Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

3% belasting op waarde SCI

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2009-04-27 16:58:58

Mij bereiken berichten dat een niet overal uitgevoerde regeling over een jaarlijkse heffing op onroerend goed in een SCI nieuw leven is ingeblazen. Bezitters van Frans onroerend goed in een SCI of andere rechtspersonen moeten jaarlijks 3% belasting betalen over de waarde van het onroerend goed, als zij niet jaarlijks een formulier insturen waarop precies staat vermeld om welk onroerend goed het gaat en wie de aandeelhouders zijn. De heffing is bedoeld om anoniem (buitenlands) bezit van Frans onroerend goed te voorkomen. Wie een SCI heeft kan ontheffing krijgen door invulling van het formulier Cerfa 2072.

Het lijkt me nuttig om ervaringen hierover te kennen, zodat de informatievoorziening zo nodig kan worden aangepast.

Wim

avatar#7413
mart a.
Berichten: 0
Reacties: 4

#1 Geplaatst: 2009-10-01 10:08:13

Ik zit met hetzelfde “probleem”. Ik heb kort geleden samen met een aantal mensen via een SCI een vakantiehuis gekocht in de Bourgogne. Ik heb ook begrepen (via zoektochten op het internet) dat ik een Cerfa-formulier moet invullen en opsturen. Volgens mij formulier 2746 (ik verhuur niet professioneel). Heeft iemand voor mij een voorbeeld van zo’n ingevuld formulier en naar wie moet ik dat sturen.

Ook heb ik begrepen dat ik een “jaarverslag” moet maken (balans en verlies en winstrekening). Klopt dat en heeft iemand daar een voorbeeld van.

Formulier 2072:    Indien uw SCI inkomsten heeft gegenereerd, bent u door de Franse       wetgeving verplicht jaarlijks de inkomsten van dit bedrijf op te geven middels formulier 2072 

Formulier 2746: De verklaring Cerfa nummer 2746 dient te worden aangenomen door de “Société Civile”  welke als doel hebben het beheren van een onroerend goed patrimonium in Frankrijk en dit om het mij mogelijk te maken u te laten vrijstellen van de betaling van de heffing van 3%.

Mart

avatar#7413
mart a.
Berichten: 0
Reacties: 4

#2 Geplaatst: 2009-10-29 19:46:17

Een poosje geleden had onze SCI twee brieven ontvangen van de locale/regionale belastingdienst (“lettre d’accueil” en “lettre de demande de renseignements”). Ik ben persoonlijk langsgegaan (ook omdat het in de buurt was). Het toverwoord bleek “SCI de famille” te zijn. Toen dat gevallen was, werd vastgesteld dat we niet onder de BTW-wetgeving vallen (TVA) (we verhuren niet) en konden de formaliteiten voor de Taxe foncière en de Taxe d’habitation ter plekke geregeld worden. Met mijn vragen over het Cerfa 2746 formulier en het eventueel te maken jaarverslag elk jaar, konden ze niet veel (ze kenden het formulier 2746 niet eens). Ik moest maar een brief sturen aan de landelijke belastingdienst. Met behulp van mijn franse buurman (die mijn middelbare school frans omzette in prachtig lopende franse volzinnen) heb ik dat onlangs gedaan. Nu afwachten of we antwoord krijgen. Wordt vervolgd .......

avatar#7413
mart a.
Berichten: 0
Reacties: 4

#3 Geplaatst: 2009-12-07 20:14:54

Ik heb een antwoord gekregen op mijn brief aan de Franse (landelijke) Belastingdienst (het Service des Impôts des Entreprises Etrangères, 10 rue du Centre, TSA 20011 93465 Noisy le Grand Cedex) (zie hiervoor). Helaas ben ik er niet veel mee opgeschoten. Ze verwijzen me naar het Regionale Belastingkantoor (in mijn geval Cosne sur Loire).

..... car les sociétés étrangères détenant des participations sur un seul immeuble (ou plusieurs immeubles dépendant d'un même SIE) doivent se rapprocher du Service Impôts des Entreprises du lieu de situation des ce bien  ( ou ces biens ) .......

Wordt vervolgd .....

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#4 Geplaatst: 2009-12-08 09:28:43

Mart,

  Ben bang dat ze bij de landelijke belastingdienst een stagiaire het antwoord hebben laten opstellen. Alsof het om een buitenlandse onderneming, NV of BV gaat die aandelen in jullie SCI familiale heeft.

  De Franse fiscus wil dus het een en ander weten, hoe meer hoe liever, en wel jaarlijks vóór 1 maart, over het reilen en zeilen van jullie SCI, of jullie er niet stiekum een bedrijfje van hebben gemaakt dat een miljoenen omzet draait, en waar hoogst onduidelijke, schimmige lieden met boze bedoelingen voor la France  aandeelhouder van zijn.

  Zolang je geen winst maakt, is er wat het opgeven van de positieve inkomsten niets aan de hand. Dat formulier kan achterwege blijven.

Dat andere fraaie formulier waar ze bij jullie regionale Direction Générale des Impots (nog) niet van gehoord hebben is vrij eenvoudig. Omdat je in Frankrijk zo nu en dan er nog mee weg komt om aangiftes schriftelijk, zelfs handgeschreven te doen, zou je de onderdelen van dat officële formulier heel eenvoudig kunnen verwerken in een brief. Het model wordt dan als volgt:

Na de gebruikelijke aanhef, naam inzender (de gérant), adres van de regionale fiscus het volgende:

Objet:  Déclaration de la SCI  xxxx  te  xxxx  pour  2009

Madame, Monsieur,   Ici la déclaration de notre SCI << xxxx >> pour l'année 2009

1) No d'article:  1    (er vanuitgaande deze SCI één huis bezit)

2) Situation des immeubles: (hier de aard van het gebouw omschrijven immeuble bâti, une ancienne ferme bijvoorbeeld, adres en kadastrale gegevens)

3) Nature et consistence: nadere precisering van de aard van het huis, hoeveel kamers, une superficie habitable de xxx m2).

4) Valeur vénale au 1er janvier 2010 (datum van het nieuwe jaar!): xxxxx Euros

5) Composition du capital: xxxxxx Euros, divisé en xxxx parts de xx Euros.

6) Identité et adresse de chaque associé et nombre de parts détenues par chaque associé: 1.............  2 ........... 3............. 4 ...............etc.

Vervolgens aangeven op algemene wijze wat de uitgaven en inkomsten van de SCI over het belastingjaar in kwestie zijn geweest.

7)  Notre compte rendu annuel pour 2009 donne un bilan pour l'exploitation de la SCI avec des dépenses pour:  (hier alle gecumuleerde uitgaven posten, geen kassabonnetjes dus, alleen algemene categoriëen).

8) Revenusrien   (of anders door inkomsten uit tijdelijke verhuur het batige saldo)

9) Resultat total pour 2009: négatif

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentimants les meilleurs,

                           handtekening

                            gérant de la SCI

Zou er bij 9 een postiief resultaat te voorschijn komen, dan door naar het volgende formulier, dan dient ook de <<2072>> ingevuld te worden. Maar hier laat ik het even bij. Toch mooi dit forum en deze website, kan je soms de gang langs zeer duur betaalde (juridisch) specialisten helpen voorkomen.

En verder: gewoon zorgen dat er van jullie kant vóór 1 maart 2010 een aangifte bij de regionale Direction Générale des Impots ligt, eventueel gezien de lichte (?) mate van onwetendheid aldaar deze eerste keer maar aangetekend, als attentiesignaal voor deze tolgaarders. En om achteraf, mocht er gezeurd gaan worden over het ontbreken van het officiële formulier, hard te kunnen maken dat je toch wel degelijk de aangifte gedaan hebt. En het bovenstaande model is zeker een aangifte te noemen, zouden ze in het ergste geval je alleen nog kunnen vragen om het op een officieel formulier over te schrijven. Sorry, klein vormfoutje. Maar waneer het bestaan daarvan hen thans onbekend is, verwacht ik geen schokkende sprongen in kennisvermeerdering aan die kant tussen nu en medio volgend jaar.

Rob van der Meulen

p.s.: Graag had ik een verwijzing opgenomen naar het iets minder eenvoudige 2072 formulier, maar de Franse fiscus blijft nog steeds komen met deze mededeling:

Le formulaire correspondant à votre recherche n'est pas en ligne actuellement sur impots.gouv.fr

avatar#7413
mart a.
Berichten: 0
Reacties: 4

#5 Geplaatst: 2010-02-19 11:11:23

Mijn “franse SCI belasting-ei” is nu toch gelegd, geloof ik.

Onderstaande e-mail kreeg ik van een belastinginspecteur van het regionale belastingkantoor (voor ons : Cosne sur Loire). Ik maak er uit op dat ik alleen een formulier 2746 (in tweevoud) naar hen moet opsturen (wij verhuren niet en hebben (dus) geen inkomsten). Dat heb ik inmiddels gedaan. Voor de zekerheid heb ik er toch ook een soort financieel jaarverslag bij gedaan zoals Rob aangaf (zie bijdrage Rob in deze forumdiscussie hierboven).

Zo moet het goed zijn, denk ik. Zo niet dan zal de franse belastingdienst me dat wel laten weten. Ik moet zeggen dat ze wel snel reageren op brieven en e-mails.

Rob, bedankt voor je uitgebreide bijdrage/advies.

Mart

--------------------------------------------------------------------

Monsieur,
suite à  votre courriel du 08/12/2009, je vous adresse les informations suivantes :

Top of Form

Selon les dispositions de l'article 46 B annexe III du Code Général des Impôts (CGI), les sociétés immobilières visées à  l'article 172 bis du CGI sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :
1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.
 Deux exemplaires des statuts sont annexés à  cette déclaration.
 Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.

Ces sociétés doivent également souscrire une déclaration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année. Cette déclaration est établie sur un imprimé n° 2072.Toutefois, les sociétés immobilières non transparentes qui mettent gratuitement à  la disposition de leurs membres ou de tiers les logements dont elles sont les propriétaires n'ont pas à  comprendre dans leurs recettes la valeur locative de ces locaux.
Dans ces conditions, il a paru possible de dispenser, dans certains cas, ces sociétés de souscrire annuellement la déclaration prévue à  l'article 46 C de l'annexe III au CGI (déclaration modèle n° 2072).
Cette dispense est subordonnée à  trois conditions :
-  aucune modification ne doit être intervenue dans les derniers éléments portés à  la connaissance de l'administration relatifs à  la répartition du capital de la société, la liste de ses immeubles, ainsi qu'aux conditions d'occupation de ces immeubles (renseignements prévus aux alinéas a, b et c de l'article 46 C de l'annexe III au CGI) ;
-  la société ne doit percevoir aucun revenu, y compris des produits financiers ;
-  aucune rémunération ne doit être versée aux associés, que ce soit en contrepartie d'un dépôt en compte courant ou d'une activité (gérance, par exemple), et ce, quelles que soient les modalités de la rémunération : paiement direct ou avantage en nature tel que la jouissance d'un local affecté ou non à  l'habitation.

Top of Form


En  ce qui concerne  la Taxe Annuelle de 3%, les entités visées à  l'article 990 D du code général des impôts ont la possibilité de s'exonérer totalement de la taxe de 3% si elles prennent l'engagement de communiquer sur demande de l'administration un certain nombre d'informations sur leurs actionnaires, associés ou autres membres ou si elles souscrivent annuellement la déclaration n° 2746.
Les renseignements à  fournir par les entités juridiques concernées portent sur la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques interposées, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres (concernant les trusts, il s'agit des constituants, bénéficiaires et trustees) et le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.
Ainsi, lorsque les informations mentionnées ci-avant sont portées sur une déclaration n° 2746 souscrite chaque année spontanément au plus tard le 15 mai, les entités juridiques bénÉficient d'une exonération totale de la taxe en application du d) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le BOI  7 Q-1-08 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.


Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

L'inspecteur des Impôts

Xxxxx Xxxxxl