Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Huizen kopen

Huizen kopen

Hoe om te gaan met de makelaars, notarissen, de bouwers en de Franse ambtenaren (vergunningen).

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Vergunning voor aangrenzende stalletjes?

Auteur Bericht

avatar#4176
MartijnD
Berichten: 8
Reacties: 2

#0 Geplaatst: 2008-05-19 13:40:10

Wij hebben een fermette op het oog, waarbij we twee stalletjes die aan de woning vastzitten, bij de woning zouden willen trekken. Ik weet dat je voor het verbouwen van een losstaande grange een vergunning nodig hebt, weet iemand of het in dit geval ook zo is (volgens de makelaar niet, 'alles wat geen betrekking heeft op de buitenkant, daar heb je geen vergunning voor nodig'). Bedankt alvast!

avatar#5076
de Mereltjes
Berichten: 14
Reacties: 170

#1 Geplaatst: 2008-05-19 15:10:53

Indien ik kelders onder onze boerderij - die vroeger gebruikt zijn voor geiten en voor opslag van agrarische producten - zou willen verbouwen tot woonruimte, zou ik in eerste instantie ook niet op het idee komen om daar toestemming voor te vragen. Naar mijn ervaring worden de regels op dit gebied echter aangescherpt. Naast onze boerderij was een Grange die we tot Logis wilden gaan verbouwen, afstand 3m'. Geen probleem volgens de burgemeester en de secretaris van de commune. Voor het vergroten van de ramen zou alleen een simpele vergunning nodig zijn (de naam is me even ontschoten). De aanvraag die samen met de commune secretaris werd opgesteld werd echter door de DDE afgewezen omdat het om een bestemmings-verandering ging n.l. van agrarische schuur naar voor bewoning geschikte bestemming.

De aanvraag ging nu om een "Permis de Construire" met alles wat daarbij hoort. Dit is een veel langer en moeizamer traject, je moet veel meer informatie geven in de vorm van tekeningen enz. Dit heeft bij ons een half jaar nodig gehad. Elders is hierover op het forum uitvoerig informatie over te vinden.

Mogelijk zijn de regels anders nu jullie stalletjes vast onderdeel van de fermette zijn.  

Gezien de ervaring met onze grange lijkt het me toch zinvol om met de makelaar het gegeven van bestemmingsverandering te bespreken en om een en ander na te vragen bij de burgemeester c.q. gemeentesecretaris (hoewel dat dus ook niet wil zeggen dat alles daarna goed gaat). Wel heb je het voordeel dat je weet hoe de burgemeester erover denkt aangezien zijn toestemming ook benodigd is als je inderdaad een aanvraag aan de DDE moet voorleggen.

Succes,

Jan Joost

avatar#3562
Wim van Teeffelen
Berichten: 8
Reacties: 409

#2 Geplaatst: 2008-05-19 15:40:42

Bij een bestemmingsVERANDERING van een ruimte moet altijd een Certificat d'Urbanisme Operationnelle worden aangevraagd. Of het gebouw van de bestemmingsverandering los staat van het woonhuis of niet doet niet ter zake. Het is geen uitgemaakt zaak of een dergelijk CU wordt verleend, en kan dus het beste worden opgenomen als een ontbindende voorwaarde in het compromis de vente.

Een bouwvergunning (Permit de Construire) hoeft slechts worden aangevraagd (en kan pas worden aangevraagd als er een positief CU is afgegeven door de gemeente) indien het valt in een van de categorieen waarvoor zo'n vergunning nodig is. Bijvoorbeeld bij aan- of uitbouw, hakken van gaten in dragende muren, etc. De Mairie (of de DDE ingeval het gaat om ene kleine gemeente) kan daarover verdere inlichtingen verstrekken.

Wim

avatar#4176
MartijnD
Berichten: 8
Reacties: 2

#3 Geplaatst: 2008-05-21 10:37:42

Bedankt zover. Ik heb het de makelaar nog eens expliciet gevraagd per e-mail. Hierbij mijn vraag en het antwoord:

U zei tijdens de bezichtiging dat de stalletjes zonder een vergunning aan te vragen bij het woongedeelte betrokken kunnen worden. Ik heb mij laten informeren en dit zou betekenen dat op het gehele pand, inclusief stalletjes, een woonbestemming (CU) van toepassing is. Klopt dit? Zoja, kunt u dit aantonen? Anders zou ik graag het verkrijgen van een CU voor de stalletjes als ontbindende voorwaarde in het CdV willen hebben. - Ik heb dit voor de zekerheid nog even nagevraagd bij onze directie. Afgelopen oktober zijn er nieuwe regels ingegaan mbt bouwvergunningen e.d. en is het niet meer nodig om een CdU aan te vragen als je aangrenzende stallen/schuren bij het huis wilt betrekken, aangezien de bestemming (in dit geval wonen) nu voor het hele pand geldt. Je dient wel via de gemeente een declaration de travaux aan te vragen in verband met de aanslag voor de taxe d'habitation. Zou je alleen een schuur kopen, dan dien je nog wel een CdU aan te vragen. Over deze nieuwe regels kun je wellicht ook op het internet meer informatie vinden bij de Direction Départementale de l'Equipement in Paray le Monial of Montceau les Mines, waaronder het huis valt, of op de site van de Club du Morvan, www.clubdumorvan.info.

Kent iemand deze nieuwe regels? Ik kan ze niet vinden op de betreffende sites, maar dat kan ook komen doordat mijn Frans nog niet goed genoeg is. Is de makelaar juridisch verplicht hier correcte informatie over te verschaffen? Alvast heel hartelijk dank!

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2008-05-21 19:47:37

Vorig jaar zijn de procedures voor het aanvragen van een bouwvergunning inderdaad gewijzigd. De administratieve rompslomp is aanzienlijk verminderd en ook de termijnen van beslissingen zijn scherper gesteld. Bij de publiciteit over de wijzigingen heb ik niets gevonden over het fenomeen Certificat d'Urbanisme. Dat onderwerp is bij mijn weten in die context geheel niet aan de orde geweest. Wat anderen ook al terecht opmerkten: bij een bestemmingswijziging is altijd een permis de construire nodig (en niet zoals de makelaar meldt een préalable of déclaration).

Ik raad aan toch even langs het gemeentehuis te lopen om de zaken na te vragen. Je mag me privé de naam van de makelaar melden.....

Wim

avatar#5795
Tompouce (79)
Berichten: 0
Reacties: 219

#5 Geplaatst: 2008-05-25 07:52:05

Beste Wim,

Nu je zelf  hoort tot in je Commune tot de 'responsables' is het niet heel eenvoudig om vooraf aan te geven door Monsieur le Maire hoe allerlei drectieven in de 'Etat Française' op lokaal nivo uitwerken!

Die burgemeester IS dus responsable voor alle beslissingen die namens hem worden genomen. Dat een burgemeester in Frankrijk - naast z'n gewone job- niet alles kan weten lijkt me een open deur intrappen tov. staatsinstellingen zoals de DDE. Dat is dus een totaal andere visie dan in NL dus...

Soms loopt men daar ver achter of juist omgekeerd!

Dat de bestemming al lang gewijzigd is ( want de vraagsteller, gaat hier dus niet meer dieren houden, toch?) lijkt me niet zo moeilijk dus.

Idd. dus lijkt het me dienstig dat je dan even een gesprek hebt met M. le Maire om even de zaken naar de DDE toe even af te stemmen én ja dan moet die burgemeester maar ff het voortouw nemen in rad Frans, want wij begrijpen toch al niet zo hoe het zit met al die speciale wetten, toch?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2008-05-26 19:38:53

Inmiddels is de zoektocht verder gegaan en heeft de oorspronkelijke vragensteller wat meer informatie boven water weten te krijgen. Bij een Réforme de l'Urbanisme is ook vastgesteld dat aangrenzende bijgebouwen eenzelfde bestemming hebben als het gebouw zelf. Aldus staat het in een vaktijdschrift:

Il est également précisé que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que ledit bâtiment.

Als je een aangrende garage wil ombouwen tot een woonvertrek zou geen vergunning nodig zijn.

Wim

avatar#3344
Kees
Berichten: 12
Reacties: 180

#7 Geplaatst: 2008-05-26 20:06:04

Misschien is er niet direct een vergunning nodig, maar, het zal toch op de een of andere manier bij de overheid bekend moeten worden. Immers, de tax fonciere is o.a. afhankelijk van de grootte van het huis en met name het aantal (slaap)kamers. Zelf heb ik hier problemen mee gehad, omdat de vorige eigenaar van mijn huis dingen had verbouwd zonder vergunning. Via de notaris kwam de belasting er achter (via de omschrijving in de acte) en ik ontving een alarmerende brief. Achteraf viel dat mee en werd het allemaal goedgemaakt met een "mise a jour", maar ik betaal nu wel meer belasting dan de vorige eigenaar.

Kees

avatar#3344
Kees
Berichten: 12
Reacties: 180

#8 Geplaatst: 2008-05-26 20:09:42

Aanvulling op bovenstaande: kan ook tax d'habitation zijn of zelfs allebei, weet dat niet zeker.

Kees.

avatar#5795
Tompouce (79)
Berichten: 0
Reacties: 219

#9 Geplaatst: 2008-05-27 18:27:00

Beste Kees,

Het is iets minder moeilijk dan als het lijkt.

Taxe Foncière is iig. de uit Napoleontijd stammende Grondbelasting mét opstallen!

Die is allang in NL afgeschaft.

Tax d' Habitation is vergelijkbaar met de NL WOZ. Dwz. dat je BEWOONBAAR oppervlak wordt berekend aan de hand van een feitenlijke situ.

In geval van TF speelt wel degenlijk mee (ook nu nog!) welke bestemming dat totale grondopp. had. Was het agrarisch dan betaalt men minder voor een zelfde perceelgrootte dan als particulier zonder bedrijfsuitvoering in die sector.

Je kunt uit die TF dan ook nu nog zien of een bepaald perceel tot die oorsronkelijke bestemming hoorde oa. bos- én weidegrond dan betaalt men minder!

Ik heb me hier dus uitgebreid laten voorlichten. Voor een woonhuis met opstallen wordt ca 1200 M2  grond aangehouden (ongeacht de bestemming in een groter geheel!) Dwz. men betaalt hoe dan ook minder voor grond, die niet aansluitend tot dat oorspronkelijke erf met bijgebouwen gerekend konden worden

De TH wordt in tegenstelling tot de Woz. niet berekend over een bewoonbaar oppervlak, maar feitenlijk over datgene wat je in gebruik hebt!

Het criterium is of iets van binnenuit toegankelijk IS én gemeubileerd is.

Nu heb ik daar na jaren bewoning op een gegeven moment met het Hotel des Impôts ook probleempjes mee gekregen. Het aangrenzende huisje heeft een aparte voordeur en werd door mij niet gebruikt... ook nu nog niet.

Maar de vorige eigenaar had dit er zomaar bijgekocht incl. bijbehorende weidegrond!

Allleen had die Parijse eigenaar zich het verschil niet gerealiseerd, zoals de meeste niet agro-burgers van dit land. Maarja de schapen grazen nu op alles van m'n terrein, wat niet tot mijn tuin behoort incl, m'n huis ....

Vgls. mij zijn de procedures zoals Wim het vermeldt aanzienlijk vereenvoudigd, maar of afhankelijk van vereenvoudigde procedures oa. een 'permit de construire' onafhankelijk van het feit dat de nationale belastingdienst je wél een rib uit je lijf haalt door die zg. andere bestemming is mij na 9 jaar wel duidelijk geworden.

Maar ook notarissen weten niet alles of knijpen een oogje toe ...