Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Identificatie bankwezen NL

Auteur Bericht

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#0 Geplaatst: 2006-10-09 16:30:09

Zoals verwacht kwam er post van Postbank met het verzoek voor 31 December 2006, als ik weer eens in NL was, mij op het postkantoor te komen identificeren. Dit in het kader van de nieuwe wetgeving die banken verplicht hun klanten zich te laten identificeren en met bijv. paspoort/rijbewijs etc. te laten registreren.

Ben je als buitenlandse klant niet in staat dan kun je de klantenservice bellen. Omdat ik graag zo min mogelijk in NL kom en zeker niet van plan ben af te reizen voor de Postbank heb ik gebeld.

Ja, zegt de klantenservice-mijnheer, u bent bepaald niet de enige, de banken komen er achter dat er eigenlijk wel heel veel mensen als u zijn. U hoeft dus nu niets te doen, we komen eind van het jaar met nader bericht. 

Gelukkig ben ik voor mijn emigratie al anticiperend bij de andere banken langsgeweest, maar bij de Postbank mocht ik vorig jaar niet langskomen, was niet nodig zeiden de sukkels toen, terwijl de andere banken al flink registreerden.

Dit artikel heb ik trouwens laatst ergens van de website van een krant gepikt:

AMSTERDAM - Miljoenen bankklanten moeten zich in opdracht van hun bank naar het postkantoor reppen, om er een scan van hun complete identiteitsbewijs te laten maken.

De banken stellen volgens privacybeschermers ten onrechte dat het controleren van de identiteit van hun klanten een verplichting is die voortvloeit uit de Wet Identificatie Dienstverlening (WID) van 2003.

Het Meldpunt Misbruik Privacybescherming noemt het 'onrechtmatig' dat de banken kopieën van paspoorten, rijbewijzen of id-kaarten verzamelen en digitaal opslaan in een centrale databank.

Volgens het Meldpunt is die verplichting er helemaal niet. ''De Wet Identificatie Dienstverlening eist alleen dat bij de opening van een rekening de identiteit van de klant wordt vastgesteld, als die klant niet bij de bank bekend is,'' aldus Miek Wijnberg van het Meldpunt.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat toeziet op naleving van de privacyregels, bevestigt dat de WID helemaal niet vraagt om complete kopieën van het id-bewijs. Het eenmalig controleren en noteren van enkele wettelijk voorgeschreven gegevens is voldoende.

''Maar wij kunnen ons voorstellen dat de banken het hele document scannen en bewaren, omdat zij op grond van fiscale regels toch al verplicht zijn id-documenten, inclusief het sofi-nummer, te bewaren,'' zegt een woordvoerder van het CBP.

Het CPB heeft de banken in november 2005 vergeefs geadviseerd dat zij liever terughoudend moeten zijn met het digitaal scannen en centraal bewaren van identiteitsdocumenten. Het CBP heeft geen bevoegdheid dit te verbieden.

''Het centraal opslaan van persoonsgegevens maakt ze gevoelig voor hackers,'' vindt het CBP.

Omstreden hierbij is dat de banken ook het sofinummer en de pasfoto scannen en bewaren. ''De WID vraagt niet om sofinummers of foto's,'' zegt de CBP-woordvoerder.

Volgens de privacyregels mogen niet méér persoonsgegevens bewaard worden dan 'strikt noodzakelijk is'. De privacywet beschouwt foto's en sofinummers als 'bijzondere gegevens', aldus het CBP. Die worden aangemerkt als privacygevoelig.

''Daarom moet je terughoudend zijn met het bewaren er van. Op een pasfoto kan je zien of iemand zwart is, of blank. Dat is informatie die meer is dan strikt noodzakelijk,'' zegt de CBP-woordvoerder.

Persoonsgegevens in een database mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. ''Maar er is altijd het risico dat verschillende databanken met persoonsgegevens aan elkaar gekoppeld worden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wil koppeling voorkomen. Daarom pleiten wij ook voor terughoudendheid bij het bewaren van deze data.''

In Duitsland ontstond vorige week ophef over een plan kentekenfoto's bij tolwegen te gebruiken bij opsporing van criminelen. Destijds werd nadrukkelijk gegarandeerd dat de tolfoto's niet voor andere doelen worden gebruikt. Inmiddels denkt de Duitse politiek hier anders over. 

avatar#5519
W. Labots
Berichten: 0
Reacties: 99

#1 Geplaatst: 2006-10-22 17:02:38

Ter informatie

Ik kom nogal wat mensen tegen die denken dat 'het zo'n vaart niet loopt' met de door de banken opgelegde verplichting om je te komen identificeren. Er is ook nogal wat mis-informatie in omloop, zoals bijvoorbeeld hierboven de mededeling van een Meldpunt dat banken alleen identificatie mogen verlangen bij opening van een rekening.

Banken zijn aansprakelijk in het kader van de Wet Identificatie bij Dienstverlening in gevallen dat er een transactie plaatsvindt die later blijkt 'verdacht' te zijn terwijl de bank 'beetgenomen' is door een bestaande client van wie zij niet recentelijk de identiteit had gecontroleerd, en die een 'spookklant' blijkt te zijn.

Voor wie zich, wonende in Fr., op de hoogte wil stellen van zijn verplichtingen en niet het risico wil lopen straks met een geblokkeerde bankrekening te worden geconfronteerd, google op de Wet. Het ministerie van financien geeft op zijn website uitleg. Ik kan de url hier helaas niet plaatsen ivm de lengte.

Willem L.

avatar#4104
MoTa
Berichten: 0
Reacties: 1

#2 Geplaatst: 2006-11-12 10:10:47

Mijn man is Fransoos en woont na een 5 jarig verblijf samen met mij in Nederland weer in Frankrijk voor zijn werk.

Daar ik -nog- niet naar hem toe kan komen, zitten we dus met het WID probleem voor onze verzekeringen en gezamenlijke bankkonto. 

Stel U eens voor, het BOUWFONDS heeft niet alleen de fotokopieen geeist van de Identiteitskaarten, maar ook nog eens een origineel bankafschrift van ons konto, ik had een kopie gestuurd en daarop de bedragen zwart gemaakt, kreeg een vrij dreigende brief dat ik alsnog per omgaande een ORIGINEEL bankafschrift moest opsturen.

Interpolis neemt genoegen met de identificatie via de Rabobank, maar de Rabobank wil dat mijn man persoonlijk naar Nederland komt....of het moet via het consulaat, kostenplaatje voor een gecertifieerde kopie id zo'n 26 euro....en dan moet de ambassade het zelf naar de Rabobank sturen, anders geloven ze het ook niet... 

En ja, het moet voor 31 december rond zijn anders worden kontos geblokkeerd en verzekeringen opgezegd....dat is dus Europa....om moedeloos van te worden. 

Ik hoop de bank er nu van te overtuigen dat een door de Franse woongemeente afgegeven uittreksel uit het inschrijvingsregister en gestempelde fotokopie van het identiteitsbewijs voldoende moet zijn....

Monika T. 

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#3 Geplaatst: 2006-11-16 23:19:02

Ik woon en werk ruim 7 jaar in Frankrijk, heb een (nog geldige) verblijfsvergunning en een 2 jaar verlopen paspoort.

Paradox: in Nederland kan een verblijfsvergunning van een buitenlander in Nederland wel gebruikt worden bij de identificatie bij de Postbank, maar een buitenlandse verblijfsvergunning van een Nederlander niet.

De ABN-Amro deed daar na even nadenken niet moeilijk over.

Dus toch verplicht om een paspoort te gaan halen......

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#4 Geplaatst: 2006-11-28 23:23:03

vervolg... heb bij de Postbank geklaagd per e-mail.

Antwoord vandaag:

Zoals u aangeeft is het een Europees verblijfsvergunning een geldig identiteitsbewijs. Om u tegemoet te komen voor dit misverstand hebben wij in ons systeem aangegeven dat u in het voorjaar (01-03-2007) pas in Nederland terug komt.

Tot die tijd hebt u de gelegenheid om het Nederlandse paspoort af te halen en de identificatie te voldoen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Steven

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#5 Geplaatst: 2006-11-29 21:22:59

CORRECTIE.....

Vandaag deze e-mail gekregen:

Wij moeten u teleurstellen. Het is niet mogelijk om u te identificeren met een Franse Verblijfsvergunning. Wel kunt u zich identificeren met een uit de EG afkomstig paspoort.

Onze excuses voor het verschaffen van de onjuiste informatie.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Ik zal er nog op terugkomen...!

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2006-11-30 22:40:32

Zoals in het startbericht al is gemeld, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Wie heeft aangegeven dit jaar niet meer in NL te zijn, kan de klantenservice bellen en wordt dan correct geholpen door een beschaafd sprekende mevrouw die enkele vragen stelt om je te identificeren. Geboortedatum opgeven bijvoorbeeld en meer van dergelijke persoonlijke gegevens. Het identificieren duurde alzo circa twee minuten.

Wim