Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

CSG perikelen

Auteur Bericht

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#0 Geplaatst: 2009-03-04 21:42:11

Wij gaan in maart permanent in Frankrijk wonen en leven daar van een zeer klein prépensioentje en een bescheiden hoeveelheid rente van een kapitaal. Voor de rest teren we in op het kapitaal. Ik heb al uitgevogeld via een proefberekening dat ons inkomen zo laag is dat de belastingaanslag €0,00 zal bedragen. Maar de hoeveelheidpremie voor CSG kan ik nergens berekenen. Wel kan ik de diversen percentages vinden. Mijn vraag is nu: wordt de CSG over alle inkomsten berekend of is er een soort van belasting/premie vrije voet.

Aat

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2009-03-05 00:32:16

Gefeliciteerd met je keuze je permanent in Frankrijk te vestigen.

Een antwoord op je vraag is niet simpel.

Als je inkomen onder de belastbare voet blijft voor de Taxe sur le revenue, dan mag je met een CSG percentage van 12,1% rekenen.

Over welke inkomsten de CSG wordt berekend is afhankelijk van een aantal factoren.

Het prepensioen dat je ontvangt, wordt dit in Nederland of in Frankrijk belast.

Als het een ambtenarenpensioen is, dan wordt dit altijd in Nederland belast, bij andere prepensioenen heb je de mogelijkheid te kiezen.

Is je keuze in Nederland aangifte te blijven doen, dan betaal je geen belasting in Frankrijk. Dus, ook geen CSG.

Maar uit je vraag leid ik af, dat je voor belastingaangifte in Frankrijk kiest.

In dat geval betaal je CSG over je renteinkomsten. Dan is wel weer van belang, uit welke bronnen je deze rente ontvangt (bijvoorbeeld rente uit sparen of lijfrente). Is dit sparen op een Franse spaarrekening, waarvan bepaalde spaarvormen fiscaal (CSG) vrij zijn.

Dit is bepalend of je wel dan niet CSG hierover moet betalen.

Kortom, ik adviseer je om in mei de gang naar het belastingkantoor te maken en daar zijn ze zeer behulpzaam bij het uitleggen en helpen invullen van je aangifte. Vanaf 2 mei ben je daar welkom en je hebt tot 31 mei de tijd om je aangifte in te leveren.

Na de eerste keer kan je gericht op je eigen situatie je verdiepen in de materie. Op de website van de belastingdienst (impots.gouv.fr). Je zult vervolgens zien dat het allemaal wel meevalt en zelfs... leuk kan zijn.

Bon courage.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2009-03-05 10:41:34

Ter aanvulling: het gaat niet alleen om de CSG, maar om alle sociale heffingen tezamen (PS en CRDS) die het totaal van 12,1% maken. Voor sommige categorieën is de betaalde CSG weer gedeeltelijk aftrekbaar. Dus inderdaad, loop even langs het Centre d'Impôts.

Wim

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#3 Geplaatst: 2009-03-05 11:53:19

Beste Argos,

Je schrijft: bij andere prepensioenen heb je de mogelijkheid te kiezen.

Is je keuze in Nederland aangifte te blijven doen, dan betaal je geen belasting in Frankrijk.

Dat is niet correct. als je in Frankrijk woont, betaal je in Frankrijk belasting over die pensioenen. Er geldtd slechts een vrijstelling voor ambtenarenpensioenen.

Groet, 

Rob van Schijndel

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2009-03-05 20:53:26

Beste Aat en Rob,

Ik heb in de eerste plaats de vraag van Aat willen beantwoorden. Hierbij is het van belang,  dat hij weet dat mocht hij een ambtenarenpensioen ontvangen dit pensioen zo wie zo in Nederland belast blijft en het geen mogelijkheid biedt om dit pensioen naar Frankrijk over te hevelen door middel van een beschikking van de belastingdienst. Dan is de vraag over de CSG (sociale lasten) beantwoord.

Rob, je hebt gelijk dat als je in Frankrijk woont, je in Frankrijk belastingaangifte moet doen. Het betekent niet dat je in Frankrijk dan ook een belastingaanslag ontvangt.

Dit is afhankelijk van verschillende zaken.

Basisregel is, dat het land waar je je inkomen geniet hierover belasting mag heffen. Bij inkomen uit Nederland. waaronder prepensioen, ben je dus belastingplichtig in Nederland. Echter, als je een beschikking tot vrijstelling van inhoudingen vraagt en deze krijgt, dan maak je impliciet de keuze in Frankrijk je belastingen te willen betalen.

Zijn er belastingverdragen gesloten, dan wordt deze vrijstelling doorgaans gegeven. In dit geval tussen Nederland en Frankrijk. Nederland gaat er van uit dat je aangifte doet in Frankrijk en laat het recht van heffen aan Frankrijk.

Als je geen vrijstelling vraagt, dan wordt door de uitkerende instantie maandelijks inhoudingen op het pensioen ingehouden. Door deze inhoudingen betaal feitelijk belasting in Nederland.

Om misverstanden te voorkomen tussen belastingdiensten en de keuze van de belastingbetaler duidelijk te maken, geef je op het aangiftebiljet aan wat je keuze is.

Op het Nederlandse aangiftebiljet staat hiervoor bij het inkomen de vraag: 'Deel van deze inkomsten dat niet in Nederland belast is'. Als je hier niets invult, dan betaal je in Nederland. Als je hier een bedrag invult, dan laat Nederland je voor dit bedrag ongemoeid en betaal je in Frankrijk.

Op het Franse aangiftebiljet staan hiervoor de vragen:

Rubriek TL: Revenus etrangers soumis en France a l'impot sur le revenu et imposable a la CRDS. Hierbij geef je aan dat je uit Nederland inkomen hebt onvangen en je wordt aangeslagen voor het bedrag dat je hier invult. Met andere woorden je hebt in Nederland geen belasting betaald over dit bedrag.

Rubriek TK: Revenus etrangers imposables en France et ouvrant droit a un credit impot egal au montant de l'impot francais correspondant a ces revenus. Hiermee geeft je aan dat je uit Nederland inkomen hebt ontvangen en dat je in Nederland belasting hebt betaald over het bedrag dat je hier invult. Hiermee voorkom je het betalen van dubbele belasting.

Voor Aat heb ik nog een aanvulling op m'n eerder antwoord.

Je schrijft dat je je in maart 2009 in Frankrijk gaat vestigen. Dit betekent, dat je eerst in mei 2010 je aangifte moet regelen over de periode maart-december 2009. Bij de belastingdienst in Nederland moet je begin 2010 een zgn. 'M-biljet' vragen voor de aangifte over de periode januari-februari 2009. Met dit biljet wordt je laatste aangifte geregeld als Nederlands ingezetene. Dit wordt geregeld door de inspectie waar je normaal ook je aangiftes regelde. Pas nadat deze aangifte definitief is geregeld, wordt je belastingdossier overgeheveld naar de inspectie Heerlen. Daar heb je dan in de toekomst mee te maken.

Kijk ook eens op deze website naar 'Leven', 'Geldzaken', 'Belastingen'. Hier vind je veel algemene informatie.

Nog een tip. Als je niet kunt wachten om te willen weten hoeveel belasting en sociale lasten je zou moeten betalen, ga dan naar de website van de Franse fiscus (impots.gouv.fr)

Er staat onder 'particuliers', de keuze: 'calculez votre impot sur le revenu 2009'. Deze keuze brengt je bij: 'simulateur de l'impot 2009 sur les revenus 2008'. Klik vervolgens op 'modele simplifie'.

In dit rekenmodel kan je vrijelijk je gegevens invullen en je belasting en sociale lasten berekenen.

Het minimum dat je moet invullen is:

burgerlijke staat:bijvoorbeeld M voor Maries.

De geboortejaren voor jezelf en je eventuele partner.

Bij de rubriek AS, de inkomsten (pre)pensioen van jezelf en bij BS de eventuele pensioeninkomsten van een partner.

Bij DC eventuele renteinkomsten uit obligaties. Bij TR de ontvangen spaarrente uit Nederland en van Franse spaarrekeningen als dit geen livret A, e.d. is. Bij BH de ontvangen spaarrente van Franse spaarrekening als livret A, e.d.

Klik tenslotte onderaan op 'valider' en je ziet wat je al dan niet verschuldigd bent.

Het klinkt ingewikkeld, maar het valt alleszins mee.

Succes. 

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#5 Geplaatst: 2009-03-05 22:21:23

Argos,

Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik weet trouwens dat ik pas in 2010 ga betalen maar ik was met een excel spreadsheet aan het stoeien om te kijken wat wij jaarlijks kwijt zijn aan levensonderhoud e.d. en hoe onze kapitaal ontwikkeling er in de toekomst uit gaat zien. Vandaar dat ik ook wilde weten hoeveel belasting ik zou moeten gaan betalen.

Mijn prépensioen is trouwens van Zorg en Welzijn en is dus geen ABP pensioen.

Ik had zo'n voorbeeld berekening al gemaakt. Daarom kwam ik ook met de mededeling dat mijn aanslag inkomstenbelasting op €0 zou uitkomen. Maar ik had de bedragen blijkbaar wel in de verkeerde velden ingevuld (Veld AP i.p.v. AS).

Wat ik echter niet gezien had was dat verder naar onderen in de uitkomst ook de inhoudingen voor CSG, CRDS en PS worden opgesomd. Het blijkt trouwens wel dat ik in mijn situatie alleen over de renteinkomsten en niet over het (pre)pensioen deze inhoudingen moet betalen.

Aat

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2009-03-06 08:50:45

Sorry Argos mar je uitgangspunt is dus fout.

Er is een bilateraal belastingverdrag tussen Frankrijk en Nederland (zoals tussen veel landen in de wereld) waarin simpel geregeld is, dat als je geen ambtenaar was/bent, je inkomen belast wordt in je woonland. Dus voor een Hollander in Frankrijk, als hij geen ambtenaar was/is, in Frankrijk. Zie o.a. NL belastingdienst site, deel buitenland voor dat verdrag cq de sites van de repectieve ministeries van Financien.

Voor de CSG/CRDS geldt, dat je over het inkomen waarover Nederland sociale premies betraald (en de heffing bijdrage ZVW/AWBZ is in deze al als zodanig erkend), dan betaal je daarover geen sociale premies in Frankrijk. Wel over de inkomsten uit bv beleggingen (spaarrente, dividend e.d)

Sterker nog, van het aan te geven inkomen in Frankrijk trek je meteen die betaalde bijdragen af. 

Dit laatste komt voort uit een arrest van het EUhof van enige tijd geleden en is vastgelegd in een formeel bericht indertijd in de Franse Journal Officiele, zeg maar de Staatscourant.

Uiteraard zijn er wat kleine details, maar de zijn in dit verband ondergeschikt.

En volgens bovenstaande  wordt ik al jaren doormijn inspectie alhier behandeld, inclusief de bijna altijd even aan te leveren bewijsstukken omtrent mijn inkomen en de in NL betaalde premies/bijdrgen. Ik gef namelijk altijd even aan op de aangifte, dat ik sociale premies in NL betaal en derhalve niet CSG/CRDS plichtig in Fr ben.

Groet van Jaap (die hier al eerder op dit forum over heeft geschreven, even zoeken)

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2009-03-06 09:01:30

Sorry Argos

Ik was te snel. Maar je maakt het ook wel erg formeel ingewikkeld.

Vraag gewoon onthefffing inhouding loonbelasting in NL. Verder dus het belastingverdrag zoals ook jij meldt. En als je in Nl al belasting over je inkomen hebt betaald, dan komt dat wel weer terug ivm de vermijding dubbele heffing. Gaat via aangifte aldaar.

En voor CSG/CRDS gaat het in de praktijk zoals ik schreef. En in elke inspectie waar ik mensen ken in Frankrijk (en dat zijn er vele)

Groet

Jaap

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#8 Geplaatst: 2009-03-06 09:38:38

Beste Argos,

Frankrijk heeft geen enkele boodschap aan het feit wat je in Nederland hebt aangevraagd of niet :Als je in Frankrijk woont en pensioen ontvangt, ben je in Frankrijk over dit pensioen belastingplichtig.

In Nederland ben je buitenlands belastingplichtig, maar wordt er niets belast. Het verdrag wijst de heffing immers toe aan Frankrijk. Als er loonbelasting wordt ingehouden, omdat je geen vrijstelling hebt aangevraagd, kun je de ingehouden loonbelasting terugvragen door het indienen van een Nederlandse aangifte. Dan krijg je alle loonbelasting terug.

Ook de optie voor de binnenlandse belastingplicht heeft geen enkel gevolg voor de Franse heffing.

Als je het niet meet me eens bent, is het wellicht handig om even buiten het forum het een en ander door te spreken. De uitkomst zetten we dan wel weer op het forum.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2009-03-06 11:47:34

OK. Jaap, we zijn het feitelijk eens, maar in andere bewoordingen.

Aat z'n vraag is beantwoord.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#10 Geplaatst: 2009-03-06 11:54:39

Beste Rob,

Helemaal mee eens. Ik beweer niet anders.

Als je niets doet, dan betaal je (loonheffing) in Nederland en moet je het terughalen.

Als je een beschikking regelt, dan wordt er geen loonheffing ingehouden.

Aat z'n vraag over de sociale lasten is beantwoord.