Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Zandstralen duur of een klus die je goed zelf kunt doen?

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2009-04-25 15:23:02

Dag,

Ik heb een schuur die aan de binnenzijde met een soort kalk is bewerkt. Ik denk er over om de hele binnenzijde te zandstralen.

Is dit een klus die zelf gedaan kan worden en zo ja, waar huur ik het materiaal. En zo nee, wat kost het om dit te laten doen. Gaat het per vierkante meter of per uur of zo?

Wie kan er iets zinnigs over zeggen?

Dank.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#1 Geplaatst: 2009-04-26 09:47:43

Ben bang dat er niet veel anders op zit dan er ouderwets handwerk op los te laten: hamer/vuistje en steenbeitel, of een klopboor met vergrendelstand op de as, om lichte breekwerkzaamheden mee uit te voeren. Met het zwaardere spul - alle variaties op de kango - loop je het risico de muur zelf te beschadigen. Of wat het uiterlijk betreft, minder erg, of voor wat betreft de stabiliteit, aanzienlijk erger. Bij hele dunne lagen, wannneer iets witgekalkt is, is de de staalborstel uitstekend te gebruiken (+ veiligheidsbril + stofmasker).

Zandstralen doen we overigens niet meer. Te gevaarlijk: stof in de longen en alle gevolgen van dien (silicose). Overal in Europa zo'n beetje verboden. In Nederland moest de voormalige staatssecretaris Van Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1996 bakzeil halen, daartoe gedwongen door een kamermotie. Hij wilde eigenlijk geen verbod meer, de Kamer wel (bestaande regelgeving niet opheffen of versoepelen).

Zandstralen gebeurt tegenwoordig met een speciaal soort grit, niet meer met kwartszand. Maar niet om pleisterlagen mee te verwijderen: ontroesten van metalen, verwijderen van verflagen, een mat soort oppervlakte-finish aanbrengen op diverse materialen.

Prijzen: er komt tegenwoordig heel wat aan beschermingsmaatregelen kijken bij gritstralen, van die maanmannetjespakken, speciale camions met alle apparatuur aan boord, dus het zal behoorlijk duur zijn. Tot nu toe dit soort apparatuur nog nooit in de verhuur gezien, in ieder geval niet bij de reguliere verhuurketens.

Rob van der Meulen

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#2 Geplaatst: 2009-04-26 10:04:22

Of je nu gaat grit-of zandstralen, er komen zeer grote hoeveelheden stof vrij. Niet alleen het basismateriaal (zand is in Nederland verboden maar ik ben er niet helemaal zeker van of dit in Frankrijk ook zo is) veroorzaakt stof maar juist ook het materiaal dat je eraf wilt stralen. Dat kunnen, zeker bij oude verflagen, loodhoudende verfresten zijn, zand (kwarts), cementstof en salpeterzout enz. Niet doen dus; zeker als het aan de binnenkant is, dan is de stofconcentratie nog hoger.

Indien toch stralen: de "snuitjes" (papieren maskers ook wel "nez de cochon genoemd") zijn volstrekt onvoldoende, tenminste een halfgelaatsmasker nodig met FFP3 filter.

Steven

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#3 Geplaatst: 2009-04-26 10:57:38

  En dat het gevaarlijk is, dat weten we al geruime tijd. Het is dus niet iets dat door overbezorgde wetgevers of artsen recentelijk "ontdekt" is. Al een jaar of tachtig spelen er zich gezondheidsdrama's af.

  In een Advies van de Sociaal-Economische Raad "Inzake een ontwerp-zandstraalbesluit" uit 1955 aan één van de vele voorgangers van de hierboven genoemde staatssecretaris Van Linschoten wordt daar al in niet mis te verstane bewoordingen over gesproken. U leest het goed, de vijftiger jaren, periode van de wederopbouw van industrieel Nederland, niet een periode waarin de overheid de neiging had hinderlijk op de rem te willen trappen.

In punt 4 van dat advies staat het volgende te lezen:

In het rapport van de Arbeidsinspectie, dat de Sociale Commissie behandeld heeft in haar vergadering van 29 november 1955, wordt er met nadruk op gewezen, dat zandstralen uit een oogpunt van silicose één der gevaarlijkste werkzaamheden is. Voorts is geconstateerd, dat in ons land op vrijwillige basis in sommige gevallen verschillende maatregelen zijn genomen tegen het inademen van kwartshoudend stof, doch dat deze slechts ten dele tot bescherming van de arbeiders hebben kunnen leiden. Bovendien heeft volgens genoemd rapport de ervaring uitgewezen, dat alleen met voorlichting inzake het gebruik van staalgruis, als vervangingsmiddel van zand, nimmer een volledig resultaat is te bereiken. Uit hoofde van arbeidersbescherming, met name ter voorkoming en bestrijding van silicose, kan derhalve een wettelijke regeling, i.c. een absoluut verbod van het gebruik van zand bij zandstralen, niet worden gemist.

  

  In Frankrijk is het zandstralen ook een punt van aanhoudende zorg zoals dat in bestuurlijk jargon heet. Zie ondermeer deze info. En ik neem aan dat Steven vanuit de medische hoek hier nog heel wat aan zou kunnen toevoegen.

  Niet doen dus, dat zand- of gritstralen.

Rob van der Meulen

 

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#4 Geplaatst: 2009-04-26 11:35:19

In het boek "Beroepsziekten" uit 1906 van Louis Heijermans (jawel, de broer van Herman) staat reeds beschreven dat het zandstralen tot pneumoconiosen (zeg maar stoflongen) kan leiden........ hij schreef dit overigens ook over asbest en vermoedde dat ook longkanker het gevolg kon zijn. 103 jaar gelden, waarvan akte!

Ik ben nogeens gaan struinen maar heb niet gevonden dat het zandstralen verboden is in Frankrijk, wel dat de straalprodukten aan regels zijn gebonden wat betreft kristallijne kwarts. Daarnaast dienen natuurlijk werknemers optimaal beschermd te zijn, zoals ik eerder noemde want kwarts is kankerverwekkend.

Ik ben in Nederland nauw betrokken geweest bij o.m. zandstralen en dat is dus gewoon verboden met kwartshoudende stoffen.

In de praktijk wordt er in Frankrijk nogal wat afgestraald, vooral gevels. Dit gebeurt wel steeds vaker nat met bescherming van de omgeving met plastic flappen etc. Er wordt ook steeds minder kwarts gebruikt, ook in gesloten systemen, zoals bij straalcabines voor metalen structuren. Die lastige bedrijfsartsen blijven maar zeuren over kankerverwekkende stoffen en echt, het helpt.

Blijft natuurlijk dat wat er uiteindelijk met het straalstof meekomt evenzeer gevaarlijk kan zijn zoals ik eerder noemde, vooral zware metalen.

Rob heeft gelijk, niet aan beginnen als amateur.

Steven

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#5 Geplaatst: 2009-05-03 21:21:09

Als ik de initiële tekst van Peter-LTP goed begrijp gaat het niet om kalkmortel maar om kalk(verf).

En die haal je heel goed met een hogedrukreiniger eraf, het type Kärcher en consorten.

Als het echt om kalkmortel gaat lijkt mij manueel afbikken en dan stralen de aangewezen methode, zie hier onder 2.2. Maaar zeker niet droog zandstralen, zoals Rob en Steven reeds zeiden. Waterstralen of met een water/zand-mengsel stralen. Dat is overal gebruikelijk en volgens mij nog toegestaan (omdat het gevaarlijke stof gebonden wordt). Maar ook hierbij beschermende kleding en ademapparatuur dragen! 

Peter, even een reactie of mijn veronderstelling kalk(verf) klopt. Dan kan ik mijn advies nader specificeren.

Christian von Klösterlein

avatar#6375
hans63
Berichten: 11
Reacties: 93

#6 Geplaatst: 2009-05-04 21:01:04

als het om kalkmortel gaat kun je dit prima doen met compressor (let op debiet; min 260 ltr/min) en een kleine beitel; slagkracht kun je fijn instellen zodat je alleen de kalk eruit port en geen steneen beschadigd. succes!

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2009-05-09 23:02:56

Dank allen voor de reacties.

Het betreft (zoals Christian al terecht opmerkte)  een schuur waarbij het houtwerk aan de binnenkant met een soort kalkverf is behandeld. ( dus de staande pijlers en de draagbalken en houten vloer van de eerste verdieping waar je van onderen tegenaan kijkt)

Het bladdert dan ook en ik vermoed dat het met mijn Karcher ook wel te verwijderen valt.

Ik had echter begrepen dat met zandstralen ook meteen het houtwerk kaal wordt en je daardoor goed kunt zien waar het houtwerk vervangen moet worden omdat je met het stralen dwars door het verrotte hout heen gaat.Het gaat mij dus niet zozeer om het afbikken van steen e.d. maar een soort schone oplevering aan de binnenzijde van de schuur waar vroeger ongetwijfeld de nodige koeien hebben gestaan.

Ik ga het eerst maar eens een stuk met mn hoge drukspuit proberen.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#8 Geplaatst: 2009-05-18 11:57:42

LTP,

een terugmelding of het wel of niet gelukt is wordt door het forum zeker op prijs gesteld. Zo kan iedereen van je leren.

Christian v.K.

avatar#3688
Silex
Berichten: 73
Reacties: 350

#9 Geplaatst: 2009-07-21 19:52:52

Voor kalkverf werd vroeger ook wel afgewerkte carbid gebruikt

Dat konden we vroeger bij de smid halen.

Hoe het gemengd en verwerkt werd weet ik niet, dat werd door mijn vader gedaan.

De kalkverf bij mij in de stal blaas ik er met een 8 bar compressor zo af.

janv

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#10 Geplaatst: 2009-07-22 23:27:54

Vooruit hier nog een ervaring. Ik heb in FR een klein setje gekocht om te zandstralen. Je koopt hier zakken heel fijn zand, net water. De slang van de compressor (ca 8 bar afstellen) erop aansluiten en de aanvoerslang in de zandzak steken. Zo haal ik de oude verflagen (soms meer dan 10 lagen!) van meubels af. Mooi resultaat als het om gedetaileerd houtsnijwerk gaat. Zo moet verf van balken toch ook eraf kunnen gaan? Ik heb zo'n gasmasker op, oorbeschermers en veiligheidsbril. Dit

avatar#148
marjorie
Berichten: 68
Reacties: 332

#11 Geplaatst: 2009-07-23 08:07:08

hoi dit,

ben wel benieuwd naar dit setje en het type zand, kun je daar nog wat specifieker over zijn?

mag ook privé.

groet,

marjorie

avatar#3688
Silex
Berichten: 73
Reacties: 350

#12 Geplaatst: 2009-07-24 00:55:08

mag niet privé

janv

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#13 Geplaatst: 2009-07-25 03:39:57

Het mag dus helemaal wél, mits een beademingsmasker en alles wat hier over de 'silicose' , oftewel 'stoflong' werd gezegd IS waar, maar de effecten bemerk je pas net al bij asbestverwerking veelal 20 tot 30 jaar nadien, INDIEN je daaraan CONTINU en bedrijfsmatig werd blootgesteld!

Zo heb ik als lid OR de Bestuurder van een tent van 1200 m/v eens de stuipen op het lijf gejaagd vanwege een relatief jonge 'timmerman' die dagelijks eternite platen moest zagen. Eternite is een asbest-cement mengsel.

De bestuurder werd heel bleek, toen ik hem vertelde dat IK de onderneming volledig verantwoordelijk achtte zowel juridisch als moreel en z'n jonge weduwe dus moest schadeloos stellen vanwege zijn te vroege dood.

Maar als iets al vroegtijdig in Wetsteksten of Ministiriële Besluiten vastlag in NL waren het dus wel die genoemde. Asbesteose en/of Silicose.

Maar goed, ik heb begrepen later, dat de firma zijn verantwoordelijkheid heeft erkend en de weduwe en kinderen voldoende heeft schadeloos gesteld in Nederlandse situ!

Voor de Franse situ...ik weet er feitelijk niets van of een klein beetje via de media.

Maar dat er een gigantisch terrein blaak ligt op gebied van juridisch/medicshe claims voor slachtoffers is al duidelijk. Voor meer dan 40 jaar fundamentele kennis over die materie!

Bruin.

avatar#8976
marhout
Berichten: 25
Reacties: 76

#14 Geplaatst: 2012-01-16 17:45:57

De gevel van ons huis is erg grauw doordat (?) er jarenlang een boom voor de gevel heeft gestaan. Nu wil ik de gevel graag opknappen door de lichte kleur van het natuursteen weer zichtbaar te maken.

Ik ben al bezig geweest met een hogedrukspuit (140 bar), maar dat gaat erg langzaam en het resultaat is nog niet helemaal wat ik graag wil. 

Het grootste probleem is echter de enorme wateroverlast die het afspuiten veroorzaakt (en de kelders zijn al zo vochtig, van 84% rv naar 95%rv gestegen)

Vandaar dat ik aan gridstralen denk. Hoewel, weer iets minder, sinds ik deze 'draad' lees.

Wat is nu de beste methode om de voorgevel van natuursteen weer een mooi uiterlijk te bezorgen (afgezien van het goed voegen)?

Wim

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#15 Geplaatst: 2012-01-16 18:40:20

Wim,

mijn eerste keuze zou zijn:

Doorgaan met waterstralen, ook gaat het langzaam; alleen voor een goede waterafvoer zorgen, of goede doorluchting van de kelders.

Tweede keuze:

water+zand stralen, gaat iets sneller, en door het water wordt alle stof/grit gebonden, en er is minder wateroverlast.

Wat hebben ze in de jaren '60 onder Malraux in Parijs gedaan? Wekenlang water langs de historische gevels laten lopen, en alleen waar nodig de hogedrukspuit gebruikt.

Christian von Klösterlein

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#16 Geplaatst: 2012-02-16 16:07:52

Tot zeer recent was het speciale zand voor het zandstralen in F nog te koop , mijn balkenplafond is nog niet zoveel jaar geleden door een erkende aannemer gezandstraald en zelf heb ik geverfde pierres de tailles door zandstralen met een compressor weer brandschoon gekregen. Na het lezen van dit draadje dus nooit meer !

Mijn huidige woonkamer was ooit een koeienstal en deze werden in het verleden altijd wit gekalkt ( tegen de vliegen) . Met een simpele hoge druk spuit waren alle balken en muren binnen de kortste keren volledig kaal gespoten.

Indien het geen kalkverf , maar taaie kalkspecie betreft, ook eerst de hogedruk spuit hanteren en daarna bikken. Hierbij is het afbikken met een compressor inderdaad het gemakkelijkst en het snelst. Indien men daar niet over beschikt is de spotgoedkope electrische beitel die af en toe bij de Lidl verkrijgbaar is een goed alternatief. Met hamer en steenbeitel schoonbikken gaat heel veel langzamer en daarbij worden stenen vaak te snel los getikt.

Bram van Zanten

avatar#9739
Robert platrier
Berichten: 0
Reacties: 15

#17 Geplaatst: 2012-02-18 07:36:38

Dames en heren,

Zand stralen is leuk om iets goed schoon te krijgen en wordt vaak toegepast om oude stuclagen te verwijderen.

Ook verflagen verwijderen gaat zeer goed, maar om natuursteen te reinigen?

Bedenk dat als u gaat stralen met zand ook met fijn zand, Is het natuursteen hart of zacht,  het wordt met druk tegen de gevel aan gedrukt en dit geeft altijd schade plekjes aan het natuursteen, je krijgt dan een geboucardeerd uiterlijk. Mat en onregelmatig ruw de uitstraling van de gevel veranderd hij wordt wel lekker schoon natuurlijk.

Wat u kan proberen, er zijn algen dodende middelen te koop daar zit een beetje chloor in dit over de gevel, met de hoge druk spuit vernevelen, even laten intrekken en afspuiten, en met warm water. Met een stoom cleaner gaat het nog beter.

Een tijdrovend en vervelend klusje maar geeft denk ik een goed resultaat is neem een kort harige stofferdoop deze in nat zand en borstel de gevel af.

Het zand mag best goed nat zijn. Is een tijd rovende klus maar de kelder wordt niet meer nat.

succes en met vriendelijke groet,

Robert

avatar#9739
Robert platrier
Berichten: 0
Reacties: 15

#18 Geplaatst: 2012-02-19 14:24:10

In Nederland kun je online nog wel straal grid bestellen weet alleen niet of ze het ook opsturen naar Frankrijk, Belgie wel weet ik

Ff googlen dan vind u er genoeg

avatar#8976
marhout
Berichten: 25
Reacties: 76

#19 Geplaatst: 2012-02-28 00:29:15

Die stoomcleaner, dat ga ik eens proberen dit weekend!

Wim

avatar#9148
Kok
Berichten: 2
Reacties: 3

#20 Geplaatst: 2012-04-23 14:22:42

Hallo,

Drie weken geleden heb ik de binnenkant van ons "maison en piere" gezanstraald. Tevens de houten spanten. Is allemaal goed gelukt, wel een rotklus, in die zin, het is zwaar werk en geeft een ontzettende troep, overal zand en houtschilfers.

Hiervoor heb ik een compressor (2800 liter, Atlas Copco) met straalinstallatie gehuurd (Compresseur avec sableuse). Deze compressor kon zonder aanhangerrijbewijs achter de auto. Bij de huur zit ook een helm met extra 'kijkglaasjes' met een halve soort overall waar lucht van buiten wordt aangevoerd (overdruk). Voor het zand heb ik korrelgrootte 1 gebruikt hoewel ik achteraf misschien ook wel met grootte 0 had kunnen volstaan (0 = kleinste korrel). Ik ben er licht overheen gegaan daar ik de voegen er niet uit wilde stralen, is gelukt. Maar voordat je begint is het goed een proefstuk te stralen zodat je weet welke afstand je moet gebruiken en hoe je de straalinstallatie moet afstellen. Ik hield de straalmond op ca. 50cm afstand en had de straalinstallatie op bijna de zuinigste stand staan (maar is per type muur natuurlijk verschillend).

Ik had zelf 20 zakken van 25 kg gebruikt, was meer dan genoeg. Als je tijd genoeg hebt zou je het gebruikte zand kunnen zeven. Ik had extra vliegengaas bij de brico gekocht voor het geval ik echt te weinig zand zou hebben. Ik had het niet nodig daar 20 zakken toch wel voldoende was.

De kosten:

Huur compressor en straalinstallatie: ca. 100 euro per dag

Straalzand a 25 kg: 5 euro per zak

Rode diesel: ca. 60 euro

Totale kosten: ca. 375 euro

Succes voor degenen die het ook willen proberen.

Groet,

Kok

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#21 Geplaatst: 2012-04-23 15:42:55

Bedankt voor het delen van je ervaringen.