Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nutsbedrijven

Nutsbedrijven

Telefoon, internet, televisie, gas, water en licht

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

kosten aansluiting water verdubbeld

Auteur Bericht

avatar#6444
Spot
Berichten: 20
Reacties: 39

#0 Geplaatst: 2008-12-08 14:11:13

Wij hebben in juli een offerte gekregen voor de aansluiting van het water voor ons terrein van 1421€.  Wij zijn hiermee akkoord gegaan en hebben deze offerte voor akkoord terug gestuurd. Het bedrijf dat de aansluiting zou realiseren is ook het bedrijf dat niet zo heel lang geleden de waterleiding heeft aangelegd in ons dorp. Ik heb eerst verscheidene malen moeten telefoneren voor ze uiteindelijk zijn langs gekomen. Begin november was het dan eindelijk zover en verschenen er 2 werknemers van het bedrijf om ons aan te sluiten op het water. Helaas kregen ze de waterleiding niet gevonden en hebben ze bijna de helft van het terrein omgewoeld in hun zoektocht. Tenslotte hebben ze de weg opgegraven om te kijken of ze daar iets konden vinden, maar helaas geen waterleiding. Ondertussen stond het ganse dorp er al bij en was iedereen advies aan het geven, maar de eerste dag slaagden ze er dus niet in om de waterleiding te vinden. We vonden het ook zeer vreemd om deze mensen gebruik te zien maken van een wichelroede, in plaats van een plan of "echte" meetapparatuur. De dag daarna zijn ze teruggekomen en een buur die schuin tegenover ons woont had hen gewezen op zijn aansluiting, dus hebben ze de weg opnieuw opgebroken om vanaf dat punt onze aansluiting te verzorgen. Dus uiteindelijk hadden we toch een aansluiting. Ik was al bang dat ze ons die tijd die ze verloren hebben bij hun zoektocht naar de waterleiding zouden aanrekenen en ja hoor, de factuur kwam vorige week aan met een bedrag van 2681,43€. Bijna het dubbele dus...

Mijn vraag: kan dit zo maar ? Wat kunnen we hiertegen doen ?

Ik heb al met het bedrijf gebeld, maar ik kreeg een receptionist aan de lijn, die het zou doorgeven en ik zou door iemand terug gebeld worden. Op de factuur zie ik dat ze een terrassement supplémentaire hebben aangerekend van 10 ml @ 1050 € H.T. Nu hadden ze nog wat stabilisé over van de weg terug dicht te gooien en zij vroegen of ze dat op ons terrein mochten gooien. Vermits ze zelf een modderpoel van ons terrein hadden gemaakt, vonden we dat wel een goed idee. Zij van hun overschot af en wij een beetje minder modder. Zou het kunnen dat ze ons dit hebben aangerekend ?

Ik ben echt niet van plan om voor hun incompetentie te betalen, maar kunnen we hier iets tegen inbrengen ?

Alvast bedankt,

Ilse

avatar#6467
paulleblanc
Berichten: 7
Reacties: 219

#1 Geplaatst: 2008-12-08 18:36:16

Je kunt het altijd proberen, betaal gewoon het bedrag afgesproken op de offerte onder bijvoeging van een kopie hiervan.

Een markering van  het bedrag met gele marker helpt altijd.

Het is een beetje afhankelijk van de vorm waarin het devis is opgesteld of dit opgaat, zijn de kosten vast of betaal je per gewerkt uur bijvoorbeeld.

plb

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#2 Geplaatst: 2008-12-08 18:52:54

Advies: de offerte (devis) is maatgevend. Eventueel "meerwerk" moet leiden tot een wijziging van het devis. Het verhaal van "terrassement supplémentaire" is een mooie truc maar je hebt daar niet om gevraagd: zij hebben het aangeboden, zonder te melden dat daar kosten aan verbonden waren, zonder wijziging van het devis.

Dus gewoon het bedrag op het devis betalen en melden dat het terrassement supplémentaire een "prestation" is waar je niet om gevraagd hebt en die in het devis niet genoemd is.

Consumenten zijn aardig beschermd in Frankrijk, je waterleiding heb je, dus laat ze maar komen.

Steven

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#3 Geplaatst: 2008-12-08 23:15:02

Ilse,

Vreemd dat zij het terrassement supplémentaire

afrekenen in strekkende meter, want ik lees: ... terrassement supplémentaire hebben aangerekend van 10 ml @ 1050 € H.T.

En ml betekent steeds mètre longueur, dus strekkende meter. Zit daar niet iets anders achter?

Christian von Klösterlein

overigens: ik zou ook alleen het bedrag van het dévis betalen!

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#4 Geplaatst: 2008-12-08 23:37:47

bedoelen ze niet gewoon 10 meter graafwerk en leggen van de leidingen?

avatar#6444
Spot
Berichten: 20
Reacties: 39

#5 Geplaatst: 2008-12-09 09:47:37

Hallo allemaal,

Bedankt voor de reacties.

Het devis bevatte reeds een bedrag voor 5 ml en op de factuur rekenen ze nu dus 5ml + 10ml supplémentaire aan.

Ik ga gewoon het bedrag van de offerte overmaken en dan afwachten of er nog reactie komt. Ik heb nog steeds niets van hun gehoord na mijn telefoontje.

Ik hou jullie op de hoogte.

Groeten,

Ilse

avatar#6444
Spot
Berichten: 20
Reacties: 39

#6 Geplaatst: 2008-12-11 10:43:24

Ik ben dus nog zelf even verder op zoek gegaan naar informatie.  Een factuur mag niet afwijken van de offerte volgens l’article 1134 du Code civil:

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi."

Lorsqu’un devis est accepté et signé entre un fournisseur ou un artisan et son client, les travaux mentionnés sur le devis doivent être exécutés précisément comme prévu et surtout la facture doit être du même montant que le devis.

Si le montant de la facture ne correspond pas au devis signé, on ne doit pas régler cette facture mais adresser un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception au créancier en lui rappelant le prix de départ convenu et en l’informant que vous refusez de vous acquitter du montant de la facture, éventuellement on peut joindre à cette lettre une copie du devis initiallement signé accompagné du règlement correspondant au montant du devis.

Attention, il faut bien lire les devis et vérifier qu’il n’y soit pas mentionné que l’on accepte tous dépassements de travaux ou d’honoraires. En revanche, si lors de l’exécution des travaux, un artisan vous informe qu’il faut envisager des modifications supplémentaires, il faut lui faire établir à nouveau un devis écrit que les 2 parties devront signer.

Op de offerte stond vermeld dat de offerte rekening hield met een aansluiting van 5 ml en dat elke ml daarbovenop zou aangerekend worden aan 105 €.  Nu is de aansluiting maar ongeveer 5 ml, dus waar ze die 10 ml supplémentaire vandaan halen is mij een raadsel.

Ik heb dus een aangetekende brief gestuurd om te laten weten dat ik hier niet mee akkoord ga en ik heb het bedrag vermeld op de offerte betaald.

Indien iemand ooit een modelbrief mocht nodig hebben:

Monsieur (Madame),

Je vous rappelle que votre devis du (date) prévoyait une somme globale de (…) euros pour les travaux suivants (énoncez les travaux). Je m’aperçois, à la lecture de votre facture, que le montant réclamé ne correspond pas à la somme initialement prévue.

Étant donné que rien ne justifie cette augmentation de prix, un devis complémentaire ne m’ayant pas été présenté et aucune clause d’indexation n’ayant été prévue, je vous demande de rectifier votre facture et de vous en tenir aux conditions initialement acceptées.

Je vous rappelle que vous êtes tenu(e) de respecter le devis que vous m’avez proposé et que j’ai accepté, conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l’expression de ma considération distinguée.

(Signature)

Wordt vervolgd...

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#7 Geplaatst: 2008-12-11 17:06:13

Goed gedaan, Ilse (spot)!

Even nog uit belangstelling: wat zijn de bronnen van je citaten?

1. De eerste passage tussen aanhalingstekens is dus uit l’article 1134 du Code civil.

Duidelijk.

2. De toelichtende tekst (met de iets grotere letters) is uit ...?

3. En waar heb je de modelbrief gevonden?

Hoeft natuurlijk niet, maar het is toch interessant waar je dit soort nuttige informatie vandaan haalt.

De groeten, en bij voorbaat dank voor een kleine toelichting,

Christian von Klösterlein

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#8 Geplaatst: 2008-12-11 21:14:59

Christian,

Als je wilt weten waar een stuk tekst vandaan komt doe ik dat gewoon via Google. Je plaatst gewoon (via knippen en plakken) een hele alinea uit de tekst in het zoekvenster en als je er dan aanhalingstekens (dus: "tekst") omheen zet zal google exact die tekst gaan zoeken en komt dan waarschijnlijk met één hit terug. Dat werkt altijd feilloos. Zo kan je ook altijd kijken of iemand plagiaat gepleegd heeft met zijn teksten. :-)

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#9 Geplaatst: 2008-12-12 08:54:26

Aat,

zo leer je al forum-lezend nog een hele hoop, niet alleen over klussen in Frankrijk.

Zo heb ik geleerd:

1. Je bronzoekmethode werkt uitstekend. Eén hit!

2. De uitleg van Ilse komt uit http://www.explic.com/, een website war je vragen niet alleen ook over la maison kunt stellen, en waar het niveau van de antwoorden redelijk tot goed is (getest op die vakgebieden waar ik verstand van heb).

3. De brief aan de artisan komt uit http://www.modelelettretype.com, inderdaad brieven voor alle gelegenheden, vooral als je Frans nog niet perfect is.

Hierbij nog de volgende ervaring:

Iemand had een brief uit een verzameling voorbeeldbrieven zonder te begrijpen en zonder enkele aanpassing overgenomen. De geadresseerde antwordde: Mijn antwoord vindt je in voorbeeld no.123!

Christian von Klösterlein

avatar#6444
Spot
Berichten: 20
Reacties: 39

#10 Geplaatst: 2009-02-16 13:48:04

Even een update.

Ik had dus een brief gestuurd om hun te laten weten dat ik niet akkoord was met factuurbedrag en dat de offerte dus niet overeenstemde met de factuur. Hierop kreeg ik van hun een brief terug dat de offerte melding maakte dat elke bijkomende meter aan 105 € zou aangerekend worden.

Zo kan dus iedereen wel een offerte maken dacht ik en ik betaalde gewoon het bedrag van de offerte.

Ik hoorde verder niets meer van het bedrijf.

Vorige week werd ik echter door de secretaresse van de burgemeester gecontacteerd. De burgemeester wenste ons te spreken, maar er werd niet gezegd waarover het precies ging. Vrijdag een dag vrij genomen en om 11 uur zaten we bij de burgemeester. Aanvankelijk was er nog 1 andere persoon aanwezig (hij heeft als bijnaam in het dorp "Le Coq" - haantje de voorste dus).

Zij begonnen dus meteen over onze aansluiting van het water. Het bedrijf had dus de burgemeester gecontacteerd om ons aan te sporen om de rest van de factuur te betalen.

Er werd mij dus verteld dat de waterleiding 50 jaar terug was aangelegd, dat er daarbij geen plannen waren opgesteld en dat de personen die de leidingen hadden gelegd er niet meer waren.

Met andere woorden, niemand weet waar de waterleiding ligt, dus er kan geen exacte prijs op voorhand gegeven worden.

Nu zijn er 2 aansluitpunten bij ons in de buurt bekend, A en B laat ons zeggen, die gelijklopen met de weg en het bedrijf dat ons aangesloten heeft ging er dus van uit dat de leiding recht van A naar B loopt, langs de weg. Bij het graven hebben ze dus geconstateerd dat dat niet zo is en dus hebben ze ons uiteindelijk op punt A aangesloten, wat dus 10 meter verder ligt dan voorzien. De leiding zou nu volgens de burgemeester misschien zelfs over ons stuk grond lopen en we werden dus aangemaand om voorzichtig te zijn bij het graven van de fundering van onze woning!!! Er werd hierbij druk getekend op een stukje papier om een en ander duidelijk te maken.

Ik heb hun dus verteld dat ik het niet normaal vind dat je een offerte ontvangt van 1421 Euro en dan nadien bijna het dubbele gefactureerd wordt. Indien ze niet weten waar de waterleiding precies ligt, dan hadden ze ons daar op voorhand van op de hoogte moeten brengen zodat we hier op voorbereid waren. En ze hadden ons ook al bij het aansluiten kunnen melden dat ze 15 meter ipv 5 meter leiding hadden aangelegd. Ondertussen waren er nog 2 andere personen bijgekomen, de eerste schepen en nog iemand. "Le Coq" maakte de opmerking dat als ze op voorhand geweten hadden dat ze ons op 15 meter gingen aansluiten dat ze dit ook op de offerte zouden vermeld hebben en dat we dan toch dezelfde factuur ontvangen zouden hebben. Waarop ik antwoordde dat het zo wel heel gemakkelijk is om offertes te maken en dat dit geen normale gang van zaken is. Daarenboven voorzie je een bepaald budget op basis van de offerte, met enige marge, maar niet het dubbele. Daarop werd voorgesteld om een afbetalingsplan op te stellen. Waarop ik weer zei dat ik dat allemaal wel goed en wel vond, maar dat ik nog steeds niet akkoord ging met de praktijken die ze hierbij hanteerden. Ik kan begrijpen dat ze niet tot op de meter precies kunnen zeggen hoeveel meter ze gaan nodig hebben om je aan te sluiten, dus tot 8 meter had ik nog kunnen begrijpen maar 3 keer zoveel dan voorzien, dat is niet normaal en ik heb zelfs het woordje "abus" in de mond genomen.

De eerste schepen was het met ons eens dat dit geen normale gang van zaken is en gaf toe dat de fout ook bij de gemeente ligt omdat zij geen plannen hebben.

Ondertussen was het voor hun ook duidelijk dat ik niet meteen mijn chequeboekje ging bovenhalen om het resterende bedrag te betalen.

Uiteindelijk stelden ze dus voor om contact op te nemen met het bedrijf om een regeling te treffen, zodat wij niet het volledige verschil moeten ophoesten. Hier konden wij ons wel in vinden. Het is nu dus afwachten met wat voor voorstel ze gaan terugkomen.

Het baart ons nu dus ook wel zorgen dat de waterleiding mogelijk onder de fundering van ons huis doorloopt. Wat als er een lek is en ze de boel moeten opbreken, of nog erger dat de grond gewoon wegspoelt onder ons huis ??? Maar toen ik hier verder op wou ingaan tijdens het gesprek werd hier nogal ontwijkend op gereageerd. Wel werd er gezegd dat er geen enkele vorm van bescherming rond de waterleiding zit en dat we dus uiterst voorzichtig moeten zijn....

Wordt vervolgd...

Ilse