Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

verhuur weiland: wachten tot na 2013 einde subsidie's......

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2007-07-17 18:36:41

Wij kochten ons huis, de wei was verpacht

er gold slechts een mondelinge afspraak met de vorige eigenaar,

bij aankoop is deze afspraak ( wij zagen de pachter ineens bij de notaris...)

tegelijkertijd met de overdracht van het huis, notarieel vastgelegd.

Ik vind het prima zo, want maaien, moet er niet aan denken.....

Stel ik wil boer-lief eraf hebben, hoe pakt men zoiets aan ??

Of wachten tot NA 2013 als de subsidie op franse koeien verdwijnen gaat ??

DENK ik dat nu, of komt er dan werkelijk vreselijk veel grond te koop ??

Dank & groet.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2007-07-17 22:47:09

Je bijdragen zijn altijd allercharmantst verwoord, maar blinken soms niet uit in helderheid. Als de pacht via een contract is geregeld, staat er toch een datum of duur in vermeld? Opzeggen kan dan, met inachtneming van een opzegtermijn, eenvoudig via een aangetekende brief.

Meer in het algemeen:

Wie landbouwgrond tijdelijk – tegen betaling – in handen geeft van de plaatselijke agriculteur die af en toe het gras komt maaien, kan min of meer uit gewoonterecht een vorm van pachtrecht ontstaan. Er zijn door onwetendheid over deze gebruiksregels al veel ongelukken gebeurd. Laat die vriendelijke boer uit het dorp niet zonder een schriftelijk, jaarlijks te vernieuwen bruikleenovereenkomst je graslandje hooien. Het motto van een dergelijke afspraak kan zijn ‘verkoop van gras’, vente d’herbe. En verder niets. Er zijn er die bij de notaris een verklaring laten opmaken die beide partijen moeten ondertekenen en waarin staat vermeld dat de grond ‘om niet’ wordt uitgeleend voor telkens een periode van een jaar. Dat ‘om niet’ moet echt gratis zijn, dus niet verkapt via het laten maaien of onderhouden van het terrein. Bij een betrekkelijk bescheiden stuk grond zijn die problemen er niet, omdat de Franse wetgever meent dat een stukje grasland of een moestuin (zo rond de hectare) bij een (toekomstig) huis behoren. Kortom, het is zaak om een en ander goed uit te (laten) zoeken. Het gemeentehuis, la mairie, is daarbij het eerst aangewezen adres.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2007-07-19 15:24:37

vrouwenlogica, zo heet dat

blijft moeilijk voor mannen

zucht ;-))

(witregel)

Kijk Wim, zo slim ben ik toch nog wel dat ik in het kontrakt heb gekeken...

Wij krijgen huur en er is GEEN einddatum genoemd.

De huur, laten we zeggen van een bedrag ter hoogte van 12 flessen redelijke wijn.

het gaat om ( de verhuur van ) ca 2 ha, tot mails maar weer ( geen witregel )

avatar#4193
claeystock
Berichten: 2
Reacties: 10

#3 Geplaatst: 2007-09-18 23:04:10

Grond verpachten: een geschreven overeenkomst heb ik nog niet kunnen terugvinden. Daarom heb ik er zelf een samengeklutst. Willen de heren/dames van de censuur zich even ontfermen over dit contractje om te zien of ik geen kemels heb geschoten?

Mise à disposition à titre gratuitEntre les soussignés : D’une part, les propriétaires (A),   **********************,né le ************de nationalité *******,demeurant à ***********************************,époux de Mdme   ***************************,née le ****************de nationalité *******, D’autre part, le preneur (B),  Mné(e) le                       de nationalité français,demeurant àépoux(se) de Mné(e) le A été convenu ce qui suit : *************************(A) mettent à disposition à titre gratuit pour une durée d’un an, à                                                   (B), le terrain situé à la commune ***********, ********, Section *************. La parcelle, pâturage, mesure *************.Signé le                          à                                    

Les propriétaires,                              Les preneurs,

Met dank, Filip.