Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Bouwen, verbouwen en klussen

Bouwen, verbouwen en klussen

Uitwisselen van bouwkundige ervaringen, zelf je Franse huis opknappen of verbouwen.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

stuk over vocht en vochtbeheersing

Auteur Bericht

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#0 Geplaatst: 2009-12-19 20:06:09

Vandaag is op deze website onder wonen\klussen een stuk over vocht en vochtbeheersing geplaatst. Gezien de vragen en discussies die in dit forum aan dit onderwerp gewijd waren blijkt dat een vragencomplex te zijn dat bij velen leeft. 

Dit stuk is tot stand gekomen in een samenwerking met een aantal forumleden. Rob van der Meulen alias Robert du Moulin heeft een aantal tekstbijdragen geleverd, van Albert Bremmer had ik al jaren geleden een handige toelichting over het douwpunt ontvangen, van Gerard Daniels mocht ik de foto’s van de drainage rond zijn huis gebruiken, en Aat de Kwasteniet heeft zijn inputs gegeven. Ik wil deze medewerkers hartelijk bedanken voor hun inspanningen.

Als er nog vragen en problemen over vocht zijn dan is dit forum de aangewezen plaats voor een verdere discussie.

Christian von Klösterlein  

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#1 Geplaatst: 2009-12-20 17:23:19

Ha Christian,

Dat is een boel werk geweest: ik heb het snel doorgekeken, ik vind het een goed stuk over de vocht en condensatie problematiek en zeer geschikt om te gebruiken bij de beslissingen die wij moeten nemen mbt de isolatie en voorkomen en verhelpen van vochtproblemen van ons huis.

Jeannet, mijn eega, stelde net vandaag een vraag om van anderen los te krijgen hoe zij hun winter doorkomen, om te weten te komen hoe bepaalde oplossingen in de praktijk uit pakken.

Ik hoop zeker nog met vragen te komen. Maar eerst het stuk nog goed doorlezen!

Ruud J. (16)

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#2 Geplaatst: 2010-02-01 20:59:01

Beste vrienden, chers messieurs les bricoluers,

natuurlijk had ik in mijn archief nog meer materiaal dan hetgeen in het stuk over vochtproblemen gepubliceerd is.

Naar aanleiding van vragen die ik per privé-mail ontving en van discussies onder andere topics op dit forum wil ik graag de volgende passages die wij bij de eindredactie geschrapt hebben hier weergeven.

Hoeveel vocht ontstaat door het wonen?

Alle bewoners van een huis produceren vocht. Iedereen weet dat bij het koken waterdamp uit potten en pannen ontwijkt. Dat de lucht in de badkamer na het douchen erg vochtig is en alle oppervlaktes (spiegel, tegels) vaak kletsnat zijn is ook bekend. Maar wist u ook dat uw uitgeademde lucht met waterdamp verzadigd is? Neem de bekende spiegelproef.

Hoeveel vocht produceert een mens? Het Tabellarium van het bouwfysisch ingenieursbureau DGMR geeft de volgende cijfers:

De gemiddelde volwassen mens produceert de volgende hoeveelheden waterdamp:

In rust                             0,05 [kg/h]

bij kantoorwerk                0,12 [kg/h]

bij licht lichamelijk werk    0,20 [kg/h]

bij zwaar werk                  0,40 [kg/h]

Typische huishoudelijke bezigheden produceren per keer de volgende hoeveelheden waterdamp:

Koken                             2,00 [kg]

Wassen en drogen            2,00 [kg]

Douchen                          0,50 [kg]

Vloer dweilen                   0,30 [kg]

Hieruit kan men afleiden dat een huishouding van vier personen per etmaal 10-16 liter vocht produceert. Dat zijn anderhalve tot twee huishoudemmers vol!

Droogt u uw was bij slecht weer ook binnenshuis op een deurrekje? Weer vocht in huis!

De andere kant van kierendichte huizen

Door de toename van comfortverhogende en energiebesparende maatregelen is het moderne huis potentieel een kweekplaats voor ongewenst microscopisch ongedierte, het onzichtbare (schadelijke) ‘biologisch vuil’. De natuurlijke ventilatie is de afgelopen tientallen jaren door het dichtmaken van kieren en naden zeer sterk gereduceerd. Het positieve effect is een betere warmte-efficiency, maar hierdoor wordt de vervuilde binnenlucht veel minder vermengd en dus ververst met schone buitenlucht. Daarnaast blijft door isolatie en kierendichtheid ook in de winter de luchtvochtigheid in huis veel hoger.

Door de goede isolatie van moderne huizen is ook 's winters de temperatuur veel constanter dan vroeger gebruikelijk. Veel ongedierte dat vroeger als gevolg van de fluctuaties (tocht), de kou, de ventilatie of de te lage luchtvochtigheid niet overleefde gedijt nu uitstekend. De voor mensen toegenomen hygiëne kan dan ook wel eens schone schijn blijken omdat ook de ongewenste micro-organismen ervan profiteren. Door 'verbeterde' bouwtechnieken kunnen huizen wel eens inherent minder hygiënisch en gezond voor mensen zijn geworden. 

Daarom moet bij goed geïsoleerde en kierendichte huizen bijzondere aandacht aan luchtverversing besteedt worden, desnoods met een VMC, une Ventilation Mécanique Controlée.

Gebaseerd op een stuk van Jaap Wiedenhoff in NRC Handelsblad van 25.01.2004

Hierop gaf Rob van der Meulen/Robert du Moulin de volgende aanvulling:

Ook allerlei langzaam verdampende oplosmiddelen, denk eens aan de kleureninkt van reclame drukwerk, blijven veel langer in huis rondhangen. Dat leidt soms tot schrikbarend hoge concentraties van ongezonde stoffen die voorheen vanzelf door allerlei kieren naar buiten verdwenen.

Christian von Klösterlein

avatar#7573
Jeroen B 62
Berichten: 11
Reacties: 55

#3 Geplaatst: 2010-02-04 00:15:59

Beste Christian, Aad en Rob,

Alleerst mijn waardering voor de verhandeling over vochtproblemen. Het zal menig bricoleur hopelijk behoeden voor het maken van basis-fouten.

Mijnerzijds een bijdrage die ik de forumlezers wil meegeven. Van mijn vader, civiel-ingenieur en bij leven eigenaar van een bouwkundig adviesbureau, heb ik het volgende relaas meegekregen:

Een van de vroeger  ontwikkelde methoden die gebruikt werd om de gevolgen van optrekkend vocht in gemetselde muren te bestrijden was het plaatsen van Knapen syfons. De Duitse ingenieur Knapen was de bedenker van deze methode. Knapen syfons zijn gebakken aardewerk buisjes/cilinders met een diameter van ongeveer 4 centimeter en een lengte van een centimeter of 10. Deze buisjes werden op een hoogte van ongeveer 50 cm boven het maaiveld ingemetseld met hele arme kalkrijke specie in uitgehakte gaten in de buitenmuur onder een flauwe hellingshoek. De buisjes staken “schuin omhoog” in de muur naar binnen. De onderlinge afstand tussen de buisjes bedroeg ongeveer een 50 a 70 cm.

De werking werd door mijn vader als volgt omschreven: Het vocht uit de muur zorgt voor hele vochtige lucht in de buisjes. De meer verzadigde lucht “glijdt” uit het buisje omlaag en wordt ververst door minder verzadigde buitenlucht. Dit permanente “muurventilatiesysteem” zorgde naar zijn zeggen na ongeveer een jaar voor een blijvend droge muur vanaf ongeveer de hoogte waarop de buisjes werden ingemetseld.

Het moderne systeem Schrijver is volgens mij op hetzelfde principe gebaseerd. (waarbij het in mijn ogen opmerkelijk is dat een natuurkundig principe is gepatenteerd)

Zelf heb ik eenmaal meegemaakt dat in een bouwwerk op advies van mijn vader knapen syfons zijn ingemetseld. En inderdaad bleef de muur na ongeveer een jaar verder droog. De leverancier van de Knapen syfons was destijds Koninklijke Tichelaar in Makkum.

Jeroen B 62

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#4 Geplaatst: 2010-02-04 15:14:59

Jeroen,

  Heb decennia geleden een aardig artikel in het Duitse elektronika blad Funkschau gelezen over de elektrochemische aanpak bij optrekkend vocht in muren, een restauratieproject in Warschau. Een variant op de anodische en kathodische bescherming van gewapend betonkonstrukties zoals die tegenwoordig toch broodnodig blijkt te zijn om betonrot te voorkomen, of in ieder geval te vertragen. Inwerking van strooizout is op de langere termijn funest voor viaducten en bruggen.

Maar deze aanpak van vochtbestrijding kende ik nog niet. Nieuwsgierig geworden toch wat zitten grasduinen op internet, maar zo te zien heeft deze aanpak in Nederland geen grote vlucht genomen. De firma die er in Nederland de patentrechten voor overnam zou er volgens deze informatie niet echt veel van verkocht hebben. Volgens die info, met een foto er bij, zou het toepassingsbereik het ventileren van de spouw tussen twee halfsteensmuren zijn. Volgens een andere bron zou Knapen een Belg zijn geweest:

Belgian Professor Achilles Knapen invented the Knapen Atmospheric Siphon in the early 1900s as an innovative method of treating rising damp. The system allowed buildings to ‘breathe', through the installation of hollow tubes through the external walls. These tubes were in contact with the open air, allowing the damp air inside the building to be evacuated and the walls to dry. One of the system's earliest installations was famously in the Royal Palaces of Versailles. En behalve Engeland (klik op de foto van de vrachtwagen) hebben we hiermee de link met Frankrijk ook meteen te pakken. Vindt nog steeds toepassing.

  Het is iedere keer weer verbazend hoe inventief vele generaties bouwers vanaf de Romeinen en eerder zijn geweest, en soms dingen hebben uitgevonden die in vergetelheid zijn geraakt, of nu opnieuw worden uitgevonden. Kan ik weer wat toevoegen aan mijn spiekbriefje voor het komende vide greniers seizoen: oude boeken over bouwtechniek.

Rob

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#5 Geplaatst: 2010-02-04 18:27:29

Rob,

... vide greniers: oude boeken over bouwtechniek.

Dat doe ik al jarenlang, in F op de vide greniers, in NL bij de kringloper. In oudere boeken zijn de oudere technieken beschreven, en die wil ik leren kennen voor ik aan mijn huis iets met moderne middelen doe.

Forcez-vous à comprendre vôtre maison is de leuze van Roger Fischer, de goeroe van de vereniging Maisons Paysannes.

Christian von Klösterlein

avatar#5098
vriesvakkie
Berichten: 1
Reacties: 11

#6 Geplaatst: 2010-02-04 19:09:28

Rob,

de methode om met kathode-anode werking vocht te verdrijven in baksteen heb ik als student assistent een 9 jaar geleden onderzocht op de universiteit. Bij beton werkte de vocht verdringing (een klein beetje) het, wel maar bij baksteen hebben wenooit een echt resultaat gezien.

salut Jos 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#7 Geplaatst: 2011-04-21 12:06:41

Vie een website voor Engelse eigenaren van Franse huizen kwam ik op de homepage van de vocht-in-huizen adviseur Patrick Doyle terecht. 

Ook hier is weer te vinden:

-  vóór men iets aan vochtbestrijding doet moet men eerst analyseren om welk soort van vocht het gaat.

-  optrekkend en doorslaand vocht is bij velen bekend, maar het fenomeen condensatie wordt vaak genegeerd of niet begrepen.

-  vochtbestrijders kennen vaak alleen hun eigen methode en willen die toepassen, ook als het om een ander soort vochtprobleem gaat.

-  verbeterde isolatie en kieren dichten heeft de warmtehuishouding van gebouwen verbeterd maar vraagt ook om gerichte ventilatie.

De voorbeelden van foute vochtbestrijding, die Patrick Doyle beschrijft, zijn soms vermakelijk om te lezen, maar tonen ook hoe serieus het probleem is.

Lagen wij toch met het stuk op deze website niet zo helemaal ernaast.

Christian von Klösterlein

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#8 Geplaatst: 2011-12-26 10:42:59

Op deze website is een goede uitleg over drainage te vinden, ongeveer hetzelfde als bij ons beschreven, maar met even iets andere illustraties.

Christian von Klösterlein

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#9 Geplaatst: 2011-12-27 14:43:50

Toen ik op deze drie websites iets zocht kwam ik een aantal interessante informaties over vochtdiagnose en –bestrijding tegen. 

Natuurlijk waren de daar genoemde kentekens voor (een overmaat van) vocht in huis niet nieuw voor mij : klamme wanden, verkleurd of loslatend behang, schimmel op alle mogelijke objecten zoals de achterkant van schilderijen, achter op meubelen die tegen de muur staan, kleding in een wandkast, en in het ergste geval zwarte uitslag van Aspergillus Niger. 

Maar dit was een nieuwe informatie voor mij:

Het laatstgenoemde symptoom, de Aspergillus Niger, verdient bijzondere aandacht want deze maakt een discriminatie tussen de verschillende soorten vocht mogelijk: 

- condensatie, 

- vochtdoorslag 

- optrekkend vocht (meestal ten onrechte vermoedt).

Aspergillus Niger gedijd namelijk uitsluitend in puur water; en alleen condensvocht is puur, optrekkend vocht brengt steeds zouten uit de grond mee en doorslaand vocht is door het gebouw zelf gecontamineerd. Men moet zeker niet, omdat de symptomen vlak bij de vloer optreden, meteen optrekkend vocht vermoeden. Vaak is daar (dicht bij de vloer en in de hoeken) namelijk de muur door de natuurlijke temperatuurverdeling (warmte stijgt op) kouder. Een ander teken dat het om condensvocht gaat is klonterig zout en suiker in de keukenkast – dat komt namelijk niet van optrekkend vocht maar uitsluitend van het luchtvocht dat bij onderschrijding van het douwpunt tot condensatie leidt.  En condensatie treedt weliswaar voornamelijk in de winter op (muren zijn door de lagere buitentemperaturen kouder) maar de gevolgen ervan zijn vaak het hele jaar te zien en te voelen.

En nog een paar gegevens over de levensvoorwaarden van Aspergillus Niger:

- Een voldoende hoeveelheid zuurstof

- Een weinig schommelende temperatuur, bij voorkeur tussen 5 en 25°C

- Een geschikte voedingsbodem

- De aanwezigheid van vocht.

Aan de eerste drie voorwaarden wordt in vrijwel elke woning voldaan, zodat in de meeste gevallen de aanwezigheid van (te veel) vocht bepalend is voor het wel of niet optreden van schimmels. En te veel vocht treedt steeds op als de luchtvochtigheid in het vertrek hoog en de oppervlaktetemperatuur op de bewuste plaatsen laag is.

Verder een interessant statement van een vochtbestrijder:

< Een natte muur heeft, in normale omstandigheden van verluchting en verwarming, één maand droogtijd nodig per 2 à 2,5 cm muurdikte, afhankelijk van het vochtgehalte voor de behandeling. Na deze droogtijd is de muur ‘luchtdroog’, d.w.z. dat hij een evenwichts-vochtgehalte vertoont met de omgevende lucht. >

Dus niet meteen roepen ‘het helpt toch niet’. Afwachten, bij een Franse natuurstenen muur van +70cm dus 30 à 35 maanden, wil zeggen 2½  à 3 jaar! 

En dan nog iets over optrekkend vocht.

Er werd het gaval van een overbrugde waterkering tegen optrekkend vocht (Engels: dpc = damp proving course) genoemd. Men had de ach zo koude kruipruimte volgestort en daarop een geïsoleerde betonvloer aangebracht! Het puin waarmee de kruipruimte opgevuld werd heeft de dpc overbrugd!

Dit alles ter leeringhe ende vermaeck!

Christian von Klösterlein

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#10 Geplaatst: 2011-12-27 17:24:06

Deze Aspergillus Niger lever weinig gezondheidsrisico op, er zijn andere schimmels diie pathogener zijn.

Het is niet voor niets dat vooral betere woon- en leefhygiëne hebben bijgedragen tot een veel betere gezondheidstoestand van de bevolking einde van de 19e eeuw. Veel meer nog dan de ontwikkeling van de medische wetenschap.

Het uitbannen van vocht (bron van schimmels en andere infecties), betere ventialatie, verwarming en rookgasafvoer en de aanwezigheid van schoon en stromend water zijn essentieel. Dat heeft nog niets aan actualiteit verloren!

Steven

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#11 Geplaatst: 2011-12-27 20:47:08

ja, Steven,

dat was ik vergeten te melden:

de Aspergillus niger op zich is niet schadelijk voor de mens; hij wordt hier alleen gebruikt als indicator voor condensvocht.

Wat jij zegt over de vooruitgang in gezondheid en hygiëne doet me denken aan de uitspraak:

Artsen helpen mensen die ziek zijn, maar ingenieurs zorgen ervoor dat de mensen niet ziek worden.

Ik weet niet van wie dat is, maar er waren vooral water- en rioolvoorzieningen bedoeld.

Christian v.K.

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#12 Geplaatst: 2012-01-10 21:13:52

Fijn dat dit stukje is opgesteld! Dank hiervoor, want we hebben gelijk een praktijkgeval en -ervaring.

Toen wij met de kerst in ons huis (2006 nieuwbouw, kruipruimte, helling, kleigrond) kwamen, was er helaas (vooral achter kasten/bedden) schimmel. Alle binnenmuren zijn gipsplaten. De schimmel is verwijderd met een plantenspuit met bleek (Javel).

Toen de oorzaak achterhalen, want de eerste jaren was het er niet. In 2009 hebben we aan de voorkant een 4 meter brede betonnen oprit geplaatst. Ook is er een schuur gezet voor het gat in de muur naar de kruipruimte. Die kruipruimte is nu kleddernat. Het plafond (betonnen latten met ertussen piepschuim isolatie) zit onder de condens en de kruipruimtemuren (parpaings) en de bodem waren ook totaal nat. Voornamelijk capillaire werking via de parpaings en condens van de kruipruimte, denk ik.

Daarom hebben we vorige week de volgende zaken gedaan:

1. De aannemer had 3 kleine gaten als ventilatie aangebracht. Blijkt dus onvoldoende. We hebben er 4 bijgeboord. Ook was een stuk onderbouw onbereikbaar en zonder ventilatie. Met een boor heb ik een parpaing weggehakt, toen kwam er ventilatie op gang.

2. Binnen hebben we een standaard kit VMC, die netjes afvoert. Maar toevoer-openingen heb ik niet gezien en daarom maar een rooster gemaakt in het plafond naar de zolder. Daar is voldoende ventilatie tussen de dakpannen.

3. De betonnen oprit langs de woning weggehakt over 20 cm bij 300 cm. Daar komt drainage, zodat regenwater (en grondwater van de helling) wordt afgevoerd.

Verder zou mogelijk mechanische kruipruimteventilatie een oplossing zijn. Ook dampwerende doeken op de vloer (flinke klus!) zou helpen, omdat de bodem dan minder vocht afstaat.

Hebben jullie nog tips, hoor ik het graag! Zo vraag ik mij af of het aantal gaten genoeg is en hoe lang het duurt voordat het vocht uit de muren is.  hier foto's van de condens en de ventilatie gaten.

groet,

Nils

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#13 Geplaatst: 2012-01-10 22:12:16

Goedenavond Nils,

leuk te lezen dat jullie aan het stuk zoveel hadden en dat jullie de juiste maatregelen genomen hebben. Het is steeds weer hetzelfde: er wordt gedachteloos iets aan een huis veranderd of toegevoegd zonder dat men aan de vochthuishouding denkt.

De door jou genoemde mechanische kruipruimteventilatie is meestal niet nodig als deze ruimte een dwarsluchting heeft, dus beluchtingsopeningen in de tegenover elkaar liggende muren, en liefst in de hoofdwindrichting.

De dampwerende deken op de vloer van de kruipruimte zou ik niet toepassen. Natuurlijk, de bodem kan dan minder vocht afstaan, tenminste aan de kruipruimte. Maar de ondergrond staat toch vocht af, en als dit niet op de vloer kan dan stijgt het water in de muren desto hoger. Als er een waterkerende laag in de muur is, een DPC=Damp Prooving Course, goed, maar anders stijgt het water in de muren zo hoog tot het verdampt is. En afgaand op de ervaring met de beschimmelde wanden als gevolg van de gebetoneerde oprit vrees ik het ergste.

Ik was ook van plan de bodem van onze écurie, nu aangestampte leem, te betoneren. Maar de gedachte dat dit tot meer vocht in de muren zou leiden heeft mij ertoe gebracht nu aan bestrating met zandvoegen te denken. Jullie scheiding tussen oprit en huis, met een daartussen aangebrachte waterafvoer (goot en/of drainage) is OK.

Hoe lang duurt het voor het vocht uit de muren is? Dikke-duim-regel: als de situatie een jaar lang aanwezig was duurt het een jaar voor alles weer normaal droog is. Een droog een winderig voorjaar helpt veel. Is het mogelijk kasten etc. een stuk van de muur af te halen? En luchten, luchten!

Ik wil ook even herhalen wat in een vroegere bijdrage stond:

< Een natte muur heeft, in normale omstandigheden van verluchting en verwarming, één maand droogtijd nodig per 2 à 2,5 cm muurdikte, afhankelijk van het vochtgehalte voor de behandeling. Na deze droogtijd is de muur ‘luchtdroog’, d.w.z. dat hij een evenwichts-vochtgehalte vertoont met de omgevende lucht. 

Dus niet meteen roepen ‘het helpt toch niet’. Afwachten, bij een natuurstenen muur van +70cm dus 30 à 35 maanden, wil zeggen 2½  à 3 jaar! >

 

Bij jullie gaat het om moderne muren met gipsplaten als binnenafwerking, daarvoor durf ik geen voorspellingen te doen ;-))

Christian von Klösterlein

PS. Ik wilde de foto's bekijken maar kreeg van Picasa de melding

Sorry, die pagina is niet gevouden.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#14 Geplaatst: 2012-01-11 08:49:32

Bonjour Christian,

Mijn aandacht werd getrokken door je opmerking:

"[...] Ik was ook van plan de bodem van onze écurie, nu aangestampte leem, te betoneren. Maar de gedachte dat dit tot meer vocht in de muren zou leiden heeft mij ertoe gebracht nu aan bestrating met zandvoegen te denken. [...]"

Ik wil me natuurlijk nergens mee bemoeien, maar wellicht zou een kalkgebaseerde vloer een mooie oplossing kunnen zijn. Zoals hier beschreven is die nu juist geschikt voor oude gebouwen waar men het risico loopt door een té dichte bodemafwerking het optrekkend vocht de muren in te jagen.

Och, en ook als je besluit een andere oplossing te kiezen, het is in elk geval een interessant artikel!

Salutations, Jos

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#15 Geplaatst: 2012-01-11 21:13:22

Jos,

bedankt voor de moeite! En ik zie het helemaal niet als bemoeien, meer als een nuttige bijdrage tot mijn besluitvorming!

Zoals ik schreef: zeker geen beton, ik denk aan bestrating. Nu heb ik dankzij jouw link* nog iets anders om in mijn besluitvorming mee te laten wegen.

Dus: Dank voor de input!

Christian von Klösterlein

*gevonden:

Par ailleurs, le ciment, non respirant, fait migrer l'humidité du sol vers les murs qui l'absorbent.

Dat is nu precies wat ik steeds zeg tegen mensen die zo nodig hun keldervloer of die van een kruipruimte willen 'upgraden' door een betonbodem! 

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#16 Geplaatst: 2012-01-14 12:51:39

Christian,

Dankjewel.

We zullen het monitoren en vooralsnog houden we het op drainage en ventileren.

De picasa stond op privé. Nu is het openbaar.

Nils

avatar#3862
marthy en martien
Berichten: 9
Reacties: 27

#17 Geplaatst: 2012-01-14 16:50:14

Geplaatst: 17-08-2009 12:04:32
re: Keldervloer

Onze keldervloer is klaar en we zijn er heel tevreden over. Heel wat leem eruit gegraven om de vloer vlak te krijgen. Rondom drainageslang in een bed van grind, gronddoek daarover en de tegels in een zandbed.

Onder de deur van de kelder zat al een flinke kier en in het raamluik (er zit geen glas in) heeft mijn man met een gatenboor een paar flinke gaten gemaakt. Horrengaas er tegen geniet en zo hebben we, ook als we er niet zijn, luchtcirculatie. Als we aanwezig zijn staat het raam en de deur voortdurend open.

We zijn benieuwd hoe zich dit qua vochtigheid gaat houden.

Zal jullie informeren.

Wij hadden dit stukje geplaatst in 2009 maar hebben nooit onze ervaringen laten weten. Welnu, het bevalt prima. Na een winter zie je soms wat pluche tegen de kelderboog, maar dat is dan ook het enige. De vloer is kurkdroog. Er staan houten stellingen in de kelder en die worden niet vochtig of zwart. Niets voelt klam of vochtig aan. We hadden de trottoirtegels uit Nederland mee genomen, konden hier niets geschikts vinden. Ventilatie is wel heel belangrijk.

Marthy en Martien.

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#18 Geplaatst: 2012-02-26 12:56:32

Ik ben net weer een interessant geval tegengekomen:

Iemand had daar waar zijn Frans huis tegen een helling ligt een omvangrijke drainage volgens alle bekende regels aangelegd.

Resultaat (na meer dan twee jaar): muren die tegen de helling liggen nagenoeg droog.

Resultaat na 10 jaar: de bodem is door het afvoeren van vocht ingeklonken en het huis verzakt aan die kant.

Dit moet ons Nederlanders toch bekend overkomen. Ook de Nederlandse (Hollandse) bodem is door eeuwenlange bemaling ingeklonken. Het land verzinkt dus, het is niet de zeespiegel die stijgt! En daar waar de bodem ongelijkmatig inklinkt omdat die niet overal dezelfde samenstelling heeft verzakken de huizen scheef.

Voor mij is het het bekende verhaal: daar waar de mens een keer in de natuur ingrijpt moet hij steeds weer ingrijpen.

Christian von Klösterlein

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#19 Geplaatst: 2012-02-26 14:17:34

@Chrsitian,

Over de ongelijkmatigheid van zakking: bemaling heeft zeker invloed, maar vergeet zeker de invloed van tektoniek niet in het westen van NL! Sterker nog: in het oosten stijgt het landoppervlak! (bij Peelrand en Feldbiss).

Maar belangrijker: wat is nu de moraal van het verhaal? Ik denk leg de drainage dus niet te diep, maar juist op het niveau van de betonvloer. Zodat niet de grond onder de vloer wordt gedraineerd.

Wat denk jij?

Groet,

Wilm 

avatar#3509
Christian-le-Bricoleur
Berichten: 151
Reacties: 2902

#20 Geplaatst: 2012-02-26 18:55:11

Wilm,

moraal van dit verhaal:

Het zou verstandig zijn de drainage niet te diep te leggen, zeker niet dieper dan de funderingen, zoals door jou gesuggereerd.

Christian von Klösterlein

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#21 Geplaatst: 2012-03-22 20:49:10

Update:

Vandaag meldde onze ogen-op-afstand dat de schimmel niet was teruggekomen. Volgende maand zijn we er weer en dan zal ik in de kruipruimte kijken hoe het er bij staat.

Vooralsnog lijken de extra gaten in de kruipruimte en de scheiding tussen oprit en woning te werken. Nu nog de scheiding vullen met grind en daaronder (niet te laag) een drainage.

groet,

Nils

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#22 Geplaatst: 2012-04-30 18:55:59

Waar een regenbui al niet goed voor is....

Onze kruipruimte was toch nog steeds uiterst verzadigd/vochtig, terwijl de omringende grond minder vochtig is. Raar, want waterleiding noch riolering vertoonde enige lekkagesporen en er is voldoende ventilatie.

Vandaag hadden we een korte stortbui en toen hoorde ik water uit de meterkast stromen! Op zich al bizar. Ik haalde de afdekplaat van de verticale kabelgoot weg en zag liters water uit een groene 50 mm buis spuiten. Het bleek de buis van de telefoonleiding te zijn.

Bovenaan de weg ligt een put (ook nog eens in een plas water) waar de aansluiting van de FT-leiding naar de privé-leiding zit. De groene buis zit onderaan de put en loopt via de kruipruimte naar de meterkast. Het fungeert dus bij regen als afvoerleiding.

Er stroomt dus liters water bij iedere regenbui (via de buis) de kruipruimte in. De buis is gelijk dichtgePURt, maar dat schijnt niet eeuwig te werken. Daarna ga ik de leidingen afdichten met ducktape en grond rond de put weggraven zodat de put niet meer het laagste punt is. Iemand nog een andere oplossing? Graag!

Nils

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#23 Geplaatst: 2012-05-01 08:41:30

Bonjour Nils,

Inderdaad, PUR is niet houdbaar, en ducttape gaat het voor een lange termijn oplossing in zo'n vochtige situatie ook niet worden.

Allereerst zou je de in de put bovenaan de weg de ruimte tussen telefoondraad en groene mantelbuis kunnen opvullen met een product dat wél langdurig in stand blijft in vochtige omstandigheden. Geen siliconenkit, maar iets professionelers. Ik zou zelf denken aan Sikaflex 221, te koop bij caravan-, camper- en bootjesbedrijven.

Verder zou het natuurlijk mooi zijn als je de put zelf direct kunt draineren. Kun je er geen sleuf naar de put toe graven en daar een 100mm PVC afvoerbuis in leggen die verderop aan het daglicht komt? Zo'n dikke buis zal ook niet snel verstopt raken.

Als dat allemaal niet lukt kun je er nog aan denken om de telefoonkabel plus mantelbuis aan de kant van de meterkast los te maken, en deze waar die de kruipruimte binnenkomt met een zwanenhals omhoog te leggen. Die zwanenhals moet natuurlijk wel boven het niveau van de put uitkomen, dus of dit mogelijk is qua hoogteverschil kan ik hiervandaan niet beoordelen. Je kunt dan mantelbuis plus telefoonkabel verlengen om weer in je meterkast te komen, of als je heel enthousiast bent een nieuwe telefoonkabel uit één stuk door de verlengde mantelbuis trekken. Maar eigenlijk is dit symptoombestrijding, ik zou liever het probleem bij de bron (letterlijk, in de put dus :-) aanpakken.

Salutations, Jos

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#24 Geplaatst: 2012-05-01 10:08:30

Ron,
let op dat niet de situatie ontstaat dat je de put aan de onderzijde hebt gedicht met welk product dan ook, en vervolgens de put vol met water komt te staan. Met als gevolg dat verbindingen van FT (en ...?) onder water komen te staan. Niet nodig uit te leggen wat er dan gebeurt!


Ik zou je willen aanraden ervoor te zorgen dat de bovenzijde van de put wordt opgehoogd, zodat deze boven het omringende maaiveld uitkomt. Niet fraai misschien, wel veilig.

Succes,
Wilm 

avatar#7517
wilm (46)
Berichten: 8
Reacties: 138

#25 Geplaatst: 2012-05-01 10:09:52

Sorry Nils, ik heb in de snelheid even de verkeerde voornaam ingetypt. Maar het advies blijft hetzelfde. 

avatar#2998
Capitelle (Nils)
Berichten: 21
Reacties: 131

#26 Geplaatst: 2012-05-01 10:46:51

Dank voor het meedenken.

Jos, de put ligt zo'n 10 meter hoger (en 30 meter verder) dan de woning en ligt zelf in een talud. Ik ga de put zo'n 10 cm uitgraven met een geul naar beneden, zodat het water die kant opgaat. Dat sikaflex klink duurzamer, dus dat zoek ik op.

Wilm, de FT had wel een vooruitziende blik. Daar eindigt de buis bovenin de put (de aannemer daarentegen heeft de buis gelijk afgekapt, zodat zijn buis op de bodem eindigt). De aansluiting zelf zit in een zwart doosje met een soort siliconen-gel, dat waterdicht schijnt te zijn en de FT'er heeft die aansluiting ook nog eens bovenaan de put vastgemaakt, dus die kan niet snel onder water staan.

Nils