Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Emigranten betalen teveel belasting...........

Auteur Bericht

avatar#3487
Michael
Berichten: 23
Reacties: 56

#0 Geplaatst: 2007-05-09 12:57:33

Emigranten betalen te veel belasting


door Rik Elfrink EINDHOVEN – Duizenden Nederlan­ders die in het buitenland wonen, betalen mogelijk honderden eu­ro’s te veel belasting. Het gaat om mensen die een uitkering van een pensioenfonds of de Nederlandse overheid krijgen. In veel gevallen blijken de betaalde premies voor ziektekosten op hun jaaropgave uit Nederland niet te kloppen. Daar­door kunnen ze van de Nederland­se fiscus te weinig geld terugvra­gen en in het buitenland te weinig van de belasting aftrekken.
Peter van Limpt van het gelijkna­mige belastingkantoor in Reusel begeleidt veel ‘Nederbelgen’ bij het doen van hun aangifte. „Ik heb bij tientallen jaaropgaves grote fou­ten ontdekt. Daarbij gaat het steeds om mensen die een pen­sioenuitkering krijgen of een uitke­ring van de overheid, bijvoorbeeld ww, wia of aow. Pensioenuitvoer­ders en overheden gaan de mist in met het vermelden van bedragen die betaald zijn aan ziektekosten. Of ze staan helemaal niet op de jaaropgave, of er staat veel te wei­nig op.” De ziektekosten mogen in Nederland soms worden terugge­vraagd en in het buitenland wor­den afgetrokken, stelt Van Limpt. „ De Belgische fiscus is heel for­meel. Als iets niet op de jaaropga­ve staat, kun je het niet aftrekken.” Pensioenuitvoerder PGGM beves­tigt dat er problemen zijn met jaar­opgaves en dat momenteel een in­ventarisatie wordt gemaakt. Het fonds beheert alle pensioenen van werknemers in de sector zorg en welzijn en heeft meer dan een mil­joen aangeslotenen. „ We gaan deze problemen op in­dividuele basis aanpakken”, aldus een PGGM-woordvoerster. Dat het probleem juist in Zuidoost-Bra­bant aan het licht is gekomen, ver­baast haar niet. „In deze regio is veel contact met Nederbelgen

Bron Brabants Dagblad 9-4-2007