Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

In Nederland inschrijven of juist in Frankrijk

Auteur Bericht

avatar#3817
Siep
Berichten: 4
Reacties: 11

#0 Geplaatst: 2006-12-16 17:07:33

Thans wonen wij in Belgie maar over 2 jaar ga ik in de VUT en wil dan 6 maand per jaar in Nederland wonen en 6 maand n Frankrijk. De hamvraag is: waar laten we ons inschrijven? Wat is interesanter qua belasting, ziektekosten etc. Is er iemand, di daar ervaring mee heeft.

Alvast bedankt.

Siep

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2006-12-18 19:49:12

Siep,

Ik denk dat het lood om oud ijzer is. Misschien is de belasting in Fr beter. In ieder geval is de gezondheidszorg in Frankrijk beter. Maar door het gedoe met de ZVW heb je minder vrijheid gekregen dan voordien. Hoe je het ook doet, je moet een halfjaar in Fr verzekerd zijn en een halfjaar in NL. Er zitten teveel persoonlijke aspecten in het probleem om een eenduidig antwoord te kunnen geven. Hoelang heb je bijv. in Be gewerkt en wie betaalt de VUT-regeling uit. Als dat Belgie is, dan heb je niets met de NL ZVW te maken. Je kunt je in Frankrijk goed verzekeren.

Teveel vragen staan nog open. Bovendien wat wil je zelf? Belasting, ziektekosten etc. zijn slechts randvoorwaarden en niet de belangrijkste criteria om te kiezen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2006-12-19 21:27:23

Inderdaad is het sommetje niet zomaar te maken, afgezien van de niet op geld waardeerbare zaken zoals leefplezier en kwaliteit van het leven. Bekend is wel dat Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen en van een NL pensioen genieten, zeer weinig inkomstenbelasting betalen, dankzij de speciale vaste aftrekpercentages voor gepensioneerden. De in Nederland betaalde premies en bijdragen van de Zvw kunnen bovendien worden afgetrokken van de Nederlandse pensioeninkomsten.

De gezondheidszorg is in Frankrijk inderdaad van een hoge kwaliteit, maar de ouderenzorg en AWBZ-achtige voorzieningen zijn niet geweldig. De thuiszorg daarentegen is weer prima, maar kost voor mensen met de betere inkomens relatief veel geld.

Lees deze site en een goed boek en maak dan een checklist voor jou persoonlijk.

Wim

avatar#323
antonia
Berichten: 25
Reacties: 392

#3 Geplaatst: 2006-12-20 13:00:00

Een aspect waar je misschien ook aan moet denken is; waar wil ik zijn voor ingrijpender zieken-en ouderenzorg. Ik kan me voorstellen dat de keus dan op Nl valt, niet vanwege de kwaliteit van de zorg, maar vanwege de taal.Alsl je erg ziek of oud bent kan Frans spreken en verstaan te belastend zijn, zelfs al spreek je de taal normaal gesproken redelijk tot goed.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2006-12-20 17:34:47

Dat is inderdaad een zeer belangrijk aspect dat Antonia aansnijdt. Nederlanders die op latere leeftijd, zeg eind vijftig, begin zestig, naar Frankrijk verhuisden zullen met hun opgehaalde schoolfrans (zij leerden nog gewoon Frans) een aardig mondje kunnen babbelen. Jongeren die de taal in Frankrijk hebben moeten leren, zullen uiteraard meer moeite hebben (gehad) om zich redelijk verstaanbaar te maken bij de bakker en de buren. Voor beide categorieën geldt echter de harde werkelijkheid: bij het echt oud worden verdwijnt het geleerde Frans en valt vrijwel iedereen terug op de moedertaal.

Wim

avatar#3817
Siep
Berichten: 4
Reacties: 11

#5 Geplaatst: 2006-12-20 21:49:03

Bedankt voor de reakties. De door jullie aangehaalde argumenten snijden hout (ik had ook niet anders verwacht). De reaktie van Antonia is iets wat wij ook hebben besproken en hebben het voornemen om op een zeker ogenblik volledig naar Nederland terug te gaan.

Qua woonplezier is het duidelijk, dat wij 's zomers in frankrijk (auvergne) vertoeven en 's winters in Nederland (zitten daar iets minder geisoleerd, beter toegang tot cultuur, cursussen etc.). die keus is gemaakt.

Ik hoop van een Nederlands pensioen/VUT te genieten.

De gezondheidszorg is in Frankrijk goed; ik werk zelf in de gezondheidszorg en zie vele Europese ziekenhuizen.

Siep

avatar#4201
hanny
Berichten: 0
Reacties: 1

#6 Geplaatst: 2006-12-29 15:17:59

Ik vertrek 1 maart a.s. definitief naar Frankrijk, (dep. Vienne). Mijn probleem is het volgende: ik werk momenteel nog als lerares t/m 24.2, dan geniet ik een halfjaar opgebouwde BAPO (blijf dus in dienst van mijn werkgever). Per 1.8.2007 ga ik met FPU van het ABP (uiteraard want ik ben lerares). Mijn werkgever blijft dus de zorgtoeslag-bijdrage (of hoe het ook mag heten) van Euro 168 per maand inhouden, terwijl ik mij in Fr. wil gaan verzekeren.

Dat was probleem 1

Probleem 2: kan ik mij als ABP-er belastingtechnisch in Fr. laten inschrijven. Mij staat iets bij dat ABP-ers verplicht zijn in Ned. belasting te betalen. Klopt dit. Ik heb het boek La Masoin, maar er is inmiddels genoeg gewijzigd m.b.t. bijv. zorgverzerkering.

groetjes Hanny

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#7 Geplaatst: 2006-12-31 00:38:47

Wat betreft het ABP en PGGM (in wat mindere mate) moet ik melden dat genieters van pensioenen van deze instellingen niet in Frankrijk belastingplichtig kunnen worden. Deze geldfabrieken houden dus ook de bijdragen van de Zorgverzekering in.

Wim

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#8 Geplaatst: 2006-12-31 11:05:20

Wim, ik snap dat laatste niet.

Je bent Nederlander, je woont permanent in Frankrijk, je hebt (naast AOW en een Frans pensioen) recht op een ABP-pensioen wegens een voorgaande carrière in Nederland en dat wordt niet in Frankrijk maar in Nederland belast?

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#9 Geplaatst: 2006-12-31 18:11:55

Over ABP-pensioenen wordt in Nederland belasting ingehouden, tot verdriet van in Frankrijk wonende Nederlanders die met hun ABP-pensioen niet in aanmerking komen voor de Franse milde belastingbejegening voor gepensioneerden.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2007-01-01 10:24:43

Wim,

Het bovenstaande is gelukkig niet geheel waar. Je kunt zeer eenvoudig bij de belastindienst in Heerlen aanvragen om het bijv. ABP te instrueren geen belastiing in te houden. De aanvrager krijgt daarover een beschikking die 8 jaar geldig is, en moet daarna opnieuw worden aangevraagd. Dat geldt voor alle pensioenfondsen en lijfrente instellingen. Uiteraard ben je in NL de zorgpremie verschuldigd.

Als je mij een mailtje stuurt, dat je een copie van het aanvraagformulier en de beschikking wilt hebben, dan zal ik je dat toesturen.

avatar#3977
factotum
Berichten: 10
Reacties: 100

#11 Geplaatst: 2007-01-01 11:06:56

Salut, en beste wensen en zo,

De laatste reactie van Hari kan ik bevestigen. Er is een categorie ABP-ers die in F belastingplichtig kunnen zijn. Bij de beoordeling wordt gekeken naar (tenminste) twee criteria: de mate waarin de werkgever een overheidsbedrijf is en de omvang van het pensioen (ik dacht dat het pensioen minder dan 50% van het laatst genoten inkomen moet/mag zijn.

Ben

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#12 Geplaatst: 2007-01-01 12:38:49

Bij nader inzien ben ik het met de reactie van Factotum eens. Ik was de voorwaarden even vergeten. Het kan - m.b.t. het ABP - alleen, om zeer mysterieuze redenen, alleen voor inkomen uit hoofde van een overheidspensioen, wat bij het ABP meestal het geval zal zijn.  

Bij de andere pensioenfondsen en het SVB geldt die voorwaarde niet. Bij een gemengd ABP pensoen wordt een percentage berekend wat belastingvrij kan zijn. Maar NL is ook zo'n rommeltje, dat in mijn geval, hoewel er een percentage was, waarover belasting zou moeten worden ingehouden, het ABP dat niet toepast. Misschien omdat het percentage te klein is, maar toch; je krijgt geen informatie los hoe en waarom. Vandaar dat ik het vergeten was.

Maar ik ben helemaal een 'bijzonder', want ik ben nu al enige tijd in oorlog met het SVB omdat ze geen ZVW premie inhouden, terwijl het CvZ zulks wel heeft opgedragen.

avatar#3174
Sue
Berichten: 23
Reacties: 85

#13 Geplaatst: 2007-01-01 20:31:11

Beste Siep,

Mijn moeder woonde 30 jaar in Frankrijk (als frans ingezetene). Ze had / heeft een nederlands inkomen. Ze was zich er altijd van bewust dat ze wanneer ze zorg nodig had, ze terug wilde naar Nederland. Het probleem is echter dat gezondheidsproblemen zich niet laten plannen. Uiteindelijk hebben wij, kinderen, haar naar Nederland moeten halen. Dit speelde in 2004 dus vóór de nieuwe zorgverzekeringswet. Maar ook toen was het een heel gedoe, haar hier in Nederland verzekerd te krijgen. Je wilt niet weten hoe moeilijk het was, om alles te regelen.

Geluk was, dat ze hier in Nederland nog een poosje in een (dure) serviceflat heeft kunnen wonen. Want een indicatie voor een verzorgingstehuis of verpleeghuis kan je pas aanvragen als je hier in Nederland woont. Dat lukt nooit direct vanuit het buitenland.

Als je van plan bent om je echte oude dag in Nederland te slijten, dan zou ik me NOOIT NOOIT laten uitschrijven uit Nederland.

gr.

Sue

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#14 Geplaatst: 2007-01-02 09:06:10

Hoi Sue,

Ik begrijp volkomen wat je zegt en wat je motieven zijn geweest, maar ik vind jouw verhaal wel het meest deprimerende verhaal van 2007. Je leven te moeten zien als comfortabel wachten op het einde. Ik vind dat een spookbeeld. Ook los van ziekte en doodgaan: het gebrek aan dynamiek, uitdaging, durf en hoop.  Dan maar liever in eigen omgeving leven zolang het kan, en daarna - de laatse paar weken of maanden - in een Frans (zieken)huis - eenzaam maar niet alleen - verdwijnen (zoals de Fransen zeggen). Dit is allemaal geen verwijt of kritiek, maar Siep zou ook eens andere mogelijkheden kunnen overwegen, alhoewel hij al aangeeft, dat zijn beeld over ouder worden meer een veilige haven in Nederland is.

Ieder zijn meug, uiteraard.

Ik denk hier zelf ook serieus over na, want ik moet volgende week weer opgenomen worden voor onderzoek van een of andere nare ziekte. Je weet nooit wat de uitslag is of hoe het afloopt. 

Ik wens jullie goede gezondheid voor 2007 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#15 Geplaatst: 2007-01-07 16:37:17

Richard zond mij nog enkele stukken waaruit blijkt dat het ABP de inhoudingen doet als het gaat om staatspensioenen. 'Als je werkzaam was bij een publiekrechtelijke instelling moet je inderdaad in NL belasting betalen (Artikel 19 verdrag) maar als je werkte bij een privaatrechtelijke instelling moet je in F belasting betalen (artikel 18 Verdrag).'

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#16 Geplaatst: 2007-01-15 09:54:05

Wim, zo is het in principe, maar als je gemengd gewerkt hebt, dan wordt je procentueel belast.

Ik heb 87.5% van mijn diensttijd kennenlijk als echte ambtenaar gewerkt en 22.5% van mijn diensttijd bij een privaatrechtelijke instelling. Het ABP is vrijslelling verleend voor 22.5 %

Vraag is natuurlijk wel, wat je nu verder moet. De 87.5 % niet opgeven in Frankrijk. Of zelfs toch maar kiezen voor NL belastingplichtig, want FR is geen belastingparadijs. Hoe denken anderen daarover? 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#17 Geplaatst: 2007-01-15 15:33:29

Frankrijk geen belastingparadijs? Het maximumtarief voor inkomens is nu 40%, aan belastingen (IB, vermogensbelasting en lokale) mag je niet meer kwijt zijn dan 60% van je wereldinkomen. Gepensioneerde buitenlanders die pensioen uit hun vaderland ontvangen, genieten veel aftrek en betalen geen sociale premies, sterker, kunnen de in NL ingehouden premies in mindering brengen (sinds 01.01.2007 door die premies niet meer op te geven, maar alleen de netto pensioenbedragen). Kortom, voor gepensioneerden is het fiscaal tamelijk paradijselijk vertoeven in Frankrijk.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#18 Geplaatst: 2007-02-26 15:52:28

Wim even een correctie op wat je schreef;

BD Heerlen heeft mij tot max. 3 jaar een beschikking gestuurd met afschriften naar zowel SVB én privé Pensioenfonds, dat alle inhoudingen (dus ook premies zorgstelsel) achterwege blijven omdat ik volledig belastbaar ben in Fr.

Idd. is op fiscaal gebied het veel beter geregeld in Fr.!