Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Meedoen aan Nederlandse verkiezingen vanuit buitenland

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2006-09-13 09:15:52

Nogmaals een oproep aan allen mee te doen aan Nederlandse verkiezingen.

De eerstkomende, voor de TweedeKamer op 22 november a.s. zijn deze keer zelfs extra interessant vanwege alle commotie rond de invoering van de ZVW voor buitenNederlanders in verdragslanden en de EU.

Meer info voor hen die zich nog niet registreerden op

www.kiezenuithetbuitenland.nl

EN, het stemmen via Internet gaat dus definitief door. Anders kan ook nog steeds.

Stemadviezen?  Ga uw gang

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2006-09-14 07:00:12

Let op!
Het zogenaamde D3 formulier dat kiezers die in het buitenland wonen moeten inleveren, dient uiterlijk 10 oktober in het bezit te zijn van de gemeente Den Haag!

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2006-09-21 11:42:46

Een flink aantal weken verzocht ik de belangrijkste politieke partijen aan te geven waarom volgens hen Nederlanders in het buitenland zouden moeten deelnemen aan de komende parlementsverkiezingen in Nederland. En als het deelnemen noodzakelijke wordt geacht, waarom zou men dan op uw partij stemmen? Dat alles in de context van de perikelen rond de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet en het gehannes met de buitennederlanders. Er werd nauwelijks op gereageerd. Slechts het CDA en de PvdA reageerden met verbijsterende algemeenheden over democratische rechten e.d. De scribenten gingen niet in op de heikele kwestie van de Zvw en 'buitenland'. Na een rappel werd niets meer vernomen.

Heden werden wij verblijd met een reactie van Groen Links. Ook hier een treurig makende reactie, ook dit keer verwoord in een stijl alsof men spreekt tegen een klas achterblijvers in het vmbo. Groen Links heeft het overigens wel over de Zvw.

De reactie:

1. GroenLinks is een partij voor alle Nederlanders, dus ook voor
Nederlanders in het buitenland. Wij vergeten u niet. Ook u wilt graag
dat uw belangen goed behartigd worden. En misschien heeft u nog wel
familie in Nederland, kinderen, kleinkinderen. Ook hun toekomst staat op
het spel. U wilt dat hun leven in Nederland aangenaam is. GroenLinks zet
zich in voor duurzaamheid, rechtvaardighied, openheid en solidariteit.

2. Met name voor de Nederlanders in het buitenland is de invoering van
de nieuwe Zorgverzekering een puinhoop geworden. Met de Nationale
Ombudsman zijn wij daar zeer kritisch over. De minister (en het CVZ) 
waren zeer slecht voorbereid op wat het voor deze Nederlanders zou
betekenen. In de Kamer hebben we verschillende malen aandacht voor de
problemen gevraagd. In december 2005 nog met de inzet op uitstel, daarna
was onze inspanning gericht op een eerlijke regeling. De minister heeft
in antwoord daarop wel enige aanpassingen voorgesteld, maar wat ons
betreft gaan die nog niet ver genoeg. Het blijft bijvoorbeeld absurd dat
mensen AWBZ-premie moeten betalen, terwijl dat in hun woonland zo goed
als afwezig is. Ook voor de positie van remigranten in Turkije en
Marokko heeft GroenLinks Kamerlid Kees Vendrik keer op keer aandacht
gevraagd.

Wim

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#3 Geplaatst: 2006-09-21 13:45:25

Eerlijk gezegd vind ik de vragen:

"waarom volgens hen Nederlanders in het buitenland zouden moeten deelnemen aan de komende parlementsverkiezingen in Nederland. En als het deelnemen noodzakelijke wordt geacht, waarom zou men dan op uw partij stemmen?"

een beetje vreemd.

Op vraag 1 kun je alleen maar algemeenheden verwachten, je MAG nu eenmaal stemmen.

Op vraag 2 kun je moeilijk verwachten dat een partij adviseert op een andere partij te stemmen.

En wat is er precies zo vmbo-achtig aan de GroenLinksbrief? Ja, punt 1 in die brief is sloganistisch. Is dat niet voor-de-handliggend? Punt 2 gaat gedetailleerd in op de gevoelige kwestie. Wat wilt u nog meer??

Dick

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2006-10-07 09:46:28

Dicck,

Wim noemt de brief van Groen Links niet VMBO achtig, maar geschreven alsof bedoeld voor een klasje VMBO en dat is heel wat anders.

In de brief van Groen Links staat: "En misschien heeft u nog wel
familie in Nederland, kinderen, kleinkinderen. Ook hun toekomst staat op
het spel. U wilt dat hun leven in Nederland aangenaam is. GroenLinks zet
zich in voor duurzaamheid, rechtvaardighied, openheid en solidariteit"

Groen Links zegt hier eigenlijk. Stem niet op Groen Links voor onze inzet voor Buitenlandse Nederlnders, maar om wat wij doen voor de achterblijvers. 

Naar mijn menig, in beide gevallen resp niets en weinig.

Je zou op Groen Links kunnen stemmen -  maar doe ik niet -  als je voor een Linkse Coalitie bent i.p.v. een coalitie bestaande uit CDA en VVD. Van de laatste hebben wij genoeg vuurwerk gezien de afgelopen jaren: mijn gezicht en haren zijn nog steeds verschroeid, evenals een onrechtvaardig groot deel van mijn pensioen. Het alternatief is uiteraard stemmen op de SP. De PvdA heeft door het onhandige en arrogante gedrag van Wouter Bos veel stemmen verloren. Zie de politieke barometer op de Spanjesite. Hij lijkt mij - en 60 % van de NL bevolking -  overigens niet de premier waarop wij nu staan te wachten.

P

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2006-10-10 15:41:49

Ik heb bericht gekregen van SBNGB , kennelijk mede sprekend namens de landenclubs van gepensioneerde actievoerders, dat ze geen enkel initiatief met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 22.11. 2006 zullen ondersteunen. Dat wil zeggen: noch een stemadvies voor een bepaalde politieke partij, noch voor een of meer bepaalde kandidaten.
 Daarenboven wordt mijn initiatief om op nummer 5 van welke lijst dan ook te stemmen evenmin ondersteund. Uiteraard ben ik over het laatste teleurgesteld.
Onder die omstandigheden lijkt me het beter die laatste actie te staken. Moge een ieder kiezen zoals hij of zij wenselijk vindt. Ik zelf zal dus op de lijsttrekker van de partij van mijn keuze stemmen. 

avatar#3090
corridor
Berichten: 24
Reacties: 51

#6 Geplaatst: 2006-10-14 09:22:42

Heb de stembescheiden voor het stemmen op 22 november via internet reeds op 12 oktober ontvangen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#7 Geplaatst: 2006-10-19 18:44:29

Vanaf 18 november kunnen de geregistreerde Nederlanders in het buitenland via internet hun stem uitbrengen.

In België zullen traditionele VVD-stemmers zich nog krachtig beraden over de vraag of lijsttrekker Rutte hun stem verdient, zo blijkt uit een verslag van een bezoek dat Rutte aan Nederlanders in België bracht. Het valt te lezen op de site van de Verontruste Nederlandse Gepensioneerden in België.

Wim

Het CDA en vooral de VVD hebben het verbruid bij de ruim 50.000 gepensioneerde Nederbelgen, die nog altijd woedend zijn over het nieuwe zorgstelsel en zelfs met rechtszaken tegen de Nederlandse overheid dreigen. Daarbij zijn de handen inmiddels ineengeslagen met pensionado's in Frankrijk, Portugal en Spanje, die hun ziektekosten ook zagen exploderen.

Dat het de geëmigreerde Nederlanders hoog zit, bleek tijdens een verkiezingsbijeenkomst van VVD-leider Mark Rutte, die in Antwerpen spitsroeden moest lopen bij zijn trouwe Brasschaatse achterban. Behalve over de chaotische invoering werd steen en been geklaagd over het uitgeklede pakket en de fors hogere premies die moeten worden betaald. "Ruim dertig jaar was ik particulier verzekerd en dan komt er ineens zo'n jochie als Hoogervorst, die mijn polis opzegt", aldus een boze Nederbelg, die vier maanden onverzekerd rondliep. Alleen al het noemen van de naam van de VVD-minister van Volksgezondheid zorgde voor gejoel in de zaal, waarbij sommigen zelfs Hoogervorsts inmiddels bekende kotsgebaar imiteerden.

Rutte, die net als op andere verkiezingsavonden de kabinetssuccessen opsomde maar het zorgstelsel bewust niet noemde, reageerde gepikeerd op de aanvallen. "Hoogervorst heeft dit niet gedaan om jullie te pesten" , aldus Rutte, die zich duchtig had voorbereid, maar geen antwoord had op de stortvloed aan technische vragen. Bij veel Nederbelgen overheerst de indruk dat het kabinet en met name de VVD niet voor ze opkomt.

"Ze denken kennelijk dat we rijke fiscale vluchtelingen zijn, maar beseffen niet dat veel zestigplussers voor een rustiger leven, een goedkoper huis of een warmer klimaat kozen" , aldus Jan Steenkist, voorzitter van de Verontruste Nederlandse Gepensioneerden. "Velen moesten medische behandelingen in Nederland stopzetten en voor eigen rekening in België regelen. Bovendien is het voor nieuwe zestigplussers die aan emigreren denken, over en uit. Zij kunnen zich in het buitenland nauwelijks nog verzekeren", aldus Steenkist, die al een omgekeerde beweging ziet.

"Langzaam maar zeker zie je mensen noodgedwongen terugkeren naar Nederland." "Ik had hier op gerekend. Het zit diep en is ook zeer ingewikkeld", zei Rutte na afloop, waarbij hij beloofde alle kritiek goed in de oren te knopen. Volgens de VVD-leider is geen sprake van onwil, maar van een ingewikkeld juridisch probleem, waarbij Europese en Nederlandse wetgeving door elkaar lopen. De voorzitter van de Antwerpse VVD wees er fijntjes op dat indien alle Nederbelgen op 22 november stemmen, ze goed zijn voor twee Kamerzetels. Hoewel velen traditioneel VVD kiezen, loopt Rutte wel degelijk een risico. "Men is echt boos. Er is een reële kans dat velen uit frustratie besluiten niet te gaan stemmen", zo waarschuwde een lokale partijbaron.

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#8 Geplaatst: 2006-10-19 20:24:25

Ik zie de kop al: 'SP de grootste bij Vlaamse Nederlanders'. Maar even serieus, ziehier in een notendop een van de -diverse- waarom ik geen VVD ga stemmen.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2006-10-21 20:36:02

Verwacht niets van de verkiezingen en de nieuwe regering in Nederland, zeker niet op de gebieden die buitenlandse nederlanders betreffen. Maar  ook niet op gebieden die rechtstreeks met de binnenlandse Nederlanders te maken hebben.

Just give them a rope.....

We weten dat Nederland zich met de voor veel geld aan te kopen JSF kan beschermen tegen buitenlandse aggressors (Belgie, Italie??), maar dat ze voor hetzelfde bedrag Nederland kunnen  beschermen tegen de dreiging van het water, zal de laatste gedachte zijn voordat Nederland kopje onder gaat, en helaas niet meer bovenkomen. Zouden onze landgenoten dit niet eerder en zelf kunnen bedenken? Ik denk het niet als je kijkt naar het feit dat de regering de aankoop van de JSF er toch heeft doorgedrukt en dat desondanks het CDA weer de grootste partij lijkt te worden.

Ze verdienen het en ik gooi een knoop in de collectebus als ze tzt in Frankrijk komen collecteren voor hulp aan de zielige Nederlandse slachtoffers.

Stemadvies? Heeft geen zin als slechts 5% van de Nederlanders gaat stemmen. Niet stemmen is voor de huidige regeringscoalitie stemmen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#10 Geplaatst: 2006-10-22 19:12:01

We wachten nog op het notendopje van Ivo met redenen om op de VVD te stemmen. Ik ken ze nog niet, die redenen.

Wim

avatar#3473
vautour
Berichten: 0
Reacties: 15

#11 Geplaatst: 2006-10-22 20:05:27

natuurlijk! meedoen met de verkiezingen. Maar dan wel verstandig. Zorg ervoor dat de PvdA aan de linkerkant blijft dus stem op de SP !

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#12 Geplaatst: 2006-10-24 13:32:36

In augustus schreef ik de politieke partijen in Nederland met de vraag om duidelijk te maken waarom Nederlanders in het buitenland zouden moeten stemmen op hun partij. De reacties waren tot nu toe van een teleurstellende vrijblijvendheid. Wij ontvingen nu ook een reactie van de Partij van de Arbeid (wel met excuses voor de late beantwoording). Omdat ik de andere reacties ook heb vermeld, hierbij dan die van de voorlichtingsmevrouw van de Partij van de Arbeid:

'De PvdA vindt dat elke Nederlander gebruik zou moeten maken van zijn of haar stemrecht. Voor degenen die in het buitenland wonen lijkt dat mogelijk niet zo opportuun, maar invloed uitoefenen op het te voeren beleid in Nederland is voor iedere Nederlander van belang. Er staat veel op het spel, nationaal, maar ook internationaal, Nederland maakt immers deel uit van de Europese gemeenschap. U spreekt zelf over de nieuwe zorgverzekeringswet, die door dit kabinet is ingevoerd. Een wet waar Nederlanders in het buitenland grote moeite mee hebben. Mede om die reden zou ik zeggen: maak gebruik van uw stemrecht om beslissingen van een toekomstig kabinet te   beïnvloeden. Onderstaand vind u het standpunt van de PvdA als het gaat om de zorgverzekeringswet en Nederlanders in het buitenland. Veel meer informatie over allerlei onderwerpen vindt u op onze website www.pvda.nl. Uw vraag waarom u op de PvdA zou moeten stemmen heb ik hiermee hopelijk beantwoord.'


'Nederlanders in het buitenland: een door het kabinet vergeten groep.
Voor grote groepen mensen in het buitenland heeft de nieuwe Zorgverzekeringswet ook grote gevolgen. De laatste tijd ontvangen wij veel brieven, emails en telefoontjes van verontruste (gepensioneerde) Nederlanders die in het buitenland wonen of werken. Veel van deze mensen dreigen de dupe te worden van de nieuwe Zorgverzekeringswet, doordat zij veel meer moeten gaan betalen voor hetzelfde of zelfs een kleiner pakket. Tevens krijgen wij veel klachten over de slechte voorlichting voor deze mensen en de administratieve problemen die zij hebben met bijvoorbeeld het E121-formulier. Het lijkt wel of Minister Hoogervorst deze groepen vergeten was.

Op 6 december 2005 heeft de Tweede Kamer een spoeddebat gehouden over de problemen van Nederlanders in het buitenland. De PvdA heeft toen dringende aandacht gevraagd voor de gevolgen van de nieuwe zorgverzekering voor grensarbeiders, gepensioneerden, remigranten en andere Nederlanders in het buitenland. Naast een betere voorlichting en een ruimere overgangstermijn hebben wij wederom voorstellen gedaan teneinde de financiële gevolgen van de nieuwe zorgverzekering te verzachten.

Ook dit jaar hebben wij weer aandacht gevraagd voor de gevolgen van de nieuwe zorgverzekering voor Nederlanders in het buitenland en het slechte functioneren van het CVZ. En we hebben minister Hoogervorst al vele Kamervragen over deze problemen gesteld. Onze voorstellen zijn door het CDA, de VVD en D66 echter steeds verworpen. De kern van de nieuwe Zorgverzekeringswet van het Kabinet Balkenende II blijft voor Nederlanders in het buitenland daarom zuur: u gaat vaak meer betalen en u bent soms voor minder verzekerd.'

 

Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#13 Geplaatst: 2006-10-25 11:42:41

De Wereldomroep heeft een onderzoek gedaan naar het stemgedrag van Nederlanders in het buitenland bij de komende Kamerverkiezingen.

Wereldpanel kiest voor linkse coalitie
In het buitenland hebben circa 30.000 stemmers zich geregistreerd om hun stem uit te brengen. Zeventig procent gaf bij een enquête van de Wereldomroep te kennen geïnteresseerd te zijn in de Nederlandse politiek en bijna de helft van de ondervraagden is van plan om eind november daadwerkelijk te gaan stemmen. De meeste ondervraagde Nederlanders in het buitenland stemmen VVD (26%), de partij van minister Hoogervorst op wie zoveel kritiek is geleverd bij zijn invoering van de Zorgverzekeringswet. Op de tweede plaats komt de PvdA (20%), de derde partij wordt het CDA (14%), op de voet gevolgd door GroenLinks (13%). Vergeleken met het stemgedrag bij de vorige verkiezingen in 2003 blijkt er niet veel veranderd. Ook toen was de VVD de grootste onder de panelleden, maar de PvdA scoorde destijds beter (24%). Ondanks dat de VVD de grootste partij blijft, geniet een regeringscombinatie van PvdA/SP/GroenLinks de voorkeur (26%) onder Nederlanders in het buitenland.  Een kabinet van CDA, VVD en de kleine rechtse partijen krijgt de steun van 17%, zo meldt de website van de Wereldomroep.
Op de vraag welke politieke onderwerpen het belangrijkst zijn voor Nederlanders in het buitenland, scoren economie, onderwijs, gezondheidszorg en 'normen en waarden' het hoogst. Over de files en de hypotheekrenteaftrek lijkt bijna geen enkele Nederlander zich meer te bekommeren zodra hij of zij naar het buitenland vertrekt. Het Wereldpanel kreeg over een aantal politieke zaken stellingen voorgelegd. Uit de antwoorden blijkt dat een groot aantal Nederlanders (43%) in het buitenland zich zorgen maakt over de toenemende vergrijzing en de financiering van de AOW. Verder zegt 45% dat de omgangsvormen in Nederland en Europa zijn verbeterd door de 'normen en waarden' van premier Balkenende. Maar liefst 61 procent vindt dat er nog steeds een achterkamertjespolitiek heerst in politiek Den Haag. De panelleden zijn ronduit negatief over het Nederlandse allochtonenbeleid; 70% noemt dit beleid mislukt. De denkbeelden van de islam wordt door bijna de helft van de ondervraagden gezien als een bedreiging voor de Nederlandse democratie, maar hier staat tegenover dat 30% die bedreiging niet voelt.
De strijd om het premierschap wordt, ook als het aan Nederlanders in het buitenland ligt, een nek-aan-nek race tussen Balkenende en Bos. Wat persoonlijke eigenschappen betreft scoren beiden in het buitenland slechter dan in Nederland zelf. Zo wordt Balkenende in Nederland aardiger, intelligenter, authentieker en grappiger gevonden dan in het buitenland. En vindt men PvdA'er Bos in Nederland aantrekkelijker, stabieler, gewiekster en meer charismatisch dan in het buitenland. Op het professionele vlak krijgt Balkenende vooral waardering als het gaat om zaken als de economie, Europese samenwerking, veiligheid en 'normen en waarden'. Bos scoort goed op de sociale onderwerpen als de AOW, gezondheidszorg, onderwijs en werkloosheid.

Wim

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#14 Geplaatst: 2006-10-25 17:58:16

Het is niet zozeer dat ik niet meer alleen op de VVD wil stemmen, maar op geen enkele partij uit de huidige coalitie. De redenen daartoe zijn legio. Laat ik volstaan met a. de ellende rond de gezondheidszorg, b. de manier waarop werd doorgedramd over de noodzaak tot bezuinigen als gevolg waarvan Nederland sterk is verpauperd en het bedrijfsleven enorme schade heeft geleden en c. de manier waarop nu wordt doorgedramd over 'het succes' van het overzuinige beleid en de wederopstanding van de economie, terwijl er grote groepen in de samenleving letterlijk niets te makken hebben. En nog steeds zie ik vooral de kleine zelfstandigen bij bosjes omvallen. En nog steeds leven er in Nederland (NEDERLAND!!!) ruim 360.000 kinderen in gezinnen die onder de armoedegrens vegeteren (cijfers CBS). Vijf jaar geleden had je in Rotterdam 2 voedselbanken. Het zijn er nu 53. Zouden dat nu echt alleen maar mensen zijn die teveel bij Wehkamp hebben geshopt? Want dat suggereert de heer Zalm c.s., het kan namelijk niet komen door de stagnatie c.q. daling van het inkomen en de gigantisch gestegen prijzen, ZK-premies en andere kosten van levensonderhoud. Want die zijn niet of nauwelijks gestegen. Zegt Zalm. Ik kom elke week in de winkel en bij het benzinestation, heb een prima geheugen en weet echt beter. Leugens allemaal. Doet me denken aan wijlen Marie Antoinette: 'Als ze geen brood kunnen kopen dan eten ze toch taart?'. We hebben in Nederland geen staatslieden en zelfs geen politici meer aan het roer maar een stelletje slechte boekhouders zonder visie. Alleen de 'bottom line' telt nog, dat honderden duizenden mensen hun kinderen niet meer behoorlijk te eten kunnen geven, dat is van secundair belang. Als de begroting maar sluit...

Wat mij verder ook nogal dwarszit is dat de bureaucratie onvoorstelbaar is gegroeid en dat haast geen enkele overheidsinstantie zich nog aan de meest elementaire fatsoensregels houdt, zoals het beantwoorden van correspondentie binnen een jaar (!).

Nog zo een: Als je een gehandicapt kind hebt, kun je een zogenaamd 'rugzakje' (persoonsgebonden budgetje voor extra begeleiding op school e.d.)aanvragen bij een bureaucratische instantie namens Buro voor indicatiestelling. Die geeft na 8 maanden een reactie af. Is-ie negatief, kun je bij een andere instantie in beroep gaan. Die doet er 6 maanden over. Als je bezwaar wordt toegekend dan stuur je je aanvraag opnieuw in en de derde, uitkerende instantie laat je weten dat je de termijn voor het aanvragen (12 maanden) hebt overschreden. Geen beroep meer mogelijk. Er loopt nu een zaak over. In hoger beroep want eerste instantie vond de rechter dat de overheid niets te verwijten viel... Kafka is back...

Ik vind dat Nederland onder JPB en consorten een onbetrouwbare overheid heeft gekregen, hoe luid men ook over hypothetische normen en waarden schreeuwt. Ook vind ik dat men, door overdreven panisch te doen over 'terroris'ten' en de gevaren ervan ervoor heeft gezorgd dat in NL de xenofobie epidemische vormen heeft aangenomen. Onze nationale 'superterr'orist' Samir gaat nu voor de 3e keer worden vrijgesproken, wegens gebrek aan bewijs. Waar zijn ze toch in vredesnaam mee bezig?

En dan nog wat: vandaag in de krant gelezen dat de Rekenkamer de partijprogramma's van de drie grote partijen heeft doorgerekend. Geen ervan kan ook maar enigszins de beloften waarmaken die ze in hun programma's doen. Gewoon leugens en hete lucht.

Dat is in een notendopje waarom ik niet meer op de VVD enz. zal stemmen. Omdat ze Nederland in een paar jaar compleet naar de knoppen hebben geholpen. Reden genoeg, dunkt me. De gezondheidszorg in Tsjechie of Griekenland is nog beter dan bij ons. Ik brak in maart mijn schouder, in FR. Nog dezelfde dag -in het weekend- zat ik bij de beste orthopeed van de streek. Bij terugkomst in NL kon ik 3,5 week later bij de NL-orthopeed terecht. Met een zware, acute blessure. Bah.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#15 Geplaatst: 2006-12-15 11:06:05

Ik vraag mij af wat een permanente Frankrijkbewoner voor recht heeft om zich te bemoeien met de politiek in een ander land?

Stemrecht voor permanent in het buitenland wonende Nederlanders zou wat mij betreft afgeschaft moeten worden. 

avatar#3473
vautour
Berichten: 0
Reacties: 15

#16 Geplaatst: 2006-12-15 11:32:34

ik vraag me af waarom H@nsje  zich bemoeit met de rechten van de permanent in Frankrijk wonende Nederlander als dat  datzelfde andere (neder)land zich bemoeit met diezelfde Nederlander bijvoorbeeld met die ziektekostenbijdrageroof.

Is H@nsje een beetje dom ?  Doe Grietje de groeten.

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#17 Geplaatst: 2006-12-15 12:43:20

Het is altijd onverstandig om te zeggen of te vragen of / dat iemand dom is. Beter dat iemand dom doet!

Meneertje-tegen-stemmen-in-het-buitenland heeft misschien last van zijn eksteroog of aambeien.

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#18 Geplaatst: 2006-12-15 14:13:44

Eens met Hansje. Waarom zouden NL'ers in het buitenland die geen belasting in NL betalen iets te zeggen hebben over de besteding van hun niet betaalde centen? Over scholen, ziekenhuizen, wegen waar ze geen gebruik van maken? Om dezelfde reden vind ik het belachelijk dat NL'ers die in Frankrijk wonen niet op alle niveaus van nationaal tot gemeentelijk stemrecht hebben.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#19 Geplaatst: 2006-12-15 15:50:04

Lekker niveau heren.. Teentje geraakt?

Ik vraag het mij slechts af, hoofdzakelijk vanuit de argumenten zoals Doperwt ze hierboven formuleert.

Daarnaast zou ik het bijvoorbeeld ronduit schandalig vinden als een buitenlander in mijn thuisland een stem kan uitbrengen op een partij die een inhumaan asielbeleid voorstaat!!

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#20 Geplaatst: 2006-12-16 15:48:47

H@ns, je schrijft: "

Ik vraag mij af wat een permanente Frankrijkbewoner voor recht heeft om zich te bemoeien met de politiek in een ander land?"

Het is een idiote vraag. Hij heeft dat recht. Punt uit!

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#21 Geplaatst: 2006-12-16 16:17:18

Ik wil het nog sterker schrijven: de hele discussie over 'recht hebben' is niet op zijn plaats, want het is niet aan een persoon verbonden, maar aan je nederlanderschap. Op het moment dat je naturaliseert ben je je stemrecht kwijt.  Je kunt ook zeggen, dat je nog geen permanente Frankrijkbewoner bent zolang je nog de Nederlandse nationaliteit hebt. Grappig is natuurlijk dat dat argument ook in NL speelt t.a.v. de mensen met een dubbele nationaliteit.

H@ns, als zodanig is de vraag zoals jij die stelt niet relevant. Dat wil uiteraard niet zeggen. dat je niet je twijfel mag uiten over de juistheid van het aangrijppunt van het stemrecht: het Nederlanderschap.

Vroeger was het ooit het hebben van een Nederlands inkomen. Die  methode komt in bovenstaande reacties ook aan de orde, maar dan in negatieve zin. Het gevolg is dan wel, dat mensen zonder onkomen weer geen stemrecht hebben. 

Het door jou voorgestelde systeem van stemrecht op basis van 'ingezeten zijn' is waarschijnlijk praktisch onuitvoerbaar en is waarschijnlijk ook niet juridische te onderbouwen. Bovendien:  Kiesrecht op basis van ingezeten zijn is tegen het verdrag van Maastricht.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#22 Geplaatst: 2006-12-17 10:55:25

Beste forumleden,

het is onlogisch, maar het is zo.

Ik heb hetzelfde tussen Nederland en Duitsland.

Ik woon sinds jaren in Nederland, ben met een Nederlandse getrouwd, maar heb een Duits pasport.

In Nederland mag ik niet kiezen.

In Duitsland kies ik niet, omdat ik van mening ben dat ik niets mag zeggen over een land waar ik niet woon.

Het is zo. Daarover geen discussie. Maar je mag het toch raar vinden? En daarover moet discussie mogelijk zijn.

Christian von Klösterlein

- gast in polderland, gast in Frankrijk, thuis in Europa -

PS. Verleden week werd ik opgeroepen voor een inburgeringscursus. Maar ze hadden er alleen een voor niet werkende niet-westerse vrouwen aan te bieden. Dus geen inburgeringscursus - dus geen inburgeringstentamen. Ambtenaren!

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#23 Geplaatst: 2006-12-17 11:03:58

Ik vraag me niet af vanuit welk juridisch recht een buitenNederlander (mooi woord is dat ;-) kan stemmen!

Ik zal het anders formuleren: waarom zou een buitenNederlander zich met de politiek in een ander land mogen bemoeien als hij de keuze heeft gemaakt dat land permanent te verlaten?! Voor mij is dat de arrogantie ten top namelijk.

"Omdat het zo is, punt": ijzersterk argument, geen speld tussen te krijgen. Alleen zou ik wel eens van de anderen willen horen waarom dat kiesrecht zo belangrijk is?

En vooral ook; hoe goed ben je dan op de hoogte van de politiek in NL als je er niet meer woont?

Heeft iemand de debatten rond Verdonk live kunnen volgen? Heb je de mogelijkheid van een dagelijkse Nederlandse krant daar?

avatar#323
antonia
Berichten: 25
Reacties: 392

#24 Geplaatst: 2006-12-17 12:56:13

Wat betreft de krant: als je internet hebt kun je een internet abonnement op de krant nemen en die integraal lezen. Maar ook zonder abonnement kun je al veel actueels lezen op de sites van de kranten, is ook te vinden via google.news

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#25 Geplaatst: 2006-12-17 13:43:02

Precies! Zojuist Buitenhof gekeken. Vaak Nova. Dagelijks lees ik Trouw en de NRC. (Ook nog de Standaard!)

Ik ben beter op de hoogte dan menig inwoner van Nederland.

Bovendien, ik ben niet alleen Nederlander, ik voel me dat ook, gewoon omdat ik me niet iets anders kan voelen. En ook ik schaam mij vaak voor wat Nederlanders uitspoken. (In de NRC van gisteren het verhaal van José Zepeda, een slachtoffer van Pinochet, die in Nederland een geweldig onthaal kreeg en ziet hoe er tegenwoordig met asielzoekers wordt omgesprongen.)

En op allerlei manieren ben ik verbonden. Mijn geld komt er vandaan, mijn familie en vrienden wonen er. Maandelijks neemt mijn vriendin er spullen mee vandaan.

Dat ik in Frankrijk woon is voor mij een puur toevallige en eventueel tijdelijke kwestie.

Dick

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#26 Geplaatst: 2006-12-17 14:36:59

Eens met Dick!

Hans, of wij plotseling van de buitenwereld zijn afgesloten als we in Frankrijk (of waar dan ook) wonen.

Velen kunnen tenminste BVN volgen via de satelliet en nog veel meer via Internet.

De Nederlandse TV-gids valt digitaal elke dag in mijn mailbox. Boeken kan ik via Internet bestellen. 

Ikzelf ben geabonneerd op o.m. Vrij Nederland en diverse vakbladen. Soms fungeer ik voor vakbroeders en -zusters als correspondent om uit te leggen wat er in Frankrijk gebeurt, hoeven ze niet alles alleen van Saskia Dekkers te horen (jammer dat Philip Freriks geen correspondent meer is).

Stemmen voor het Nederlandse Parlement heb ik dit jaar niet gedaan maar alleen omdat mijn paspoort verlopen was (inmiddels vernieuwd..). In Frankrijk kan ik voor de gemeenteraad en het Europese Parlement stemmen. Nog niet voor het Franse parlement want ik heb niet de Franse nationaliteit.

Die ga ik overigens wel aanvragen, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid een dubbele nationaliteit te mogen hebben vanwege mijn huwelijk met een Française en mijn vestiging in Frankrijk. Ga dan ook zeker stemmen voor de presidents-en parlementsverkiezingen omdat ik mezelf als volledig geïntegreerd beschouw: ik woon, werk en betaal belasting, spreek de taal goed en heb een goed sociaal leven.

Ik blijf Nederlander: ik ben er geboren, heb er 47 jaar gewoond, mijn kinderen wonen er, het grootste deel van mijn "normen en waarden" komen er vandaan en misschien ga ik er ooit nog terug maar het ligt niet in de planning.

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#27 Geplaatst: 2006-12-17 17:56:06

Mijns inziens is de logica volledig zoek. Als je in Amsterdam geboren bent maar je verhuist naar Rotterdam, word je ingeschreven in Rotterdam en stem je dus op Rotterdamse gemeenteraadsleden. Dat vindt iedereen volstrekt normaal. Dat betekent niet dat je ineens van Amsterdam bent afgesloten, dat je je geen Amsterdammer meer zou voelen of wat dan ook.

Tillen we het een niveautje hoger: je verhuist van Nederland naar Frankrijk, dan sta je dus ingeschreven in Frankrijk en stem je op je plaatselijke Franse gemeenteraadsleden. Maar waarom dan niet voor het Franse parlement en wel voor het Nederlandse? Als je geen belasting meer betaalt in NL, geen NL faciliteiten meer gebruikt, maar wel belasting betaalt in Frankrijk en Franse wegen, scholen, ziekenhuizen, noem maar op gebruikt, waarom dan niet hier stemmen? (voor het parlement dus). Wat heeft het er nog mee te maken wat voor paspoort je thuis in de la hebt liggen, wat voor tv-zenders je kijkt en wat voor kranten je leest?

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#28 Geplaatst: 2006-12-17 17:58:40

PS En ik weet wel dat het juridisch niet zo is, en misschien is het wel in strijd met het verdrag van Maastricht (dat heb ik niet gecheckt), maar dat is dan nog een tekortkoming van Europa die m.i. moet worden gecorrigeerd. 

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#29 Geplaatst: 2006-12-17 23:34:06

De logica zoek....

Beste doperwt, je zit hier een hypothetische kwestie uit te melken.

Straks ga je beweren dat de in Frankrijk wonende Nederlander zich moet laten  naturaliseren, ik noem maar wat.

Ga toch fietsen! :)

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#30 Geplaatst: 2006-12-17 23:58:39

Ja Dick, weer gelijk...... die VTT-ers weten niet van ophouden, steeds weer een tandje erbij en maar puffen in de blubber.........blik op oneindig, verstand op nul en het snot voor de ogen......geef mj maar een Solex :-))

Steven

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#31 Geplaatst: 2006-12-18 07:38:57

@Doperwt

Je ziet dat er duidelijk mensen zijn met een andere beleving van wonen in Frankrijk. Sommigen willen zich zelfs laten naturaliseren, terwijl anderen, zoals ik zelf, niets diepgaands hebben met Frankrijk en beseffen, dat het wonen in Frankrijk alleen maar een optimalisering is. Eerlijkheidshalve heb ik regelmatig een flinke afkeer van Frankrijk (zoals ik dat ook van Nederland heb).

Als de omstandigheden wijzigen zou het kunnen zijn, dat de mensen van de laatse groep  direct zouden verhuizen. Ik zou hier niet blijven als ik de hoofdprijs in de euromillions zou winnen.

Kortom, zoveel mensen, zoveel wensen.... Dus waar praat je over om het kiesrecht te willen aanpassen. Ik voor mijzelf zou het Franse kiesrecht absoluut niet willen hebben. Jij wel kennelijk, Dus moet jij maar naturaliseren, als jij dat zonodig wil Iedereen kan het dus krijgen zoals ie wil, dus zo gek is het verdrag van Maastricht helemaal niet op dit punt. Gelukkig dat jij het niet voor het zeggen hebt en mij en anderen het kiesrecht in Frankrijk door de strot duwt, zoals ook de ZVW mij door de strot is geduwd.

Btw: natuurlijk heb je alle gelegenheid om je op de hoogte te houden: via de tv, via de internetkranten, via nieuwssites (die vaak veel eerder en volllediger met nieuws komen).

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#32 Geplaatst: 2006-12-18 09:40:40

Mijn standpunt: Je onttrekt je van het sociale leven in NL, je betaalt niets aan de gemeendschap in de vorm van plaatselijke belastingen, je draagt niets bij aan de economie omdat je vrijwel alle uitgaven buiten NL doet, je betaalt (mogelijk) zelfs geen belasting in NL, etc.

Waarom zou je dan wel enige zeggenschap hebben over hoe wij in NL de komende vier jaar omgaan met al het bovengenoemde?!

Ik vind dat dus echt nogal arrogant hoor.

En ik heb nog geen argumenten gehoord die mij anders doen geloven. Maar die zullen er ongetwijfeld zijn.

P.s. de vorm "je" in dit bericht staat voor men, algemeen dus en is niet gericht op één enkel persoon...


avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#33 Geplaatst: 2006-12-18 11:41:10

Hans, er bestaan kennelijk geen tegenargumenten anders dan "ga toch fietsen" of "ga je maar laten naturaliseren", allemaal niet bijzonder sterk.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#34 Geplaatst: 2006-12-18 12:01:03

H@ns en Doperwt

Je moet een snijboon wezen om te vinden, dat jullie kunnen bepalen wat terecht en niet terecht is. Niemand hoeft zelfs (al dan niet sterke) argumenten aan te dragen.

Zeker niet omdat jullie niet kunnen bepalen wat de betrokkenheid van iemand is met zijn moederland.  Ga er maar vanuit, dat er buitenlandse Nederlanders zijn die meer betrokken en op de hoogte zijn, dan de meerderheid van de nederlandse bevolking.

Niet dat ik daaraan lijd... :-)

Ik denk, dat jullie je eens moeten bezinnen, want jullie opstelling is het toppunt van arrogantie. Jullie zijn, als hierboven is gezegd bezig met  ' een hypothetische kwestie uit te melken " op een manier die zeer kortzichtig is.

Verder even goede vrienden hoor, want er is niets mis met (rare) snijbonen.

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#35 Geplaatst: 2006-12-18 21:09:19

Ik trek de conclusie dat bij gebrek aan zinnige argumenten de discussie afzakt naar een scheldpartij (snijboon). "Niemand hoeft zelfs argumenten aan te dragen" - nee stel je voor, argumenten, dan zou het een echte discussie worden!

Ik heb de sterke indruk dat de beide partijen werkelijk de ballen van elkaar begrijpen. Hansje en ik proberen met rationele argumenten een standpunt uit te leggen, nl dat het stemrecht logischerwijs betrekking moet hebben op RELEVANTE politieke organen (gemeente, conseil général c.q. provinciale staten, parlement), dwz als je in Frankrijk woont en belasting betaalt, de Franse. Bij de andere partij roept dit kennelijk sterke emoties op en komt men steeds weer terug op het "betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving". Ik snap daar niets van. Jullie zijn kennelijk niet betrokken bij de Franse samenleving ondanks dat je hier woont. Mijns inziens is het een slechte zaak voor een land als er bevolkingsgroepen wonen die zich niet bij het land betrokken voelen. In Nederland wonen bepaalde bevolkingsgroepen die het om religieuze redenen volstrekt oneens zijn met de in NL gangbare manier van leven, die niet eens de NL rechtsstaat accepteren. Zo erg zal het met jullie neem ik aan niet zijn, maar toch roept deze houding bij mij precies dezelfde vraag op: waarom woon je hier dan??

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#36 Geplaatst: 2006-12-18 23:42:41

Again worden mijn argumenten hierboven weer eens prachtig verwoord door doperwt, misschien een keer samen een rondje vtt'en? ;-)

In afwachting van wat verse inbreng en wellicht een opinie die mijn eigen idee* hierover een andere kant in kan buigen, verblijf ik maar even...

*idee want ik ben nog steeds in het stadium van afvragen zoals mijn eerste formulering al duidelijk maakte!

Ik weet niets van Nederlandse uitkeringen in het buitenland maar kan me voorstellen dat net dit een reden kan zijn voor mensen om inspraak te eisen in Nederlands beleid hierover (middels het uitbrengen van een weloverwogen stem)

Als die uitkering echter alleen een pensioen is dan heeft huidig of toekomstig beleid geen enkele invloed daarop dus inspraak is dan geheel overbodig lijkt mij..

Maar wat ik bovenal niet snap is waarom mensen, zo begrijp ik uit de reacties, niet begaan zijn met de politiek in hun directe omgeving maar wel met die in een ander land. Ik zou zelf eerder interesse hebben in en betrokken zijn bij de politiek van het land waar ik woon!

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#37 Geplaatst: 2006-12-19 07:31:35

@Doperwt

Het is niet gepast om met iemands naam te plagen, maar ik wist niet dat woordspelingen over een alias ook in slechte aarde vielen. Ik vond het een leuk grapje en het was ook zo bedoeld.... Maar als jij dat al als schelden ervaart, dan sorry, niet zo bedoeld.

Ik ervaar het als geruststellend om mij niet te hoeven associeren met de Franse politiek. Ik hoef mij niet druk te maken over de politieke corruptie op  nationaal nivo. Ook van de lokal politiek houd ik mij verre en wij hebben een verzoek om ons verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad dan ook direct afgewezen.

Ik begrijp dat mensen het NL stemrecht willen houden om twee redenen:

1. het geeft aan, dat je niet alle banden met het moederland verbroken hebt en dat je dus nog terugkan

2. dat je 'invloed' kan uitoefenen op de factoren die je uitkering en/of pensioen bepalen, alhoewel die invloed uiterst nihil is

Die opmerking van jou "Mijns inziens is het een slechte zaak voor een land als er bevolkingsgroepen wonen die zich niet bij het land betrokken voelen. " vind ik zeer naief. Een zeer groot deel van de nederlanders heeft geen enkele binding met de politiek. In het overgrote deel wordt niet meer gestemd op basis van politieke zaken maar op basis van onderbuikgevoelens.

Maar los van dit alles, stemrecht blijft een kwestie van een recht dat je ergens aan moet ophangen en elke manier heeft zijn voor en nadelen. Anderszijds zijn jouw afwegingen persoonlijke afwegingen die in geen relatie staan met anderen. Jij vindt dat zo, nou neem dan actie, maar ga niet iedereen jouw mening en argumenten opdringen. Je zegt dat je dingen niet snapt van anderen: nu terecht niet, je hoeft ze ook niet te snappen. Ik ken in Nederland ontwikkelde mensen, die absoluut nooit stemmen. Met welk recht zou ik hum standpunt mogen aanvallen en zelfs met hen in discussie mogen gaan. Ik vind het van dezelfde orde van 'Ik geloof in god'. Ook een  onzinnig standpunt, maar daar ga je normaliter ook geen discussie over beginnen en eisen dat mensen hun argumenten voor of tegen op tafel leggen.

Dat is wat ik in een eerder comment heb geprobeert aan te geven. Je hebt dat niet opgepikt, jammer dan...maar wees niet bedroefd.

H@ns Ik - en vele anderen - spugen op de politiek en hebben het gevoel, dat zowel Nederland als Frankrijk geregeerd wordt door een corrupte en zefbverrijkende politieke elite. Dus het niet betrokken zijn is meer een vorm van cynisme dan van gebrek aan belangstelling. Alleen als je de buitenlandse Nederlanders hum stemrecht zou ontnemen, dan is er geen praktisch systeem waarbij je het automatisch in Frankrijk zou krijgen, dan zou je min of meer stemloos zijn. En dat is niet voor niet een straf uit het WvS voor zeer slechte zaken

Heren: ik geloof dat dit onderwerp nu wel volledig is uitgemolken en ik hoop dat jullie niet gekwetst voelen (teleurgesteld, onbegrepen OK). Dus laten wij de discussie maar stoppen.

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#38 Geplaatst: 2006-12-19 15:16:55

Ik ben helemaal niet gekwetst, en ik ben ook helemaal niet overtuigd. Ik weet eigenlijk niet wat van beide ik het minst ben! Ik begrijp dat het gaat om cynisme en wantrouwen tegen vermeende corruptie. En ik begrijp dat het gaat om pensioenen (hoewel de enige manier om daar invloed op uit te oefenen een stem op een bestuurslid van je pensioenfonds is).

Ik dring niks op, ik discussieer alleen. En als je hierover niet in discussie wilt dan ben je niet verplicht om eraan mee te doen, zelfs niet om het te lezen.

Ik vind het volstrekt normaal dat als je in een land woont, je je ook interesseert voor het reilen en zeilen (dus voor de politiek) en daar aan mee doet, al was het maar om je stem uit te brengen. Net als dat je in de ouderraad van de school van je kind stapt, of in het bestuur van de voetbalvereniging, of wat je dan ook maar interesseert.

Ontwikkelde mensen die nooit stemmen kan ik niet serieus nemen, alsof je daar iets mee verandert..?

Enfin laten we de discussie inderdaad maar stoppen

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#39 Geplaatst: 2006-12-19 15:52:37

Dat is het beste met non-discussies!

Want dat is het.

Het is een volstrekt vrijblijvende kwestie. Wat nu als we het er allemaal mee eens zouden zijn dat Nederlanders in het buitenland niet het recht zouden moeten hebben om te stemmen in Nederland. Wat dan? Een petitie aanbieden aan de formateur?

Ondertekend door 5 forumbezoekers van Wonen en Leven in Frankrijk?

Ik ben zelden zo'n verzonnen en onnuttige discussie tegen gekomen.

Dick

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#40 Geplaatst: 2006-12-19 18:28:25

elke politieke verandering begint met een discussie tussen 2 (desnoods 5) mensen

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#41 Geplaatst: 2006-12-19 19:14:28

Ik vind dit alles een prima discussie. De argumenten pro en contra kiesrecht FR/NL snijden alle min of meer hout.

Ik stel twee zaken vast:

van de 600.000 kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland hebben slechts enkele tienduizenden de moeite genomen om hun stem uit te brengen. De meeste stemmen gingen naar de VVD, de partij van Hoogervorst die maandenlang op de diverse buitenlandfora de kwaaie pier was;

van de  50.000 (?) Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen, heeft zich vermoedelijk een promillage laten inschrijven in het plaatselijke kiezersregister om te gelegener tijd deel te kunnen nemen (actief en passief) aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#42 Geplaatst: 2006-12-19 20:11:33

tja, zoals men weet is een discussie over politiek en geloof altijd een drama, maar toch....

ik kan er niet omheen dat men gelijk heeft.

in mijn geval heb ik niets met nederland, geen pensioen, geen verzekering, niets niets niets en toch.....

dus ik kan me de discussie wel voorstellen.

ook is het zo dat het me aangaat wat er hier speelt, dus zou ik frans moeten zijn om daar mee te mogen spelen.

tja, dat sommigen dat anders zien, daar kan ik niets aan doen.

misschien dat we ooit wél kunnen stemmen hier.

cees.

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#43 Geplaatst: 2006-12-27 14:42:43

@doperwt:

"Ontwikkelde mensen die nooit stemmen kan ik niet serieus nemen, alsof je daar iets mee verandert..?"

Ik zie dat u graag een duidelijke stelling in neemt daarom de mijne "Een ontwikkeld mens die stemt denkt alleen dat hij ontwikkeld is"

Graag zie ik nu een reactie tegemoet waarbij u opnoemt welke dingen er bereikt zijn met stemmen. Gelukkig kunt u een aantal kleine dingen overslaan:

- Atoomwapens nederland uit

- Abortus

- 1 zetel EU

- Grondwet EU

- Autolease kosten met speciale regeling voor ambtenaren (compensatie)

- ziektekosten met speciale regeling voor amtenaren (compensatie)

Overigens bij dit alles: ROFLMAO

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#44 Geplaatst: 2006-12-27 20:59:39

@Niets te vertellen

Ik ben het in zoverre met je eens, dat stemmers over het algemeen geen ontwikkelde mensen zijn, maar eikels van het ergste soort en door en door dom.

Anders zouden de Buitenlandse Nederlanders wel anders gestemd hebben en zeker niet op de partij die ze het vel over de oren heeft getrokken. Ik heb zelf wel gestemd, maar ik moet toegeven, dat ik alleen maar heb gestemd op de volgens mij, minst slechte partij; m.a.w. vanuit de onderbuik.  Maar de tijd moet uitwijzen of het nu beter wordt. Ik vrees het ergste..

Wat is ROFLMAO? Heeft vast iets te maken met de SP?

Over niet al te lange tijd gaan wij overigens weer rustig herstemmen voor de 2de kamer, want dit gaat nooit goed.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#45 Geplaatst: 2006-12-28 10:46:50

Heerlijk, bovenstaande drie keer gelezen en er werkelijk geen brood van kunnen bakken!

Je spreekt jezelf echt op alle fronten tegen.

Maar buiten dat: je beledigt elk forumlid hier door deze impliciet door en door dom te noemen. 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#46 Geplaatst: 2006-12-28 14:59:11

Het ging in deze verlopen discussie al dan niet kiezen en verstandig zijn.

Doperwt: "Ontwikkelde mensen die nooit stemmen kan ik niet serieus nemen, alsof je daar iets mee verandert..?"

Niets te vertekllen:  "Een ontwikkeld mens die stemt denkt alleen dat hij ontwikkeld is"

Daar deed ik nog een schepje bovenop. Niet beledigend bedoeld, want ik heb zelf ook gestemd, maar zoals ik vermeldde 'op basis van onderbuikgevoelens'. Dan moet je toch wel een eikel zijn en dom als je hoopt dat het stemmen enige betekenis heeft.

Je hoeft je dus niet beledigd te voelen. Bovendien heeft - geloof ik - geen 10 % van de buitenladse Nederlanders gestemd. Mijn opmerking treft dus maar een zeer klein deel van de forumleden. Maar als Doperwt kan zeggen, dat hij een stemmer niet serieus neemt, dan mag ik zeggen dat ik een stemmer (incl. mijzelf) het tegenovergestelde vind. Voor mij is het tegenovergestelde een eikel.

Maar zoals men hierboven al zei: het is vanaf het begin een volkomen onrealistische discussie.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#47 Geplaatst: 2006-12-28 22:25:07

Het wordt inderdaad wat onrealistisch als argumenten plaats maken voor krachttermen als "eikels"

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#48 Geplaatst: 2006-12-30 19:46:40

@Nietstevertellen (zonder commentaar op de naam overigens)

"Graag zie ik nu een reactie tegemoet waarbij u opnoemt welke dingen er bereikt zijn met stemmen."

Nou dat is erg makkelijk. Elke wet die door het parlement is aangenomen is bereikt via stemmen, ten eerste omdat het parlement zelf onderling stemt, en ten tweede omdat het parlement door het volk gekozen is.

Wil je dus dat het politieke beleid in NL een bepaalde richting uit gaat, dan kun je ofwel stemmen op een partij die dezelfde mening is toegedaan, dwz invloed uitoefenen, ofwel niet stemmen, dwz geen invloed uitoefenen.

Mensen die denken dat ze door niet stemmen invloed kunnen uitoefenen acht ik weinig ontwikkeld, aangezien geen enkele politieke partij rekening zal houden met de mening van mensen die niet op hen noch op enkele andere partij hebben gestemd. Sterker nog, de mening van niet-stemmers (cq de reden van niet stemmen) is volstrekt onbekend. "Niet mee eens" - zeker, maar waarmee niet en in welke zin niet. "Niet geinteresseerd" is iets anders, maar het lijkt me dat iedereen die in NL (in NL, voor de duidelijkheid) verblijft een zekere interesse heeft voor wat er met z'n belastingcenten gebeurt, of hij/zij moet wel verdraaid kortzichtig zijn.

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#49 Geplaatst: 2007-01-01 12:39:04

Een goed 2007!

@hari: ROFLMAO : Rolling On Floor Laughing My A*se Off. Oftewel gelieve eea met wat humor te lezen.

@Doperwt: Het misverstand is juist dat u schijnbaar denkt dat bij elke wet die door de 1ste kamer komt er ergens een kiezer geraadpleegd is omdat de wet is opgesteld door de volksvertegenwoordiging.

In het huidige systeem zijn de 2de kamer leden echter geen volks vertegenwoordigers maar leden die op persoonlijke titel daar zitten. Als gevolg hiervan kunnen ze zich bijvoorbeeld afsplitsen en mee "vertegenwoordigen" zonder dat er ook maar iemand op hun gestemd heeft.

Ik neem echter aan dat dit geen nieuws voor u is dus waarom volhard u dan toch in de stelling dat een stemmer/het volk door iemand in de 2de kamer vertegenwoordigt wordt?

Ik sla een discussie over de vaststelling van de regeerovereenkomst over aangezien het duidelijk is dat in dat proces geen enkele stemmer iets in te brengen heeft.

Ik ben van mening dat door te stemmen, dus in te stemmen met dit systeem in de ijdele hoop iets van binnen uit te veranderen, u zelf schuldig bent aan het in stand houden van het systeem dat geen recht doet aan de stemmer.

En wat betreft "...zekere interesse heeft voor wat er met z'n belastingcenten gebeurt.." Nee dat heb ik niet net zo min als dat ik dat zou hebben voor elke andere dief van mijn geld. Ik zou alleen willen dat ze ophielden het te jatten :-)

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#50 Geplaatst: 2007-01-02 10:00:30

Ik wil iedereen danken voor zijn meningen. Vooral de laatste reactie maakt mij veel duidelijk! Niet specifiek over het stemrecht in het buitenland maar wel over het idee dat sommige mensen inderdaad maar beter niet gebruik kunnen maken van hun kiesrecht.

(Hoewel ik me natuurlijk wel afvraag of de schrijver al de kiesgerechtigde leeftijd heeft)

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#51 Geplaatst: 2007-01-02 11:46:25

@Hans

Jouw reactie op mijn commentaar

Het wordt inderdaad wat onrealistisch als argumenten plaats maken voor krachttermen als "eikels"

jouw reactie op Nietstevertellen;

Ik wil iedereen danken voor zijn meningen. Vooral de laatste reactie maakt mij veel duidelijk! Niet specifiek over het stemrecht in het buitenland maar wel over het idee dat sommige mensen inderdaad maar beter niet gebruik kunnen maken van hun kiesrecht.

(Hoewel ik me natuurlijk wel afvraag of de schrijver al de kiesgerechtigde leeftijd heeft)

Het moet mij van het hart, dat ik liever 'krachttermen' als eikel - zoals jij dat wenst te noemen - gebruik, dan die de onder de gordel opmerkingen van jou. Je bent inderdaad het van het soort, zoals ik al vermoedde dat je zou zijn: achterbaks.

Oops!, alweer een vijand gemaakt bij onze Nederlandse vrienden in Frankrijk.

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#52 Geplaatst: 2007-01-02 12:07:10

Nietstevertellen..... Hadjememaar.................

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme_in_Nederland#Rapaille_Partij_.281921-1925.29

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#53 Geplaatst: 2007-01-02 12:18:17

@h@ans: Vooruit ik bijt : Wat maakte mijn reactie duidelijk? Dat ik niet snap hoe de vorming van een wet werkt? En Nee, ik ben wel oud genoeg om te stemmen :-)

Overigens is het vallen over een term "eikels" gebruikt door iemand die daarmee ook zichzelf bedoelt krom als u zelf "stemmers die dat land permanent hebben verlaten" ... "arrogantie ten top" verwijt. Nu hoop ik dat u zelf Nederland heeft verlaten en nu dus niet meer stemt? Dan kan ik ook daar de humor wel van in zien.

---+

Terug naar het onderwerp : Waarom stemmen als in het huidige systeem een stem zo passief is dat zelf de frankrijkgangers uit pure armoede toch weer voor de VVD stemmen (26%). De partij waarvan een minister zoveel financiële. ellende en nog erger emotionele ellende heeft gebracht en nog brengt.

Waarom stemmen als geen enkele partij de moeite nam om het op te nemen cq te reageren op vragen/problemen van nederlanders in het buitenland.

---+

avatar#4129
doperwt
Berichten: 7
Reacties: 245

#54 Geplaatst: 2007-01-02 14:48:51

"Waarom stemmen als geen enkele partij de moeite nam om het op te nemen cq te reageren op vragen/problemen van nederlanders in het buitenland"

Inderdaad! Hansje, ik geloof dat we inmiddels 1 persoon hebben overtuigd van de zinloosheid van het stemmen op NL parlementsleden door NL'ers die permanent in het buitenland verblijven. :-)

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#55 Geplaatst: 2007-01-02 15:32:39

@Dicck : Noemt u me nu een fascist?

@Doperwt: Inderdaad, ik was al overtuigd over de zinloosheid van het stemmen maar niet vanwege "de zinloosheid van het stemmen op NL parlementsleden door NL'ers die permanent in het buitenland verblijven", iets waar ik me wel in kan vinden, mits er geen belasting in NL betaald wordt en er geen overheidsgeld uit NL ontvangen wordt.

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#56 Geplaatst: 2007-01-02 15:56:50

Neenee, ik zou niet willen en durven.

Feit is wel dat Hadjememaars facsisitisch 'angehauchd/t' zijn, of... misschien nog eerder: ze worden door fascisten gebruikt!

De democratie is een vorm met voetangels en klemmen, maar het geschreeuw over de 'zakkenvullers in Den Haag' neigt naar anti-democratisch gehits.

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#57 Geplaatst: 2007-01-02 16:29:55

Blij dat te horen!

Schijbaar is mijn schrijven niet duidelijk : Ik ben niet tegen de democratie maar wel tegen de vorm die het op dit moment door de dames en heren politici heeft gekregen. Ik gaf een aantal voorbeelden over het huidige democratisch proces en wacht geduldig op een weerwoord. Mogelijk kan een weerwoord mij overtuigen dat mijn voorbeelden niet kloppen, in welk geval ik ook de oplossingen in de poubelle kiep.

En wat betreft de "zakkenvullers", ik begrijp dat u dat niet vindt? ondanks alle aanwijzingen?

- Lease-auto compensatie

- Ziektekosten compensatie

- Wachtgeld regeling welke anders/beter is dan voor welke burger dan ook.

- Ontslag vergoeding welke hoger is dan de kantonrechtersformule.

- Amtenaren VUT, is die voor de burger niet afgeschaft?

- EU Ambtenaren die wel "inklokken" maar direct verdwijnen

- EU Ambtenaren die via prive-relaties nog wat extra onkosten declareren

- A'dam ambtenaren die beslissen over subsidies van organisatie waar ze zelf in het bestuur zitten

- Ouderschapsverlof 75% loon doorbetaald.

Ik houd nu op met dit lijstje, werd er depri van :-)

Nog eentje dan, altijd leuk heeft geen "zakkenvullers" relatie maar stoort mij zeer 

- Ambtenaar immuum voor strafvervolging, maar bestuurder bedrijf persoonlijk wel aansprakelijk vanwege bijv maatschappelijk belang.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#58 Geplaatst: 2007-01-02 16:44:21

'maar het geschreeuw over de 'zakkenvullers in Den Haag' neigt naar anti-democratisch gehits.'

Maar dat is natuurlijk het dilemma van iedereen die verandering wil.

De opmerking hierboven lijkt daardoor elitair of op zijn minst een opmerking van de gevestigde orde. Wat je daarbij ook moet meenemen, dat veel van dit soort kreten wanhoopskreten zijn van mensen die verandering willen, maar niet de middelen hebben om die verandering af te dwingen. De kreten zijn vaak realistisch: waar rook is is een vuurtje.

Ik heb wel eens eerder gezegd hier, dat oprechten wereldverbeteraarsn vaak niet te verteren zijn, of dat nou antigloblalisten zijn of Michael Moore (gisteravond op de tv) of vriend Bove.

De kwaliteit of de belangrijkheid van de boodschap staat helaas meestal in geen verhouding tot de charme van de boodschapper. Dat geldt nu, maar dat gold al in de Franse revolutie. 

En de gevestigde orde gebruikt als belangrijkste wapen tegen de boodschap het kleineren van de boodschapper.

Als ik zie, dat na invoering van de ZVW als eerste daad zichzelf een compensatie voor de ZVW toekent, of als ik kijk naar de manier waarop al dan niet honoraire baantjes worden uitgedeeld aan politieke vriendjes, dan mag best gesproken worden over 'zakkenvullers in Den Haag'

Ik geef toe dat het moeilijk leven is in een boze wereld. Singapore tracht zo clean te zijn, dat iedere buitenstaander die iets beweerd van een politicus dat ook moet waarmaken. Ook de oppositie. Kan democratie daarbij functioneren?

De Singaporezen willen Singapore omvormen tot een 'gracious society' en dat lukt ze aardig.

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#59 Geplaatst: 2007-01-02 17:10:56

De lijst van NietsTeVertellen is een lijst van onrechtvaardigheden waarmee de wereld en het leven vol zit, die oneindig uit te breiden is. Rechtvaardigheid bestaat niet. Het zal altijd blijven bij een streven er naar. En daarom moet je politieke bewustheid bevorderen. En het kapitalisme (de schuld van alle kwaad :D) tegengaan. Niet-stemmen is ruimte geven aan reactionaire krachten.

Ik vind Michael Moore zeer goed te verteren. Gelukkig dat er Michael Moore's zijn!

Leven in een boze wereld... je moet toch je eigen leven van boosheid ontdoen en op zoek zijn naar de niet-boze dingen van de wereld?

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#60 Geplaatst: 2007-01-02 17:44:27

@Hari : Net even bij wiki gekeken naar Singapore. Het eerste wat mij opviel is de godsdienst verdeling, mogelijk zit daarin een sleutel naar hun streven?

Wat betreft "anti-democratisch gehits" mogelijk inderdaad lezen als een opmerking van de gevestige orde en dus te lezen als "anti-hun-vorm-van democratie gehits", in dat geval was Dicck zijn opmerking correct.

@Dicck: Helaas heeft mijn lijst geen relatie met "politieke bewustheid" maar eerder met moed, integriteit en moreel besef. En helaas mis ik dat bij politici.

En wat betreft de boze wereld: Onderstaat citaat is van een mij helaas onbekende auteur maar geeft een filosofie aan waar ik me in kan vinden en zeker de laatste alinea bevat nog wel een gedachte met wijsheid.

--+

De oude, negatieve definitie van aikido en budo - het verdedigen tegen
agressie -is te eng gedacht,een te zwakke visie op onze mogelijkheden.De
eigenlijke en positieve bedoeling van krijgskunst, en zeker van aikido, is het
bevorderen van vrede. Een louter stoppen van strijd is in feite slechts
symptoombestrijding; maar het dagelijks bevorderen van vrede maakt strijd op
den duur voorgoed overbodig.

Wie het vechten - in zijn vele vormen - op zich zinvol vindt en het eigenlijk
betreurt dat alle strijd ooit een einde vindt (omdat vrede tenslotte de bedoeling
is), heeft te maken met een wijd verbreid misverstand, een vorm van
verslaving die rust of stilte (vrede dus) degradeert tot een saaie of moeizame
ervaring.

In persoonlijke zin is vrede een confronterend, beangstigend perspectief:
geen specifieke bedoelingen meer om naar te streven, geen behoeften meer,
geen verwachtingen en vooruitzichten: er heerst vervulling, alles is goed. Dit
geeft wellicht een gevoel van identiteitsverlies, angst om houvast te verliezen,
zinloosheid.

Wie eerlijk is zal zelfs moeten concluderen: ik zelf schep onderscheid, vind
conflicten boeiend, verlang naar tegenstellingen, zoek competitie. Ik zelf ben
in feite - omdat ik innerlijk niet vredig ben -agressief in mijn houding en
opstelling en uitingsvormen. Voortdurend meet ik me aan anderen, zoek
voordeel en benadeel anderen, beschuldig en veroordeel hen -hardop of
stilzwijgend.

--+

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#61 Geplaatst: 2007-01-02 17:48:01

Dicck meldde:

Leven in een boze wereld... je moet toch je eigen leven van boosheid ontdoen en op zoek zijn naar de niet-boze dingen van de wereld?

Zo is het maar net. Ik vind het een mooi motto dat ook van toepassing kan zijn op de omgangsvormen in dit zo levendige forum. Ik spreek de wens uit dat zulks ook in 2007 weer het geval zal zijn en wens bovendien dat het een ieder - actieve deelnemer of ge:interesseerde meelezer - goed zal gaan.

Wim