Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

brugpensioen en buitenland

Auteur Bericht

avatar#5259
steenmarter
Berichten: 13
Reacties: 59

#0 Geplaatst: 2008-08-05 08:25:38

Door een herstructurering op het bedrijf zal mijn man op brugpensioen kunnen gaan.
Nu blijkt dat je als Belg in dit stelsel niet in het buitenland mag wonen, zelfs als je -zoals hier het geval is - niet meer oproepbaar bent.
Je trekt namelijk een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeids..(bemiddeling?).
Zijn er mensen die inzicht in of ervaring hebben met deze materie?
Geldt in Nederland eenzelfde restrictie?
Eerlijk gezegd snap ik de reden niet. Je hebt toch altijd gewerkt, draagt alle mogelijke solidariteitsbijdragen af, betaalt belasting en bent niet meer verplicht werk te zoeken, wat maakt het dan uit waar je zit?
Maar misschien is dit simplistisch geredeneerd.

avatar#5795
Tompouce (79)
Berichten: 0
Reacties: 219

#1 Geplaatst: 2008-08-05 11:55:46

Nu ben ik slecht op de hoogte van een situatie in België, maar ik meen te destilleren dat een "brugpensioen" een zelfde soort uitkering betreft als een WW of WIA in Nederland?

Maar hoe het nu heet ergens anders maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval wordt er gesproken van een (wettelijk?) pensioen. Dat mag hoegenaamd geen belemmering (meer) vormen om je in de EU én EER-landen vrij te vestigen met behoud van dat 'pensioen'!

Vroeger (meer) dan 10 jr. geleden mocht je met een dergelijke uitkering in NL je niet in't 'buitenland' vestigen, maar terecht is die beperking wegens strijdigheid met de Europese Verordeningen op grond van discriminatie opgeheven in NL.

Het lijkt me effectiever dat u deze vraag herhaalt op de fora met onderstaande links:

http://uitpandigen.nl/  of http://www.verontrust.be/

Deze sites geven een schat aan informatie aan pré-gepensioneerden mbt. tot uw vraag.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#2 Geplaatst: 2008-08-05 23:43:15

Tompouce, is dat wel zo? Als een Nederlandse WW'er gaat emigreren, raakt die in de meeste gevallen zijn uitkering kwijt. Het UWV (en mijn persoontje) is blijkbaar nog niet helemaal op de hoogte van de Europese verordeningen. Misschien moet je ze een keer inlichten?

De gedachte van de vraagsteller kan ik wel volgen. Geen sollicitatieplicht en toch niet met behoud van uitkering mogen emigreren. Leg dat maar eens uit. Wellicht op individueel niveau toch te regelen? Succes!

Groet

avatar#4485
MarcD
Berichten: 3
Reacties: 28

#3 Geplaatst: 2008-08-07 09:20:57

Een brugpensioen in B bestaat uit 2 gedeelten: de werkloosheidsvergoedingen die door de RVA betaald worden en een gedeelte dat door de (ex)werkgever betaald wordt; Om werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten moet men in B gedomicilieerd zijn. Er is niets in de wetgeving die je ervan kan weerhouden om "regelmatig voor een langere periode" in het buitenland te verblijven. >Ik zou trouwens alle bruggepensioneerden die in Z-Fr of aan de Spaanse costa's verblijven niet op mijn terras willen hebben. Een domicilie in B is echter wel noodzakelijk maar met een beetje creativiteit kan dit wel opgelost worden!

avatar#5259
steenmarter
Berichten: 13
Reacties: 59

#4 Geplaatst: 2008-08-07 10:47:40

Dank voor de reacties !
Het brugpensioen zou overeenkomen met het Nederlandse VUT.
Het draait inderdaad om het gedeelte werkloosheidsvergoeding.En hier geldt wel degelijk een restrictie : tot je 60e mag je maar 30 dagen in het buitenland verblijven,daarna gaat het naar 60 , geloof ik, dit tot je 65e, want dan ben je met pensioen.
Uiteraard bestaan er creatieve oplossingen , maar niettegenstaande ik Belgische ben, houd ik daar niet zo van.
Er is ons gesuggereerd om daar een minibedrijfje op te zetten (mijn man is houtdraaier)...

Adres houden in B houdt ook in dat je je hoofdverblijfplaats niet in LDF kan hebben en geen tegemoetkomingspremies kan trekken voor géothermie ed.
Een alternatief zou zijn dat ik daar ga wonen en mijn man adres houdt in B.

We kunnen misschien ook verzaken aan het gedeelte RVA  en vrij als een vogel wegtrekken.

Gelukkig hebben we nog ruim tijd om dit alles uit te zoeken.
Intussen zijn alle suggesties welkom !

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2008-08-07 21:55:59

Tompouce was inderdaad weer even de weg kwijt. Over de WW valt het volgende te melden:

Wie in Nederland een WW-uitkering ontvangt en in Frankrijk zou willen gaan werken, kan toestemming krijgen van het UWV om naar Frankrijk af te reizen voor een periode van maximaal drie maanden. In die periode kan bijvoorbeeld bij het arbeidsbureau (ANPE) in de kaartenbak worden gekeken en ook kan men verder wat rondkijken. De WW wordt dan uitbetaald (voor een periode van ten hoogste zes weken) door de werkloosheidskas Assedic, die het geld later weer van de UWV in Nederland terugontvangt. Het UWV verstrekt een formulier E 303 dat moet worden ingeleverd bij het Franse arbeidsbureau. Het UWV houdt belastingen en sociale premies in. Wie binnen drie maanden weer naar Nederland terugkeert, kan rekenen op een voortzetting van de de WW-uitkering. Blijft men langere tijd weg, dan kan men geen WW-uitkering meer ontvangen.

Wim

avatar#5795
Tompouce (79)
Berichten: 0
Reacties: 219

#6 Geplaatst: 2008-08-08 12:01:09

Inderdaad Wim, was ik door de hier gebruikte terminologie even 'de weg kwijt'.

De WW hoort in dit rijtje niet thuis, omdat het een wettelijke uitkering betreft voor een bepaalde duur in NL. Een zelfde criterium kan gelden voor een WAO, indien men nog niet volledig afgekeurd is, minder dan 80%! Indien dat wél het geval is, zal herintreding in een arbeidsproces praktisch onmogelijk zijn en vervalt daarmee ook de reden dat je nog moet blijven in het land waar je arbeidsverleden ligt.

De WW is eindig en gaat op een gegeven termijn over naar een bijstandsuitkering, waar precies de zelfde regels voor gelden als Wim hier schetst.

Een VUT uitkering (vanwege je vm. werkgever) is echter totaal iets anders, omdat het in NL niet een mix vormt met een Rijks-uitkering, zoals Steenmarter ea. in 2e instantie voor BE aangeeft. Het zou dus goed mogelijk zijn dat haar man officieel daar blijft wonen en zij zelf in FR. Dit zou als bijkomend voordeel hebben dat zij verzekerd kan blijven in BE voor bv. de Ziekteverzekering. Dit lijkt mij een volkomen legale mogelijkheid, zoals mij uit correspondentie van diverse NL-ers gebleken is op het monitor nl forum met een WAO, WIA of Wajong uitkering.

Een VUT-uitkering in NL vormt op geen enkele wijze een wettelijke en daarmee vervalt elke juridische basis vanuit VO 1408/71 en het principe van vrije verkeer van personen en goederen binnen de EU/EER landen.

Zoals onlangs door een uitspraak van het EHvJ is gebleken, overtrad BE tav. beperkingen in het systeem van de Vlaamse Ziekenkassen een aantal fundamentele regels uit die VO's en de opvolgers daarvan.

De NL ZVW is tav. zijn emigranten ook een duidelijk voorbeeld, waar uiteindelijk het EHvJ een uitspraak zal moeten doen over de wettigheid van Nationale Wetgeving mbt. tot zowel de AOW als VUT uitkeringen tav. Sociale Verzekeringen in Pensioenland versus Woonland.

Men kan op beide door mij genoemde fora uitgebreid kennisnemen van deskundigheid tav. deze materie.

Mvg,

Erik.