Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Dagelijks leven, werken

Dagelijks leven, werken

De taal en cultuur, gebruiken en gewoonten, eten en drinken, recepten

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Nieuwe regels Riolering?

Auteur Bericht

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#0 Geplaatst: 2007-10-09 19:51:01

Wij kregen onlangs bericht dat het rioleringssysteem in het dorp (Meuse 55)  vervangen gaat worden.

D.w.z. er komt een riool en een heuse zuiveringsinstallatie.

Dit heeft heel wat protest opgeroepen omdat de meeste inwoners hun uitgang naar achter hebben lopen op de fosse in de tuin.

Dit moet nu dus naar voren naar de openbare weg.

Enfin, er komt deze week een informatieavond maar daar kunnen wij niet bij zijn. In het aankondigingsbriefje stond iets over een jaarlijkse inspectie van het afvoersysteem binnenshuis.

Dit zou dan zo'n 125,- gaan kosten voor drie jaar en is verplicht.

Dat laatste zit me niet lekker! ik begrijp uit de brief dat die inspectie los staat van de nieuwe aanleg. Mijn vraag is dus; is dit een nieuwe regel in F?

Of is dit een "departementele" beslissing of misschien zelfs lokaal?

De Burgermeester heeft het niet bedacht, dat weet ik zeker, die heeft namelijk liever zo min mogelijk regels!! (mens naar mijn hart) 

Weet iemand hier iets meer over?

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#1 Geplaatst: 2007-10-11 09:46:01

niemand?!

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2007-10-11 12:05:55

Van die inspectie binnenshuis over je privé afvoersysteem heb ik nog nooit gehoord. Wel van controle op de individuele afvoeren via de zgn. fosse septiques in de gevallen waarin aansluiting op het openbare rioolsysteem niet mogelijk is.

Misschien heb je nog wat meer informatie.

Wim

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#3 Geplaatst: 2007-10-13 17:57:25

Mijn info is:

Toen de huizen in onze gemeente in 1990 of 92 op het openbare riool aangesloten werden kwam na een jaar of zo een controle of de aansluitingen binnenshuis OK waren. Daarna nooit meer.

In ons huis werd bij de aansluiting op het openbare riool een fout gemaakt, en die zat er jaren later, toen wij het huis kochten, nog steeds.

Maar dat was in 1992 resp. 2xxx ...

Christian von Klösterlein

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#4 Geplaatst: 2007-10-18 16:37:44

Ik heb de brief er even bijgepakt:

..devra se presenter a votre domicile pour realiser le controle de l'etat des lieux de votre systeme d'assainissement non colledtif...

.... A líssue de cette visite, un rapport sur létat de vos installations d'assainissement vous sera remis ainsi qu'un avis technique de conformité

Ce controle obligatoire, doit etre effectué une fois tout les 4 ans.

le cout du controle pour une maison d'habitation est 120€ pour une periode de 4 ans.

Cette somme est a regler au tresor public apres reception d'une facture. ....

Erg officieel dus allemaal. Ik kan het niet anders interpreteren dan: er komt iemand langs die de boel bij u binnen komt controleren en dat kost ook nog eens 120€ voor vier jaar!

Dit zou ik in Nederland kunnen verwachten "lekker controleren" maar in F toch niet.. 

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#5 Geplaatst: 2007-10-18 17:36:00

Elke 4 jaar komt er bij ons een meneer van de "Syndicat Intercommunal" kijken waar bij ons het afvalwater naar wegloopt, in ons geval twee fosses septiques. Een van beide niet conform aan de normen, schuld vorige eigenaar. Daar willen we ook niets aan doen want er wordt gesproken over een riolering. Dat wordt steeds netjes genoteerd. Ook moeten we de rekening laten zien van de laatste keer dat de fosse leeggepompt is. Vervolgens horen we er niets van en hoeven we ook niets te betalen.

Normaal gesproken als de overheid een dienaar stuurt om iets te controleren, betaalt de overheid die. Ik heb tenminste nog nooit een gendarme betaald voor het controleren van mijn auto.

Mijn advies; vraag op basis van welke wetgeving dit allemaal gebeurt (decrét of arrêté) en waar staat dat er een factuur betaald moet worden.

Ik ben benieuwd.

Steven

avatar#4549
cass
Berichten: 7
Reacties: 35

#6 Geplaatst: 2007-10-20 08:40:50

In ons gedeelte van de Gers bestaat sinds dit jaar ook de 4 jaarlijkse controle van de individuele systemen. Er kwam een inspecteur langs die van alles noteerde en vluchtig de septic tank bekeek. Hij vertelde dat de volgende keer (over 4 jaar dus) het hele systeem op kaart (kadaster) wordt gezet. Onze septic tank die in 1989 door een plaatselijke artisan is geplaatst voldoet niet aan de huidige normen. Het is een simpele betonnen fosse septique van waarschijnlijk 2000 liter (misschien 3000) met als afvoer een in tweeën splitsende drain die uiteindelijk in een beekje afwatert. De inspecteur vertelde dat, zolang wij geen overlast veroorzaken aan buren, de installatie gedoogd wordt. We kregen vooraf keurige informatie over hoe het systeem wél zou moeten zijn.

Na twee weken ontvingen we een rapport dat veel minder mild was. De aanbevelingen waren dik aangestreept. De enige echte eis was dat we de tank moesten laten legen, wat we gedaan hebben. We moesten de bon opsturen. De kosten van het rapport bedroegen 75 euro, door ons te voldoen. Eigenlijk hadden we helemaal geen zin om dit te betalen omdat wij uiteindelijk helemaal niet om dat onderzoek hebben gevraagd. Maar ik heb geen zin om de boel op de spits te drijven.

Nu de regelgeving ook in de Gers steeds strenger wordt toegepast lopen we steeds tegen dingen op die we vroeger heel naïef aan onze "aannemer" overlieten. Voor geen van onze verbouwingen hoefde een vergunning te worden aangevraagd. "Dat mag hier gewoon". Wij hadden in het dorp een blinde burgemeester (echt waar) die niet eens wist wie je was. Er werd hier zeer veel aangerommeld. Ook het rioleringssysteem hebben we aan de deskundigheid van onze man overgelaten. Lang na ons zijn dergelijke septictanks door hem maar ook door grotere bedrijven geplaatst. Al die mensen komen nu in de problemen.

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#7 Geplaatst: 2007-10-20 09:35:13

Normaal gesproken dient een overmatige belangstelling voor hetgeen wij produceren na het derde jaar te verdwijnen -ik geloof dat dat volgens Freud met de anale fase te maken had- maar blijkbaar geldt dat niet voor iedereen. Ook voor mij...

Ik ben even wat aan het struinen geslagen en heb toch wel aardige documenten gevonden.

Allereerst een Europese kaderrichtlijn uit 1991 over 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28008.htm (ook in Engels, rechtsboven klikken). Volgens die richtlijn moest alles in 2005 in Europa in orde zijn.

 

Niet dus, zoals geconstateerd begin 2007: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2007/com2007_0128nl01.doc (nog in het Nederlands ook!)

 

Frankrijk volgt in elk geval wel de controleverplichtingen op: http://cartel.oieau.fr/textes/arrete_du_6_mai_1996-controle.htm . In dit arrêté wordt trouwens nergens genoemd dat de gebruikers ervoor moeten betalen, wel is de gemeente verplicht het te doen. Ik denk dus dat gemeenten individueel zelf bepaald hebben dat de gebruiker moet bijdrage. Als dat zo is, zou er een gemeenteraadsbesluit aan ten grondslag moeten liggen.

 

Veel wijsheid over drinkwater en afvalwater valt te halen van de site http://cartel.oieau.fr/fmenu3.htm 

Steven

 

 

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#8 Geplaatst: 2007-10-20 10:19:44

bedankt voor jullie reacties!

We gaan binnenkort even met de burgermeester buurten. Ik vermoed dat het bedrag van 120,- éénmalig is en dat het dient voor de aanleg en aansluiting van het huis op het nieuwe riool. Hoewel ik dat niet uit die brief haal...

Het geeft me wel rust te horen dat de vierjaarlijkse controle in andere gebieden gratis is! Ik was namelijk niet echt van plan om iemand binnen te laten die mijn aanleg gaat controleren en daar ook nog eens voor te gaan betalen! 


avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#9 Geplaatst: 2007-10-20 10:26:45

Hans,

Even zwaaien met de nationale wetgeving, vooral het arrêté en vragen naar de basis van de 120 euro. Kan hij geen raadsbesluit of anderszins produceren dan beleefd vertellen dat je eventueel terugvordering overweegt en in elk gaval een volgende facture sowieso niet betaalt.

Neem contact op met de buren die in hetzelfde schuitje moeten zitten.

Houd ons op de hoogte: être dans la merde c'est une chose mais payer pour c'est encore pire.....!

Steven 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#10 Geplaatst: 2007-10-26 17:59:42

Van de week bezocht ik een hoorbijeenkomst in onze Salle de fêtes, waarin uitleg werd gegeven over de aanleg van een zuiveringsinstallatie voor de riolering in het bebouwde kommetje van onze gemeente. Ik als campagnebewoner heb daar niets mee te maken, want ik bezit een fosse, ambtelijk ook omschreven als installation d'assainissement non collectif. Ik kwam gewoon even luisteren. En passant werden door heren achter de groene tafel opmerkingen gemaakt die mij ook aangaan: inderdaad zullen bezitters van een fosse vierjaarlijks worden gecontroleerd en zullen daarvoor moeten betalen. Dus de hierboven gevoerde discussie klopt derhalve in grote lijnen. Richard zond me een folder van zijn gemeente, waarin precies hetzelfde werd vermeld. Ook is het nodig, zo staat het zwart op wit, dat de fosses eenmaal in de vier jaar moeten worden geleegd. En bezitters van heel verouderde fosses zullen er op den duur toch aan moeten geloven: aanpassen van de situatie of een nieuwe assainissement individuel of assainissement autonome (laten) aanleggen. Dat alles om het afvalwater min of meer netjes te lozen, zodat het grondwater van verdere vervuiling wordt gevrijwaard.

Kopers van een huis, dat niet op de riolering is aangesloten, zullen ook goed naar de fosse moeten kijken. Als de zaak niet in ordeis, zal de nieuwe eigenaar worden verplicht de fosse te laten aanpassen aan de nieuwe eisen. Met de verkoper zou dan moeten worden onderhandeld. Naast de aanwezigheid van asbest, lood en termieten en de beschrijving van de energiehuishouding van het pand, zal de notaris nu ook melding moeten maken van de kwaliteit van de assainissement non collectif.

Wim