Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Over het forum en de website

Over het forum en de website

De plaats voor reacties op vorm en functie van dit forum en de website Wonen en leven in Frankrijk

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Keuvelhoek

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2006-10-03 00:59:04

Mij bereiken berichten dat het gewenst zou zijn om op dit forum de mogelijkheid te scheppen om vrijelijk te kunnen discussiëren, debatteren, keuvelen over 'Frankrijk'. Inderdaad, een beetje 'chatten'. Ik ben daar nooit zo'n groot voorstander van geweest voor dit forum, maar kennelijk bestaat de behoefte om 'zo maar' wat te keuvelen, met als centrale thema uiteraard Frankrijk.

Zo'n keuvelhoek zou passen in de bestaande rubriek Dagelijks leven. Ook valt te denken aan het maken van een nieuwe rubriek. Het creëren van een babbelhoek vereist wel meer attentie van de moderator, die het bij de huidige opzet niet erg druk heeft gelukkig. De uitwisseling van ervaringen in de diverse rubrieken verloopt prettig en beschaafd. Met een keuvelhoek erbij zal hij denkelijk wat vaker moeten sturen.

Kortom, ik wil graag julle mening vernemen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2006-10-03 09:58:41

Ik denk dat een keuvelhoek een doodgeboren kindje is.

Als Wim als moderator streng de zaak in de gaten gaat houden wordt het een kleuterklasje waar een aantal dominante forumbezoekers de zaak gaan beheersen - er er zijn helaas een grootaantal dominante forumbezoekers - of de loopt uit op een slachtveld, waar gebruikers vrijelijk hun mening kunnen geven: ongefundeerd en ongenuanceerd. Het eerste is zinloos en voor het tweede hebben wij Geen Stijl.nl 

Konklusie: keuvelhoek,slecht idee.

Een rubriek, waar iedereen zijn ei kwijt kan zonder dat mensen daarop kunnen reageren is wel aantrekkelijk, mar moeilijk te realiseren. Sommige mensen zullen toch gaan reageren en dan wordt het het tweede model. Dus, ook niet doen.

Zonder mensen te willen beledigen: de foruim populatie is te verscheiden om daar iets boeiends uit te mogen verwachten....

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#2 Geplaatst: 2006-10-04 17:56:27

Zonder mij uit te laten over het al dan niet wenselijk zijn van een keuvelhoek op dit forum -de redenen wil ik even in het midden laten- wil ik ten aanzien van de reactie van drs p opmerken dat de begrondingen van zijn afwijzing van dit idee mijns inziens een beetje rammelen.

In mijn ervaring als forumganger is het zo dat in discussies, waarin iemand zich al te dominant opstelt, veelal een soort zelfregulering optreedt. Wellicht omdat een forum anoniem is, durven de submissieven eerder iets te zeggen tegen dergelijke figuren dan in vis-a-vis discussies. En wanneer het ooit echt uit de hand dreigt te lopen, kan de moderator altijd zijn autoriteit laten gelden. Doet hij dat met beleid en tact dan houdt dit type excessen na vrij korte tijd vanzelf op.

Verder leidt het vrijelijk -onder inachtneming van de elementaire gedragsregels- discussieren over van alles en nog wat in mijn visie vaak juist tot een verdieping en nuancering van standpunten. Dat is, zo dacht ik altijd, ook een van de aardige bijkomstigheden van vrijheid van meningsuiting. Inderdaad, het kan weleens ontaarden in 'mud slinging' en al te persoonlijke aanvallen maar daar kan de moderator dan weer iets aan doen. Ook daar treedt overigens vaak zelfregulering op. En dat een grotere verscheidenheid aan discussiedeelnemers leidt tot een algemene zinloze ongenuanceerdheid is niets minder dan een 'contradictio in terminis'. Hoe meer mensen, hoe meer meningen. Is dat niet heerlijk?

Daar komt nog bij dat het standpunt, dat uitsluitend diegenen die in staat zijn tot 'genuanceerde en gefundeerde' bijdragen aan een forum mee mogen doen, mij als een pleidooi voor een elitaire 'heerensocieteit' voorkomt. De samenleving bestaat in meerderheid uit mensen die niet in staat zijn om hun standpunten intellectueel en verbaal optimaal te verwoorden. Toch vind ik dat ook deze meederheid ergens mee moet kunnen praten. En al helemaal in een keuvelhoek waar het nu juist niet om hemelbestormende of uiterst practische en nuttige onderwerpen draait. Voor dergelijke thema's biedt het forum ruimschoots voldoende andere rubrieken.

Tot slot: er is niets wat iemand dwingt om het keuvelhoekje te betreden. Er zijn op dit forum, zoals gezegd, nog talrijke andere rubrieken waar men gefundeerd en genuanceerd met gelijkgezinden over serieuze zaken kan doorcyberconverseren. Nu waren al de rubrieken van dit forum altijd al toegankelijk voor iedereen op het net. Een grotere verscheidenheid van potentieel bezoek lijkt mij niet denkbaar. En tot op heden is het mij toch niet opgevallen dat dat hoogst diverse bezoekerspotentieel tot enige onrust, onbeschaafdheid of andere door drs p zo gevreesde uitwassen heeft geleid. En aan het aantal hits te oordelen wordt dit forum bepaald niet slechts aangedaan door degenen die er zelf posten.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2006-10-04 22:50:54

Ivo, 

Je zegt dingen die ik niet zo heb bedoelt, terwijl je de dingen weglaat of niet hebt begrepen die ik wel bedoel.

Het 'keuvelhoekje' zal zich snel bewegen richting het grijze gebied van wat net niet kan en  wat nog net kan. Een andere optie is, dat het het meest saaie deel wordt van deze website en dus in de kortst mogelijke tijd doodbloedt.

Niemand kan van Wim verwachten dat hij daar als een soort Grijze Wijze de orde handhaaft. Ten eerste is Wim ook een man die nog al eens (te) knorrig uit de hoek kan komen en ten tweede kan je dit Wim ook niet aandoen.

Iedere foute beslissing van Wim leidt tot gekrakeel en - erger - tot verschuiving van de grenzen. Waar dat heen kan gaan kun je zien op eerdergenoemde  www.geenstijl,nl. Als je naar sites kijkt waar ouderen (nederlanders) komen dan vallen die sites juist uit elkaar door het 'gekeuvel' en gekeutel. Ik doel dan bijv. op de vele indo-sites. Daar moeten vaak  ip-bans worden opgelegd. Een ongewenste situatie.

Natuurlijk speelt het verschil in achtergrond een belangrijke rol in de communicatie. Het on topic blijven fungeert thans als een soort rem. Een grotere verscheidenheid leidt alleen niet tot een toenemende chaos als de deelnemers zich voldoende inhouden en zich voldoende bewust zijn van hun eigen beperkingen.

Zo is jouw reactie eigenlijk al off topic: je draagt niet bij tot het onderwerp, maar je reageert kennelijk om het reageren. Je bent daarmee het bewijs van mijn stelling zoals die  hierboven italic is weergegeven 

Christian von Klösterlein schrijft onder zijn commentaar meestal - Hoe meer je weet hoe beter je beseft dat je niet alles kan weten.

Mijn versie van deze gedachte luidt iets anders:

Ouder worden (en dat begint al heel jong) heeft een olievlek werking: je weet steeds minder van steeds meer. maar je moet dat wel beseffen.

Denk over mijn italic stelling en mijn bold slogan maar eens na, want daarin zit de essentie van mijn idee dat een keuvel hoek een onzalige gedachte is.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2006-10-04 23:21:21

Dag allen,

persoonlijk ben ik geen voorstander van een 'keuvelhoek'. Soms bekruipt mij de lust om eens naar andere fora voor Frankrijkliefhebbers te loeren. Ik sta dan steeds verbaasd te kijken naar de wijze waarop mensen elkaar afkatten, de huid vol schelden en hun laatste laagje beschaving laten vallen. Na enkele reacties weet niemand nog wat de oorspronkelijke vraag was maar het schelden blijft lekker doorgaan. Wie wil internetkeuvelen heeft toch alle mogelijkheden om dit privé te houden?

Dit is, volgens mij, net de kracht van deze webstek: op een beschaafde wijze met elkaar overleggen over grote of kleine problemen om samen tot een oplossing te komen.

Houden zo! 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2006-10-06 00:35:12

Ik beaam dat het 'kletsen' op andere fora nogal eens ontaardt in geruzie, bekvechterij, pocherij, afkatterij en nog veel meer van dit intermenselijke ongerief. Ik ben er nog niet van overtuigd dat een keuvelhoek - door de mij geraadpleegde taalvirtuoos Sylvan omschreven als 'Entre bavards' - zal leiden tot hetzelfde wanordelijke gedrag zoals dat op andere fora (over Frankrijk) te lezen valt. Dit forum onderscheidt zich in zeer positieve zin van de andere, doordat hier 'op een beschaafde wijze' met elkaar wordt overlegd, zoals hierboven is gemeld.

Mocht na de start van Entre bavards blijken dat het de verkeerde kant opgaat, dan is niets eenvoudiger om deze keuvelhoek weer op te doeken.

Ik verlang echter nog wat meer reacties om tot een definitief besluit te komen.

Wim

avatar#3379
jacob
Berichten: 7
Reacties: 170

#6 Geplaatst: 2006-10-06 11:20:17

Ik verlang echter nog wat meer reacties om tot een definitief besluit te komen.

Wim

Voilà:

Ik ben vóór een keuvelhoek. Er lijkt behoefte aan te bestaan. Ik deel de zorgen van sommigen dat het zal ontaarden niet. Dit Forum heeft, dat blijkt overduidelijk, voornamelijk zeer beschaafde deelnemers; we halen het gemiddelde van de Franse hoffelijkheid nog niet, maar toch. De achtergronden van deze mensen zijn, zoals elders opgemerkt, zeer uiteenlopend, maar dat hoeft totaal niet te storen, integendeel, zou ik zeggen. In ieder geval hebben de mensen die zich gedeeltelijk of permanent in Frankrijk vestigen een relatief open mind. Een keuvelhoek kan voorzien in iets wat op dit Forum naar mijn mening schaars aanwezig is: humor. En als het toch niet aan de verwachtingen voldoet, kan inderdaad eenvoudig de stekker er uit.

Ik kijk uit naar de lichtvoetige en levendige discussies.

Jacob

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#7 Geplaatst: 2006-10-06 12:27:25

Mijn mening over de keuvelhoek is bekend, dus meer daarover zal Wim niet bij zijn besluitvorming helpen. Wel heb ik nog wat commentaar voor drs P en Yves.

Yves: het is geen rotzooi alom op de frankrijk-fora, maar op één daarvan. En dat is niets meer of minder dan een conflict tussen een aantal forumgangers en de moderator dat gigantisch uit de klauwen is gelopen en door uiterst gebrekkig forumbeheer niet bijgelegdlijkt te kunnen worden. Er is geen enkele reden om te verwachten dat het hier ook zo gaat, dat vertrouw ik Wim wel toe.

drs P: vreemd dat je vindt dat jouw bijdrage contra hout snijdt maar de mijne pro alleen een poging is om mezelf op het forum terug te zien. Ik laat dat verder voor wat het is, anderen moeten het maar voor zichzelf beoordelen. Verder zie ik niet waarom het feit (als het al een feit is) dat op Indo-fora en bij ouderencontacten discussies steevast tot onbeschaafd gehakketak leiden voor een keuvelhoek op dit forum ook maatgevend zou moeten zijn. En dat de eventueel toegenomen verscheidenheid van deelnemers aan dit forum het niveau zou verlagen lijkt mij echt absolute nonsens. De cyberwereld telt miljoenen uitermate boeiende chatrooms en fora waar vogels van uiterst diverse pluimage volstrekt probleemloos met elkaar communiceren. Waarom zou het hiet anders moeten gaan? Omdat er één forum is waar zwakke moderatie inderdaad tot een vervelende situatie heeft geleid? Dat is hooguit de uitzondering die de regel bevestigt.

De rest van je jongste bijdrage, over het gebrek aan wijsheid dat hand in hand zou gaan met het klimmen der jaren, is in mijn ogen slechts gewauvel in de ruimte. Ik zou zelf eens gaan nadenken over wat je schrijft. Een stelling poneren en vervolgens pogen om het te onderbouwen met dubieuze veronderstellingen die je als harde argumenten presenteert is een discussietechniek die precies tot datgene leidt wat je zegt te vrezen. Dat moet je als drs in wat dan ook toch meegekregen hebben bij de colleges wetenschapsfilosofie, onderdeel theorievorming en validatie. Tenzij je die alias alleen maar hebt genomen omdat je de humor van Heinz Polzer zo bewondert.

avatar#3336
Frans
Berichten: 19
Reacties: 277

#8 Geplaatst: 2006-10-06 14:31:35

Na de invitatie van Wim kan ik er niet omheen. Ook ik denk dat een ‘keuvelhoek’ geen onaardig initiatief is. Ik merk dat bij menig onderwerp bij een aantal mensen er de neiging is om af te dwalen. Die kunnen zich voortaan al keuvelend en kleppend uitleven in een afgebakende ruimte. Voor heftigere uitvallen dan die ik nu af en toe lees, ben ik vanwege het grote zelfreinigende karakter van deze lijst niet zo bang. En de bestaande kleine pinnigheden zullen dan een plaats in de keuvelhoek vinden. 

Groet, Frans

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2006-10-06 14:32:02

IVO71,

Ik neem aan dat IVO71 en IVO dezelfde personen zijn.

Als IVO 71 zeg jij "Zonder mij uit te laten over het al dan niet wenselijk zijn van een keuvelhoek op dit forum -de redenen wil ik even in het midden laten"

Daarop reageer ik dan met "Zo is jouw reactie eigenlijk al off topic: je draagt niet bij tot het onderwerp, maar je reageert kennelijk om het reageren"

Ik denk dat er niets mis is met mijn konklusie.

Jij pikt de dingen toch anders op dan ik ze bedoel te zeggen.

Ten eerste Drs P is een alias die meer is ingegeven door het feit, dat Dodenrit een favoriet liedje van mij is.

Ik zeg niet dat gebrek aan wijsheid bij het klimmen van de jaren toeneemt. Ondanks het feit dat het gezegde dat echter wel zegt: Das Alter schutz for Torheit nicht , zeg ik eigenlijk juist het tegenovergestelde. Als je ouder wordt dat neem je kennis van steeds meer zaken. Je weet dus meer. Nu ik gepensioneerd ben lees ik meer dan ooit. Maar mijn eigen ervaring is dat al mijn kennis van vroeger (ja, ik heb een kwantitatieve universitaire opleiding) erg verouderd is en zeker niet is verdiept. Ook bij wat ik nu bestudeer: deeltjefysika, cosmologie, chemie en filosofie merk ik dat ik weliswaar nu meer weet dan vroeger, maar dat de diepte van het begrip steeds minder wordt, niet omdat ik dommer of trager ben geworden door het ouder worden, maar doodgewoon omdat mijn voorstellingsvermogen tekortschiet. In dat opzicht weet ik dus minder of meer. Mijn uitspraak is dus heel positief en serieus en zeker niet arrogant bedoeld.   

Met betrekking tot de miljoenen sites op het wereldwijde web, moet ik zeggen dat je wel een erg rooskleurig beeld hebt. Ik bezoek vele sites, waaronder veel indo-sites, en neem deel aan vele discussies, maar in tegenstelling tot wat jij zegt vindt ik ze algemeen meer poneer sites dan discussiesites. Iedereen post kennelijk om zijn eigen mening bevestigd te zien of zijn ei kwijt wil geraken.. Logisch, want het zijn - als het goed is - al snel controversiele onderwerpen die aan de orde komen. Als jij denkt dat wij kunnen gaan keuvelen over het maken van bitterballen al dan niet met gelatine (gekke koeien ziekte?) dan heb je misschien gelijk. Flauw grapje overigens.

Ik ben op deze sites een paar threads begonnen over bijv. films in en over Frankrijk: die werden uberhaupt niet bezocht. Threads over kraanleertjes trokken zeer veel lezers. Ik heb gezegd dat een keuvelhoek drie kanten op kan gaan: een saaie nietszeggende kant of een kant waar de vonken van springen van af springen of tenslotte een slachtveld. Ik geloof niet dat de tweede mogelijkheid hier zal opbloeien, daarvoor is inderdaad de verscheidenjheid te groot.

Het laatste deel van jouw laatste allinea slaat als de bekende tang op het even bekende varken en zal ik daarom maar buiten beschouwing laten. Waarschijnlijk heb je mij toch verkeerd begrepen.

Verder wens ik je een goed weekend en als er een keuvelhoek komt, dan hoop ik dat het beste eruit zal komen en dat Wim niet hoeft te kiezen tussen Igor(die speelt zo goed viool) en Natacha(maar die leert zo goed op school).

P

avatar#1753
Theo
Berichten: 1
Reacties: 17

#10 Geplaatst: 2006-10-06 15:23:07

Beste Keuvelaars,

Best leuk zo'n hint die voor je het weet de mogelijke wens werkelijkheid laat worden. Is dit een keuvelhoek of niet. En begint hier en daar al niet wat stekigheid de kop op te steken? Het gevaar van anoniem keuvelen is alom bekend en lijkt me voor iedereen zichtbaar in ontwikkeling; voor je het weet zijn het de tegenstanders die met de argumenten van de voorstanders bewijzen dat je het niet moet doen... of is het toch andersom...

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#11 Geplaatst: 2006-10-06 15:52:45

Iets over de anoniem internetten: Vandaag in het nieuws (Webwereld)

'Voorlichting overheid anoniem internetten schiet tekort'

- De overheid is tekortgeschoten bij het voorlichten van kinderen over het belang van anonimiteit op internet. Er is meer aandacht nodig voor de gevaren op internet.

Dat zeiden de Tweede Kamerleden Martijn van Dam (PvdA) en Arda Gerkens (SP) donderdag tijdens een bijeenkomst van ECP.nl in Den Haag. "We hebben de regering jaar op jaar gevraagd om meer aandacht voor dit onderwerp", aldus Van Dam.

"Ouders zijn zich niet bewust van de gevaren. Ze weten onvoldoende van het fenomeen af", aldus Gerkens. Maar ook kinderen zijn vaak nog laconiek. "Het is een groot probleem dat jongeren zich niet beseffen dat alles wat zij op internet doen, in hun latere leven gevolgen zal hebben. Als je later gaat solliciteren, wil je niet dat je toekomstige werkgever via Google een foto van Sugababes kan opdiepen."

Van Dam pleitte voor betere voorlichting. "Jongeren en ouders moeten zich realiseren wat er kan gebeuren. Ook de scholen kunnen hierbij een rol spelen."

Wat je geschreven hebt op het internet zonder je anonimiteit te waarborgen blijft je - letterlijk -  eeuwig achtervolgen. In Google en Archive cach staat de hele reutemeteut, vooreerst tot het einde der tijden.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#12 Geplaatst: 2006-10-06 18:59:45

Zin en onzin van ‘de Keuvelhoek’ Het aardige van ‘Keuvelhoek’ is dat al direct een thread op gang is gekomen. Ik zou die eigenlijk willen samenvatten als de brandende vraag: ‘Moeten wij Wim Bavelaar behoeden voor alle gevaren die rond zo’n nieuw item kunnen/zullen optreden, of moeten we hem de vrijheid geven er mee door te gaan tot de ervaringen hem eventueel dit forum-onderdeel doen stoppen...’? Nog even afgezien van het feit of Wim moet doorgaan of niet – dat lijkt me een zaak die hemzelf aangaat – moet mij van het hart, dat enkele posters zowel in het negatieve als positieve er idealistische, niet reële opvattingen op nahouden. We weten allemaal dat internet een compleet nieuw fenomeen is in (onder meer) het inter-communicatieve gedrag. Mensen hebben op internet anoniem de gelegenheid hun mening te geven. Daar kan je dan van alles onder verstaan: stellingen, standpunten, betweterigheid, informatie, voorlichting, aantijging, insinuatie, beschuldiging, etcetera. Voor diegenen die in de naïeve veronderstelling verkeren dat via internet een debat mogelijk is, moet ik toch aanvoeren dat zulks onmogelijk is. Internet biedt de gelegenheid (voor degenen die kunnen schrijven) om – anoniem, en dus persoonlijk niet door de eigen omgeving aanspreekbaar – allerlei te berde te brengen. Daarbij is: redetwisten, redekavelen, bekvechten, net zo goed mogelijk als: polemiseren, discussiëren, uitwisselen van gedachten en opvattingen, geschilpunten aanduiden, oplossingen aandragen, - .  kortom: op de vrij toegankelijke internet-sites (zoals Wonen en Leven) is de sfeer een ‘free for all’.  Het is dan uitsluitend aan een prudent webmaster te danken als hij serieuze bijdragen weet te waarderen en uitwassen weet te beperken. En dat is Wim, denk ik, toevertrouwd. Wat motiveert en drijft de mens? We weten dat zoiets natuurlijk individueel bepaald is. De één zal, indien het regent, beweren dat het droog is, de ander wil zijn persoonlijke ervaring aanmerken als algemeen geldend beginsel. Welnu, ik zou zeggen: ieder het zijne... Moeten we ons daarom druk maken? Indien de ‘Keuvelhoek’ leuke’ (ik bedoel lezenswaardige) stellingen en gezichtspunten laat zien – dan is dat mooi meegenomen en zullen de statistieken aantonen dat menig forumganger er kennelijk van geniet (in welke betekenis ook). Is de belangstelling gering dan is het einde van de ‘hoek’ nabij. Willem Labots

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#13 Geplaatst: 2006-10-06 19:12:49

Bravo, Willem Labots. Keurig samengevat, al zijn enkele conclusies lekker voor discussie (yes!!!) vatbaar.

Drs P: Ivo = Ivo 71. Jouw uiteenzetting maakt je eerste posting voor mij iets sympathieker, zij het helaas niet veel duidelijker. Wel duidelik is dat, aangezien je vrijwel elk punt van die posting moet toelichten, er iets niet helemaal oke is met je formulering. In elk geval zijn jouw analyses en conclusies op z'n minst ambivalent te noemen. Nog steeds zie ik niet hoe bekvechtende bejaarden van al dan niet Indische komaf hier van belang zijn. Evenmin heb ik de relevantie van het 'hoe meer ik weet, hoe meer ik begrijp dat ik niets weet' (Rousseau, meen ik?) tot dusver kunnen bevroeden. En in het algemeen heb ik toch niet zoveel moeite met het doorgronden van zelfs vrij complexe materie.

Overigens heb ik niet het idee dat je toelichting inhoudelijk nu zoveel aan mijn conclusies daaromtrent verandert. Wel toont onze gedachtenwisseling aan dat je best inhoudelijk over een aspect kunt discussieren zonder dat het direct in al te persoonlijke aanvallen ontaardt. Dus voor mijn gevoel zorgen we samen voor een argument ter faveure van het keuvelhoekje.

En, via een omweg, met dank aan drs P: posting hier, posting daar, toch is 't hier geen abattoir....

avatar#3174
Sue
Berichten: 23
Reacties: 85

#14 Geplaatst: 2006-10-06 20:47:22

Wim,

Van mij mag het, zo'n keuvelhoek. Maar dat wel onder een aparte rubriek. Dus niet onder de rubriek Dagelijks Leven en Werken zoals jij voorstelde. Volgens mij is er bij de voorkeur voor chatten namelijk geen tussenweg. Mensen vinden het leuk  of mensen vinden het afschuwelijk. Door er een aparte rubriek voor te maken, voorkom je dat mensen er ongewild iets van te zien krijgen.

Bedenk een leuke naam voor de chat-rubriek, mogelijk zijn er bezoekers van dit Forum die een leuke naam weten. En voeg deze nieuwe rubriek (eventueel op proef) toe. Ik denk dat er best veel gebruik van gemaakt zal worden.

gr.

Sue

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#15 Geplaatst: 2006-10-07 08:36:12

Pro:

Dan is er een plaats voor minder zakelijke dingen.

Contra:

De keuvelhoeken van andere fora vind ik zo nu en dan amusant, maar meestal kinderachtig. Op zoiets zit ik in 'ons' forum niet te wachten!

Mijn hoop:

Het tot nog toe ervaren gedrag van de forumgebruikers en de moderator zijn een zekere garantie dat het in goede banen komt.

Christian v.K.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#16 Geplaatst: 2006-10-07 08:45:51

Ivo,

Nu dit toch al het karakter van een keuvelhoek heeft gekregen, mag ik nog wel wat toevoegen.

Om te beginnen, heb ik dingen moeten verduidelijken, omdat jij niet wilde of kon begrijpen wat ik schreef. Ik heb die toelichting geschreven, niet omdat jouw niet-begrijpen mijn probleem was, maar omdat ik nooit te beroerd ben om iemand te helpen.

Zelfs in jouw laatste reactie toon je weinig begrip, ook niet voor de samenvatting van Willem Labots. Alhoewel de samenvatting van Willem jouw verhaal niet ondersteunt, haal je eruit wat je eruit wilt halen.

Dit alles lijkt mij in tegenspraak met jouw eigen oordeel, inzake jouw mogelijkheden moeilijke dingen makkelijk op te kunnen pikken, over jezelf. Je concludeert bovendien dat uit onze gedachtenwisseling kan blijken dat inhoudelijke discussie mogelijk is, maar ik ben van mening, dat uit onze gedachtewisseling juist blijkt, inclusief de bijdrage van Willem Labots, dat  discussie juist onmogelijk is, want wij hebben niets van elkaar geleerd en we zijn niet tot elkaar gkomen. Zelfs uit jouw laatste bijdrage blijkt, dat je niets van mijn bedoeling en inhoud van mijn verhaal hebt begrepen. De wil om nog een keer uit te leggen is weg, dus geef ik het op en laat ik jou verder in je eigen sop gaarkoken. Ik zal dus niet verder reageren op jouw postings hierna. Dus keuvel rustig verder.

P

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#17 Geplaatst: 2006-10-07 08:51:02

Ivo en drs P:

Dat bedoelde ik nu juist - zo niet. Deze thread is een voorbeeld van de nadelen/gevaren van een keuvelhoek.

Ik waardeer de wijsheid van Wim. Beleefd en vriendelijk tegengas geven. Een goede verstaander ...

Christian v.K.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#18 Geplaatst: 2006-10-07 09:03:34

@Willem en Christian

Ik ben het geheel met jullie eens, m.u.v. dat Wim B zo'n vreselijk tactische webmaster is, de coorigerende reactie van hem die ik gezien heb in het verleden waren over het algemeen tamelijk knorrig. Dat doet allemaal verder niets af aan de kwaliteit van Wim als webmaster. De site moet zich aanpaasen aan de webmaster en niet omgekeerd, maar je kunt wel de effectiviteit van de persoon van de webmaster  in bepaalde situaties inschatten! Wat voor Wim B geldt, geldt overigens ook voor mijzef, dat wij snel geneigd zijn tot wat ik al eerder 'knorrig reageren' noemde. Die ergernis wil ik hem en ons graag besparen. Wim doet veel voor deze site, waarom zouden wij hem dan op de proef stellen als dat kan worden verkomen. Bemoeizuchtig en vooringenomen van mij? Jazeker! 

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#19 Geplaatst: 2006-10-07 13:00:51

voor drs P: Omdat onze discussie klaarblijkelijk niet op een voor het onderwerp constructieve manier voortgezet kan worden, bij deze ook mijn finale bijdrage.

Een discussie is niet per definitie erop gericht om overeenstemming te bereiken. Soms liggen de standpunten zo ver uiteen dat gewoonweg geen ‘common ground’ te vinden ís. Op een onbeschaafd platform kan het dan persoonlijk of zelfs beledigend gaan worden. Op een beschaafd forum is de koninklijke weg ‘to agree to disagree’. Dat moeten we dan maar doen.

Persoonlijk vind ik jammer dat het onaf eindigt maar het kan blijkbaar niet anders. Toen ik poogde om de irrelevantie van je contra-argumenten te signaleren, vond je dat ik ze niet kon of wilde begrijpen en veronderstelde je dat ik alleen ter eigen glorie reageerde. Toen ik die irrelevantie poogde te duiden, vond je dat ik te selectief te werk ging.

In mijn ogen was het nuttiger geweest wanneer je meer inhoudelijk van repliek had gediend door uit te leggen waarom je individuele forumervaringen het verdienden om in meer algemene zin geëxtrapoleerd te worden. Anders gezegd, waarom je ervaringen op een beperkt aantal fora ook op dit forum of misschien wel alle fora van toepassing zijn. Ook had uitleg verdiend in hoeverre je –op zich niet per se onjuiste, daar valt over te discussiëren, in een keuvelhoek??- gedachten over kennis, wijsheid en voortschrijdende jaren bij een opinionerend gesprek over het al dan niet instellen van een praathoek van belang zijn. Je koos ervoor om niet de woorden maar de spreker op de korrel te nemen. Het is daarom inderdaad goed om er een eind aan te breien omdat bij zo’n wending de discussie niet langer zuiver gevoerd kan worden. In elk geval is dit wel een punt waarover we het eens zijn.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#20 Geplaatst: 2006-10-07 21:23:38

Ik zie redelijk vaak, dat de site beheerder n.a.v. een posting vraagt wat het met Frankrijk te maken heeft, terwijl de betreffende posting heel duidelijk, maar indirect, met Frankrijk te maken heeft. Gaat deze voorwaarde ook voor de voorgestelde 'Keuvelhoek' gelden en zo nee, waarom dan hier een uitzondering.

Zoals hierboven reeds gezegd: er is een mogelijkheid, dat een keuvelhoek uitmondt, zeker als het alleen op Frankrijk betrekking mag hebben, in een, hopelijk beschaafde, maar waarschijnlijk uitermate saaie en onsamenhangende brei van postings. Zit iemand daarop te wachten?

HJBG

avatar#3992
ivo 71
Berichten: 14
Reacties: 656

#21 Geplaatst: 2006-10-07 22:38:42

Je zou je ook op het standpunt kunnen stellen dat elke posting in déze keuvelhoek altijd direct of indirect iets met FR te maken zal hebben aangezien het een ontmoetingsplaats zou zijn voor (en door) mensen die in FR wonen, er een twede huis bezitten, één van die situaties nastreven of gewoon iets met Frankrijk hebben. De beheerder zou iets minder stringent om kunnen gaan met de eis dat elke posting op dit forum rechtstreeks iets met FR te maken moet hebben. Dat zou waarschijnlijk inderdaad een levendiger keuvelhoekje opleveren. Het is aan hem om de sfeer te bepalen. Maar tot op heden heb ik als regelmatige meelezer niet het gevoel dat Wim nou zo'n strenge schoolmeester is in zijn omgang met dit forum.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#22 Geplaatst: 2006-10-07 23:38:18

De genoemde uitspraak was inderdaad afkomstig van J.J. Rousseau. Ik weet het dus ook niet zeker, hoewel ik inmiddels veel weet. Ik heb derhalve besloten bij wijze van proef die keuvelhoek te installeren. Keuvelhoek is te Nederlands, dus ik ga vooralsnog werken met de nieuwe rubriek Entre bavards, met dank hierbij aan Sylvain Lelarge.

Wim