Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Redevance assainissement individuel

Auteur Bericht

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#0 Geplaatst: 2008-12-08 18:45:27

Als Sinterklaascadeautje kreeg ik een envelop van de Trésorerie waarin een anslag voor een "Redevance Assainissement Individuel" van 30,60 euro's. Ik bezit namelijk een septic tank die niet volgens de normen is. Hij is in 2002 en 2006 al eens gecontroleerd; de ambtenaar volstond met ons te melden dat we niet aan de eisen voldeden zonder verder iets op te leggen. Op het forum hebben we al eerder over de "fosses septiques" gesproken en Christian heeft een degelijk artikel hierver gemaakt op de website.

Ik ben het even gaan opzoeken. Het betekent een belasting die dient om de kosten van eenmaal per vier jaar te betalen van de controles van de gemeente, in mijn geval van de Communeauté des Communes.

Ik vond hier de onderstaande tekst:

Le mode de calcul de la redevance due pour l'assainissement non collectif est précisé aux articles R. 2224-19-1 à 11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 2224-19-5 dispose que cette redevance comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution ainsi que du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement non collectif et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. L'exercice de ce contrôle par un service public d'assainissement non collectif, qui est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, emporte obligatoirement l'institution d'une redevance quel que soit le mode d'exploitation de ce service (art. R. 2224-19 du CGCT). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement du contrôle de bon fonctionnement.

Ce n'est donc qu'une fois ce contrôle effectivement réalisé par le service, que la redevance d'assainissement non collectif, qui en assure le paiement, peut être mise en recouvrement. Les sommes recouvrées sont ensuite affectées au financement des charges du service. L'article L. 2224-2 du CGCT dispose que l'interdiction faite aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial n'est pas applicable, quelle que soit la population des communes ou groupement de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. Cette possibilité doit permettre à ces services de disposer, lors de leur mise en place, de la trésorerie suffisante à la réalisation des contrôles et, le cas échéant, de l'entretien, avant la mise en recouvrement des redevances associées.

                                                                                                          

Conclusie mijnerzijds: het wordt per gemeente (of communeauté de communes) vastgesteld, er valt niet onderuit te komen. Het voegt ook niets toe naar mijn mening.

Steven

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#1 Geplaatst: 2008-12-11 09:21:31

Steven,

het is er zo als met de autokeuring:

je hebt er niet om gevraagd en toch moet je ervoor betalen ;-))

Ken je overigens het financeringssysteem dat in NL toegepast wordt als je niet aan het openbaar riool aangesloten kan worden en er een fosse septique geplaatst moet worden? Hiervoor heeft onze overheid een heel uniek systeem voor financering van aanleg en onderhoud bedacht.

Christian von Klösterlein

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#2 Geplaatst: 2008-12-11 18:32:30

Nee Christian, het Nederlandse systeem ken ik niet. Mijn afvalwater verdween altijd in een buis ergens onder de straat.

Natuurlijk ga ik me voor 30 euro's niet druk maken. Vind het best veel voor een meneer die eens in de vier jaar 15 minuten komt (dus 120 euro's per bezoek) om te constateren dat ik weer niet aan de eisen voldoe.

Daarnaast ben ik ook een paar honderd euro's grofweg ééns in de vier jaar kwijt aan een firma die met een tankwagen mijn poep komt opzuigen en deze vervolgens op belendende landbouwpercelen weer uitstrooit...... ergens in mijn simpele brein zit iets dat vindt dat mensen zelfs aan mijn faecaliën verdienen..!

Dan maar een spaarpot op de WC?

Steven 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#3 Geplaatst: 2008-12-12 09:32:27

Steven,

ad 1

Het NL financieringssysteem voor mensen die zij niet op hun riool aan kunnen sluiten:

Het water- en rioolbedrijf installeert op jouw terrein maar op hun kosten een fosse septique en laat je dan betalen alsof je op het openbaar riool aangesloten bent. Meegemaakt bij een kennis die in een beschermd natuurgebied woont.

ad 2

Volgens mij werkt een fosse septique waaruit je om de vier jaar grote hoeveelheden poep op kan zuigen niet goed. Als er niets anders dan WC- en ander huishoudelijk afvalwater in en fosse komt en deze goed werkt zijn het onbeduidende restjes die zich in de fosse ophopen.

Christian v.K.

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#4 Geplaatst: 2008-12-12 18:33:14

Christian, onze "fosse septique" is gewoon een betonnen bak van een paar kuub met vetfilter maar zonder "épandage". Dus eigenlijk vergelijkbaar met een "fosse toutes eaux". Ondanks het regelmatig gebruiken van Eparcyl loopt die toch vol. In 2004 hebben we gedurende enkele weken mijn schoonvader verpleegd die ernstig ziek was en zowel cytostatica als antibiotica kreeg. Ik ben bang dat de flora hierdoor lamgelegd is maar ik kan het niet echt controleren.

Steven

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#5 Geplaatst: 2008-12-12 19:59:47

Steven,

nu begrijp ik helemaal niets meer.

Een fosse septique zonder épandage?

Heeft die wel een uitgang?

En waar gaat die naar toe?

Begrijp me goed, het is zuiver academische belangstelling in de zin van 'zo nu en dan een probleem oplossen, ook andermans probleem, houdt de geest scherp'.

Christian von Klösterlein

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#6 Geplaatst: 2008-12-12 23:08:28

Ja Christian,

Wisten wij veel toen we het huis kochten. Hij was er al, aangelegd door de vorige eigenaar. Toen die fosse dus vol zat, hebben we de zaak eens goed kunnen bekijken (na leegzuigen). Gemetselde bak, afvoer WC erin, overloop eruit. Overloop naar een verzamelputje, vandaar een 100 mm pijp in de "fossée" (greppel) die langs de weg loopt.

De keukenafvoer via een vetscheider naar hetzelfde verzamelputje waar ook de badkamer op uitkomt.  

De controleur die in 2004 kwam, had snel door dat dit niet deugde en volgens hem kwam dat veel vaker voor. Dus hij maakte er geen drukte over maar stelde wel dat het "non-conforme" was.

Aangezien de vorige eigenaar zich nergens iets van aantrok (niets was "conforme", vooral de electra niet...) verbaasde ons dit niet erg.

Dus wachten we braaf een écht riool af. Schijnt te komen "over een paar jaar".

Steven

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#7 Geplaatst: 2008-12-13 09:24:10

Na ja, Steven,

niet veel beter dan woonschepen die op de gracht als openbaar riool lozen ;-))

Wij hadden overigens net waterschapsverkiezingen waar een nieuwe groepering Water Natuurlijk als winnaar naar voren kwam.

Christian-sans-fosse

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#8 Geplaatst: 2008-12-13 09:45:49

Christian, met de vervuiling valt het wel mee. Het afvalwater komt in een greppel terecht die pas na 1500m op een afwatering (stroompje) uitkomt. Er staat weing -of regelmatig geen- water in de greppel en deze dient als zodanig als "épandage naturelle".

Ik breng dus niet de nachten woelend van schuldgevoelens door maar zou het natuurlijk graag "conforme" zien.   

Steven Le Pollueur