Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Bestemmingsplan

Auteur Bericht

avatar#3174
Sue
Berichten: 23
Reacties: 85

#0 Geplaatst: 2006-04-27 16:17:46

Hallo,

Ons familiebezit (huis en gite op 5000 m2 grond) in Frankrijk is voor mij te groot en te duur om aan te houden. Ik denk erover de gite met er een deel van de grond zelf te kopen. De rest moet dan verkocht worden. De bestemming is agrarisch met natuurwaarde. Een mede-eigenaar heeft ontdekt dat de gemeente voor dit gebied in 2008 een nieuw bestemmingsplan moet maken. Hij denkt dat het in 2008 misschien een andere bestemming zal krijgen en dat er dan gebouwd mag worden. Hoeveel huizen zouden er wel niet gebouwd kunnen worden op 5000 m2 denkt dit familielid, met dollartekens in zijn ogen. Dus hij wil met de hele afhandeling, wachten tot het nieuwe bestemmingsplan er is.

Hier in Nederland komen gemeenten vaak veel later dan dat het eigenlijk moest, met ontwerp bestemmingsplannen. Weet iemand hoe dit gaat in Frankrijk.

gr.

Sue

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2006-04-29 22:41:05

Wat algemene informatie:

Een bestemmingsplan heet Plan local d'urbanisme (PLU), waarop de bestemmingen van het gemeentelijk grondgebied staan vermeld. ‘U’ op de gedetailleerde kaart staat dan voor urbaine (de bestaande bebouwing en waar nog mag worden gebouwd), ‘AU’ voor à urbaniser (nog te bebouwen), ‘A’ voor agricole (landbouwgebied) en ‘NC’ voor naturelle of forestière (natuur- en/of bosgebied). Veel gebruikt is ook de afkorting COS, coefficient d'occupation du sol. Deze COS geeft aan welk gedeelte van een terrein mag worden bebouwd: een coëfficiënt van 0,30 op een stuk bouwgrond van 1000 m² betekent dat men 300 m² kan bebouwen inclusief al het buitenwerk. Het woondeel daarvan mag hooguit 80% zijn, derhalve 240 m² aan 'huis'.
Verder moet men kennisnemen van de plannen, die in eenvoudige bewoordingen moeten zijn vermeld in een ander document, de PADD, plan d'aménagement et de développement durable. Kleine gemeenten vinden een PLU vaak te ingewikkeld; daar werkt men nog met la carte communale waarop de gebieden staan aangegeven, waarin niet - of zeer beperkt - mag worden gebouwd. Om te weten te komen of er in de directe omgeving van het toekomstige huis nog enge plannen bestaat, zoals de aanleg van een snelweg, kerncentrale of vliegveld, dan vervoege men zich bij de departementale dienst voor o.m. de ruimtelijke ordening, de DDE (direction départementale de l’équipement). Sinds de wet van 2001 kan je in sommige gemeenten ook geen bouwgrond meer kopen zonder een bouwvergunning en een duidelijk plan van een huis. De start van de bouw is hooguit drie jaar uit te stellen na de koop van het stuk grond.

Wim

avatar#3379
jacob
Berichten: 7
Reacties: 170

#2 Geplaatst: 2006-05-01 10:11:48

Dag Sue,

Kleine aanvulling, gebaseerd op eigen recente ervaring. Uitreraard is heel belangrijk wat Wim zegt over de COS. Maar minstens zo belangrijk zijn de plaatselijke regels over de minimum omvang van een terrein om te mogen bouwen, zelfs al is de grond in principe "constructible". Sommige gemeenten hanteren voor bepaalde buurten zeer grote minimum waarden; ik ken een gemeente waar 10.000 m2 geldt! Dan mag je dus op 5000m2 niets bouwen, ook al is de COS 0,05. 5000m2 als minimum voor één huis komt in de buurt waar ik een huis heb echt voor, evenals 3000m2. In de praktijk komt het natuurlijk voor dat ook in zulke "wijken" huizen te vinden zijn op kleinere stukken grond. Maar die zijn dan gebouwd in tijden met andere regels. Aan zo'n situatie heeft jouw familielid met dollartekens in de ogen natuurlijk weinig. Om  gevoel te krijgen op het beleid ter zake in jouw gemeente, kun je die minimumwaarden op de mairie opvragen voor belendende terreinen, cq buurten. Verder is er ook wel achter te komen of er een goede kans of die regels op korte termijn gaan veranderen.

Jacob

avatar#3174
Sue
Berichten: 23
Reacties: 85

#3 Geplaatst: 2006-05-01 14:41:10

Hoe lang blijven bestemmingen hetzelfde? Zijn daar regels voor?

Ons terrein ligt in een NC gebied, natuurgebied dat volgens het bestemmingsplan is voorbehouden aan agrarische activiteiten. Mijn vraag is NIET wat mogelijk is binnen deze bestemming. Mijn vraag is WEL hoelang een bestemming hetzelfde blijft.

De huidige bestemming is vastgesteld op 3 juni 1986.

Hebben gemeenten niet de verplichting om bijvoorbeeld elke 10 of 20 jaar bestemmingen opnieuw vast te stellen? En als er zo'n verplichting is, houden ze zich er dan ook aan?

gr.

Sue

avatar#3379
jacob
Berichten: 7
Reacties: 170

#4 Geplaatst: 2006-05-01 15:05:04

Je hebt er vaak meer aan te weten uit welke politieke hoek de wind waait ten gemeentehuize. De regels zijn soms minder belangrijk. Toets deze visie maar bij je buren.

Jacob

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#5 Geplaatst: 2006-05-06 19:44:43

Nee, er zijn geen regels voor hoe lang bestemmingen ongewijzigd blijven. Er zijn gemeentes waar het PLU al jaren in ontwikkeling is en dat nog jaren zal blijven als het aan de burgemeester ligt. Natuurlijk worden er wel eens nieuwe gebieden AU toegevoegd aan een PLU, maar ik zou daar mijn toekomst niet van af laten hangen. Als het familielid de dollartekens in zijn ogen wil verzilveren raad ik hem aan hele goede vrienden te worden met de burgemeester, hopen dat die herkozen wordt en dan maar hopen dat de gemeenteraad in 2008 overtuigd kan worden. Een nieuw gebied aanwijzen als AU betekent immers dat er rijkdom wordt geschapen: de grond wordt immers ineens veel meer waard. Mijn ervaring in Frankrijk is helaas dat nieuwe AU-kwalificaties de neiging hebben te belanden bij  stukken grond in eigendom van de burgemeester, gemeenteraadsleden en aanverwante klieks. Meestal niet van een willekeurige buitenlander.......