Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

plus value

Auteur Bericht

avatar#4938
de klusser1
Berichten: 2
Reacties: 25

#0 Geplaatst: 2007-12-04 23:26:00

Beste,

hoe zit de regeling voor plus value in elkaar.

laatst hoorde ik van een speciale regeling voor verkoop binnen twee jaar

met vriendelijke groet,

Henk Kluytmans

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2007-12-06 23:00:13

Gebruik de zoekmachine van de website, hier link sonderaan de menubalk ('doorzoek de website'). Tik plus-value in en je komt alles te weten.

Wim

avatar#4476
marise
Berichten: 2
Reacties: 19

#2 Geplaatst: 2008-02-11 00:32:22

even over de plus value.

Volgens de SARF wordt een huis ondergebracht in een SCI als een aandelenpakket beschouwd.

Daarom moet er plus value worden betaald en kunnen verbouwingskosten en ev. andere kosten niet worden afgetrokken. Heeft iemand hier ervaring mee of kan raad geven. Wij hebben hierdoor veel moeten betalen.

bedankt voor reacties ,

marise

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2008-02-11 19:26:07

Een raad achteraf waar je niets aan hebt: probeer echt een andere représentant fiscal te vinden dan de op geldbeluste snuiters van de SARF. Je bent niet verplicht om met de SARF in zee te gaan, hoe ernstig de Franse notaris ook kijkt.

Het verhaal zelf vind ik vooralsnog vreemd. Gaat het om de hoofdbewoning die wordt verkocht?

Wim

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#4 Geplaatst: 2008-02-12 09:38:30

Die 2 jaar heeft iets met TVA te maken. Verkoop je een pand binnen 2 jaar na oplevering, dan moet je TVA afdragen over de prijs. Wordt soms opgelost als eigenaar er eerst (pro forma) zelf een bepaalde periode in woont. Via google en of de bekende sites van de overheid moet het fijne hierover wel te vinden zijn. Plus value blijft de 1e 5 jaar op hoog tarief, pas daarna zakt het per kalenderjaar telkens af. Zie daarover de site. Dit

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2008-02-12 22:12:41

De SARF zegt op zijn website dat de opvoering van bouwkosten bij de aankoopprijs aan strikte regels is gebonden als het gaat om een huis dat in het bezit is van een société. Niettemin kunnen kosten van verbouwingen, uitbreidingen e.d. wel degelijk worden opgevoerd, ook als het om een vakantiehuis gaat dat eigendom is van een SCI. Maar de voorwaarden zijn strikter.

Lees zelf (dus over de verkoop door een société):

Le prix d'achat tient compte :

- du prix effectivement versé à l'achat ou, en cas de succession ou de donation, de la valeur déclarée (de werkelijke aankoopsom of bij erven/schenken de opgegeven waarde),

- des frais d’acquisition, pour leur montant réel et justifié (geen forfait dus zoals bij particulieren, maar de werkelijke aantoonbare kosten zoals makelaar, notaris, advertenties)

- des dépenses des travaux (kosten van verrichte werken).
Seuls les travaux de construction, reconstruction et agrandissement qui présentent le caractère d’immobilisation par nature peuvent être déduits, s’ils ne l’ont pas été déjà (alleen de kosten van werken om het oorspronkelijke karakter te behouden)

La déduction de ces travaux est soumise à des conditions beaucoup plus strictes que pour les particuliers, et la justification des paiements effectués est indispensable (rechercher les copies de chèques et les relevés bancaires...). (dus, alle rekeningen bewaren)

Il n'y a ni revalorisation par un coefficient d'inflation, ni abattement en raison de la durée de la possession de l'immeuble. (geen inflatiecorrectie en geen geleidelijke verlaging van de belasting zoals bij particuliere verkoop).

Wim

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2008-02-13 16:33:54

Ik ben nog even verder gaan zoeken en constateer dat bovenstaand verhaal klopt in het geval de SCI commercieel bezig is geweest (verhuren bijvoorbeeld). Dan geldt de striktere berekeningswijze van de plus-value en een ander belastingpercentage (33.3). Maar als de SCI uit natuurlijke personen bestaat en geen commerciële activiteiten uitoefent, is de berekening van de taxe op de overwinst gelijk aan die voor particulieren. Van zo'n SCI wordt elke aandeelhouder pro rata aangeslagen voor de 'plus-value'. Derhalve geldt ook de berekeningswijze als die voor particulieren bezitters van résidences secondaires.

Wim

avatar#4476
marise
Berichten: 2
Reacties: 19

#7 Geplaatst: 2008-02-16 00:57:20

Beste Wim,

Hartelijk dank voor de reacties.

Het gaat hier inderdaad om een maison secundair

Helaas is ons aandeel in de SCI al een jaar geleden verkocht en was de notaris verplicht om met de SARF in zee te gaan. Aangezien wij het helemaal niet met hun uitspraken eens zijn is er een discussie ontstaan en hebben wij om een second opinion gevraagd aan een representant fiscale.

Het gaat om een complexe situatie.Mijn man en ik zijn vanaf 1997 lid van een  niet commerciele SCI .

Een groep nederlanders heeft destijds een kasteel met bijgebouwen gekocht

Hiervan zijn appartementen gemaakt.Na eerst een klein appartementje te hebben gekocht hebben omdat wij met pensioen gingen een deel van de te restaureren gebouwen gekocht en door franse aannemers onder begeleiding van een architect laten restaureren.Wij hebben er zelf 5 jaar hard aan gewerkt. Doordat het totale gebouw Orangerie genaamd door verschillende eigenaren in oude luister werd hersteld duurde het tot 2005 voordat de parts sociales door de notaris op onze naam werd gezet. De betaling van het deel wat toen nog gebouwd moest worden en niet veel voorstelde werd door ons in 2000 van een medebewoner en eigenaar van deze parts met handtekening van de gerant bevestigd.

Bij verkoop werd het basisbedrag dat de notaris in 2005 had opgegeven maar dat in 2000 betaald was afgtrokken van het bedrag waarvoor wij het verkochten.

Alle rekeningen hebben wij naar de SARF gestuurd die van voor de inschrijving en erna.

De briefwisselinf van hun kant is zeer summier en de uitspraken die iedere keer door een ander ondertekend zijn spreken elkaar tegen. De ene keek kunnen parts sociale niet worden afgrtrokken ,een andere keer alleen na de oficiele inschrijving in 2005.

Telefonisch werd mij een keer verteld dat er een constructie kon worden bedacht

zodat de eigenaar waarvan wij de aandelen gekocht hadden in 2000 de kosten door ons gemaakt kon terug vragen.

Wij weten dat eigen werk niet afgetrokken kan worden echter 16% belasting betalen over 200000 is ons aardig opgebroken.

Wleiwaar hebben wij weer een huis in ons geliefde Frankrijk gekocht maar nu in een SCI familiale

groet Marise

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2008-02-17 23:46:36

Wijsheid achteraf mijnerzijds: had toch een deskundige in de arm genomen. Ze zijn prijzig, maar hadden je wellicht veel taxe kunnen besparen. Geluk in je nieuwe huis in Frankrijk. Weer in een SCI. Was dat echt nodig? Er werd in het verleden door op omzet beluste adviseurs vaak ten onrechte een SCI geadviseerd.

Wim

avatar#4476
marise
Berichten: 2
Reacties: 19

#9 Geplaatst: 2008-02-19 13:13:22

Beste Wim,

De SCI hebben wij gekozen i.v.m. het erfrecht mede op advies van de notaris.Wij zijn niet zo jong meer en hebben de kinderen een aandeel in ons huis gegeven.

Je hebt gelijk als je zegt dat het duur is want de kosten bij de notaris bedroegen ruim 1500 euro. 

Van de SARF hebben wij gehoord dat tot twee jaar na de afdracht van de plus value nog een teruggave van het ev. teveel betaalde bedrag terugevorderd kan worden.

Wij gaan de strijd verder aan. Mogelijk vinden wij iemand voor een no cure no pay bedrag met ons mee te denken.

Misschien is onze ervaring een les en mogelijkeen hulp voor anderen.

Bedankt tot zover,

Marise

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#10 Geplaatst: 2008-02-26 13:37:47

De situatie die Marise beschrijft is complex, geen wonder dat daar veel instanties aan te pas komen, die ook niet hetzelfde zeggen. Gelukkig komen dergelijke complexe situaties niet vaak voor (waarmee Marise natuurlijk niet is geholpen...), maar het is bijna onmogelijk om zonder kennis te nemen van het gehele dossier en alle antwoorden van alle instanties hier iets zinnigs over te zeggen. Daar moet echt een Franse advocata aan te pas komen.

Over Marise's nieuwe situatie kunnen we meer zeggen: Deze SCI lijkt mij overbodig, helaas. Weer een slachtoffer van een adviseur die graag SCI-tjes verkoopt. De nieuwe wet op erfrecht heeft de erfenis en successie (inclusief successierechten en vruchtgebruik) in de eerste lijn (ouders, kinderen, echtgenoot) uitstekend geregeld. Daar voegt een SCI niks meer aan toe!

Wim

avatar#4476
marise
Berichten: 2
Reacties: 19

#11 Geplaatst: 2008-06-14 09:01:55

Beste Wim,

Onze complexe zaak ondergaat een nieuwe ontwikkeling.

Wij zijn met de SARF in onderhandeling over de plus value na een gesprek met de belastingdienst , die de situatie begreep en ons naar de SARF verwees.

De bewijzen die wij hebben dat wij al vanaf 2000 de aandelen in de SCI hebben betaald en aan de notaris vanaf dat moment regelmatig een schriftelijk verzoek hebben gedaan tot inschrijving en het betalen van belasting (taxe fonciere en taxe habitation) kunnen tot een  herziening van de plus value leiden.

Tot twee jaar na het betalen van plus value kan er een herberekening aangevraagd worden volgens de SARF.

De SARF dacht dat wij een SCI d'attrubition waren .Toen wij uitlegden dat de SCI een copropriete had willen worden en alle aandelen door de notaris op de namen van de eigenaren waren gezet waren zij verbaasd.

Een vraag aan jou :Als aandelen door een notaris op naam worden gezet  en er wordt betaald voor de overdrachten en daarna ieder zijn aandelen apart kan verkopen met een akte  waarin de  beschrijving van het huis staat is er dan sprake van een bepaalde vorm van SCI? 

Met dank

Marise