Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

vraag over zorg in frankrijk

Auteur Bericht

avatar#5880
fatoumata
Berichten: 1
Reacties: 1

#0 Geplaatst: 2008-05-24 21:34:55

Hallo mijn naam is fatoumata,

ik doe en opleidig voor verzorgende IG

als opdracht voor mijn opleiding moet ik de verschillen in de palliatieve zorg tussen Frankrijk en Nederland beschrijven.

Kan iemand mij beschrijven hoe de palliatieve zorg in Frankrijk is geregeld, of een link geven waar ik deze info kan vinden.

Hartelijk bedankt voor je moeite!

groeten

Fatoumata

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#1 Geplaatst: 2008-05-24 23:28:40

Fatoumata, je vraag is erg algemeen gesteld en daardoor kan ik je slechts wat voorbeelden geven. Je moet iets specifieker zijn in je vraagstelling: welke zorg, aan wie, door wie?

Allereerst hebben Franse artsen meer moeite dan Nederlandse om op een bepaald moment te accepteren dat iemand "uitbehandeld" is. Aan het einde van een ziekbed gebeurt er vaak nog veel overbodige diagnostiek en behandeling.

Hoe het geregeld is hangt maar net af van waar je bent. de in Nederland bekende verpleegtehuizen zijn er niet in die vorm in Frankrijk maar vaak zijn lokale hospitaaltjes omgebouwd tot bejaardentehuis met een min of meer grote verpleegafdeling. Echte opleidingen voor verpleeghuisartsen zijn er bij mijn weten niet. Verplegenden en verzorgenden hebben minder inbreng in de behandelingsstrategie dan in Nederland, de dokter bepaalt nog steeds alles.

Euthanasie is in Frankrijk nog steeds verboden maar het staken van behandeliingen (inclusief infusen) en terminale sedatie beginnen steeds meer geaccepteerd te raken.

Een erg positief voorbeeld van palliatieve zorg is het verpleegtehuis, eigenlijk "hospice" Jeanne Garnier (http://www.jeanne-garnier.org/ ) dat ik persoonlijk ken.

Ik denk dat pijnbestrijding  in Frankrijk iets beter geregeld is, verder hangt veel af van de huisarts als de patiënt thuis is. Via de Thuiszorg bestaat "hospitalisation à Domicile" en daar heb ik zowel goede als slechte ervaringen mee. Op het platteland is het vaak moeilijk verpleegkundige en verzorgende thuiszorg te krijgen.

Onderstaand verdere links die ik via het Googelen met "soins palliatifs" en "Jeanne Garnier" gevonden heb. Er zijn er nog veel meer als je doorgoogelt.

http://www.oncoprof.net/Generale2000/g15_Palliatifs/g15_sp01.html

http://www.pallianet.org/206.0.html

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2008-05-26 19:23:23

In de nieuwe La Maison (verschijning juni) staat het aldus verwoord:

Af en toe laait de discussie weer op, als een – meestal dramatisch – geval van euthanasie is voorgevallen in het land waar de ‘goede dood’ wettelijk niet is toegestaan. Steeds ook weer wil de publieke opinie een hervatting van het debat, waarbij vrijwel voortdurend wordt gewezen naar het voorbeeld van de Lage Landen. Actieve euthanasie blijft moord, hoewel de sancties daarop niet streng zijn. Passieve euthanasie wordt nog gelijkgesteld met het niet verlenen van hulp aan een persoon die in gevaar verkeert. Frankrijk vreest verkeerde toepassingen als euthanasie wettelijk wordt toegestaan. De overheid ziet meer in het verlichten van het lijden van mensen die in de laatste levensdagen verkeren. Verzorgers uit de praktijk nemen soms, na overleg met de familie, hun toevlucht tot het stopzetten van de behandeling. Niettemin is een wettelijk kader in de maak, waarbij toch enige regelgeving wordt nagestreefd. Als een op sterven liggende zieke die nog volledig bij bewustzijn is voortzetting van de medische behandeling weigert, moet de arts hem of haar wijzen op de risico’s daarvan. Blijft de zieke volharden, dan zal de medische behandeling zich moeten beperken tot het toedienen van pijnstillende middelen, de palliatieve zorg. In het geval een terminale zieke zijn of haar wil niet meer kan uiten, kan de arts besluiten de behandeling stop te zetten als deze niet meer zinvol blijkt. Hij moet dan wel zijn collega’s, het medisch team, op de hoogte brengen en de familie of vertrouwenspersoon raadplegen. Als een niet-terminale zieke te kennen geeft dat hij of zij de behandeling niet meer wil laten voortzetten, moet de arts proberen hem of haar van het tegendeel te overtuigen en de familie in kennis stellen. De gangbare en geaccepteerde opvatting is nu wel dat zinloze levensverlengende behandelingen gestopt mogen worden, ook als daarvan het overlijden op zeer korte termijn het onmiddellijke gevolg is.

Wim

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#3 Geplaatst: 2008-05-26 22:15:47

Wim heeft het goed vewoord. Ik wil nog wel toevoegen dat het altijd weer afhankelijk blijft van je behandelend arts. Ik merk dat jonge Franse artsen uiterst gemotiveerd zijn en vaak niet mee willen werken aan medisch zinloos handelen. "Acharnement therapeutique' zoals dat hier heet. Maar, er zijn nog vele oudere Franse artsen en niet-Europese artsen bv uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten. Voor hen is het nog moeilijker om over te gaan tot palliatieve behandeling en niet nog eens de hele "arcade therapeutique" in te zetten.

Publieke ziekenhuizen en privé-klinieken hebben nu "unités des soins palliatifs" sinds een paar jaar. Het kan per regio verschillen. Tachtig procent van de Fransen sterft nofg steeds in een ziekenhuis. Ik denk dat het erg belangrijk is dat je een goede huisarts hebt en dat openlijk met hem of haar bespreekt hoe je over de zaken denkt. Zij hebben minder mogelijkheden dan de huisarts in NL maar kunnen wel adviseren bij wie je je verder wilt laten "behandelen" maar de uitdrukking "se soigner'' is dan misschien beter.

Ingrid

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#4 Geplaatst: 2008-05-29 00:26:58

Een toevoeging aan hetgeen Wim heeft geschreven: in Frankrijk is in 2005 de "Loi Léonetti" aangenomen. Deze heet officieel LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie .

Zieken hebben meer rechten gekregen en artsen kunnen zinloze behandelingen staken in overleg met de zieke of met de familie.

Het trieste einde van Chantal Sebira die misvormd door een tumor om euthanasie vroeg (en daar geen toesteming voor kreeg) heeft ertoe geleid dat deze zelfde Léonetti recent de opdracht kreeg om de wet waar hijzelf aan ten grondslag was als rapporteur, te evalueren. Het lijkt erop dat Sarkozy het draagvlak wil verbreden om toch meer de kant van de euthanasie op te gaan.

Steven

avatar#5880
fatoumata
Berichten: 1
Reacties: 1

#5 Geplaatst: 2008-05-31 22:42:38

Hallo, Steven Wim en Ingrid,

ik wil jullier hartelijk bedanken voor jullie informatie. Deze kan ik uitstekend gebruiken, het bevestigd het beeld van wat ik in artikelen gelezen had, en gaf me

daarnaast nog aanvullende informatie

bedankt!!

groeten

Fatoumata.

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#6 Geplaatst: 2008-05-31 22:49:29

Graag gedaan, Fatoumata!

Het zou leuk zijn als je me (ons) het eindresultaat stuurde.

Succes met je opdracht!

Steven