Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nutsbedrijven

Nutsbedrijven

Telefoon, internet, televisie, gas, water en licht

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Internet fiscaal belasten?

Auteur Bericht

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#0 Geplaatst: 2010-01-08 19:51:09

In de Libération van gisteren een verhaal met de pakkende titel: Une < taxe Google > pour soutenir la création? De commissie Zelnik heeft afgelopen woensdag een aantal voorstellen aan de regering gedaan om l'offre légale de biens culturels op internet te verbeteren en daarmee de inkomsten van de auteurs. Minister Frédéric Mitterand, u kent hem wel, hij mag nu van Sarkozy niet meer op zijn scooter naar het werk komen nadat hij door een uitglijder in het ziekenhuis belandde, had begin september van het vorige jaar een daartoe strekkende opdracht aan Patrick Zelnik gegeven. Van de in totaal 22 voorstellen trekt de Google belasting de meeste aandacht. Aan de overkant van de Atlantic nog geen reacties. Om de een of andere reden doet het me allemaal wat denken aan belastingvoorstellen die honderd jaar geleden heel Bretagne in rep en roer brachten, ook een voorbeeld van creativiteit van toenmalige belastingambtenaren. Faut-il taxer les Bretons alcooliques? Nu zijn de internetverslaafden aan de beurt.

Rob van der Meulen

p.s.: Google blijft 'cool' lees ik zojuist in ZDnet, en zoekt naar samenwerking tussen de internet wereld en de culturele wereld. Eén van de eerste boze reacties, sector brieven van lezers, pleit al voor een miniatuur handelsoorlog, een blokkade van alle search opdrachten vanaf .fr sites, met de volgende boodschap aan de Franse internautes:

" Sorry, but your Government is taxing us for any access from France and we therefore will reject any requests from France! ". Dat wordt nog spannend.

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#1 Geplaatst: 2010-01-08 20:38:56

Het mag duidelijk zijn dat de creativiteit van belastinggarende overheden schier onbegrensd is. Een blik in de historie toont fenomenen als belasting op zout en belasting op de breedte van de gevel van het huis, om er maar een paar te noemen. Ook zien we belasting op het passeren van bepaalde punten (jawel, tol, is tolgaarder niet het oudste beroep?) in vele gedaanten de revue passeren. Tot en met een volslagen megalomaan fenomeen als rekeningrijden, een totaal "over the top" systeem dat dus door excessieve complexiteit gewoon nooit gaat werken. Maar we zijn er maar druk mee...

Betutteltaks op drank en rookwaar. Huurwaardeforfait (dat is pas een creatieve, belasting op het voordeel dat je geniet omdat je iets niet bezit). Assurantiebelasting. Overdrachtsbelasting annex verhuisboete. Precariorecht. Hondenbelasting. Hoe lang kunnen we doorgaan?

Ook een leuke, we verklaren eensgezind CO2 tot Een Slechte Zaak. Het maakt niet uit of dat ergens iets met één of andere werkelijkheid te maken heeft, we kunnen er in elk geval belasting over heffen. Kassa!

En dan herinner ik me uit het verleden nog voorstellen uit de PvdA hoek in NL voor een automatiseringsheffing...

Kortom, is het echt verbazingwekkend dat een fenomeen als Internet de aandacht van grijpgrage fonctionnaires trekt? Ik dacht het niet. Je kunt je hoogstens afvragen waarom het zo lang geduurd heeft. En speculeren over welke vorm de heffing uiteindelijk gaat aannemen... want dat u ergens een tax-rekening gepresenteerd gaat krijgen is wel zeker!

Salutations, Jos

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#2 Geplaatst: 2010-01-13 09:47:06

Jos,

  Om de krantenkoppen van hedenochtend naar de toekomst door te trekken, wie weet lezen we over twee jaar: Google, surtaxé, menace de quitter la France. Ruim baan dus voor Franse programmeurs die in samenwerking met een ministerie in het 12e arrondissement te Parijs, in de wijk Bercy, een eigen Franse variant willen ontwikkelen of verbeteren. Met een beetje subvention en wie weet een beetje copy-cat engineering naar Chinees voorbeeld.

Maar genoeg over die fiscale invalshoek, na eerst zelf op dat gaspedaal getrapt te hebben, nu even naar het rempedaal. Het is jammer dat die kreet "Google tax" de discussie zo begint te overheersen. Je zou vanuit de positie van de opstellers van het rapport nog kunnen redeneren: Now that I've got your attention, please listen. Maar de praktijk leert dat dit soort beelden zeer overheersend kan worden. De boodschap dat er nagedacht moet worden over hoe om te gaan met auteursrechten raakt er wat door ondergesneeuwd. Daar worden heel wat andere voorstellen voor gedaan in het rapport.

En dat je dit probleem niet alleen op nationaal niveau kunt aanpakken wordt, zij het pas op de laatste pagina van het rapport, erkend met de oproep dat Frankrijk in Brussel "devra  .... promouvoir la conception européenne de la propriété intellectuelle et artistique et mettre en échec les orientations de la Commission et des opérateurs de réseaux et industriels de logiciels, qui tendent à considérer la mise en ouvre du droit d'auteur comme un << obstacle >>  à la libre circulation, à la concurrence, à l'accès libre aux connaissances ainsi qu'une ménace pour la protection de la vie privée. Pour convaincre, notre pays doit constituer une alliance des pays qui rencontrent les mêmes problématiques et partagent la même confiance dans la diversité culturelle.

Rob

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#3 Geplaatst: 2010-11-18 23:01:41

Het blijft de netwerkeigenaren/beheerders een doorn in het oog dat anderen meer geld dan zijzelf verdienen aan het internet. In leFigaro van hedenochtend wordt dat thema weer eens aangekaart, nu door de directeur generaal van France Télécom, Stéphane Richard. De grote gebruikers, Google, Facebook en ook Yahoo zouden moeten gaan bijdragen: "....les grands émetteurs de trafic doivent contribuer en fonction du trafic qu'ils envoient......"  Aan de overkant van de Atlantische Oceaan klinkt een ander geluid. In de VS was er van de zomer een hoop te doen over de suggesties van Google en Verizon om toekomstige investeringen in de infrastructuur van het internet maar te gaan betalen door het internet te splitsen: een basis service en een premium service: ".... An Internet for the rich and one for the poor is born, one in first and one in second class. Network neutrality is finished”, wrote Jason Hirschorn, the ex-president of MySpace.....".   Hoe je het wendt of keert, de gemeenschappelijke noemer van dit alles is dat "men" vindt dat we als gebruikers te weinig betalen voor internet. Maar zou het niet al aardig wat ruimte op internet opleveren wanneer we al die spam verspreiders, in 2009 goed voor 81% van het emailverkeer, wat effectiever zouden kunnen aanpakken? Aardige taak voor de overheid, maar wel lastig. Het controleren van de goede werking van een fietsachterlichtje, het jachtseizoen is ook in Amsterdam weer geopend, is wat makkelijker en zorgt ervoor dat het bekeurende personeel bij de eerstkomende personeels beoordeling een goede score kan laten zien. In de residentie zou een gesprek tussen twee dienders in plat Haags aldus kunnen beginnen: Wat is jâhw moyenne qua bekeure? Dus internet zal op termijn wel duurder worden.

Rob van der Meulen

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#4 Geplaatst: 2010-11-18 23:26:36

Ik denk dat het internet gewoon gratis wordt. Zo ongeveer als de commerciële radio- en TV zenders. Betaald door reclame.

Of twee internetten: één waar je voor moet betalen, zonder reclame, pop-ups, puur voor informatieuitwisseling en één zoals nu, waarvan ik zolang gallisch wordt van alle reclamegeweld. Wil daar best een paar tientjes per maand voor betalen.....

Steven

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#5 Geplaatst: 2010-11-19 11:04:08

Bonjour,

Discussies over de kosten van Internet en de toerekening daarvan aan de grote "traffic generators" spelen al sinds ik met Internet bezig ben. Voor de goede orde, dat begon heel wat eerder dan het World Wide Web :-) En altijd als één of andere hoge telecompiet dit soort opmerkingen maakt, vraag ik me weer af of zo'n streepjespak zijn eigen product eigenlijk wel begrijpt.

Allereerst is het belangrijk de kreet "Internet" even te verduidelijken. Oververeenvoudigd gesteld bestaat Internet uit:

- Een fysieke infrastructuur (glasvezel, koperkabels, straalverbindingen)

- Dragerdiensten (zeg maar de IP, UDP, TCP, ICMP etcetera protocollen met de daarvoor benodigde aparatuur zoals routers)

- Toepassingsprotocollen (zoals E-mail, WWW, file transfer etcetera)

- Diensten

Het eigendom van de fysieke infrastructuur staat los van dat van de dragerdienst, zo kan bijvoorbeeld Free dragerdiensten aanbieden over het fysieke France Telecom netwerk. En iedereen die toepassingen of diensten wil gebruiken of aan de man brengen, kan die baseren op een dragerdienst geleverd door een provider van zijn keuze.

Dwars door deze hele stapel heen loopt de doorbelastingsproblematiek. Ruwweg kun je in het algemeen communicatievoorzieningen doorbelasten op basis van:

- Connect time charge : op tijdbasis zoals bij het traditionele telefoonnetwerk

- Volume charge : op verkeershoeveelheid zoals bij het vroegere X.25 DataNet-I

- Flat rate charge : vaste abonnementsprijs zoals nu bij Internet

- Combinaties hiervan

De grap is nu, dat Internet in oorsprong nooit bedoeld is zo groot te worden. Er is dan ook nooit sprake geweest van een ander doorbelastingsmodel dan "flat rate charge". Dat betekent dat in de protocollen van de dragerdiensten niet of nauwelijks faciliteiten voorhanden zijn om de voor meer complexe doorbelastingsmodellen benodigde gegevens te verzamelen. Of om het eenvoudiger te zeggen, het is vrijwel onmogelijk om willekeurig Internet verkeer dat je "ergens voorbij ziet komen" te herleiden tot een afzender waar je een rekening heen kunt sturen: zeker omdat zoiets een boekhoudkundig verdedigbare basis moet hebben.

Dus hoe dan de doorbelasting naar gebruikers te realiseren? Dat zal dan moeten op niveaus boven de dragerdiensten, bijvoorbeeld door het aanbieden van VPN (Virtual Private Network) achtige diensten door providers. En dat betekent weer, dat in principe elk bedrijf dat kan doen. Dat betekent concurrentie. En je hoeft maar om je heen te kijken in telecom- en Internet land om te weten dat die concurrentie op een dermate grote schaal plaatsvindt dat de prijzen naar een minimum worden gedreven. Temeer omdat deze VPN oplossingen door elk bedrijf in de wereld aan FR Internetgebruikers kunnen worden aangeboden. Zoals je nu in FR al van een in Canada gevestigde VPN provider gebruik kunt maken om Sarko's HADOPI gestapo te omzeilen.

En dan zijn er nog wat bijkomende factoren. Zo wordt het prijs-prestatieniveau van hardware elk jaar beter, zodat je voor hetzelfde geld meer kunt verwerken. Het verschijnsel SPAM wordt nog niet bij de kern aangepakt, omdat de fabrikanten van antispam spullen, en trouwens alle fabrikanten van Internet apparatuur op dragerdienst niveau, helemaal niet gebaat zijn bij een plotselinge afname van het Internet verkeersvolume. En vertegenwoordigers van die fabrikanten vormen een zwaarwegend deel van de commissies die moeten beslissen over nieuwe Internet normen, zoals bijvoorbeeld een nieuw E-mail protocol dat SPAMmen effectief onmogelijk maakt. Uiteindelijk zal echter de wal het schip keren en zal het onmogelijk maken van SPAM een flinke hoeveelheid Internet capaciteit "gratis" vrij maken.

Kortom, er zullen wellicht duurdere/luxere varianten van Internet aansluitingen in de markt komen, maar ik heb niet de angst dat de prijzen van Internet toegang nu kamerbreed naar een hoger niveau gaan. Ondanks alle "wishful thinking" van een paar corporate stropdassen.

Salutations, Jos

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#6 Geplaatst: 2010-12-20 18:33:31

Vond ik tijdens de stakingen in oktober de Franse pers ronduit wat eentonig worden, of met nog een keer die rijtjes cijfers over aantallen deelnemers aan manifs, of met het steeds weer laten zien van automobilisten die met blije gezichten, al drie uur lang op zoek naar benzine, getuigden van hun begrip dan wel onverwoestbare geloof in de goede zaak waarvoor gestaakt werd, nu komt er inhoudelijk toch wat meer diversiteit aan bod. De regering wilde, en ook redelijk wat enthousiaste parlementsleden, dat er zo snel mogelijk die <<taxe google>> zou worden ingevoerd. Per 1 januari 2011 stond al in de planning ingeschreven. Het Franse bedrijfsleven kijkt er toch wat anders tegenaan dan de directeur-generaal van France-Télécom, en 67 van hen hebben hebben laten merken dat hen dit helemaal geen goed idee lijkt. Op die manier wordt Frankrijk geen Silicon-Valley, maar een dorre onvruchtbare Silicon-Désert betoogt hun fraaie appel. Hiermee pogend wellicht voor rede vatbare parlementsleden en senatoren in de Financiële Commissie, die vorige week maandagmiddag vergaderde, nog tot andere gedachten te brengen. Parijs lijkt nu de pas even in te houden: die 1 januari datum voor de  invoering is nu van de baan, uitgesteld tot 1 juli 2011 aldus le Figaro. Het lijkt me ook lastig voor Frankrijk om hier vooruit te lopen op een mogelijke gezamenlijke Europese oplossing met een staaltje van "Einzelgang", of splendid isolation wanneer u aan die term de voorkeur zou geven. Was het eerst de Commission Zelnik die kunstenaars vanuit de invalshoek van de bescherming van auteursrechten de helpende hand wou toesteken, daarna was het de directeur-generaal van France-Télëcom die in feite zei: wanneer u onze infrastructuur gebruikt om zo veel geld mee te verdienen, dan betaalt u ook maar mee aan onze investeringen. Dat klinkt vertrouwd: het hele internet als één grote autoroute, avec péage. Die bordjes heb ik wel vaker gezien. Intussen kijkt iedereen ook naar Brussel, waar de Europese Commissie zich buigt over de vermeende marktdominantie van Google, zie dit bericht in de Financial Times. En op langere termijn wordt het misschien nog werk voor de WTO (World Trade Organisation) in Genève, wanneer bijvoorbeeld naar het oordeel van Washington door de EU of een lidstaat te zeer inbreuk zou worden gepleegd op internationale afspraken rond het vrije verkeer van diensten. Of op belastingprincipes: interessant, u meent het recht te hebben een bedrijf dat in de VS is gevestigd en aldaar belastingplichtig, ook nog eens vanuit het buitenland een belastingaanslag te kunnen sturen voor de tolgaarders van Bercy? Maar eerlijk gezegd voel ik mezelf nog het meest aangesproken door de technische uitleg van Jos: jongens, dat willen jullie nu allemaal wel, maar dat gaat technisch niet lukken. Tenzij je met de technische kennis en hardware van heden, en onder toeziend oog van belasting-inspecteurs, Hadopi politie en de anti-klokkenluidersbrigade het internet opnieuw van de grond af aan zou gaan opbouwen. Terug bij af: wie zou dat dan weer moeten betalen? Maar misschien is er een praktische en veel goedkopere oplossing, keurig passend in de verbeterende betrekkingen tussen China en Frankrijk: Parijs koopt wat internet filtertechnieken in bij de Chinese overheid.

Rob van der Meulen

avatar#4115
Taciturne
Berichten: 62
Reacties: 2190

#7 Geplaatst: 2010-12-20 18:56:43

Dom, dom, dom. Politieke korte-baan rijderij. Eindelijk, ondanks een maar traag uitbreidende intrenet-infrastructuur, zetten de Fransen zich aan het Web. Langzaam, met een achterstand op biijv. NL van tussen de 5 en 10 jaar. Jawel, alweer 20% meer via Internet gekocht dan vorig jaar! Vanmorgen op FranceInfo.

Huizen verbouwen en in restaurants eten worden met laag-BTW-tarief belast (zijn dus blijkbaar heel belangrijk in LDF), voor Internet gaan de belastingen omhoog. iets wat in een beschaafd, westers land ook een eerste levensbehoefte zou moeten zijn.... slecht signaal naar de kiezers en naar de bedrijven.

Steven

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2010-12-21 01:10:14

Het was volgens de krantenberichten een eis van 'Brussel' om het hoge btw-tarief toe te passen op alle productonderdelen van triple play. Lees nog even het bericht op deze site.

Wim

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#9 Geplaatst: 2010-12-21 08:32:30

Wim,

Ik kan me vergissen natuurlijk. maar hoort jouw laatste opmerking niet gastvrij onderdak te krijgen bij het topic over de adsl tariefsverhogingen? Vanwege het doorberekenen van het hogere BTW tarief aan de klanten van de internet providers hier in Frankrijk. Die taxe google is iets geheel anders. Ik lees Steven's opmerking meer als een algemeen caveat richting beleidsmakers die soms tegelijkertijd volstrekt tegenstrijdige signalen uitzenden.

Rob

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#10 Geplaatst: 2010-12-21 12:22:36

Eenvoudig de schuld geven aan 'Brussel' is in Europa een veelgebruikte methode door falende politici om zichzelf vrij te pleiten.

Volgens diverse media heeft 'Brussel' juist opgeroepen om de totale belastingdruk op "triple play" ( bijna 50%) te verlagen en heeft men alleen transparantie geëist ten aanzien van het hanteren van hoog en laag btw tarief.

De Franse interpretatie  "alles hoog tarief, moet van Brussel" lijkt slechts een uitvlucht om de belastingdruk verder te kunnen verhogen.

De politici vergeten dat ze hierdoor zelf een anti-Europees gevoel veroorzaken bij de burgers.

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#11 Geplaatst: 2010-12-22 17:45:58

Ik heb formule Découverte bij Orange( € 19,90 p/m incl. TVA ) dit is naar mijn weten alléén Internet en geen TV. Toch krijg ik tariefsverhoging:

A compter de votre facture du 1er février 2011, vous paierez 21.00 € TTC/mois au lieu de 19.90€ TTC/mois.

Hier wordt dus de regel alleen verhoging bij combi TV niet gevolgd.

Zijn er meer gebruikers met deze ervaring?

Willem

avatar#3853
andrevs
Berichten: 32
Reacties: 63

#12 Geplaatst: 2010-12-22 18:03:03

ik heb vandaag een mail ontvangen van Orange met dezelfde (€ 21) boodschap

André

Vous avez bénéficié jusqu'à présent d'un taux de TVA réduit sur une partie du prix hors taxe de votre offre d'accès internet. Suite aux modifications du taux de TVA prévues par la loi de finances pour 2011, cette mesure fiscale disparaît. Nous sommes de ce fait contraints de modifier le tarif TTC de votre abonnement.

A compter de votre facture du 1er février 2011, vous paierez 21.00 € TTC/mois
au lieu de 19.90€ TTC/mois.

Afin de vous apporter toutes les informations nécessaires sur cette hausse de TVA, nous vous invitons
à cliquer ici.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous offrons 2 000 points fidélité* avec Davantage internet

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#13 Geplaatst: 2010-12-22 18:10:36

Willem,

  Zou het wellicht zo kunnen zijn dat alle adsl aansluitingen gemakshalve, hetzij door de wetgever, hetzij door de interpretatie van de providers, onder de noemer: "in staat tot het ontvangen van tv signalen" worden geschoven? Iets anders lees ik namelijk niet in bijvoorbeeld deze toelichting op de website van Orange:

Toutes les offres internet Orange donnent accès à la TV :

* TV par ADSL en zone éligible. * TV par ADSL avec satellite en zone non éligible. *TV sur le web, avec le service web TV , accessible à tous les clients Orange. 

Rob

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#14 Geplaatst: 2010-12-22 18:50:54

Zoals door Thomas in een ander draadje aangeven werd de mogelijkheid om  (web-) tv te ontvangen door alle providers mis/ge -bruikt om op de helft van het factuurbedrag laag BTW tarief te hanteren. In tegenstelling tot wat men zou denken valt TV in Frankrijk kennelijk onder een 'levensbehoefte' en mag laag worden belast, terwijl telefoon en internet toegang een 'luxe' is en aldus hoog belast.

Dat lage deel gaat nu naar hoog tarief.

Of de geruchten waar zijn dat Canal+ zijn invloed op de overheid laat gelden omdat die gevrijwaard blijft voor deze verhoging met zijn abonnementen, weet ik niet.

Maar 5,5% btw op film- en xxx-kanalen als 'levensbehoefte' klinkt vreemd.

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#15 Geplaatst: 2010-12-22 21:24:10

Nog een laatste poging om mijn antwoord op Willems vraag toe te lichten. Laat ik een iets ander vertrekpunt nemen. In de reclame voor het découverte abonnement staat ondermeer vermeld: nécessite un modem ADSL compatible ou une Livebox (+3€/mois en location) offre incompatible avec la TV d'Orange. Dan zou je toch denken dat je een kaal adsl abonnement hebt, en dat blijkt volgens die andere info dus toch net een slagje anders te liggen. Wanneer Orange een werkelijk kaal abonnement zou aanbieden, dus dan ook maar meteen zonder de livebox, want daar zitten van fabriekswege multimediale functies ingebouwd, dan zou je pas een echt "adsl internet only" abonnement hebben. Maar iets dergelijks heeft Orange niet in de aanbieding, dus is iedereen internetgebruiker, tv kijker en telefonist. Of begrijp ik het in mijn gebruikelijke haast allemaal verkeerd? Of krijgen we hier een soortgelijke discussie als bij de redevance audiovisuelle, een definitiekwestie: .........n'est équipée d'une poste récepteur de télévision ni d'un dispositif assimilé.... etcetera. Dan zou ik Willem geluk moeten wensen met zijn geassimileerde dispositief, het was hem waarschijnlijk nog niet bekend dat hij een beestje met zo'n fraaie naam in huis heeft staan. Want ook met Jako's uitleg kost het mij eerlijk gezegd wat moeite de gordiaanse knoop die in mijn bovenkamer dreigt te ontstaan te ontwarren. Zal ik misschien toch eens die niet erg vlot geschreven teksten van de Brusselse ambtelijke molen er op moeten gaan nalezen, wat er nu precies in staat, en waar er voor lidstaten of providers misschien nog een bepaalde interpretatieruimte inzit. En mocht iemand anders dat eens willen uitpluizen, graag. Ik heb al teveel van dat soort proza gezien. Nog makkelijker: we aanvaarden Wims uitleg, en schenken die euro per maand ruimhartig, met een royaal gebaar aan de Franse staat, die daarmee mooie dingen voor ons gaat doen.

 

Rob

avatar#322
thover
Berichten: 8
Reacties: 566

#16 Geplaatst: 2010-12-22 21:39:46

Rob,

Het gaat er niet om of je wel of niet gebruik maakt van TV maar of er fiscaal gezien tot op heden een lager BTW-tarief kon worden toegepast op een deel van het abonnement (de helft).

Als dat zo is (en dat is bij alle Internetabonnementen van Orange het geval) is Orange vanaf 1 januari verplicht het hoge BTW-tarief op het gehele abonnement te hanteren. Orange heeft er voor gekozen deze verhoging per 1 februari door te berekenen aan haar klanten.

Om het te begrijpen moet je de zaak dus eigenlijk omdraaien en los zien van wel of geen TV (zoals Jako zei maakte dit het mogelijk voor Internet Service Providers handig gebruik te maken van de fiscale regels om het lage BTW tarief toe te passen op de helft van het abonnementsbedrag): werd tot op heden een laag BTW tarief toegepast op een deel van je abonnement? In dat geval is Orange, net als de andere providers, verplicht ook over dit deel het hoge BTW tarief te hanteren vanaf 1 januari en er is voor gekozen dit per 1 februari door te berekenen. Werd er geen laag BTW tarief toegepast dan is er ook geen sprake van verhoging maar dat is theorie want er zijn geen abonnementen waar dit het geval is ...

Tot zover mijn uitleg van de juridisch/fiscale achtergrond in hopelijk duidelijk Nederlands. Mocht het nog niet duidelijk zijn, laat het dan even weten.

Overigens ging deze fil de discussion oorspronkelijk over een heel andere vorm van belasting ...

PS Binnen een paar dagen komen waarschijnlijk dezelfde soort vragen van SFR klanten en Bbox klanten en Free klanten bijvoorbeeld (aangezien Bbox en Free [nog] geen duidelijke communicatie over dit onderwerp hebben verwijzen de links naar externe websites).

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#17 Geplaatst: 2010-12-22 21:54:23

Thomas,

Goed je hier weer terug te zien, en bedankt voor je uitleg. Wat ik neerzette als een nadeel van het découverte abonnement was tot voor kort juist een voordeel. Dankzij de multimedia functionaliteit van dit ogenschijnlijk "kale" adsl abonnement kon er meegelift worden met het lage "tv BTW-tarief", de Franse uitzondering. Zal ik voortaan toch tot tien tellen alvorens te reageren. En inderdaad, ik was zelf begonnen met die "google tax", maar liet me nu ook al meeslepen door die BTW festiviteiten. Voor hen die nu nog niet overtuigd zijn zou ik zeggen: een nieuw draadje beginnen of aansluiten bij het al bestaande topic over de adsl tariefsverhoging. En in de Amerikaanse media en ook rond Capitol Hill wordt al steeds meer verontwaardiging geventileerd over dit soort op handen zijnde Europese belastingmaatregelen (niet de BTW!) dus er komt binnenkort vast wel een moment om met een fel realistisch verhaal over het strijdgewoel, en de positie van Frankrijk daarin (ik zal er aan denken Wim) hier op het forum een ieder op de hoogte te houden.

Rob

avatar#3688
Silex
Berichten: 73
Reacties: 350

#18 Geplaatst: 2010-12-23 00:09:23

Een uitgebreid artikel (6 blz.) in Scientific American over  Open Standards en Neutrality.

En uit Micro Hebdo 659:

dsd

janv

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#19 Geplaatst: 2010-12-23 11:23:46

Wordt interessante discussie.

Voor alle duidelijkheid.

De overheid heeft bepaald dat internet toegang+Tv en telefoon onder het hoge TVA tarief gaat vallen en dat alléén Internet toegang onder het lage TVA tarief blijft.

Net zoals b.v. in de supermarkt lage TVA voor meeste voedsel (b.v. melk) en hogeTVA voor b.v.champagne (afgezien van de accijns)

Nu heb ik een mooie koelkast thuis staan,gekocht of gehuurd (livebox) met een mooi apart vak voor wijnen

dan gaat de supermarktondernemer toch niet plotseling zeggen , beste mijnheer omdat u een hele mooie koelkast thuis heeft staan met speciale vakken voor allerlei luxe goederen ga ik u voortaan over al mijn producten (melk) het hoge TVA bedrag in rekening brengen!

Of deze vergelijking.

Stel de overheid beslist dat voortaan lage TVA over dagstroom berekent en hoge voor nachtstroom .

Omdat ik een  meter heb die dag en nachtstroom kan schakelen moet ik plots over alles hoge TVA gaan betalen.

Natuurlijk gaat elke vergelijking wel ergens mank. maar toch.

Willem

avatar#3946
jako
Berichten: 47
Reacties: 584

#20 Geplaatst: 2010-12-23 11:52:41

Willem, 

'Kaal' internet is altijd al hoog TVA tarief geweest en kan dus niet 'laag' blijven.

Televisie is altijd laag tarief geweest en blijft dat.

"Brussel" heeft transparantie ge-eist, dus de FAI's mogen niet meer de vinger in de lucht steken en poneren dat de helft van de factuur voor (web-) TV is en dus tegen laag TVA belastbaar.

Gevolg is dat "Parijs" nu stelt dat dan alles "hoog" tarief wordt. En voor een 'kaal" internet abonnement had dat eigenlijk altijd al zo moeten zijn.

avatar#322
thover
Berichten: 8
Reacties: 566

#21 Geplaatst: 2010-12-23 11:55:29

De overheid heeft bepaald dat internet toegang+Tv en telefoon onder het hoge TVA tarief gaat vallen en dat alléén Internet toegang onder het lage TVA tarief blijft.

Nee, de overheid heeft besloten dat de toepassing van het lage BTW-tarief op een Internetabonnement die mogelijk was indien dit abonnement onder andere een TV dienst bevatte niet meer toegestaan is.

Op alleen Internet is altijd het hoge BTW-tarief van toepassing geweest en dat blijft ook zo. Het lage BTW tarief is vanaf 1 januari 2011 dus alleen nog van toepassing op een TV-abonnement zonder andere elektronische diensten (bijvoorbeeld Canal+).

De precieze tekst is na te lezen in dit 309 pagina's tellende document.

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#22 Geplaatst: 2010-12-23 12:00:39

Mooi dat schept duidelijkheid

Wat mij betreft discussie gesloten ik ben overtuigd.

Zo zie je maar teksten goed lezen is van groot belang!

Willem

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#23 Geplaatst: 2010-12-23 18:46:46

Nu Willem zo'n duidelijke demarcatielijn heeft getrokken, ga ik weer rustig door met die <<taxe google>> met een binnengekomen bericht van minister Eric Besson. U heeft hem al eerder kunnen bewonderen in die fraaie zaal in het Elysée, oktober 2008, bij de presentatie van het Plan numérique 2012. Hij is, u raadt het al chargé de l'Economie numérique. Hij wil de zes maanden uitstel die er nu gekomen is gaan gebruiken om iets te gaan organiseren. Een concertation avec les acteurs de l'internet. Grappig: de vakbeweging staakt eerst, en gaat  pas veel later aan de onderhandelingstafel zitten, wanneer iedereen een beetje moe is geworden, de overheid maakt eerst een wet, en gaat pas daarna met betrokkenen om tafel zitten. Er zit onmiskenbaar een systeem in. Extra tijd dus, om te bezien hoe je zoiets nu uitvoeringstechnisch precies zou moeten verwezenlijken. Zou er een Franse vertaling van Jos zijn technische bedenkingen op een ministerieel bureau in Parijs zijn neergedwarreld? Want wat liet Eric Besson zich ontvallen? Waarom nu wel aan tafel met betrokken partijen? Hierom: ".....de proposer un dispositif plus adapté ........ On peut l'améliorer, trouver une meilleure facon de faire." Die belasting van 1% op alle achats de publicité en ligne is er voorlopig nog niet. Dat gaat nog wel even duren.

Rob van der Meulen

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#24 Geplaatst: 2012-10-18 08:46:54

In alle voorgestelde nieuwe belastingmaatregelen hebben we één oude bekende nog niet teruggezien: de "taxe google". Nu Google voor het eerst ons een inkijkje gunt in de opbouw van hun datacentra mogen we toch veronderstellen dat dit ook leden van de Assemblée niet zal ontgaan. De pogingen om kleurrijke afbeeldingen, twee- of drie dimensionaal, in het bezit van particulieren, te gaan belasten hebben schipbreuk hebben geleden. Het jachtseizoen is nog steeds geopend, dus Google's veelkleurige bezit zal ongetwijfeld een aantal parlementaire en gouvernementele jagers verleiden ook op dit wild een drijfjacht te beginnen. Jagen is immers onze passie. Nog een suggestie: tolheffing voor de satellieten, cochons in space, ook daar al, die Frankrijks ijlste luchtruimen doorklieven. Tolpoortjes, wachten, en dan de carte bleue

Rob van der Meulen

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#25 Geplaatst: 2012-10-18 09:52:33

Bonjour,

Socialisten en belastingen, daar kunnen we kort over zijn: MEER! In fraai Frans hebben we het dan over een frénésie taxatrice. En nee, we hebben het laatste hiervan nog niet gezien vrees ik. De creativiteit van de PS tolgaarders is even groot als hun gebrek aan praktisch economisch inzicht.

Ik voorspel dat de Fransen met toenemende weemoed gaan terugdenken aan de periode Sarkozy. Misschien gaat die zelfs een De-Gaulle-tje doen ;-)

Ceterum censeo, overigens ben ik van mening dat Hollande en de PS Frankrijk te gronde richten.

 

Salutations, Jos

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#26 Geplaatst: 2012-10-18 10:11:34

@ Jos

Maar het zijn wel mooie plaatjes! Voor wie daar gevoelig voor is. Ik overwoog nog om in de rubriek "Bouwen, verbouwen en klussen"  een topic te openen met de iets minder pakkende titel: Plaatjes van gekleurd elektra draad. Toch maar niet gedaan. 

Rob

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#27 Geplaatst: 2012-10-18 19:02:30

Die mooie plaatjes zijn niet onopgemerkt gebleven, en het succes van Google blijft knagen in het land van betalingen met papieren cheques. Dreigement en tegen dreigement: Google ménace de ne plus référencer la presse française. Een bericht dat zojuist door le Figaro op de website is gezet. Wanneer de toonzetting wordt: we laten ons als demokratie niet intimideren of de wet voorschrijven door het grootkapitaal uit de VS, we hebben recht op een deel van de opbrengsten, op grond van auteursrechten, ze maken immers meer dan genoeg winst, dan wordt het nog een hete herfst. Het wachten is nog op een duidelijke stellingname door le ministre de l'enterrement de la croissance de l'économie française.

Rob van der Meulen

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#28 Geplaatst: 2012-10-19 20:17:14

Over het gesprek van hedenmiddag tussen vertegenwoordigers van Google met het cabinet van de ministre de l'économie numérique is weinig naar buiten gekomen. Alleen de wens van Google om de dialoog met de Franse uitgevers voort te zetten. Stilte voor de storm?

De Franse overheid orienteert zich inmiddels bij de oosterburen. Daar wordt al enige tijd  over een "Lex Google" gesproken. Maar daar is voor de Bundesregierung de vraagstelling anders: hoe moet je de "Umgang mt Geodaten grundreglend reglen". Anders geformuleerd: wat doen we met Google streetview vanuit bijvoorbeeld het oogpunt van privacy. Op zijn Duits: Geodatenschutz.

Voor de Franse regering moet het vooruitzicht dat de pers straks het risico zou kunnen lopen heel wat advertentie inkomsten te gaan missen, geen geklik meer door Google voorbijgangers, niet echt opwekkend zijn. In 2013 gaat er naar verwachting in totaal al 516 miljoen euro aan subsidies naar de Franse pers. Hoe onafhankelijk is de Franse pers eigenlijk?  

Rob van der Meulen

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#29 Geplaatst: 2012-10-22 10:15:49

De onvrede van de dagbladpers met Google blijft niet tot Frankrijk beperkt. In Brazilië zijn ze niet blij met Google News, waar je met een verzameling trefwoorden sneller en gerichter bij nieuws uit kranten en tijdschriften kunt komen. Google als koppensneller. Een deel van de inhoud van die berichten komt dus op de website van Google te staan (auteursrecht), en leidt volgens de Brazilianen niet tot meer bezoek aan hun websites. Is de internetter die niet doorklikt lui, heeft hij aan een half woord genoeg en kan zijn tijd wel beter gebruiken, of zijn de krantenkoppen tegenwoordig zo inhoudsrijk dat ze verder lezen overbodig maken?

De Braziliaanse pers, nu Google weigert te betalen, zegt op dit moment blij te zijn met het schrappen van de medewerking aan deze service van Google. Het woord is aan de internetters en hun desktops, laptops, netbooks, iPads en smartphones.  En behalve naar Berlijn kunnen een paar Franse ambtenaren en stafmedewerkers van de pers voor hun broodnodige orëntatie nu ook een trip naar Rio de Janeiro organiseren. Goed voor de omzet van een paar reisbureaus in Parijs, van de toeristenindustrie zal Frankrijk het immers steeds meer moeten hebben, maar voor de rest van de economie?

Een plezierig principiële kwestie, buigen of barsten. Wanneer Google ergens maar ter wereld iets zou toegeven, aan de pers, aan een beheerder van antiek gecorrodeerd telefoondraad die het liefst nog denkt in termen van een telefooncel waar je voortdurend muntjes in moet gooien, dan ziet Google binnen de kortste keren zijn jaarwinst verdampen via automatische afschrijvingen aan rechthebbenden. Naar de hongerige wolfjes die deze digitale arreslee achtervolgen. Of zou Google nog een list verzinnen, en een eetbaar hapje overboord gooien, om zo ongestoord zijn weg te kunnen vervolgen?

Rob van der Meulen