Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

wonen in FR of in NL, en de controle daarop

Auteur Bericht

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#0 Geplaatst: 2007-04-17 12:27:00

Een reaktie op het stukje vandaag op de homepage.

Meer vragen dan antwoorden.

Wie kan of mag de afrekeningen inzien van je (mobile) telefoon????

Wie houdt je bankpasverkeer bij?????Aan wie wordt dit doorgespeeld??

Nergens een inhoudelijk verslag van het seminar, waarnaar verwezen wordt.

Is dit een staaltje van telegraafverslaggeving? Ik bedoel (voor degenen die dit begrip niet kennen) Veel info, alarmerende berichten, weinig concreet, geen bronvermelding en soms het vermoeden dat feiten onjuist danwel onvolledig zijn weergegeven, geen verwijzing naar anderen,die wel meer info kunnen geven.

Kom op, dit moet beter kunnen.

Dit (ook journalist af en toe)

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2007-04-17 21:38:00

Wat is dit voor opgewonden praat?

Het bericht is heel sec weergegeven naar aanleiding van een inleiding die is gehouden door een Franse fiscalist die zich heeft gespecialiseerd in belastingzaken met buitenlanders. De verschillende belastingdiensten werken steeds nauwer samen om het begrip fiscale woonplaats te toetsen. Daarbij maken zij nu ook gebruik van de genoemde zaken als bankpasverkeer en facturen van de mobiele telefoon. Wie die afrekeningen mag zien? De belastingdiensten dus, die al zoveel mogen zien (rente-renseignering, afsluiten hypotheken enz.).

De rest van je opgewonden kritiek kan ik niet zo goed plaatsen.

Wim

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#2 Geplaatst: 2007-04-17 22:00:50

Blijkbaar heb ik wat ontwikkelingen gemist.

Samengevat begrijp ik dat er heden dus gewoon facturen van telecombedrijven en ook bankpasverkeer aan de fiscus wordt overhandigd. Vroeger (wanneer??) was er volgens mij voor zulke gegevensuitwisseling toestemming nodig van de officier van justitie. Ik ben weer helemaal bij.

Dit

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2007-04-18 00:40:33

Het is misschien nog erger: ik hoor van Nederlanders in Frankrijk die nog belastingplichtig waren in Nederland (overgangssituatie) dat zij door de Franse fiscus werden uitgenodigd om hun bankoverzichten te tonen. En dan kun je inderdaad te weten komen waar het duurzame verblijf is.

Wim

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#4 Geplaatst: 2007-04-18 10:18:35

Nee, Dit, je kijkt met een verkeerde bril naar dit probleem. Natuurlijk blijven alle privacy-wetten van kracht. Zowel Nederland als Frankrijk hebben wat dat betreft een goede reputatie op te houden. Het is zeker niet zo dat iedereen zomaar ineens je bankafschriften of telefoonlog kan inzien.

Het begint ermee dat een belastingbetaler aangeeft, middels zijn aangifteformulier, dat hij belastingplichtig is in een land. Dat is zijn EIGEN aangifte! Indien de belastingdienst twijfels heeft, dan mogen ze de belastingaangever om nadere informatie vragen.

Indien uit de aanvullende informatie het vermoeden onstaat bij de belastingdienst dat de belastingaangever niet of niet volledig openheid van zaken geeft, dan kan de belastingdienst verzoeken om aanvullend bewijsmateriaal te leveren. Voorbeeld: iemand claimt in NL te wonen en in NL belastingplichtig te zijn, maar de Franse belastingdienst heeft daar twijfels over, dan kan de Franse belastingdienst bijvoorbeeld vragen om het kentekenbewijs van de auto, de verzekeringspolissen, inzage in telefoonlogs, bankrekeningen en andere zaken. De belastingplichtige hoeft daarin geen inzage te geven! In dat geval zal uiteraard de Franse fiscus constateren dat deze persoon belastingplichtig is in Frankrijk. Indien de belastingplichtige wel de gevraagde gegevens oplevert, maar daaruit blijkt dat hij eigenlijk voordurend in Frankrijk is, zal deze persoon ook als belastingplichtig in Frankrijk worden gezien. Blijkt echter dat hij het merendeel van de tijd in Nederland is, dan zal de Franse fiscus dat bewijsmateriaal accepteren en deze persoon niet meer lastig vallen met belastingaangiftes. 

Overigens is dit hele onderwerp niet nieuw. De belastingdienst doet dit al jaren. Alleen komen er steeds minder mogelijkheden voor een belastingplichtige om het fiscaal ingezetene zijn anders voor te stellen dan de werkelijkheid. Daarvoor laat de moderne mens te veel sporen na. 

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#5 Geplaatst: 2007-04-18 12:35:37

Dit alles overziend, kan het raadzaam zijn, voor de gevallen die het betreft, om een soort dubbelleven te lijden. Zowel een NL als een Fr telefoon te hebben, zowel een NL als een FR bank te hebben met bijbehorend betaalverkeer. Ben je met z'n tweeen dan heeft de een een FR auto en de ander een NL auto. Uit vrije wil kun je dus met de passende bewijsstukken komen. Kwestie van 'aan wie en waar laat je wat zien'. Het zou beter zijn als 'Europa' meer rekening hield met de vrij circulerende burger met of zonder bedrijf. In veel gevallen zitten mensen tussen twee werelden, zonder direct 'van twee walletjes te willen eten'. Bijv. je woont in het ene land en hebt toevalligerwijs veel opdrachtgevers in het andere land. In een poging het voordelig of gewoon helder te maken voor jezelf, stuit je op allerlei nationaal gestuurde ijver.

Dit 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#6 Geplaatst: 2007-04-18 13:43:29

Eens met Wim van Teeffelen,

op een punt na:

Zowel Nederland als Frankrijk hebben wat de privacy-wetten betreft een goede reputatie op te houden.

Ik zou zeggen:

Nederland probeert de schijn op te houden. Gebruik van gegevens voor doelen waarvor deze nooit zijn opgegeven, koppeling van bestanden en vooral de slordige omgang met adres- en bestedingsgegevens zijn in polderland schering en inslag. Waarom wordt bijna de hele Europeese markt vanuit Nederlandse adressenhandelaren van gegevens voorzien? Bekend-berucht was reeds in de jaren zeventig de adressenhandel van postorderbedrijven uit de bollenstreek. 

Heeft niets met woonplaats F of NL te maken, alleen om een uitspraak van WvT te relativeren.   

Christian von Klösterlein

avatar#4193
claeystock
Berichten: 2
Reacties: 10

#7 Geplaatst: 2007-04-18 22:10:48

Mr Bommel,

kunt u mij eens uitleggen waarom ik bij ieder bezoek aan dit forum de indruk heb dat u naast mijn scherm staat te schreeuwen en op de koop toe ik er zelden iets van begrijp? Ik ben natuurlijk maar een gewone belg die probeert iets op te steken van de overigens voortreffelijke technische informatie dat dit forum biedt.

Schreeuwen hoeft echt niet hoor... 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2007-04-19 00:47:09

Mee eens, 'gewone Belg'. Ik verzoek heer Bommel de hoofdletters alleen te gebruiken aan het begin van een nieuwe zin en bij eigennamen en de vraagtekens en uitroeptekens steeds tot één te beperken. Virtueel schreeuwen wordt zo vermoeiend.

Wim

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#9 Geplaatst: 2007-04-19 11:03:19

Misschien kan dan mijnheer Bommel ook iets korter zijn in zijn antwoorden en preciezer formuleren. Ik constateer dat hij het meestal met me eens is, en dat zou me moeten plezieren, alleen snap ik zijn betogen maar zelden. Er was nu weer iets met zijn dochter en 400 miljoen euro en Spaanse privacy-problemen. Ik kan het niet volgen. En het voortdurend peilen van zijn telefoon, helaas geloof ik daar niks van.

Verder wil ik nog een keer nadrukkelijk stellen: ondanks allerlei onbewezen anecdotes, van verschillende mensen hierboven, heeft Nederland een goede reputatie op het gebied van privacy-bescherming. Als iemand vindt dat hij slachtover is geworden van de Nederlandse efficiency dat bestanden aan elkaar gekoppeld worden, kan hij een klacht indienen en een rechter zal hem horen. Als uit het kentekenregister blijkt dat iemand een nieuwe Mercedes bezit en uit het bestand van de gemeenelijke sociale dienst blijkt dat hij een bijstandsuitkering heeft, vind ik het volkomen terecht dat de gemeente aan deze persoon uitleg vraagt. Idem van Guus Hiddink, hij deed net alsog hij in Belgie woonde met maar een doel, namelijk om belasting te ontduiken. Volstrekt terecht dat hij is aangepakt.

En dan nog even voor Dit: Het is heel goed geregeld in de EU. Iemand kan zich overal vestigen, hij kan zaken doen met of werken voor partijen in verschillende landen. Dat is allemaal mogelijk. Alleen betaal je belasting in het land waar je leven zich voornamelijk afspeelt. Dat is terecht, want daar geniet je van alle voorzieningen die zijn gemaakt met belastinggeld. Waar het vaak wel degelijk om gaat, anders dan Dit denkt, is dat mensen van twee walletjes willen eten: wonen in Frankrijk, maar in Nederland hypotheekrente aftrekken, dat soort dingen. Iedereen die zich aan het basisprincipe houdt dat je normaal belasting betaalt, daar waar je woont, zal alleen maar medewerking ontvangen van de belastingdiensten. Ik verzet mij tegen de mening van mijnheer Bommel en anderen dat de belasting incompetent is of uit schurken zou bestaan. Dat geld zowel voor Nederland als voor Frankrijk. Van Spanje weet ik niks. Even tussen haakjes: ik heb nooit gewerkt voor de belastingdienst en wordt er ook niet door betaald...;-)

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#10 Geplaatst: 2007-04-19 20:43:09

Wim, je kunt wel vraagtekens zetten bij de privacybescherming in Nederland. Hoe erg dat is, is een ander verhaal. De koppeling van bestanden maakt het nagenoeg onmogelijk om lucratieve en illegale fratsen uit te halen. Voor wie wat te vrezen heeft (zwart geld, zwart werk) wordt het lastig. Uitwijken naar Frankrijk helpt ook al niet meer want er is ook steeds meer uitwisseling van gegevens.

Inderdaad profiteren we van de goede voorzieningen die van het belastinggeld worden betaald. Het is niet altijd perfect, het kan altijd beter.

Ikzelf heb 18 jaar als ambtenaar gewerkt in Nederland en ik kan de verhalen over luie en ongeïnteresseerde ambtenaren niet bevestigen. Het overgrote merendeel staat achter zijn "missie" en is integer, toegankelijk en flexibel. Kom daar in het bedrijfsleven maar eens mee aan.

De Franse ambtenarij kan nog wel wat leren van de Nederlandse overheid alhoewel -schoksgewijs- er verbeteringen komen. Zo beschouw ik het systeem van belastingaangifte  via internet in Frankrijk als superefficiënt en kun je ook op elk moment zien hoe het staat met je belastingen. Daarentegen de systemen van kentekenregistratie zijn absoluut rampzalig. Veel formulieren invullen terwijl het in Nederland zo bij het postkantoor kan.

Ik raad de financiële "Rambo's" maar aan om naar een Oost-europees land te vertrekken, daar kan het nog even.

Steven

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#11 Geplaatst: 2007-04-20 21:32:32

Wat krijgen we nou heer Bommel? Je laat het toch niet zo maar afweten? Je reacties zijn zonder meer LUIDRUCHTIG om te lezen maar de spontaniteit en de inventiviteit worden door mij zeker gewaardeerd.

avatar#3940
Mensje_
Berichten: 7
Reacties: 54

#12 Geplaatst: 2007-04-21 11:51:07

Wij eten noodgedwongen van twee walletjes. Zonder de baan van mijn man in NL, zouden we nl. ons paradijsje in FR niet kunnen bezitten. En met “twee walletjes” bedoel ik de luxe dat we twee mooie plekken op de wereld hebben waar we ons thuis kunnen voelen. Wij voelen ons wat dat betreft bofkonten. Maar ik kan geen enkel financieel voordeel bedenken waar wij in ons geval van profiteren. Geen hypotheekrenteaftrek, geen Franse auto waarmee we ook in NL rijden bijv. Wel zitten we met dubbele kosten en FR moet een klein beetje geld op gaan leveren om het te kunnen ontwikkelen. Dus nu probeer ik er in FR voor ons allemaal (natuurlijk niet in de laatste plaats voor mezelf) iets van te maken. Hoe dat allemaal zal gaan lopen kan ik nog niet goed overzien. Ik heb een plan en ben maar vast begonnen. Ik zie gaandeweg wel wat er geregeld moet worden. Ik heb er trouwens hier ooit een vraag over gesteld waar nooit een antwoord op is gekomen en ik vraag me nog altijd af waarom eigenlijk. Maar even terugkomend op het onderwerp, ik denk maar zo, zolang er nog geen geld binnenkomt, is er misschien wel bedrijvigheid, maar is het nog geen bedrijf. Het lastige van het van tevoren van alles gaan regelen vind ik persoonlijk dat het me te veel stress zal opleveren omdat ik dan [u]moet[/u] presteren. Dat ligt mij niet zo. Ik functioneer het beste als ik gewoon mijn gang kan gaan. Voor mij is dat de enige manier om uberhaupt te kunnen presteren.

  

Da’s even genoeg achtergrond informatie, denk ik. Wat ik me bij deze draad bedacht, is dat wij misschien toch wel in in rare situatie zitten. Mijn man werkt dus in NL en ik ben in Frankrijk een baan voor mezelf aan het fabriceren. Wegens een aantal familiaire verplichtingen bevat mijn plan het voornemen om ‘s winters in NL te zijn. Maar ook al zou ik het grootste deel van het jaar in FR zijn, hoe gaan de autoriteiten om met stellen die het zo doen? Zou het kunnen gebeuren dat ik straks belastingplichtig ben in FR en mijn man in NL? Of bepaalt de meest verdienende waar belasting moet worden betaald?

Is het overigens denkbaar dat de helft van een (getrouwd) stel in FR als ingezetene wordt beschouwd en de andere helft in NL?

  

Wil iemand hier iets zinnigs over zeggen? Liever even geen doorverwijzing naar de belastingdienst of de notaris. :)

 

Groetjes, Elly.

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#13 Geplaatst: 2007-04-22 11:53:42

Beste Elly, ik weet niet welke vraag je eerder hebt gesteld op dit forum.

Deze vraag is echter goed te beantwoorden. Het is mogelijk dat man en vrouw in twee verschillende landen belasting betalen, maar het is onverstandig. Je maakt dan nergens gebruik van gehuwdenkorting en overhevelingsregelingen. Kortom, je weet zeker dat je dan het maximum aan belasting betaalt. Bovendien krijg je twee keer de rompslomp, zowel in Nl als in FR, van het hele aangifteproces. Dit lijkt mij dus een uiterst onverstandige keuze.

De oplossing is helemaal niet ingewikkeld. Drie simpele stappen

1. Jullie bepalen waar jullie sociale leven zich afspeelt. Ale je zegt "ik ga naar huis" bedoel je dan FR of NL? Kortom, je maakt, als echtpaar, een keuze voor FR of NL. En uiteraard is het handig als je die keuze maakt die het meest aansluit met je werkelijke situatie, dan is straks de bewijslast naar de belastingen een stuk gemakkelijker.

2. In het land van vestiging geef je belasting aan. Uiteraard is de methode van aangeven heel verschillend in Nederland en Frankrijk en bovendien zijn er heel veel verschillen op detailniveau, maar in grote lijnen is het systeem het hetzelfde en ook de uitkomst. De belastingdruk (belasting + sociale lasten) in FR wijkt niet veel af van die in NL. Dat hij op een heel andere manier wordt berekend doet er eigenlijk niet toe. Alleen als jullie een relatief groot vermogen hebben, dan kan dat van invloed zijn op de plaats van vestiging.

3. In het land van vestiging geef je je hele wereld-inkomen aan. Zowel in Nl als in FR kun je prima een salaris uit het buitenland aangeven van een van de partners, naast een normaal salaris of inkomen uit eigen bedrijf uit het binnenland van de andere partner. Indien er al bronbelasting wordt ingehouden in het buitenland (zoals in NL met loonbelasting op een salaris) dan kun je dat geld altijd terugkrijgen op basis van het Frans-Nederlandse belastingverdrag. De belastingdienst, afdeling buitenlanders, in Heerlen heeft daar formulieren voor.  De belastingdienst, afdeling buitenlanders, in Parijs eveneeens.

Mensen die deze simpele drie stappen niet willen volgen en allerlei andere constructies verzinnen, hebben ofwel vermogen te verbergen of willen wel degelijk van twee walletjes eten.

Wim

PS als het 'inkomen' in Frankrijk bestaat uit opbrengsten van commerciele activiteiten (dus niet uit een dienstbetrekking) dan kun je niet zomaar beginnen en later maar zien. Dat is heel erg onverstandig en kan erg kostbaar uitpakken als de belastingdienst (of erger nog de DDCCRF of de URSSAF) daar achter komen. Het is namelijk volstrekt illegaal om in Frankrijk te ondernemen zonder inschrijving in het RCS, tenzij het gaat om een kleine bijverdienste die je kunt aangeven op je Franse belastingformulier omdat je toch al sociale lasten betaalt via bijvoorbeeld een dienstbetrekking. Ook mensen die in het buitenland belastingplichtig zijn mogen niet zomaar ondernemen in Frankrijk, zonder isnchrijving. Ik kan je desgewenst hierover meer vertellen,

avatar#3940
Mensje_
Berichten: 7
Reacties: 54

#14 Geplaatst: 2007-05-24 07:25:29

@Wim.

Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik ben pas weer terug uit Frankrijk en heb daar geen telefoon, laat staan internet. Vandaar dat ik zo laat reageer.

Nee, wij hebben niks te verbergen. Iedereen mag weten dat er geen geld is. :)

Weet je wat het is... dat Franse projectje van ons rust zo'n beetje op mijn schouders en ik doe dus veel in mijn uppie. Dat geregel, waar ik toch al geen talent voor heb... ik doe mijn best, maar dan ook nog zonder telefoon.... daardoor reis ik veel vaker op en neer dan nodig. Dat kost extra tijd en energie… oh, en het kost zelfs meer dan een telefoonabonnement. :) Als het goed is krijgen we deze zomer na 4 jaar eindelijk telefoon en wordt dan alles dan wat gemakkelijker.

Op dit moment ben ik zover dat mijn bedrijfje in de startblokken staat. De productie is groeiende om het zo maar te zeggen. Over een jaar is het product pas klaar en ik houd er rekening mee dat ik het eerste jaar een groot deel van de productie zal weggeven om klanten te overtuigen van mijn kwaliteitsproduct. Dus ik verwacht pas per 2009 een noemenswaardige opbrengst. Dat geeft mij tevens de tijd om alles met instanties te regelen, iets waar ik nog geen tijd voor heb gehad. Ik neem aan dat ik op die manier niet in de problemen kom?

Voor wat betreft die belastingen... als ik kan kiezen, dan kies ik voor de NL-belasting. Het is eigenlijk een soort van luxeprobleem, niet? :) Ik zal maar wat blij zijn als er uberhaupt wat op te geven is, waar dan ook. De grootste reden om het liefst in NL belastingplichtig te blijven, is dat het me moeilijk lijkt dergelijke zaken, waarvoor ik eigenlijk allergisch ben :), ook nog eens in het Frans te moeten regelen.

Ik zal je tip serieus nemen om mijn bedrijfje op tijd te laten registreren. Maar dat pas als ik ook telefoon heb daar, want zonder communicatie met de buitenwereld kan mijn bedrijfje toch niet van de grond komen. Ik moet ook nog thuisraken in die materie… instanties... RCS, DDCCRF, URSSAF... erg bemoedigend allemaal :))))))

Trouwens, een vraag die nu wel bij me opkomt is: het zal toch niet zo zijn dat ik al van alles moet gaan betalen aan allerlei instanties voordat er uberhaupt iets binnenkomt?

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#15 Geplaatst: 2007-05-24 09:22:59

Ja op je laatste vraag als je belastingplichtig bent in Frankrijk, nee als je belastingplichtig bent in Nederland. Ik weet niet om wat voor product het gaat, maar het klinkt niet als iets met onroerend goed (daarvoor ben je altijd belastingplichtig in FR). In dat geval kun je ook vanuit een Nederlands bedrijf zaken doen in Frankrijk. Even langs de KvK....

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#16 Geplaatst: 2007-05-24 11:34:10

Het is inderdaad zo dat je soc. verzekeringen in FR al moet betalen voordat er iets binnenkomt. Vooral de eerste 2 jaren betaal je het meeste, als je het minste binnenkrijgt. Een artisan betaalt al ca 4800 Euro per jaar aan Urssaf, ook bij 0 Euro inkomsten. Een zelfstandig architect moet al 9000 Euro betalen, ook bij 0 euro inkomsten. Er is dus een forfait en geen procentuele heffing, later wel, maar een minimum van ca 5000 Euro blijft. In NL blijven betalen kan via het Keuzerecht. (Geen recht, en geen keuze, de naam is verwarrend). Vraag uw belastingadviseur...

Dit

avatar#3940
Mensje_
Berichten: 7
Reacties: 54

#17 Geplaatst: 2007-05-28 04:01:21

Ik denk dat ik belastingplichtig word in Nederland. :))))))