Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Juridische zaken

Juridische zaken

Wie in Frankrijk onroerend goed koopt of (ver)bouwt, krijgt met notarissen te maken. Of soms ook met deurwaarders en advocaten.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

erfdienstbaarheid

Auteur Bericht

avatar#3079
robert2cv
Berichten: 33
Reacties: 18

#0 Geplaatst: 2007-07-04 00:45:05

Bonsoir,

In mijn koopcontract wordt melding gemaakt van een erfdienstbaarheid tgv mijn buurman over een rioolbuis en afwatering. Nu staat in de originele franse tekst onderin het volgende:

"Ainsi que ledit bien existe avec toutes ses aisances et depandances, sans aucune exception ni reserve, autres que celles pouvant figurer au present contat."

Onderstaand de vertaling. Ik begrijp deze niet. Kan iemand mij opweg helpen?

Merci.

Mvg.

Robert2CV

Bijlage bij de oorspronkelijke akte        verleden voor de notaris vennoot en op die dag ondertekend  VERMELDING ERFDIENSTBAARHEDEN 

            In de eigendomsverklaring opgemaakt na het overlijden van de heer Alain Fragne, hierna vermeld, is vastgelegd wat hierna letterlijk wordt aangehaald :

 

“Hierbij wordt in herinnering gebracht dat, volgens de akte die op 30 januari “1981 is verleden voor Mr. BOUILLEUX, voornoemd notaris, de heer en mevrouw “Alain FRANGE aan de heer Edouard Didier DEBATISSE en aan mevrouw “Clémence Yvonne BASMAISON, zijn echtgenote, wonende te, 

“een erfdienstbaarheid van waterafvoer hebben verleend, die als volgt is geformuleerd: 

 

“Teneinde de afvoer van [afval/riool]water mogelijk te maken afkomstig uit “de septic tank welke door de heer en mevrouw Didier DEBATISSE is geïnstalleerd “onder hun terrein kadastraal bekend onder sectie BR N° 247, geven de heer en “mevrouw FRAGNE aan hen toestemming om dit water te doen afvoeren onder hun “pand kadastraal bekend onder sectie BR n° 245 en 249.

“er is dus overeengekomen dat de heer en mevrouw Didier DEBATISSE onder “het perceel grond toebehorend aan de heer en mevrouw FRANGE, kadastraal bekend “onder sectie BR n° 246, een afvoerleiding/rioolpijp zouden installeren, komend “vanuit hun zinkput.

“Het onderhoud van deze afvoerleiding zal uitsluitend ten laste komen van de “heer en mevrouw DEBATISSE, en na hen, van hun erfgenamen, opvolgers en “rechtverkrijgenden.

“In het geval van reparaties zal de schade die daardoor aan het pand van de “heer en mevrouw FRAGNE wordt teweeggebracht, ten laste komen van de heer en “mevrouw DEBATISSE, of van hun opvolgers.”

Een afschrift van deze akte is ingeschreven bij het hypotheekkantoor van op 18 februari 1981 in Volume [deel] n° 6.

Zodat voornoemd goed bestaat met al zijn bijgebouwen en aanhorigheden, zonder enige uitzondering of voorbehoud, anders dan die in het huidige contract voorkomen.

 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2007-07-04 01:56:56

Het betekent dat je huis geen erfdienstbaarheden of kwalitatieve beperkingen heeft, dus geen enkele bestaande rechtmatige aantasting van je eigendomsgebruik, behalve die genoemd in het contract.

Die genoemd in het contract is dus de erfdienstbaarheid van het riool en de verplichting voor jou dat de buren hieraan onderhoud mogen plegen. Ze moeten het dus wel zelf betalen en ook de schade aan jouw pand toegebracht.

Lijkt mij een volstrekt normale bepaling

JP

avatar#3079
robert2cv
Berichten: 33
Reacties: 18

#2 Geplaatst: 2007-07-04 10:33:10

Dank JP voor je antwoord. In de tekst wordt gesproken over een septic tank die aanwezig is bij de buurman en die vervolgens af mag wateren via een rioolbuis door mijn grond. Alleen deze septic tank is niet aanwezig (nu niet en ook ten tijde van de opstelling van het servituut niet). Dus eigenlijk is het servituut gemaakt op een niet bestaande situatie. Heeft de nieuwe eigenaar nu automatisch dat recht op deze rioolbuis ondanks de situatie die toen niet daadwerkelijk zo was.

Dank je.

Gr.

Robert2cv

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2007-07-04 11:13:40

Nu ken ik de Franse situatie niet goed genoeg om je een accuraat antwoord te kunnen geven, wellicht 1 van de andere forumleden. Je zou de jurisprudentie moeten nakijken.

1. In het algemeen kun je een erfdienstbaarheid opheffen als beide partijen het ermee eens zijn (buren vragen dus).

2. De rechter kan een erfdienstbaarheid opheffen, in NL gelden redelijkheid en billijkheid, er is geen belang meer, er zijn 20 jaren verstreken zonder dat de erfdienstbaarheid is ingeroepen en nog een paar.

Of deze termijn van 20 jaar ook in LDF geldt zou je beste aan de notaris kunnen vragen. Dit is trouwens de meest aangewezen persoon om te vragen om de servitude eruit te halen met de reden die je gaf. Ik zag in de tekst dat het zeker meer dan 20 jaar geleden was dat de servitude is ingesteld.

Je hoort het dan vanzelf met opgaaf van de wetstekst waarom wel of waarom niet. De notaris hakt dagelijks met dit bijltje. Dan kun je weer verder kijken.

vrgr

HP