, maar om vermogen, zowel positief als negatief.

N.