Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Juridische zaken

Juridische zaken

Wie in Frankrijk onroerend goed koopt of (ver)bouwt, krijgt met notarissen te maken. Of soms ook met deurwaarders en advocaten.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Problemen na verkoop van het huis

Auteur Bericht

avatar#7490
Vanbret
Berichten: 1
Reacties: 1

#0 Geplaatst: 2009-10-12 21:48:57

Ik heb in juni 2009 mijn kleine huis in Bretagne verkocht en ik ontving medio september van de eigenaars een aangetekende brief met een technisch verslag van een door hen ingeschakeld bureau over de bouwstaat van het huis (het is een 70 jaar oude préfabrikaat-woning met een betonnen fundering). In het rapport staan een tiental zwakke punten, waarvan er 3 vermeld zijn in het expertise-rapport van de notaris en de andere betreffen zwakke houten balken, lekkages bij het raamwerk en in de veranda, een schimmel... Ze wensen een gesprek met mij en de notaris (ik heb het zonder bemiddeling van een makelaar verkocht) en als dat niet binnen drie weken plaatsvindt sturen ze een advocaat op me af. Het huis is voor een gering bedrag verkocht  met een flinke lap grond, een garage en hangaar. Ik heb de notaris een brief gestuurd met een verzoek voor een afspraak. Hierop heb ik na twee weken nog geen antwoord gekregen. Franse vrienden alhier zeggen 'niet reageren', ze zijn in geldnood en proberen er op deze manier iets bij je los te peuteren. Ze hebben overigens het huis een tiental keren kunnen bezoeken, ik heb hen ruim voor de koop alle gelegenheid gegeven om het huis grondig te controleren. Ik heb er zes jaar prettig gewoond en van alle gebreken die ze melden was ik niet op de hoogte. Ik vraag me nu af wat ik in dit geval moet ondernemen, is er in Frankrijk een soort ombudsman voor dit soort problemen? Wie kan mij hierover nader informeren.

Veel dank alvast.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#1 Geplaatst: 2009-10-13 11:46:25

Je moet je eerst afvragen bij wie de onderzoeksplicht ligt.

Als dat, volgens de verkoopakte, bij de kopers is en als het niet over zogenaamde "verborgen gebreken" gaat dan hoef je niets te doen behalve wellicht de kopers daarop wijzen.

Je moet trouwens helemaal uitgaan van de akte. De prijs, de hoeveelheid grond en de frequentie van bezichtigen zijn niet relvant in dit verhaal.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#2 Geplaatst: 2009-10-13 12:35:15

In de akte moet iets staan over het 'aanvaarden zoals gezien' en over evt verborgen gebreken. En vooral de afwijzing van alle verantwoordelijkheid door verkoper. Staan die zaken erin, dan hoef je niets te vrezen en niets te doen. Heeft jouw notaire dat 'vergeten' erin te zetten, dan heb je mogelijk een probleem. In FR kun je bij de ADIL  (google voor adressen in de buurt) je licht opsteken. Voorts zijn de gebreken vastgesteld, NA de aanvaarding, dus zouden  zij de gebreken dan niet zelf hebben kunnen veroorzaken? Als ze deze weg hadden willen bewandelen hadden ze voor de aanvaarding de raporten moeten opstellen en daarmee al dan niet op de prijs kunnen afdingen. Hoewel het zeer dreigend eruit ziet, en de tegenpartij mogelijk jou nog veel kan aandoen lijkt het mij dat je er uiteindelijk zonder erg vanaf zult komen. Dit

avatar#7490
Vanbret
Berichten: 1
Reacties: 1

#3 Geplaatst: 2009-12-02 21:41:29

Hartelijk dank voor de waardevolle reacties, inmiddels heeft de notaris jullie adviezen bevestigd: de kopers kunnen nergens aanspraak op maken, ze hebben ruimschoots de tijd gehad om het huis vooraf grondig te onderzoeken. Het dreigen met de advocaat was voor hen een laatste poging om geld los te peuteren. Gelukkig hebben ze de verbouwing ook weer ter hand genomen. 

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#4 Geplaatst: 2009-12-03 14:15:32

Wat alle mensen vooral niet dienen te vergeten is dat zowel in NL als in LDF:

a) De juridische acte van levering (dus Acte Authentique bij notaris) pas ingaat nadat die acte is ingeschreven bij het kadaster.

b) Het rapport van de toestand van het object, dient door de notaris aangevraagd te worden bij diverse overheids instanties. De zg. verborgen gebreken dienen voor een niet terzake deskundige koper al bekend te zijn vóór het passeren van die AA, maar liefst al bij aangaan van het CdV.

c) Diverse onderzoeken zoals 'bestemmingsplan' ook vooraf aangevraagd dienen te zijn en waar mogelijk een ontbindende voorwaarde kunnen vormen bij het aangaan van het CdV, naast ontbindende voorwaarden bij financiering.

d) De koper het onvervreembaar recht heeft van notariskeuze. Dat is zeker in LDF van belang, waar notarissen mogen handelen in huizen.

Al die condities zijn zeker bedoeld om de koper zoveel mogelijk te beschermen.

Maar zoals door vraagsteller's notaris nu is bevestigd, heeft die koper geen enkele poot meer om op te staan en terecht.

Bruin.

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#5 Geplaatst: 2009-12-03 23:59:53

Quote: De zg. verborgen gebreken dienen al bekend te zijn vóór het passeren van die AA, maar liefst al bij aangaan van CdV

Dat zou mooi zijn ja, Verborgen gebreken die wel gewoon bekend zijn en dus ook in de akte genoemd gaan worden...

Misschien moeten we het begrip verborgen gebreken even herdefinieren?

avatar#8414
surf
Berichten: 30
Reacties: 278

#6 Geplaatst: 2009-12-04 10:10:44

Ik denk nu spontaan aan een boek wat ik graag nog eens wil aanschaffen van (hoe heet ze ook al weer, even opzoeken) Paulien Cornelisse  “Taal is zeg maar echt mijn ding”.

Heb er een paar stukken van gezien, echt mooi soms.

Verborgen gebreken ja……..

‘Waarom wist U dat niet ?’

‘Het was verborgen meneer.’

‘Maar waarom dan ?’

‘Tja, als ik dat wist was het niet verborgen meer, toch ?’

Cees.

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#7 Geplaatst: 2009-12-04 11:16:42

Haha leuk Hans & Cees,

Bedoeld werd tuurlijk voor een niet terzake deskundige koper. Ik heb de passage in die zin aangepast. Het handige van een aankoopkeuring zoals in NL bv. door een deskundige van Vereniging Eigen Huis wordt uitgevoerd, dat je dan volledig rapport krijgt, ook voor zaken die buiten de wettelijk verplichte al voorgeschreven onderzoek vormen. De koper heeft dit dan achteraf laten doen én beklaagd zich dan. Op een ander forum vroeg iemand hoe ze kon controleren of er geen houtworm, termieten of boktorren in de kapkonstruktie aanwezig was. Toen antwoordde iemand dat als je houtpoeder ziet liggen weet dat er houtwurm aktief is. Ja hoe moet dan met de boktor? Antw. was, dan moet u de gaten opmeten, als die groter dan ca 1 mm zijn zitten er boktorren.

En zo kun je nog wel verder gaan, wat een deskundige onmiddelijk ziet of na een 'kijkoperatie' bij 'met de mantel der liefde' toegedekte delen. Zo'n goede expert geeft je meteen een kostenraming ... erg handig als je een bod moet uitbrengen, toch?

Bruin.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2009-12-07 15:31:42Bruin meldt dat het kopen van onroerend goed in Frankrijk juridische op dezelfde wijze verloopt. Er is echter een verschil. Ik leg uit: de koper van een Franse huis kan onder zijn verplichting tot koop uitkomen als de in de compromis de vente (vaak slecht 'vertaald' met voorlopige koopakte) genoemde opschortende voorwaarden zich daadwerkelijk voordoen. In Frankrijk spreekt men van opschortende voorwaarden (conditions suspensives) bij de koop, niet van ontbindende voorwaarden zoals in Nederland. De reden daarvoor is dat men in Frankrijk het moment van de koopovereenkomst wil uitstellen – opschorten in juridische taal – tot zeker is dat aan alle voorwaarden is voldaan, zoals de financiering en de verkrijging van een CU (Certificat d’urbanisme) of bouwvergunning. De koop brengt in Frankrijk namelijk direct al eigendomsoverdracht mee, en dat wil de koper uitstellen tot hij zekerheid heeft over alle voorwaarden. In Nederland brengt de enkele koop nog geen eigendomsoverdracht mee, de ‘levering’ gebeurt pas als de notariële akte is gepasseerd, waarna deze wordt ingeschreven in de openbare registers.

Niet dat het allemaal zo belangrijk is, dat verschil, maar het is wel aardig om het te weten.  

Wim