Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Vrijwillige verzekering AOW en Anw na uw vertrek - speciale verzekering 2000 t/m 2005

Auteur Bericht

avatar#4311
Brioche
Berichten: 13
Reacties: 51

#0 Geplaatst: 2007-02-15 16:52:20

Beste Forumleden,

Weet niet of onderstaande info algemeen bekend is die mogelijk voor iemand van belang is. Bij deze:

Speciale vrijwillige verzekering voor de jaren 2000 tot en met 2005

Als u de afgelopen jaren uit Nederland uitsluitend nog pensioen of een uitkering (AIOW,Anw, WAO, WIA, Waz, Wajong e.d. heeft ontvangen en daarom in de jaren t/m 2005 niet verplicht verzekerd was voor de AOW/Anw maar wel voor de AWBZ, kunt u mogelijk met terugwerkende kracht (tot uiterlijk 1 januari 2000) nog in aanmerking komen voor een gratis verzekering voor de AOW/Anw. Als u in het geheel niet verzekerd was, kunt u mogelijk onder gunstige voorwaarden alsnog voor vrijwillige verzekering in aanmerking komen, Daarvoor moet u een verzoek doen voor 1 januari 2008.

Meer info bij de Sociale Verzekeringsbank, afd. Vrijwillige verzekering, PB 357, 1180 AJ Amstelveen, tel 31-20-6565225, www.svb.nl. De fiscus heeft goedgekeurd dat eventueel vrijwillig betaalde premies bij de bepaling van de gecombineerde inkomensheffing voor de uitbetaling van heffingskorting in aanmerking worden genomen als verschuldigde verplichte premies volksverzekeringen.

Groet,

Brioche

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2007-02-16 00:09:32

Prima informatie. Op deze site is al het nodige vermeld over die kwestie op http://infofrankrijk.com/pagina/AOWAnw/283/#283, maar jouw informatie is toch recenter. Ik ga het onderzoeken en zal mijn bevindingen melden op de website.

Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2007-03-05 10:35:18

Ik heb bij de SVB geïnformeerd en ontving het volgende antwoord.

Wim

Er is geen sprake van een zonder meer gratis verzekering. Wel is het zo, dat de toepassing van de persoonlijke heffingskorting er bij een laag inkomen toe kan leiden dat men geen premie verschuldigd is. Over het algemeen zal dit echter niet het geval zijn.

Het inkomen en de daarover verschuldigde premie worden per jaar vastgesteld. De premie is een percentage van het inkomen. Op de premie wordt de persoonlijke heffingskorting in mindering gebracht.

Om aan de speciale vrijwillige verzekering te kunnen deelnemen, moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen:

-         hij/zij woonde in een ander EU/EER land dan Nederland, én

-         is gestopt met werken waarbij hij/zij voor het laatst in Nederland werkte, én

-         ontving een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering zoals bijvoorbeeld een WAO-, AOW- of Anw-uitkering dan wel een Vut-uitkering, én

-         is verplicht verzekerd gebleven voor ten minste één Nederlandse sociale verzekering, zoals voor de Zfw (Ziekenfondswet), AWBZ, WW of WAO.

De verzekering kan ook van belang zijn als een partner in de periode 2000 tot 2006 is overleden en aan deze voorwaarden voldeed.

De regeling geldt voor de periode 1 januari 2000 tot 1 januari 2006 en moet aansluiten op de verplichte AOW/Anw-verzekering. Na afloop hiervan is verzekering volgens de gewone vrijwillige verzekering mogelijk. Het aanvragen van de speciale vrijwillige verzekering is mogelijk tot 1 januari 2008.

Voldoet men niet aan de voorwaarden voor de speciale verzekering, dan kan men zich alleen nog vrijwillig verzekeren volgens de gewone vrijwillige verzekering. Aanmelding hiervoor moet echter plaatsvinden binnen een jaar na het einde van de verplichte verzekering. Dit betekent dat, als iemand al langer niet verzekerd is, vrijwillige verzekering volgens de gewone vrijwillige verzekering (niet meer) mogelijk is.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2007-03-09 18:03:09

Juist ja, want zie mijn bijdrage onder de Zorgverleningswet. Het is het één of het andere regime. Ik was al weg uit NL voor 2000 en heb ook niet geopteerd voor dat keuzerecht. En als je daarmee stilzwijgend accoord gegaan bent door of premiebetaling AOW en/of andere volksverzekeringen, val je wél onder het regime van ZVW.

Erik