Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Entre bavards

Entre bavards

Deze keuvelhoek is bestemd voor algemene discussies over 'Frankrijk'.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Het is niet goed, of het deugt niet

Auteur Bericht

avatar#7627
La Flèche
Berichten: 25
Reacties: 78

#0 Geplaatst: 2010-01-02 08:31:20

Nav van een draadje van Steven/Taciturne 'Wat is er veranderd in de jaren nul', is Wim gaan mopperen. Hij heeft anderen verzocht nog even door de mopperen in deze rubriek.

 

Dingen vergelijken is niks anders dan voortdurend nagaan of de dingen nog gaan zoals je je dat ooit hebt voor gesteld. De uitkomst van zo'n vergelijking kan mee vallen of tegen vallen. Met een emigratie is dat niet anders. Tot zover de open deuren.

We wonen nu precies vier jaar in F. Onze emigratie was het eindpunt van een zoektocht naar twee dingen: ten eerste een omgeving met klimrotsen en meer zon en licht en ten tweede meer privacy. Het werd Frankrijk, Italië viel af vanwege de privacy. Verder gingen we er gemakshalve van uit dat alle ander zaken in F hetzelfde of beter zouden zijn geregeld dan in NL.

De klimrotsen zijn -jammer genoeg- niet meer aan de orde, zon en licht blijken grandioos en de privacy is in alle opzichten perfect. De categorie 'overigen' zitten veel plussen, onder andere: gezondheidszorg, eten en drinken, kosten transport en wonen en last, but not least, goede omgangsvormen. Enkele tegenvallers: het gebrek aan discipline bij simpele zaken zoals hobby's, gebrek aan gevoel voor welke taal dan ook, overschatting van het eigen talent aan “cultuur” et cetera.

Vooral de tegenvallers zullen in de dagelijkse praktijk ergernissen geven. Maar het vreemde is dat deze tegenvallers ook de pijlers vormen van een levensstijl die uiteindelijk wel eens de echte reden zou kunnen zijn om hier -tot aan onze dood (over een groot aantal jaren)- te blijven.

Ben (polyfiel)

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#1 Geplaatst: 2010-01-02 09:34:42

Ben, vaak klinkt teleurstelling door in wat Frankrijkbewoners melden over wat er mis is in Frankrijk. Dat is vaak omdat de verwachtingen te hooggespannen waren of men simpelweg niet op de hoogte was. Net als in een relatie overigens, na de eerste maanden van "passion" volgen de ontdekkingen van minder prettige kanten van de geliefde.....

Je hebt dat trouwens in je mail aardig beschreven.

Ik voel hetzelfde als Wim en dat maakt me nog niet tot een "grumpy". Ik zal niet voor hem gaan antwoorden maar geef mijn eigen ervaringen, ook na meer dan 10 jaar in LDF.

Wist aardig wat van Frankrijk toen ik mijn emigratie voorbereidde maar heel veel niet van het dagelijkse leven. En inderdaad, de bureaucratie, de communicatie, de organisatie van allerlei zaken maar ook de politiek, het bedrijfsleven, nutsvoorzieningen: ik kan er een boek ver schrijven maar dat hebben veel anderen al beter gedaan dan ik ooit zou kunnen.

In tegenstelling tot vele andere Nederlanders in LDF werk ik (meer dan) fulltime en loop ik dagelijks tegen deze zaken aan, kan me er ook niet aan onttrekken. En ontkom ik niet aan de vergelijking met NL waar heus niet alles beter is en ook niet beter lijkt te worden.

Het is mijn vak -en wellicht ook mijn aard, iedere beroepskeuze is neurotisch, nietwaar, om afwijkingen te ontdekken en te verklaren. Ik snap dus wel dat veel is geworteld uit een lange historie in een groot en tamelijk dunbevolkt land waar progressie nu eenmaal minder snel gaat.

Waar een verkalkte kaste van politici en "bovenbazen" geen persoonlijk belang heeft bij grote veranderingen. Waar de illusie vooral regeert: "ons eten, onze wijn, onze mode, onze auto's, onze cosmetica, onze gezondheidszorg zin de beste van de wereld" terwijl als je dat kritisch beschouwt er zeer weinig van overblijft. Waar de "courtoisie" een aangenaam contrast is met de Bataafsche Botheid maar vaak een vernis is om onverschilligheid te maskeren en conflicten uit de weg te gaan.

Waar jezelf kwetsbaar opstellen een zwakte is en nieuwe initiatieven al snel gesmoord worden met bezwaren.  Waar mensen met wie het even niet goed gaat vaak gemeden worden onder het mom van "atteinte à la vie privée" en alleen maar omdat het te bedreigend is om over gevoelens te praten. Waar depressies worden dichtgesmeerd met anxiolytica en antidepressiva in plaats van een behoorlijk gesprek te voeren.

Hiermee omgaan is een mensel van judo en karate: meebuigen en de tegenstander gracieus op zijn gezicht te laten vallen of er keihard bovenop springen. Naarmate je er langer mee geconfronteerd bent ook gewoon laconiek zeggen "c'est comme ça" of "c'est du folklore" of gewoon erom lachen.

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2010-01-04 13:13:46

Mijn beeld en gevoelens over Frankrijk als mijn woonland zijn in de afgelopen tien jaar dus geëvolueerd naar een wellicht wat realtistischer kijk over Frankrijk en zijn bewoners. Ik heb er vaker wat zinnetjes aan gewijd en trachtte daarbij het gemakkelijke generaliseren steeds zoveel mogelijk te vermijden. Als ik als voorbeeld meld dat de Franse cuisine danig wordt overschat, dan generaliseer ik. Je kunt best lekker eten in Franse restaurants en soms heel goed. Frankrijk had niets voor niets de uitstraling de uitvinder van de gastronomie te zijn. Maar, als je langer in Frankrijk woont, weet je dat die faam ongegrond is. Op vele plaatsen elders in de wereld lopen uitstekende koks rond, zoals in Nederland bijvoorbeeld waar de prijs/kwaliteitsverhouding nog in ere wordt gehouden. De Franse restauranthouders overtreden massaal de wet door de verlaagde btw nauwelijks in de prijzen door te berekenen. En dat is wat mij tamelijk begint tegen te staan van de Fransen: het weinig respectvol omgaan met wat er zich buiten je eigen leefwereld afspeelt. Inderdaad is Frankrijk vergeven van wet- en regelgeving, zoals Steven al opmerkte. Mij ergert het dat vervolgens niemand zich aan die wetgeving houdt. Weer een voorbeeldje: in mijn dorp heeft de gemeenteraad een parkeerverbod voor een deel van het piepkleine centrum ingesteld. Het parkeren leverde gevaar op. Vervolgens blijkt er geen geld te zijn voor het plaatsen van borden en het parkeren gaat overminderd door. Als ik daarover in de raad vragen stel, wordt een vertwijfeld schouderophalen mijn deel. Of: een boer rooit een stuk bos waarin autwrakken staan geparkeerd. Het verwijderen van de wrakken gebeurt door dezelfde graafmachine: grote kuil en hup, 12 wrakken zijn voor de eeuwigheid opgeborgen. Of: in een natuurgebied is via kuiperijen een bouwvergunning afgegeven voor een woonhuis. De bouw duurde vier jaar en na oplevering veranderde de tuin in een opslagplaats van afgedankte rotzooi. Het zijn kleine dingen uit mijn directe leefomgeving, die getuigen van een bij velen ontbreken van elementaire vormen van respect. Ik generaliseer. Sommige francofielen vinden dat allemaal juist heel leuk, dat onbekommerde, en prijzen deze vorm van joie de vivre van de Fransen op het platteland. Aan mijn hoela.

Tot zover weer even. Het debiteren van voorbeelden is niet zo lastig, vooral niet als je het dagelijkse nieuws volgt en je je verdiept in de wijze waarop het mooie land wordt bestuurd.

Wim

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#3 Geplaatst: 2010-01-04 14:52:45

Natuurlijk zijn er zaken die niet deugen, net als overal overigens. Maar het begint wellicht pas op te vallen als je ergens woont, als je ergens langer woont, als je werkelijk deel uitmaakt van 'n gemeenschap.

Ik heb niet zoveel zin in het oprakelen van voorbeelden, mijn denkbeeldige lijstje van Nederlandse idioterie is tot op heden langer dan mijn lijstje van Franse. In het draadje van Steven heb ik overigens 'n enkele algemene waarneming van veranderingen genoemd.

Daarentegen, daarentegen... kunnen we dit draadje geen neutralere wending geven en minister Besson 'n handje helpen met z'n nationaal debat ? Gedekt door Sarko moet dat debat er immers komen : Wat is er zo Frans aan Frankrijk ? Wat bepaalt de Franse identiteit ?

Daar heb je vreemde ogen voor nodig, we kunnen hier 'n voorzetje geven.

Peter ("wie zeurt er beter dan Peter", maar dan bedoelen ze Van Straaten)

avatar#5962
Zomersproetje
Berichten: 1
Reacties: 15

#4 Geplaatst: 2010-01-04 15:50:17

Beste Francofielen,

Allereerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. En dat al jullie wensen mogen uitkomen.

ik ben het volkomen met Wim eens. Ook ik erger mij mateloos aan de "houding" van de fransen. Ze zijn respectloos, en lappen alles aan hun laars. Ik vindt ze daarenboven zeer arrogant, irritant en onbeleefd. In mijn ogen zijn het echt "wilden". Ze zijn ongelooflijk nieuwsgierig en roddelen erop los. Maar voor de rest, vind ik het een prachtig land om te wonen.

Ik woon nu ongeveer 4 jaar in LDF en ik heb er nog geen minuut spijt van. Maar voor mijn oude dag zal ik toch wel terug naar mijn geboorteland verhuizen. Want oud worden wil ik hier niet.

Daisy

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#5 Geplaatst: 2010-01-04 18:49:09

Tjongejonge Daisy, dit neigt naar polarisatie. En u zegt "ik ben het volkomen met Wim eens. Ook ik erger mij mateloos aan de "houding" van de fransen (...)", ik weet niet of Wim dit zegt.

Er liggen veel vragen te wachten op antwoorden, daar zijn het vragen voor. Zullen we alvorens In Het Algemeen te Kankeren te vervallen ons afvragen wat ons tot Frankrijk heeft getrokken ?

Waarom wonen we hier ?

Heeft iemand me gevraagd me hier te vestigen ?

Versta ik de taal ?

Et cetera, et cetera.

"Wilden", schrijft Daisy. Gatverdamme. Wellicht dat u ook nog Wilders stemt, want op stemmen op Le Pen hebt u geen recht.

Peter.

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#6 Geplaatst: 2010-01-04 21:35:16

Tja Peter,

IK woon nu al 10 jaar in LDF en daarvoor al sinds de VUT. En ver daarvoor kwam ik er al tijdens vakanties jaarlijks.

Ook ik irriteer me soms mateloos aan een Franse houding, maar dat doe ik dus ook aan de Nederlandse houding. ...

Ik blijf tuurlijk altijd de buitenlander! Maar toch...begrijp ik die rare fransen eigenlijk beter dan die betweterige Hollandais. Die willen het vrijwel allemaal op hun wijze en vooral gelijk hebben én krijgen!

Het spijt me sproetekoppie ...ik had Daisy, na 4 jaar verblijf een beetje meer inzicht  en clementie van je verwacht.

Bruin.;-))

avatar#4835
felix
Berichten: 9
Reacties: 111

#7 Geplaatst: 2010-01-05 01:28:25

Heh, heh, die oerhollandse "gezellige" kerst en Oud en Nieuw zijn eindelijk weer voorbij. Wat heb ik daar toch altijd weer een hekel aan en wat ben ik blij zodra de eerste werkdag van het jaar weer is aangebroken.

 

Conclusie: Mooi land dat Frankrijk alleen jammer dat er Fransen wonen.

 

Goed, die kennen we al enige jaren. Als je zoals ik al vele jaren op diverse verschillende plekken in het buitenland woont (en Belgie is al heel erg buitenland, geloof me!), dan probeer je de zaken in z'n algemeenheid wat objectiever te bekijken en krijg je zelf ook wel een redelijk goed gevoel voor wat je zelf belangrijk vindt aan wat een land te bieden moet hebben. Veel Nederlanders knappen vaak af in het buitenland op het feit dat je nergens anders die Hollandse gezelligheid kent. Fransen zijn niet altijd even gezellig. En ik vind dat prima.

Wim,

Over het eten gesproken. Het eten in Holland is in de laatste 20 jaar gewoon gigantisch vooruit gegaan. Dat is wel eens anders geweest. Een warme maaltijd tijdens de lunch is in Holland nu ook normaal. Vroeger was het altijd van dat broodjeswerk. En in Belgie is het eten al jaren beter dan in Frankrijk.

avatar#7644
hassan2
Berichten: 0
Reacties: 1

#8 Geplaatst: 2010-01-05 12:07:06

@Daisey.

Ik ben op mijn 52-ste in Frankrijk komen wonen en ben er vorig jaar op mijn 68-ste weer vetrokken, tegelijk met een aantal andere bezoekers van deze site.

Ik woon dus sind midden 2008 weer in Amsterdam.

Natuurlijk zijn overal nadelen en voordelen aan verbonden, maar ik was en ben  blij toch weer terug te zijn; ik zou nooit meer in Frankrijk permanent willen wonen, ondanks het feit, dat ikin NL wel iets meer belastingen betaal. Het waren nuttige jaren in Frankrijk, en ik heb genoten van de sterrenhemel, het landschap en Toulouse als stad. Het eten is in Nederland zeker niet slechter en min of meer gelijk in prijs. Daar hoef je niet voor in Frankrijk te wonen. Ik had op het laatst in Frankrijk last van de maatschappij (de bureaucratie, de inflexibiliteit, het gebrek aan respect voor de consument), het klimaat (de warmte) en het vele werk dat je moet verrichten om huis en haard te onderhouden.

Mijn advies: geniet ervan zolang je kan en wil, maar laat je niet door valse overwegingen binden aan de plaats die eigenlijk niet goed voor je is.

Groet

Hassan

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#9 Geplaatst: 2010-01-05 18:43:07

Ik kan me goed voorstellen dat als je ouder wordt, het leven op met name het Franse platteland zwaar kan gaan vallen. Ondanks een onoverzichtelijke wirwar van private of (semi) publieke hulpinstellingen ben je niet best af als je afhankelijk wordt van derden. Je moet dan wel flink wat familie of goede vrienden in de nabijheid hebben om het draaglijk te houden. Of veel geld.

Steven

avatar#7627
La Flèche
Berichten: 25
Reacties: 78

#10 Geplaatst: 2010-01-05 20:32:00

Salut,

Even een lijstje reacties.

@ Hassan

Zeer consequent ! Ik citeer …” laat je niet door valse overwegingen binden aan de plaats die eigenlijk niet goed voor je is”... Misschien een levensles voor valse emigranten.

En over die sterrenhemel: Bij de “verantwoording” destijds tegenover de kinderen in NL, gaf ik destijds aan dat voor ons de sterrenhemel, samen met de vrije pluk van paddenstoelen, voldoende is om naar F te vertrekken.

 

@ Felix

Het ontbreken van gezelligheid.

Vreemd, ik heb al enkele keren moeten protesteren tegen het te pas en te onpas bedrijven van de convivialité. Bij elk clubje moet convivialiteit in acht worden genomen. Inplaats van te repeteren voor een optreden (toneel, zingen, compe-titiewedstrijd etc.) moet er gegeten en gedronken worden. Slechte zaak, maar ik krijg geen poot aan de grond. Het ondergraaft ook mijn hang naar privacy.

 

@ Felix & Peter

Wij buitenlanders hebben inderdaad -denk ik een heldere blik op F. Net zoals de niet-NL-ers ook aardig kunnen aangeven dat DE Nederlander niet bestaat en wat er zoal niet deugt daarboven.

Ik heb mijn bedenkingen tegen hetgeen hier en nu wordt bekokstoofd onder het mom van Identité National. Maar ik ben wel van plan de discussie van de Fransen te gebruiken voor eigen gebruik. Maar voor de feitelijke discussie (8 Janvier in Vichy) ben ik weer te laks.

 

@ Daisy

Zoals Peter en Bruin het verwoorden, niks aan toe te voegen. En ik denk dat Hassan u de weg heeft gewezen.

 

@ Wim

Zijn echt alle Fransen in jouw durpke zo ? Hufterproof wordt een samenleving nooit maar wat jij beschrijft..........

 

@ Steven

Ik hecht aan je commentaar; je geschiedenis op dit forum staat als een huis en je aanwezigheid in F is niet zo vrijblijvend als dat van ons – de pensionado's. Maar is de kritiek op het politieke systeem niet meer een universeel gegeven ? althans hier in Europa zit de zaak goed dicht en is er inderdaad sprake van ...” een verkalkte kaste van politici en "bovenbazen" “... Hierover bomen opzetten valt -ben ik bang- buiten de context van Entre Bavards.

Ik herken de opmerking over de door de Fransen gehanteerde stijl; Bei uns ist alles besser ! Eten, drinken etc. Alhoewel jij verzamelt toch deux CV's ? dus ergens moet er charme in dat oud Franse roest zitten.

 

Even serieus: beschaving kan een keerzijde zijn van onverschilligheid. Maar in voorkomende gevallen, na enige omtrekkende bewegingen en door douwen (judo), komt er opening van zaken en is malheur bespreekbaar.

En de oude dag. Ja dat wordt een probleem. Geld hebben we niet en de familie is nog niet toe aan emigratie. Teruggaan willen we niet. Maar we zullen ons niet laten kisten door welk clupje dan ook.

 

Nog een hardnekkige zaak. Het argument bureaucratie in F komt op deze site veel voor, nu ook weer. Ik begrijpt dat niet.

Ik ben nog geen enkele keer een ambtenaar tegengekomen (gendarmes niet meegeteld) die mij het leven zuur maakten. Carte grise (bij de Sous prefecture: één en al souplesse), invoer auto (bij de DRIRE: nutteloos bezoek, maar wel gelachen), Impôts (vriendelijk en suf), rijbewijs (flitsend: alles per post, geen functionair gezien), bewijs-van-in-leven zijn, voortkomend uit NL-bureaucratie, (op de Marie: een keer doodverklaard geweest, maar verder altijd vlot afgewerkt. Bises en dan komt de vereiste handkriebel met tampon, klaar is Kees). Enzovoorts, enzovoorts.

Ben ik nou zo naïef , of kletsen jullie maar wat ?

 

Ben

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#11 Geplaatst: 2010-01-06 08:04:39

Nou neen Ben, u lijkt me niet naïef en ik klets evenmin.

Begrijp ik het goed en zit u ook in de Allier ? Zou het door dit gebied komen, door het rurale, want ik deel de beschreven goede ervaringen (heb slechts één Vreselijke Ambtenaar mogen treffen in de negen jaar dat ik hier nu permanent woon maar die heette dan ook Da S. en kwam oorspronkelijk uit Portugal).

"Domweg gelukkig in de Dapperstraat" ? Ja, dat was ik vroeger. Nu ben ik simpel tevreden op 317 m in de 03, met koeien als schapen als buur.

Peter (die overigens midden èn actief in het dagelijkse leven staat)

avatar#7627
La Flèche
Berichten: 25
Reacties: 78

#12 Geplaatst: 2010-01-06 09:05:00

Salut Peter,

U is mij ! Er zit slechts 108 meter verschil tussen ons. Laten we gaan tutoyeren. (Met behoud van Le Privé.)

Serieus. Ik heb het donker bruine vermoeden dat veel van de verschillen in de ervaringen van emigranten zich laten verklaren door het verschil in woonplek. Met name het verschil tussen La France profonde zoals le Boubonnais en de meer stadse omgevingen. En dat begint al bij 5000 inwoners.

Ben

PS

Ik ken ook een Da S. maar dat is een zachtaardige, melancholieke maçon. Kan geen familie wezen.

B.

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#13 Geplaatst: 2010-01-06 17:10:52

Salut tout le Monde,

Ben... het hangt er dus vanaf hoe je als emigrant zelf in het leven staat!

Wim hier voren gaf al aan over zekere irritaties tav. het buiten de deur eten, dat het globaal genomen in LDF er sinds verlaagd BTW tarief niet beter op is geworden.

Uitzonderingen daargelaten heb ik slechts één positieve ervaring met een resto bij mij in de buurt. Dan spreek ik uiteraard niet over resto's bij 'les grandes surfaces'. Die zijn eigenlijk 'slechter' geworden sinds die verlaagde btw. Het menu blijkt dan ondanks iets lagere prijs veel beperkter! Maar goed ik klaag daarover niet echt hoor! Wel vind ik die traditionele franse hap meestal erg beperkt in internationale zin en dus vooral voor die koks om buiten hun eigen grenzen te kijken en vooral te koken voor zelfs mss. nog minder aan ingrdiëntprijzen!

Ik geef Hassan gelijk dat het de laatste jaren in NL veel beter is gesteld met de Internationale Keuken, maar toch zijn de prijzen in NL gemiddeld 2x maal hoger!

Maar ik wil het niet uitsluitend hebben over die verschillen. Meer dus over of ik me nog in LDF thuis VOEL.

Dat voel ik mij nog steeds ondanks een zekere inflexibiliteit van de Fransen zelf om richting te geven aan hun eigen toekomst en dito welbevinden!

Mss. komt dat gebrek aan flexibiliteit voort uit een zekere arrogantie, maar ik denk het dus niet. Veeleer heb ik gemerkt dat de Engelse immigranten arrogant zijn. En ja de Nederlanders zijn vn. handelslui gebleven... bovendien vaak erg vrekkig... zouden we dat nu van de Schotten hebben of weet ik veel !!!

Zeker is dat de uitspraak : Going Dutch ook bij de Fransen vaak gemengde gevoelens oproept.

Het is mijn ervaring dat als je met humor over je Calvinistische landsaard spreekt veel beter nog dan de Duitsers geaccepteerd wordt!

Bruin. ;-))

avatar#4835
felix
Berichten: 9
Reacties: 111

#14 Geplaatst: 2010-01-07 07:17:26

Ben,

Wij buitenlanders hebben inderdaad -denk ik een heldere blik op F. Net zoals de niet-NL-ers ook aardig kunnen aangeven dat DE Nederlander niet bestaat en wat er zoal niet deugt daarboven.

 

Toch moet ik even een kleine toevoeging doen. Het is belangrijk dat je niet slechts in 1 buitenland hebt gewoond, maar minstens 2. Als je namelijk alleen in Nederland en Frankrijk hebt gewoond, dan ga je te vlug iets als typisch Frans classificeren, terwijl het gewoon erg on-Hollands is of omgekeerd natuurlijk.

Voor mij wel belangrijk om stil te staan bij de vraag 'waarom Frankrijk en niet het goedkopere Spanje' bijvoorbeeld.

avatar#7627
La Flèche
Berichten: 25
Reacties: 78

#15 Geplaatst: 2010-01-08 17:07:13

Salut Felix,

Frankrijk of Spanje ?

Er speelde geen fundamentele voor- of afkeur. Spanje viel uit de selectie omdat er veel minder sportklim faciliteiten zijn. Speelde mee dat we in één dag met eigen (lees onafhankelijk) vervoer bij de kinderen willen zijn. (Bleek terecht met vier bevallingen in vier jaar tijd.)

Ben

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#16 Geplaatst: 2010-01-13 12:16:59

Geachte vrienden(??) van LDF

In een ander verband heb ik al eens gereageerd op vorenstaande verhalen van Hollanders in Frankrijk. Afijn dan nog maar eens: Wij "ergeren" ons niet aan wat dan ook in LDF. Hebben zeer belangstellende en vriendelijke buren. Wat het nationalistisch denken aangaat zie ik nauwelijks verschil met Balkellendes heilstaat. natuurlijk zijn de Fransen trots op hun specialiteiten (eten enzo) en tot voor enkele jaren was dat ook vele malen beter dan onze hutspot en boerenkoolstamppot. Tot op heden slechts vriendelijke, behulpzame, en zelfs doortastende ambtenaren meegemaakt. (ligt dit dan misschien aan de Limousin?) Zijn blij dat de negatievelingen terug zijn en/of overwegen terug te gaan, zoals geschreven: wie heeft u uitgenodigd of gedwongen hier te komen wonen??  Uitgangspunten en overwegingen voor onze komst naar Frankrijk: Rust - ruimte  - natuur - centraalgelegen - prettige mensen - joie de vivre - qualite de vivre. - kinderen binnen 8 uur bereikbaar - groot terrein met bomen meertje en zwembad. Was dit alles mogelijk geweest in Nederland?   dacht 't niet.  conclusie: Nooit meer terug naar Nederland.  NB ik twijfel niet aan uw minder positieve ervaringen maar zoals altijd halfvol of halfleeg het gaat om de klemtoon.

Ton en Franca 

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#17 Geplaatst: 2010-01-13 14:20:36

:-)

Peter.

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#18 Geplaatst: 2010-01-13 17:19:59

Hallo Ton & Franca,

Ik schrijf met Peter ook een instemming! ;-)

Jullie schrijven precies (ook) waarom IK uit NL ben weggegaan.

En toch na ruim 11 jr. heb ik LDF langzaam zien veranderen (ook in de Limousin!) van uiterst vriendelijk en behulpzaam tot meer afstandelijk of soms mss. wel jaloers vanwege -zoals ik denk en voel - gepreoccupeerdheid met een in economische zin, verminderd welbevinden.

Het lijkt er erg sterk op dat de Fransen zelf niet meer geloven in hun eigen systeem. Daar is een veel grotere werkeloosheid tesamen met een sterk verminderd economisch perspectief (vooral op het 'platte land') debet aan.

De Fransen voelen nl. haarfijn aan dat de bezuinigingen/verschuivingen van het top-down regeringssysteem naar regionale centra en/of gemeenten hen niets helpt bij gebrek aan kippen die 'gouden eieren leggen'.

Je uitspraak: "Wat het nationalistisch denken aangaat zie ik nauwelijks verschil met Balkellendes heilstaat. natuurlijk zijn de Fransen trots op hun specialiteiten (eten enzo) en tot voor enkele jaren was dat ook vele malen beter dan onze hutspot en boerenkoolstamppot.", vraagt om enige nuancering;

- Het conservatieve deel van NL en LDF culmineert in Balkenellende's CDA en UMP van Sarkozy. Beiden poetsen eigen falen en gebrek aan Leiderschap weg.

De een heeft het over 'VOC-mentaliteit' die moet terugkeren.

De ander heeft het over 'travailer plus, pour gagner plus'.

- Vreemde uitspraken allemaal, indien men zich realiseert dat vrijwel alles van grote Westerse merken in China en Korea wordt geproduceerd. Dat men in LDF als men z'n baan verliest wél hooguit aan de slag komt op 100-den km's verder dan woonplaats. Dat men in NL urenlang dag en nacht in de file staat en openbaar vervoer geen optie blijkt. En zo kunnen we tal van vergelijkingen treffen alleen al tussen deze 2 landen.

- Vm. Opperrechter Davids van de HR in NL velt met zijn ploeg een hard oordeel over de steun aan de VS tav. Irak. Harry Potter (JPB) vist een paar krenten uit de opgediende pap en veegt met zijn arrogante houding elke kritiek met zijn vm. CDA-ploeg van tafel. Sarko doet (bijna) hetzelfde met zijn haastig ingevoerde 'Taxe de Carbone'.

\

Wanneer leren deze klojo's of macho's nu eens een keer beter van hun fouten?

Ik ben solidair met het Franse volk, ... omdat ik er woon en voor de rest dienen zij te ageren tegen alles wat fout zit in hun eigen land. Ik ben slechts een langdurige gast daar en wordt er aanzienlijk beter behandeld dan in NL ooit!


Bruin. ;-)

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#19 Geplaatst: 2010-01-15 15:08:00

Beste Bruin ik ben meestal solidair met het volk, zelf ben ik ook "het volk" alleen dat ageren daar ben ik niet zo voor. Weet je, wij leven in een door ons allen zo gekoesterde democratie, waar ik mijn leider kies. ik kies ook volksvertegenwoordigers die mijn leider controleren en eventueel corrigeren. Ik ben dan ook eigenlijk niet zo tegen JPB en nog minder tegen Sarko, zij zijn door ons gekozen en over x jaar rekenen we af door wel of niet te herkiezen. Ik vind het zielig voor een werkloze Fransman dat hij ver moet reizen, maar daar kan je Sarko niet de schuld van geven, net zomin als JPB schuldig is aan de ook door mij diep gehate files. Het travailler plus, gagner plus spreekt mij wel aan. het op de bank liggen en kankeren op anderen in het geheel niet. Je voelt hem al ik ben een liberaal in hart en nieren. Wij zijn geemigreerd om de slechte mentaliteit en het gebrek aan qualite de vivre te ontvluchten hetgeen wij al 25 jaar in Frankrijk steeds weer wel ontmoetten. Wij denken het ook gevonden te hebben. (je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen daden/resultaten) val anderen er niet mee lastig en geniet! Mij lijkt het of je alleen maar bekommert om miserie, ellende, kortom het allemaal wat zwart inziet. Advies: schenk jezelf een fijn glas Bordeaux in met een heerlijke foie gras (in Nederland niet meer verkrijgbaar geloof ik) en tuur in de verte naar de heuvels en weet waar het spreekwoord leven als God in Frankrijk vandaan komt.   

avatar#8414
surf
Berichten: 30
Reacties: 278

#20 Geplaatst: 2010-01-15 16:51:25

Als ik een jaar geleden eens iets zei over frankrijk stond gelijk iedereen te steigeren en moest ik niet mijn cultuur mee willen nemen.

Het lijkt er op dat het eerst eens echt koud moet zijn in frankrijk voor de mensen de negatieve kant van frankrijk willen zien.

Desalniettemin, ik ben het volledig met lesdeuxsabots eens, ik neem echter een lekkere punch-coco als je het niet erg vind ;-)

Cees.