Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Franse AWBZ op komst??

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2007-07-31 18:37:08

In de marge van zijn betoog, waarbij de Franse president Sarkozy ideeën neerlegde voor een franchise op medicijnen e.d. voor de bekostiging van onderzoek etc van ouderdomsziektes (zie ook Praktisch Nieuws op deze site), heeft hij ook aangegeven, dat hij zijn minister van Sociale Zaken heeft opgedragen te kijken naar een 5e branch van Sociale zekerheid, te weten één voor de Sociale Financiering van zorg voor ouderen en gehandicapten.

Wellicht is ook Frankrijk dus op weg naar een soort AWBZ.

In de zijlijn van dit voornemen meen ik te mogen opmerken, dat een beter bewijs dat Frankrijk dus geen cq een uitermate summiere AWBZ voorziening heeft, dan uit de mond van haar eigen President me wel genoegen doet, indachtig de grote problemen die we met zijn allen hebben met de aanames in NL omtrent de ZVW bijdrages en dergelijke.

De NL AWBZ is immers voor het over-, overgrote deel voor de kosten van juist die twee elementen van het idee van Sarkozy. 

En Wim B.: mocht je vinden dat deze bijdrage onder die noemer  (NL-ZVW) op dit forum thuishoort, dan hoor ik het wel. 

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#1 Geplaatst: 2007-07-31 19:08:17

Het verhaal van Sarkozy op dit punt is nog weinig concreet.

Er bestaat op dit moment een rampzalige warboel van regelingen: subsidies, ontheffingen, premies, belastingafrek etc. voor gehandicapten, uitgevoerd door heel veel verschillende organismen met omslachtige regels en lange wachttijden.

Het zou prettig zijn als dat eens op de schop ging.

Ik denk dat hij dat voor ogen heeft.

Met al haar gebreken vind ik de Sécurité Sociale nog steeds een grote verworvenheid: iedereen heeft een recht op basale voorzieningen.

Ik wacht het met belangstelling af.

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2007-07-31 22:33:10

Zes jaar geleden is al een poging gedaan om een vorm van zorg te verlenen via de APA, een bescheiden variant van de Nederlandse AWBZ. Op de site staan de hoofdkenmerken van deze allocations vermeld:

http://infofrankrijk.com/pagina/Een+bescheiden+Franse+vorm+van+%92AWBZ%

92%3A+de+APA/1067/#1067

De regeling is onder Franse erg populair geraakt en de kosten voor de instandhouding van het systeem baren de departementen al grote zorgen. Ik zie nog even niet zo snel de relatie tussen de voorstellen van Sarkozy om de Sécu met een vijfde poot uit te rusten en de bestaande regeling met de APA.

We volgen de zaak nauwlettend en zullen uiteraard op deze site blijven berichten. De vorming van een nieuwe draad lijkt me heel goed, want die van De Nieuwe Zorgverzekeringswet behandelt vooral de Nederlandse kant van de kwestie.

Wim

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#3 Geplaatst: 2007-07-31 22:52:28

Wim,

Ik weet niet of de APA inmiddels is achterhaald of bijgesteld. Er is in 2005 een nieuwe wet aangenomen. Ik heb vooral te maken met mensen die werken en een handicap hebben en tegenwoordig aangewezen zijn op de Maisons Departementales des Personnes Handicapées (voorbeeld site http://www.handicap38.org/links.php?op=viewslink&sid=26&min=10&orderby=titleA&show=10 )

Mijn ervaringen zijn gemengd. Veel goede wil maar traag, onderbemand en amateuristisch. De AGEFIPH, gefinancierd door de "boetes" van de bedrijven die onvoldoende "gehandicapte" werknemers in dienst hebben en dat werkplekaanpassingen moet financieren (en bulkt van het geld) staat daar los van maar is voor de indicatiestelling deels aangewezen op deze maisons. Ook hier is traagheid troef.

Sarkozy mag inderdaad weleens snoeien in het woud van regels maar vooral in de efficiëntie en effectiviteit van de organismen....

Steven

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2007-08-01 16:24:47

We gaan het dus volgen in deze draad.

Als startpunt daarvoor hierbij de link naar de formele brief van Sarkozy aan Bertrand, de verantwoordelijke minister. Wel even doorbijten.....zo lang is deze brief wel....

Ergens naar het einde de alinea over dit onderwerp, de zogenoemde 5e branch van de Secu Sociale.

http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/juillet/
lettre_de_mission_adressee_a_m_xavier_bertrand_ministre_du_travail_des_relations_
sociales_et_de_la_solidarite.79212.html

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#5 Geplaatst: 2007-08-01 19:21:20

Prima Jaap, heet van de naald, ik heb hem gelijk doorgestuurd aan mijn collega's.

Er worden nog weinig concrete maatregelen genoemd maar het is aan Xavier Bertrand om deze uit te werken. Als Ministre de Santé deed hij het niet slecht alhoewel zijn opvolgeraan het flauwekullen is met euro's "de droite à gauche" om een armzalige 80 miljoen te verzamelen voor een legioen chronisch zieken.... het equivalent van de "medicijnknaak" die de Bataven nog wel kennen..

Het verhaal lijkt me redelijk coherent met een systematische raadpleging van het "maatschappelijk middenveld".

De "maisons médicales" zullen dus nieyt aangetast worden maar versterkt, laten we hopen.

Steven