Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Burger Service Nummer BSN

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2006-09-10 12:15:59

Op de volgende site heeft de NL overheid informatie gezet over het op korte termijn in te voeren Burger Service Nummer, de opvolger van het SOFI nummer.

http://www.burgerservicenummer.nl

Het lijkt nog een voorlopige site, maar geeft al wel een globaal idee van de plannen en consequenties.

Voor ons buitennederlanders is er uiteraard weer een problematischer situatie, want wat doe je als NL overheid als je systeem is gebaseerd op de GBA (Gemeentelijke BasisAdministratie, vroeger Burgelijke Stand geheten).

En wij zijn als niet-ingezetenen daar niet bekend. U hebt zich immer UITgeschreven.

Geen nood, bedenkt men dan in Den Haag. Orwell heeft het ons al voorspeld en Kafka heeft het ons al voorgedaan. We roepen een ander systeem in het leven, het RNI, Register Niet-Ingezetenen.

En die wet zal zeer binnenkort door de TweedeKamer worden aangenomen.

En ja hoor, wie zal daar als eerste gebruik van gaan maken. De Zorgsector lijkt het.

            Hoe???????????

            Wanneer??????????????

            Wie controleert???????????

             Wie adminstreert????????

Allemaal nog onbeantwoorde vragen, dus weer heel wat werk voor de heer [Brenninkmeijer, onze Nationale Ombudsman in het verschiet. Want het lijkt met de invoering toch wel erg veel weer de kant op te gaan, die hij juist zo heeft bekritiseerd; Den Haag verzint wat en vergeet dan in de invoering de burger zelf.

Het grote slapen is nog steeds niet over.

Voorbeeldje:

Ga eens op die site naar de rubriek Veel Gestelde Vragen en kijk dan onder RNI.

Daar staat op een gegeven moment iets over een 'loket' om je te melden als je op één of andere manier niet bekend bent in het RNI. En die 'loketten' worden op diverse plaatsen IN NEDERLAND ingericht. Waar? Onbekend nog.

Leuk, niet waar. Zit je in Timboektoe en moet je even naar Assen omdat je jezelf in het RNI moet inschrijven. Want anders stopt je uitkering of zo? Oh, maar u had al een SOFInummer, dus ze kennen u al. Tja, maar daar is dus niet echt informatie over te vinden. En zal dat wel goed gaan?

Beren op de weg? Misschien, maar ik ruim zelfs die liever eerst op, alvorens een dergelijke invoering te willen accepteren.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2006-09-10 12:32:31

In de Trouw, Elsevier en Nieuws.nl  stond een paar dagen geleden het volgende bericht . (Niets over zorgen van niet-ingezetenen) 

Zorgen in Kamer over informatiemacht overheid

(Novum) - De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de toenemende greep van de overheid op persoonsgegevens van burgers. Dat kwam donderdag naar voren in het debat over de invoering van het Burgerservicenummer (BSN), de opvolger van het Sofi-nummer. De ChristenUnie (CU), PvdA en D66 willen een onderzoek naar de gevolgen daarvan.

De Kamer staat in meerderheid positief tegenover het BSN, dat een eenduidige identificatie van een persoon mogelijk maakt. Burgers worden vanaf januari onder één nummer, dat gelijk is aan het Sofi-nummer, bij alle overheidsdiensten geregistreerd. Het BSN maakt deel uit van het project Andere Overheid, dat tot een efficiënter openbaar bestuur moet leiden.

Wel werden door de Kamerleden zorgen geuit over de gevolgen van het BSN voor de privacy. De ChristenUnie diende een motie in die de regering oproept de gevolgen van 'nieuwe technische hulpmiddelen en betere identificatiemethoden' in kaart te brengen. Onlangs werd bijvoorbeeld een nieuw paspoort ingevoerd, dat is voorzien van een chip met twee biometrische kenmerken.

Het BSN gaat niet ten koste van de privacy, stelt minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Atzo Nicolaï (VVD). De privacy is volgens hem gewaarborgd in een aparte wet. Het is niet zo dat de ene overheidsinstantie met het BSN informatie bij andere overheidsinstantie kan ophalen zonder toestemming van de burger, zei de bewindsman donderdag.

De toenemende informatiemacht van de overheid kan volgens de CU stuiten op 'gewetensbezwaren'. De regering moet daarom de aarde en omvang van deze 'problematiek' en mogelijke alternatieven in kaart brengen, stelt de partij in een motie. Die wordt gesteund door de PvdA, D66 en Groep Van Oudenallen. Indiener van de motie Arie Slob (CU) verwacht uiteindelijk de steun van een Kamermeerderheid, zei hij donderdag.

Nocolaï laat het oordeel over de ingediende motie over aan de Kamer, hoewel hij erkende dat de nieuwe technieken kunnen leiden tot gewetensbezwaren. Wel zegde hij toe een centraal informatiepunt in het leven te roepen rondom de invoering van het BSN, zodat burgers op één punt terecht kunnen met hun vragen.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over de ingediende amendementen, motie en de wet.

 op ZIBB.NL lees je hetvolgende

Huisartsen tegen burgerservicenummer

Behandeling van de wet binnenkort in de Tweede Kamer

DEN HAAG - Huisartsen verzetten zich tegen de identiteitscontroles die ze bij al hun patiënten moeten uitvoeren voor de invoering van het burgerservicenummer (BSN). Dit staat op de website binnenlandsbestuur.nl. Binnenkort behandelt de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen over de invoering het bsn.Het BSN is een persoonsgebonden nummer dat de dienstverlening van onder meer gemeenten klantvriendelijker, transparanter en efficiënter moet maken. Huisartsen in de grote steden zijn bang dat door invoering van het burgerservicenummer illegalen niet meer langs durven te komen. “Huisartsen helpen deze groep gewoon, terwijl ziekenhuizen dat weigeren,” vertelt Pieter van Dam, woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op de website binnenlandsbestuur.nl. “Met het BSN werp je voor de huisartsen een drempel op. Vooral huisartsen in de grote steden trekken daarom nu aan de bel.”

Administratieve rompslomp
Naast de zorg voor illegalen maakt de LHV zich zorgen over administratieve rompslomp die het BSN huisartsen met zich meebrengt. “De huisartsen moeten al hun patiënten aanschrijven zodat ze langskomen om zich te identificeren”, zegt Van Dam op de website. “Banken vragen al naar identificatie en hebben hier gemiddeld 20 minuten per klant voor nodig. Dus dat zijn gigantische administratieve lasten.” Uitstel De LHV wil uitstel van de invoering van het BSN, dat per 1 januari 2007 moet ingaan. De vereniging hoopt dat derden de administratie hiervan kunnen doen zodat dit niet ten koste gaat van de zorg die huisartsen leveren.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2006-09-13 18:27:32

Op het Spanjeforum is het volgende te lezen over het BSN, afkomstig van de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten in Den Haag:


Zodra het burgerservicenummer (BSN) wordt ingevoerd, komt er ook een Register Niet-Ingezetenen (RNI). Dit wordt een register met gegevens over personen die een (meervoudige) relatie hebben met de Nederlandse overheid maar die niet in de GBA zijn geregistreerd. Aan ieder persoon die in het RNI wordt ingeschreven wordt een BSN toegekend.

Enkel indien u niet meer over een sofi-nummer beschikt, maar nog wel een meervoudige relatie heeft met de Nederlandse overheid, is het noodzakelijk dat u zich in laat schrijven in het RNI. Indien u namelijk nog wel over een sofi-nummer beschikt, wordt dit automatisch omgezet in uw BSN en hoeft u zich dus niet in te schrijven in het RNI.

Om in het RNI geregistreerd te kunnen worden zal men zich persoonlijk aan een loket moeten melden. Na vaststelling van de identiteit en een verificatie of de persoon nog niet eerder ingeschreven is in het RNI of de GBA, wordt de persoon opgenomen in het RNI en wordt een BSN toegekend. De loketten zullen op verschillende plaatsen in Nederland worden gerealiseerd. Het is goed mogelijk dat er ook loketten op de ambassades in het buitenland zullen komen. De locaties van de loketten zijn echter op dit moment nog niet bekend.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2006-09-13 18:49:34

Wim

Via het buitenlandforum Zorgverzekering van Jan Ehrhard had ik die reactie ook al gezien. Zeer waardevolle informatie natuurlijk.
En nu dus maar afwachten hoe het werkelijk zal gaan, zeker ook in relatie tot het gebruik van BSN/RNI voor de uitvoering ZVW en dergelijke.
En, zie ook de reactie an Jan de Voogd op dat forum Zorgverzekering buitenland, in relatie tot de regelgeving in de nieuwe EU verordening voor de Sociale coordinatie per 2008.
Opletten dus met zijn allen blijft geboden.

Jaap