Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Buurhuis aankopen

Auteur Bericht

avatar#4238
Roandeli
Berichten: 3
Reacties: 6

#0 Geplaatst: 2007-01-16 19:51:23

Mij is medegedeeld dat het huis naast ons (zit vast aan ons huis) in de verkoop gaat. Ik zal binnenkort door de notaris benaderd worden. In Frankrijk is het zo dat ik als naaste bewoner als eerste de mogelijkheid heb om het pand te kopen.

Hoever gaat het met deze voorrangspositie. Ik wil uiteraard nog wel kunnen onderhandelen. Ik bedoel hiermee te zeggen dat het toch niet zo zal zijn dat als ik  niet akkoord ga met de vraagprijs dat ik mijn positie verlies?

Verder zijn alle adviezen die jullie mij kunnen geven van harte welkom!

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2007-01-16 20:35:15

natuurlijk kun je over de prijs onderhandelen, maar op het moment dat er een ander is die hoger zit verspeel je natuurlijk wel je eerste plaats, das logisch.

het zou leuk zijn als jij de bodemprijs kunt afdwingen en de eigenaars moeten met lede ogen toezien op een veel hoger prijs die hun door een vreemde is geboden.

cees.

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#2 Geplaatst: 2007-01-17 18:25:08

Dit is voor mij volstrekt nieuw. Hoezo heeft een naaste buurt een voorkeursrecht? Kun je vertellen waar dat in de wet staat? Bedoel je te zeggen dat het altijd zo is? Dat betekent dat er altijd in een compromis de vente zou moeten staan dat er een droit de preemption bestaat voor de naaste buren. Ik heb dat nog nooit gezien in een CdV.

Indien het vergelijkbaar is met het voorkeursrecht dat de gemeente en de SAFER hebben dat dient er eerst een contract tot stand te komen tussen een koper en de verkoper, waarna de rechthebbende de keuze heeft om het pand tegen dezelfde afgesproken voorwaarden te kopen, in plaats van de koper.

Maar wellicht is het niet een voorkeursrecht, maar een 'right of first refusal', zoals dat heet in goed Nederlands. In dat geval moet het huis EERST worden aangeboden aan de rechthebbende, tegen een officieel door een erkende en door beide partijeen aanvaarde taxateur vastgestelde prijs. Als die de genoemde prijs niet wilt betalen, dan vervalt dit recht. Ik ken deze clausule uit Amerika, maar ik ben hem nog nooit tegen gekomen in Frankrijk. Ik zou er graag wat meer van weten.

Eerlijk gezegd vermoed ik dat er sprake is van een van deze twee mogelijlkheden:

1. In het verleden heeft de eigenaar van het huis van de buren een droit de preemption afgegeven aan een eerdere eigenaar van het huis van de vragensteller en de notaris heeft dit in een acte gevonden en gaat nu na of de buurman wel geinteresseerd is

2. Het is een gewoonterecht: uit beleefdheid wordt eerst aan de buurman de vraag gesteld, zonder dat daar rechten of plichten aan verbonden zijn.

Nogmaals, ik zou graag meer weten van dit geval.

Wim 

avatar#4238
Roandeli
Berichten: 3
Reacties: 6

#3 Geplaatst: 2007-02-13 20:15:10

Wim,

Waar het staat weet ik niet. Zo is het mij verteld. Wellicht is het niet per wet geregeld maar is het alleen maar de gewoonte om de directe buren als eerste te benaderen. Ik ben door de vruchtgebruiker van de woning benaderd en die verzekerde mij dat de notaris ons als eerste zal benaderen. Dit is nog niet gebeurd. Dit weekend reizen we weer af naar Frankrijk en zullen we hopelijk wat meer gaan horen.

Zodra ik meer weet laat ik het je weten.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2007-03-05 03:11:32

Dit geval is wel heel duidelijk omdát het een aaneengesloten pand betreft en het steunt dan bepaald ook niet alleen op 'gewoonterecht'. Dat de notaris dat heel goed weet en er naar handelt is netjes. Net als in NL kan de verkoper van het pand niet in onderhandeling treden met een andere gegadigde, zolang er onderhandeling wordt gevoerd met jullie als 1e belanghebbende.

Indien jullie afzien van 1e kooprecht via verklaring aan de notaris, is de verkoper vrij om het op vrije markt aan te bieden. Indien hij dat niet doet, dan is de acte aan een andere koper nulle, oftewel ongeldig.

Ook indien de onderhandeling over de koopprijs niet tot een CdV leidt, is de verkoper vrij, maar ligt dan vast bij de notaris, neem ik aan.

Erik, die het heel zeker weet!

avatar#2878
jansen
Berichten: 2
Reacties: 74

#5 Geplaatst: 2007-03-05 13:04:10

Meester Bommel moge dan meester in de rechten zijn, daarmede is hij, net als overigens alle juristen, het recht nog niet (in zijn geheel) meester. Dat wat hij, blijkens zijn bovenstaande bijdrage zeker weet, is volgens de Code Civile, zie de casus hieronder, onjuist: 

Bron : http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=3024  

Droit de préférence au profit du propriétaire du fonds voisin  

Question. En cas de vente d’une partie d’un terrain contigu au sien, existe-t-il dans le droit français la possibilité pour le voisin d’être prioritaire sur cette vente ? Si oui et dans le cas ou la vente a déjà été réalisée, le voisin dispose-t-il d’un recours pour annuler la vente afin de se porter lui-même acquéreur ?  

Réponse. Nous avons déjà répondu à une question identique.Il n’existe aucun droit de préemption ou de préférence légal, au profit des voisins.Tout propriétaire peut néanmoins convenir d’un pacte de préférence au profit de toute personne. Ce pacte doit être inscrit au fichier immobilier du bureau des hypothèques pour être opposable à tous. Le notaire sera alors tenu de le respecter au cas de vente. 

Wim van Teefelen heeft het dus bij het rechte eind. 

Mr ( in Leiden gestudeerd, dus zonder punt , want een eindeloze meester!) Jansen

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2007-03-05 17:38:50

Beste Heer Jansen,

Ik u geloof ik op het verkeerde been gezet met dat Mr. Ik kan evenmin als Wim van Teefelen als u zelve uit maken of het hier een duidelijk 'droit de préemption' betreft of 'une pacte de préference'. Ik ben nl. totaal niet deskundig in het franse recht.

Dat ik een aantal feiten zeker weet is me duidelijk geworden uit de verkoopakte van mijn pand en de inlichtingen die ik daarover verzameld heb voordat ik de koop sloot!

Het feit is nl. dat de mijne een apart aaneengesloten huisje bezit met eigen ingang, die door de verkoper is verworven met stuk land in een veel eerder stadium door mensen uit Parijs die dit bezaten en een vrijstaand vakantie huisje gescheiden door nog een weiland er naast. Ik ken deze broers ook. Zowel mijn huidige directe buren als de notaris bevestigden, die bij de verkoper (vorige eigenaar!) de lezing dat ze dat kleine huisje eerst aangeboden hadden gekregen. En de verkoper die tegenover de notaris verklaarde dat hij het geheel voordat het bij een andere notaris in verkoop ging eerst aan mijn (huidige) buurman had aangeboden. Hetgeen de laatste mij later ook bevestigde.

Uiteraard wist ik niet of het door de Franse wet was geregeld of om een gewoonte recht ging. Als ik dus "lieg", dan heb ik het kennelijk bij het verkeerde eind in commissie gehad.

Maar als hier nu al een paar mensen deze ervaring hebben én de vraagstelster door de notaris zou worden gekontakt, lijkt mij dat dit niet zomaar gebeurt of het nu een wettelijke vereiste zou zijn of niet.

Ik hoop hiermee het hot item nader toegelicht te hebben, ik vind het overigens wél heel erg netjes als dit onverplicht gebeurt.

MVG van,

Erik.

avatar#4238
Roandeli
Berichten: 3
Reacties: 6

#7 Geplaatst: 2007-03-12 19:26:09

laatste bericht is iets fout gegaan. Hierna dus nogmaals.

Afgelopen week heb ik een brief gekregen van de Notaris. Hierin wordt aan ons het aanbod gedaan het huis te kopen. Door de Notaris is de prijs vastgesteld. De prijs die wij moeten betalen ligt hier een paar duizend Euro onder.

We hebben 3 weken de tijd om van dit aanbod gebruik te maken. Maken we er geen gebruik van, dan gaat het huis alsnog officieel in de publieke verkoop.

Intussen hebben we een tegenbod gedaan. We zijn heel benieuwd hoe hierop gereageerd gaat worden. Je weet het per slot van rekening nooit met die Fransen.

Maar op zich is het natuurlijk netjes hoe e.e.a. in het werk gegaan is. Of het zo hoort? Die discussie is voor mij niet relevant. Wel is het dus interessant hoe nu het verloop zal zijn.

Ik hou de volgers op de hoogte.