Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Afzonderlijke draadje ZVW

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2007-03-11 07:37:36

Er zijn nu een aantal discussies gaande over de Contibutions Sociales, Lijfrentes en de Nieuwe zorgverzekeringaswet, die inmiddels zodanig door elkaar heenlopen, dat ze min of meer onbegrijpelijk zijn geworden. Naast mij nemen Van Bommel en Brioche vooral deel aan deze discussie.

Ik wil dat hieronder graag wat meer to the point houden.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2007-03-11 07:52:37

@ Brioche

Jij schrijft, dat meent te hebben begrepen, dat je over jouw toekomstige lijfrente geen ZVW-premie zou moeten betalen. Ik twijfel daar aan. Lep op ik zeg niet dat dat wel zo is.

Waarom twijfel ik:

1. Het lijfrente bedrijf van het ABP svhreef mij herhaaldelijk dat ze ZVW premie zullen inhouden op mijn lijfrenteuitkeringen, vandaar dat ik die lijfrente vooreerst daar geparkeerd laat.

2. Op deze site staat:

..... Te denken valt aan degenen die van een particuliere lijfrente of van hun vermogen leven (zonder AOW). Deze zullen particulier verzekerd zijn en kunnen dat blijven, al dan niet bij een Nederlandse verzekeraar. 

Wat betalen verzekeringsplichtigen Zvw? 

  Het 4,4% tarief geldt voor de meeste andere delen zoals fiscale winst, resultaat uit werkzaamheden, de meeste pensioenen en sommige VUT-uitkeringen, lijfrente en alimentatie, en ook: loon van een buitenlandse werkgever.

Het eerste deel gaan duidelijk over het wanneer je ZVW verzekerd bent en het twee deel, wat je in dat geval moet betalen.

 

3. Op het nieuwe aangifte formulier moet je onder 1f ook jouw lijfrenteuitkering opgeven.  

Mijn conlusie is:

dat het lijstje van de CvZ site aangeeft, wanneer je verdragsgrechtigd bent, dus een E121 formulier zal ontvangen en premie ZVW moet gaan betalen over (let op!!) je wereldinkomen, dat is inclusief de lijfrente!!

Dus als je alleen een lijfrente hebt dan ben je niet gerechtigd, maar zodra je maar een pietseltje AOW kijgt, dan ben je de pineut.Ik dacht dat deze conclusie ook in overenstemming is met jouw eerdere ervaring met CvZ en SVB, maar ik kan dat niet meer op het forum vinden.

Ik hoop echt dat jij gelijk hebt en dat jij ondubbelzinnig kan aantonen, maar ik heb weinig vertrouwen in de trucendoos van de NL-overheid.

Toen Bush het over schurkenstaten had, dacht ik meteen dat hij NL bedoelde, maar kennenlijk  kent hij NL niet :-))).

Stephan

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2007-03-11 08:27:07

Heer Bommel.

Affreux, maar ik denk dat wij langs elkaar heen praten. Uw reactie maakt mij niet veel duidelijker en geeft bovendien geen antwoord op de vragen. 

Afgezien van de verwarrende verschrijvingen in uw verhaal. Bijvoorbeeld: de Mutuelle heeft er niets mee te maken, en ik vermoed, dat jij ten onrechte de Contribution Sociales ziet als een nederlandse inhouding. Ik zette er in mijn bericht al '(CDR)' achter. Laten wij a.u.b. geen termen in niet orginale talen gebruiken!!

1. Ik weet precies wat de beide artikelen 18 en 19 inhouden. Geen twijfel over.

Mijn ABP persioen is voor 26.22 % vrijgesteld van loonheffing en mijn AOW voor 100 %

2. Ik heb wel een E121 ontvangen, maar ik heb verder niets aan voor de CvZ, en er worden geen premies ZVW ingehouden ondanks aandringen van mij bij CvZ, SVB en ABP. Ze reageren niet eens. En ik voel mij dus redelijk Malle loetje.

3. Ik heb desondanks een E121 ontvangen en die  E121 ingestuurd bij de CPAM en krijg i.d.d. alle zorg.

4. Ik ben Frans belastingplichtig en betaal bovendien hier Contributions Sociales(CDR), hoewel ik dat niet zou hoeven te betalen als ik in NL i.d.d. premies ZVW zou betalen. De beroemde HvJ uitspraken C34 en C69. De Franse overheid houdt hier evenwel thans geen rekening mee en ik moest betalen of (volgens de controleur) een proces tegen de staat beginnen. Het bezwaarschrift is in ieder geval afgewezen. 

5. In jouw eerdere bericht heb ik dus gekozen, net als jij, sinds 1998 voor optie 2

en volgens jouw eerdere bericht ' Bij 2. val je onder Franse regime terzake en kun je zelfs niet opteren voor ZWV, want Fr. heft al' Dit is naar mijn gevoel onzin en dus vroehg ik jou te bevestigen:

Bedoel jij echt te zeggen: als je opteert voor F als belastingheffend land, dan mag NL dus geen bijdragen ZVW inhouden en behoor je dus ook geen E121 te ontvangen? 

Om de zaak niet ingewikkelder te maken zal ik het hierbij laten, want ik neem aan, dat je nu wel ziet, dat onze discussie hier niet spoort, d.w.z. dat wij langs elkaar heen praten.

Bedankt voor jouw aandacht 

Stephan

 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2007-03-11 10:28:25

Erik,

Sorry, de opmerking bij BPM hoorde daar niet thuis.  Verwarrend mijnerzijds.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2007-03-11 15:39:15

2. Ik heb wel een E121 ontvangen, maar ik heb verder niets aan voor de CvZ, en er worden geen premies ZVW ingehouden ondanks aandringen van mij bij CvZ, SVB en ABP. Ze reageren niet eens. En ik voel mij dus redelijk Malle loetje.

3. Ik heb desondanks een E121 ontvangen en die  E121 ingestuurd bij de CPAM en krijg i.d.d. alle zorg.

Welnu Stephan dat begrijp ik nu weer niet, want dan is alles in orde want dan betaalt NL alle door CPAM doorbelaste kosten!

Volgens de hier recent ontvangen circulaire van CvZ hoef je alleen maar aan hen door te geven het adres van je locale CPAM...als ze dat zelf al niet gedaan hebben.

5. In jouw eerdere bericht heb ik dus gekozen, net als jij, sinds 1998 voor optie 2

en volgens jouw eerdere bericht ' Bij 2. val je onder Franse regime terzake en kun je zelfs niet opteren voor ZWV, want Fr. heft al' Dit is naar mijn gevoel onzin en dus vroehg ik jou te bevestigen: Het is zoals ik zei (in mijn geval dan!) Jij kan ook niet opteren want je valt semiautomatisch onder het NL-regime, doordat je een (gedeeltelijk arbeidsverleden had bij de overheid. Zie volgende posting nav. Mr. B. Starink.

Bedoel jij echt te zeggen: als je opteert voor F als belastingheffend land, dan mag NL dus geen bijdragen ZVW inhouden en behoor je dus ook geen E121 te ontvangen? Nee val je onder  ex art.18 wél, onder art. 19 helemaal niet, dan mag NL wél ZVW inhouden over het deel van je pensioen waarvoor de premies door een overheidsdienst of daarmee gelieerd werden betaald als werkgever!

Ik heb helemaal nergens voor geopteerd in ben geëmigreerd onder VUT van mijn vroegere concern. BD Heerlen heeft na veel geharrewar uiteindelijk alle inhoudingen gestaakt op die VUT. Zelfde liedje in feb. 2006 met aanvraag AOW....tot je kots en kotsmisselijk wordt en ze toen gedreigd ze voor een Franse rechter te slepen, want ik val überhaupt al niet meer onder NL-jurisdictie. De Franse rechter zal zich uiteraard onbevoegd verklaren...kun je meteen doorstomen naar het Europese Hof. Toen zijn ze haastig overstag gegaan. Er wordt niets ingehouden niet bij m'n pensioenfonds en niet bij SVB. Als ze het wel zouden gaan gaan doen dan zijn vanwege Heer Bommel nog lang niet jarig.

MHG van,

Erik

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2007-03-11 15:40:50

Sorry van mijn kant ook Stephan,

Dat we kennelijk langs elkaar heen hebben gepraat. In het stuk van Mr. B. Starink "Pensioenkwalificatie in internationale verhoudingen" wordt ondermeer duidelijk uitgelegd dat er geen eenduidige momenclatuur bestaat over de onderscheiden begrippen er worden zelfs nieuwe fiscale termen opgevoerd. Dat doet NL dus met al z'n kromme wetgeving van de laatste 10 jaar op z'n minst!

En rotzooi in, geeft rotzooi uit in computer termen en ik begrijp je reactie naar Brioche dan ook volkomen.

Starink heeft in ieder geval een miz. heldere poging gedaan om ivm. met pensioenrechten in combinatie met een arbeidsverleden, die hetzij geheel of gedeeltelijk door het feit van 'overheidsdienaar' kan zijn (ex art. 19) geweest.

Daarvan worden in het stuk diverse duidelijke voorbeelden genoemd zoals de NS en de PTT, die rechtstreekse overheidsbedrijven waren. In de meeste gevallen werd de premie AOW dan ook geheel of gedeeltelijk door die overheid betaald en de fondsbeheerder was ABP...nauw gelieerd met die zelfde overheid.

In mijn geval is hier op geen enkele manier sprake van, ik val geheel onder ex. art. 18. En derhalve heeft de NL-staat ten principale geen enkel recht om over het AOW-deel van mijn pensioen in te houden voor wat van zorgverzekering dan ook. Die CDR dekt dat af omdat mijn woonland F. is. Daarnaast kan ik vrijelijk elke (aanvullende) verzekering afsluiten tav. voor gezondheidsrisico's bv., zelfs al zouden die cumulatief zijn! Dwz. elke verzekering mag en moet zelfs afzonderlijk uitkeren ook in geval van dubbele verzekering. Dat is in NL niet toegestaan. Dwz. verzekering A moet uitkeren en verzekering B alleen over een niet voorgaand gedekt deel doen van A dus.

Ik heb dus mutuelle gebruikt voor ziekenfonds en weet bij God niet wat al die afkortingen zoals CPAM etc. voorstellen in combi met de Franse overheid.

Daarom is het ook moeilijk in die brei overheidsgelieerde (publiekrechterlijke bedrijfsorganisaties) in F of NL nog een weg te vinden.

Erik

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2007-03-11 20:17:03

Erik,

Bedankt zover, maar begrijp dat een niet-jurist weinig mogelijkheden heeft om zich te verdedigen net zoals jij als jurist weinig mogelijkheden heeft om kiespijn op te lossen. Ik begrijp alles wat niet ambiguis is.

Ik ben ook een doorvrager. Dus je bent nog niet van mij af.

Zoals gezegd ben ik net als Brioche een gemengd geval, voor slechts 26.25 % van mijn ABP pensioen is slechts ontheffing verleent. Toch stelt het lijfrente bedrijf van het ABP, dat ze premies ZVW, de hele reutemeteut, zullen gaan inhouden, ondanks dat - oude regime - die uitkering niet belastbaar is voor de inkomstenbelasting.

Dat zet je volkomen in de hoek, omdat je het niet kunt uitproberen zonder het voor de rechter tot het HvJ in Brussel te moeten uitvechten. Je kunt het inhouden niet verbieden (ze zien je aankomen). Tijd om de uitslag van het HvJ af te wachten heb ik niet.

Mijn zin was krom   

2. Ik heb wel een E121 ontvangen, maar ik heb verder niets aan voor de CvZ, en er worden geen premies ZVW ingehouden ondanks aandringen van mij bij CvZ, SVB en ABP. Ze reageren niet eens. En ik voel mij dus redelijk Malle loetje.

had moeten zijn

2. Ik heb wel een E121 ontvangen, maar nog niets aan het CVZ betaald (de vaste premie) , en er worden ook geen inkomensafhankelijke  premies ZVW ingehouden ondanks aandringen van mij bij CvZ, SVB en ABP. Ze reageren niet eens. En ik voel mij dus redelijk Malle loetje.

Wat ik vrees dat ik ineens een aanslag krijg voor een zeer groot bedrag, te betalen in 1 maand of zo (ik heb geen idee wat het bedrag zal zijn - maximum over 3 jaren of zo). Of nog erger, dat ik ineens en met terugwerkende kracht niet verzekerd blijk te zijn.

 

Zonder jou aan te vallen. Ik vind de jouw zin hieronder wel raar(= inconsequent):

..... ik val geheel onder ex. art. 18. En derhalve heeft de NL-staat ten principale geen enkel recht om over het AOW-deel van mijn pensioen in te houden voor wat van zorgverzekering dan ook. Die CDR dekt dat af omdat mijn woonland F.

Ik val voor mijn ABP pensioen voor 26.25 % onder ex artikel 19 en de rest dus onder ex artikel 18; wat heeft dat dan voor invloed de inhoudingen op mijn AOW en mijn lijfrente (die so wie so al vrij is van inkomsten belasting?

Wat dekt die CDR dan af?  Vooral dit is in jouw tekst wat mij het meest intrigeert.

Want als jij in NL geen premie ZVW betaalt, dan moet jij in Frankrijk zeker CDR betalen (arresten c34 en c69) en dat mag niet als je wel premie ZVW betaalt. Maar Frankrijk weigert vooreerst de uitspraak te implementeren. Ik hoopte uiteraard dat jij zou zeggen, dat dat blote feit dat ik in Frankrijk wel CDR moet betalen mij een ontsnappingsmogelijkheid zou bieden voor de ZVW in NL. De omgekeerde redenering van arresten C34 en C69.

Ik hoop dat hierboven mijn vraagtekens voldoende heb duidelijk gemaakt,

Groet

Stephan 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2007-03-11 23:52:04

Beste Stephan,

De dik gedrukte tekst in voorlaatste alinea is helemaal juist. NL zou via SVB én ABP (gedeeltelijk over die, waarvan 26.25 % vrijgesteld is!) de totale premie voor Zvw moeten inhouden p/p zo'n 54€ /mnd over het totale premieplichtig inkomen (wat ze dan voorzover ik begrijp het wereldinkomen noemen) moeten inhouden op je uitkering voordat deze overgemaakt wordt naar Fr.. Uiteraard kan ik niet beoordelen in hoeverre jij toen je werkgever nog de Staat was of een daarmee publiekrechterlijk bedrijfsorgaan voor een deel of geheel jouw AOW-premie betaalde.

In mijn geval heeft het 'vrije' bedrijfsleven die betaald op een premie-plichtig inkomen. De opbouw daarvan is 2%/jaar tot 65 jaar over dat premieplichtig inkomen. Het heet dus voor jou of voor mij een Staatspensioen en die premie afdracht ging waarschijnlijk uit die verschillende bronnen (overheid/bedrijfsleven) naar het ABP om te zorgen dat iedere Nederlander recht heeft op AOW-pensioen naar gelang het aantal gewerkte jaren in Nederland. Bovendien was er een maximaal premieplichtig inkomen...verdiende je het dubbele dan betaalde je toch niet meer dan over het max bedrag.

Tot mijn vestiging in Frankrijk heeft mijn werkgever die premie ingehouden op mijn VUT-uitkering. Daarna kon ik dat zelf nog doen vanuit Frankrijk, maar ik had al zeer snel berekend dat ik over x restjaren meer premie zou betalen dan het verlies x-jaar x 2%...dat is de korting op mijn AOW-pensioen. Je schrijft dat al sinds 1998? weg bent uit NL...heb je zelf daarna die AOW doorbetaald? En what about de ABWZ-premie zoals bij CDR)??? Het principe met de Zvw is nog steeds het zelfde...ook hier omslag over een bepaald gemaximeerd inkomen maar nu voor iedereen gelijk in Nederland. Dwz. scheidslijnen tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden zijn verdwenen...met ongelijke behandeling, dat wel.

ABWZ-premie zijn sinds dat vertrek ook niet meer ingehouden zodra de BD-Heerlen de vm. werkgever daartoe werd gemachtigd tot 31-12-2005! Op 01-01-2006 werd ineens de 'verschuldigde' premie Zvw ingehouden op die uitkering ruim 105 € en de maand daarop (toen ik 65 werd) die op het bedrijfspensioen. Tevens werd me duidelijk na bellen en briefwisseling dat per 31-12-2005 alle door de BD vrijstellingen ter voorkoming van dubbele heffingen voor buitenlandse ingezetenen vervallen waren verklaard. Een duidelijke truc van de NL-staat om alle 'buitenlanders' weer in de houdgreep te krijgen op afstand ditmaal.

Je hebt dus volkomen gelijk dat indien er bij de bron NL in dit geval een premie Zvw daadwerkelijk wordt ingehouden de Franse BD wél of geen ontheffing op betaling van die CDR kan verlenen. Wie is dan verantwoordelijk voor dit kromme geminemeut?

Niet het EvJ in Luxemburg want die is ook duidelijk! De omgekeerde redenering van arresten C34 en C69, gaat niet op want NL in jullie beider geval moet premie heffen. 

Dat was in feite lang voor de Zvw ook al het geval voor overheidsdienaren in beide Staten. 

Je Cpam moet gewoon de rekeningen in dienen in NL en die moeten ze gewoon betalen aan Frankrijk. punt uit! Dat is helder én eenduidig zoals de arresten van het EvJ ook bedoeld zijn tussen verdragstaten.

Ik heb hier niet de beschikking over mijn stukken, die liggen THUIS in LDF anders zou ik het nog gewoon kunnen bewijzen ook beste Stephan.

Jij bent toch niet verantwoordelijk voor die puinhoop?

MHG van,

Erik

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#8 Geplaatst: 2007-03-12 07:31:15

Heer van Stand,

In welk departement ligt Bommelstein tegenwoordig?

Ik zou graag een meer algemene case willen uitwerkeb, met een heldere beginsituatie en helder en operationeel resultaat.

VrGroet,

Stephan 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2007-03-12 13:41:29

OKé deal Stephan,

'Bommelstein' (mijn stek) ligt op het grensgebied van de Indre (N) Allier (Z-O) in La Creuse (Z) van Indre. De postcode is 23+600. Indre (36+) Allier (03+).

Boussac is het stadje waar ik m'n boodschappen doe, op ca. 11 km afstand oostelijk van mij. Ik ben Btw nu gewoon een Franse 'boer' geworden en heb alle beginsitu's hier beschreven door diverse starters in LDF alleen moeten uitwerken. Dus zonder hulp van dit uitstekende initiatief van beide Wimmen. Heb dus dit forum slechts enkele weken geleden ontdekt hier in NL én heb er persoonlijk ook al veel aan gehad.

DELEN betekent voor mij een klein deel solidariteit tov. overige buiten-Nederlanders en een veel groter stuk om de integratie in de Franse samenleving zo soepel mogelijk te doen zijn.

Mijn oudste dochter waar ik nu noodgedwongen overwinter is Drs. Fiscale Economie. Zij werkt sinds 6 à 7 jaar op een van de grootste kantoren op dit gebied...nu sinds haar stage in de VS in de buitenlandsectie voor bedrijven die willen migreren of al zijn naar NL. Een verantwoordelijke baan op zeer hoog nivo met klanten die bij wijze van spreken ook niks van NL fiscaliteit en het juridische afweten.

Dan praat je dus wél over tarieven van minstens 400 € per uur.

Ik heb niet zo veel moeite met het lezen van sterk jurisdische formuleringen in een wet of een arrest, maar 'de bal is rond' en door een ogenschijnlijk kleine hobbel kan die - tussen juristen gesproken - totaal uit een aanvangskoers raken.

In principe ben ik er dus wél voor om zo'n case in jouw situatie en de mijne uit te werken, omdat dit gedoe van NL me toch ook behoorlijk hoog zit. Geanomiseerd zou ik beide dan via mijn dochter als actuele vraagstelling kunnen voorleggen aan de mensen van Kluwer's "vakstudie nieuws" voor de broodnodige details.

Want Starink's werk is ook niet actueel meer.

Los van die overweging vind ik beste Stephan,  dat je helemaal niets moet doen naar de SVB of CsV omdat de vogels daar de hele ellende rond de Zvw uitleggen naar hun straatje. En dus ook niet verder gaan met protesteren tegen die CDR in LDF.

Daarvoor zijn we ondanks dat we er al lang wonen toch iets teveel 'lichtgewicht' in deze materie.

Veel groeten van,

Erik.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2007-03-12 17:14:11

Erik,

Ik begrijp wel, dat je geen pro deo advies winkeltje wil beginnen, maar ik zou hetgeen jij op verschillende plekken hebt gezegd graag op één plek en dan zonder spraakverwarringen, correcties en uitstapjes mijnerzijds en ook een beetje jouwerzijds (sans rancune, zo gaat het nu eenmaal).

Prima om jouw  case ex art 18,

mijn gemengde case, en

een case ex artlikel 19  naast elkaar te zetten.

Ik wil best beginnen met mijn situatie uit te werken. We moeten dat wel afhandelen via email, want anders krijg je weer een hele reeks van heen en weer gepraat.

Het moet geen lang verhaal worden, maar juist simpel en operationeel.

Ik ben ook wel blij met jouw idee om niets te doen naar CVZ en SVB.

Het gekke is, dat mijn partner het DB wereldinkomenformulier wel heeft ontvangen en ik nog niet. Ik weet weliswaar niet wat hun volgorde van verzenden is.

Raar land dat Nederland. Het lijkt een beetje op Microsoft Windows: steeds ingewikkelder en steeds meer dingen kloppen of werken niet. En vergeet support maar: het is mij ook nog nooit gelukt om de DB of CVZ telefoon te bereiken?

Groet, 

Stephan

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#11 Geplaatst: 2007-03-13 16:34:00

Luister Stephan,

Ik ben te weinig deskundig in de materie om aan de Franse kant van het verhaal uitspraken te doen en op detailnivo ook in Nederland. Zelfs mijn dochter kan dat niet - als je net een beetje andere 'sport' beoefend binnen het vakgebied fiscaliteit.

Ik zag hier ook al bijdragen van staan van Wim B. over pensioenbetaling vanuit buitenland en de suggestie dat je dan niet onderworpen zou zijn aan les Contributions sociales. Maar ik betaal ze al sinds 2000 in LDF. Vind ik naast het solidariteitsprincipe ook normaal, want je bent inwoner van LDF. En ik heb nog zoiets van, daar maak ik geen principe rechten geldig en verlaat me geheel op de particuliere verzekering(en) die ik afgesloten heb.

En echt ik ga pas grommen én (terug)vechten als de NL-overheid mij behandelt als 'electronisch gevolgd vee' met een umts 'óormerk' ingenaaid!

Ik ben in de afgelopen 10 jaar door de Franse Overheid op alle nivo's aanzienlijk netter (heerachtig) behandeld dan de 40 jaar ervoor in NL.

Ik zoek het gewoon uit (los van die gepensioneerden club), want het zou mij verbazen als ze het recht aan hun zijde krijgen voor de Raad van State...met dat geneutel over hoogte van premie! Maarja omdat het de HR niet is verwacht ik daar ook nix van.

Mijn principe blijft: "beetje gedekt houden àla een konijn in z'n hol". De vos verschalkt ook zijn kippetje als ze allemaal tegen het gaas vliegen comptessa! Grijnsssssss.

Groeten van Zoef de Haas.

avatar#4311
Brioche
Berichten: 13
Reacties: 51

#12 Geplaatst: 2007-03-14 15:22:15

Beste Bommelemans en anderen,

Hoe meer ik mij verdiep in de mogelijkheid om mijn lijfrente periodiek in France uit te laten keren, hoe minder zin ik er in krijg. Ik heb de neiging om gewoon alles af te kopen in Nederland, braaf de verschuldigde belastingen te voldoen zodat ik voorlopig tot mijn 65e niet meer Mama Nederland van doen hoef te hebben. Op het ene moment denk je de zaken zus te kunnen regelen, dan verandert er wat in de regelgeving en liggen de zaken weer zo. Als de betreffende instanties niet eens eenduidig antwoord kunnen geven en ik moet ze om de oren slaan met allerlei wetgeving, tja, daar gaat mijn gemoedsrust.

Asl free-lancer neem ik aan dat ik mijn inkomen volledig onder de Franse belasting kan laten vallen en dat ik de ziekteverzekering zelf in France kan regelen. 

Groeten

Brioche

(met een teentje in Frankrijk) 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#13 Geplaatst: 2007-03-15 12:13:29

Broche

Ik ken het gevoel heel goed. Maar doe geen overhaaste stappen. Een ding wat je fout ziet, is dat het onmogelijk is jouw koopsom goed en belastingvrij te parkeren.

Loyalis is een goede parkeerplaats en je hoeft de parkeerplaats pas te verlaten als je 70 bent, je hebt dus nog even de tijd. Je weet helemaal niet hoe de ZVW er over 10 jaar uitziet. Het is natuurlijk duidelijk, dat je bij nu opnemen flink wordt gepakt door de overheid, die immers alleen principieel en eerlijk is als het hen uitkomt, want je hebt de premie mogen aftrekken in een tijd dat er geen prmie ZVW behoefde te worden betaald, maar je moet hu wel premie zvw betalen. Altijd. Kortom je schiet er niets mee op om hem nu te laten uitkeren. Uitkering als echte lijfrente als je 61 bent is veel voordeliger. Er is ook een vrij goede advies instelling: www,Independer.nl

Bovendien is het voor mij niet zeker of ze de conserverende aanslag al of niet gaan toepassen op de afkoopsom (nieuwe regeling). Voor de overheid ben je niet meer dan wc-papier

Wees maar blij dat jij op deze manier onafhankelijk kan worden van NL, velen kunnen dat niet o.a. door hun ABP pensioen.

Overigens is een ziekteverzekering ook niet echt goedkoop in Frankrijk. Ik denk dat je zo'n EUR 240 pp per maand kwijt bent.

Een droevige mededeling tot slot: ze zijn in Frankrijk even gek als in Nederland. Je zult je hier ook vreselijk ergeren aan de bureaucratie en het gebrek aan consumenten rechten en bescherming. In vele opzichten ben je in NL beter beschermd dan in Frankrijk . Deze waarschuwing geldt niet zozeer de overheid, maar vooral banken (Cred.Acr.) en advocaten.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#14 Geplaatst: 2007-03-15 15:52:52

Hoi Brioche &  Stephan, "gravin van kippeboutje",

Het is niet onmogelijk, maar is verrekte moeilijk om een afkoopsom van je toekomstige pensioen daar te parkeren, waar je zowel door de NL als Fr. BD niet gepakt kunt worden!

Je kunt legaal domicili kiezen in een "belasting paradijs", ook nog binnen Europa.

Andorra, Liechtenstein, San Marino etc. of zelfs Zwitserland, dat geen lid van de EG is. Maar je moet dat wél gelijktijdig doen met je emigratie én heel goed begeleid door een echte intern. goeie fiscalist/advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht.

Die van Guus Hiddink, is er kennelijk niet zo éen, want die had met die Guus de Fiod al achter zich aan, voordat hij het wist. Hij mag nog van geluk spreken dat hij er met een boete van afkomt, terwijl ik dan zoiets heb van: "het is niet verboden" in NL of F. om belasting te ontgaan, maar wél belasting-ontduiking. Helaas in't begin van het proces in den Bosch heeft hij voor de strafrechter een paar behoorlijke uitglijers gemaakt met z'n advocaat. Normaliter had z'n zaak aangespannen moeten worden voor de Belasting rechtbank, een apate Rechtsgang.

De case bijft dus interessant fiscaal-technisch, want tav. Guus, die trainer was in Korea, bij PSV ingehuurd werd en vervolgens domicili koos in België (net over de grens met NL.) had een vriendin in A'dam...daar woonde hij helemaal niet, maar door een stom toeval werd hij er wél ingeluisd door de BD- NL BV. via de Fiod!

Dit kan in Fr. al helemaal niet,  want de privacy is echt beter gewaarborgd in F. dan NL.(Koppellingwet!) Het betekent gewoon in Frans recht over civiele procedures dat de Fr. BD. zich te houden heeft aan de Privacy Wetgeving, die grof gezegd niet departementale grenzen kunnen overschrijden. De enige uitzondering die gemaakt werd/wordt is de Verkeerspolitie en/of zaken van Nationaal Belang. En voor de rest kan een lokele BD of zelfs notarissen zich niet bedienen van die vermaleidde koppelingwet als in NL.

In NL. is het al jaren zo dat de bewijslast van een klager voor de fiscus omgekeerd is. Dwz. de klager moet tov. een Bd bewijzen dat de uitgangspunten van de NL-BD niet geldig zijn!

Overigens denk ik dat je er goed aan doet Brioche -als het om meer dan zeg 300.000 € gaat van een gekapitaliseerde lijfrente op termijn, zowel in NL als voor Fr. gespecialiseerde hulp in te roepen, bij voorkeur via de beide Wim-en hier via private mail.

Het kost wel het een en ander, maar in ieder geval timmer je dan tussen nu en toekomstige situ wél jouw belang af. Want wat de NL-wetgeving betreft heb ik al jaren geleden bespeurd, dat "men" rustig nieuwe wetgeving rechtsgeldig verklaart op een periode die voor een geding is gelegen (anti-datering)!

Dit vind ik als Staat niet kunnen voor een burger. "de onbetrouwbare handelspartner" kort gezegd.

Veel groeten en kijk de 'kat' maar ff rustig uit de boom Brioche.

MHG van,

Erik