Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Juridische zaken

Juridische zaken

Wie in Frankrijk onroerend goed koopt of (ver)bouwt, krijgt met notarissen te maken. Of soms ook met deurwaarders en advocaten.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

erfrecht met kinderen uit een eerder huwlijk

Auteur Bericht

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#0 Geplaatst: 2010-01-15 13:45:30

Ik heb samen met mijn partner een 2e huis (we wonen er permanent) in Noord Frankrijk. Het huis staat op mijn naam.

Ik heb 2 kinderen uit een eerder huwlijk en een rancuneuze ex.

Als ik kom te overlijden krijgen mijn kinderen volgens de franse wet 3/4 van het eigendom van het huis. Mijn ex zal er dan als de kippen bijzijn om mijn partner het huis uit te gooien. Een langstlevende contract werkt niet in Frankrijk als je kinderen  uit een vroegere relatie hebt. Het maakt ook niet uit of je trouwt of niet. Wie kan me helpen met slimme ideeen om te vermijden dat mijn partner in de dan toch al droeve tijden ook nog eens ons huis uit moet?

Peter

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#1 Geplaatst: 2010-01-15 14:20:54

Peter, om hier goede raad te geven zijn wat meer gegevens nodig. Die 3/4 komt doordat je ook nog ouder(s) hebt in nl? Anders erven de kinderen 4/4, zou je denken.

Zijn de kinderen dermate minderjarig, dat de ex in hun plaats kan optreden om de erfenis te gelde te maken? Naar ik begrijp wil je de kinderen onterven wat het franse onroerend goed betreft, of op zijn minst inperken tot hun legitieme portie, ten faveure van je huidige partner. Als de franse notaire je geen werkbare oplossing heeft kunnen aandragen, kun je een constructie maken waarbij het franse onroerende goed vervreemd wordt. Geheel of gedeeltelijk overdragen aan de partner, een rechtspersoon oprichten waarbij jullie beiden of je partner de aandelen bezitten, etc. Ook hier weer deskundig advies vragen van de vakman (kijk uit: de ene notaire is de andere niet). En heeft je partner niet ook potentiele erfgenamen die op de loer liggen als jij al enige overblijft? Voor goed advies heeft Wim B een lijstje met notaires die van wanten weten op dit gebied. Vragen staat vrij, pas als je een acte of research wilt van de notaire hoef je hem te betalen. Succes, Dit

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#2 Geplaatst: 2010-01-15 14:36:38

Beste Peter_V,

Helaas begrijp ik uw vraag niet zo goed.

Ik begrijp dat u gescheiden bent officieel van uw ex- in NL. Daardoor heeft zij geen enkel recht meer op uw 2e huis in Frankrijk. Zij kan uw huidige partner dan ook niet uit uw huidige huis gooien. Dat zou alleen kunnen via uw kinderen, indien die 'op de hand' van hun moeder zijn. Maar uw huidige partner houdt dan toch recht op haar 1/4 ??? van de erfenis.

Ik kan over de situ bij vererving weinig meer slims bedenken, maar heeft u al kennis genomen van deze rubriek ?

Het lijkt me dat daar mogelijkheden genoemd worden om aan die dreiging te ontkomen en anders kan de gespecialiseerde notaris (advertentie daar) u wellicht beter helpen.

Bruin.

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#3 Geplaatst: 2010-01-15 15:17:42

Bedankt voor de reacties. Ik heb geen ouders meer. Ik heb 2 dochters van resp. 19 en 14 jaar oud. Die zijn op de hand van hun moeder (gebrainwasched) Ook als ze alleen hun legitieme portie opeisen zal mijn huidige partner verplicht worden om het huis te verkopen om ze hun deel uit te betalen, aangezien we verder nauwelijks kapitaal hebben. Onterven heeft geen zin want dan krijgen ze zelfs volgens het Nederlands recht nog hun legitieme portie. Ik heb de rubriek waar Bruin over spreekt nauwkeurig uitgeplozen maar ik kan geen mazen in de wet vinden. Het is toch te gek voor woorden dat mijn partner op straat komt te staan als ik overlijd! Het idee om een rechtspersoon op te richten heb ik meer gehoord, moet je dan niet officieel in Frankrijk ingeschreven zijn?

Het huis schenken aan mijn partner kan volgens mij juridisch niet, en inderdaad dan zijn er van haar kant mogelijke kapers op de kust als zij eerder overlijd.

Kortom ik zit zo vast als een huis. Wie weet een oplossing?

Peter

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#4 Geplaatst: 2010-01-15 16:30:15

Peter,

Onterven van je kinderen kan nooit in NL of in LDF. Je bent officieel woonachtig in LDF en lijkt mij nu de enig werkbare oplossing een Frans 'langstlevende' testament te laten opmaken. Dan behouden beide partners zo lang mogelijk het vruchtgebruik van onverdeelde boedel en voor de succesierechten staat het vrijgestelde bedrag ook nog in die rubriek.

Bruin.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#5 Geplaatst: 2010-01-16 12:41:54

Probleem is wel duidelijk: van de kinderen scheiden gaat (nog) niet. Van de andere zijde eveneens kapers op de kust.. Een gedeeltelijke oplossing: het huis wordt op beide namen gezet. Het Het uitko

pen van de ander is op zijn minst een vertragende factor voor de kapers.

De halve waarde wordt dan een schenking aan de partner. Kost wel wat (successie etc). Als je een Pacs zou hebben, dan mag je ca 75000 per jaar schenken aan de partner. Is het huis bijv. 4 ton waard dan heb je 3 x een gang naar de notaire nodig, om ieder jaar een deel van het huis op naam van de partner te zetten. Ik zie niet waarom het juridies niet kan, een schenking. Je zit wel met kosten, actes van de notaire of successiebelasting.  En zou je overlijden binnen een x aantal maanden na een schenking, dan staan erfgenamen toch nog op de stoep, en wordt het geschonken bedrag alsnog bij de erflater geacht te horen. Dus dat moet je even dan niet doen. Een rechtspersoon oprichten in Fr moet toch kunnen, bedenk dat 'inschrijven' (er is in Fr geen GBA) in Frankrijk

nog lang niet 'uitschrijven' (schrappen uit GBA) uit NL inhoudt. Succes, Dit

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#6 Geplaatst: 2010-01-16 20:49:40

Dit,

Met alle respect (ook voor je vorige bijdragen!), dit gaat nu eenmaal in Peter's situ moeilijk op. ...Ook al zou je het schenkingsrecht ten volle benutten.

De reden is dat natuurlijke kinderen altijd preferent zijn in de toebedeling van de erflater door Franse wetgever!

Ik weet ook niet of Peter een Pacs voorstaat of dat hij wettig getrouwd is met huidige partner.

De SCI is vgls. mij ook geen optie omdat beiden dan al officieel het onroerend goed 50/50 op hun resp. naam hadden moeten stellen.( lees maar verder over die materie)

En volgens mij kun je in bestaande situ idd. wél een langstlevende testament sluiten naar Frans recht én aan je partner jaarlijks een schenking doen. ...zoals dat ook voor kinderen geldt.

Er zijn wél een paar consideraties hierbij en die gelden dus ook naar Nederlands Recht.

- De schenking moet daadwerkelijk zijn overgemaakt aan begunstigde. Dus (fiscale of notariële) virtuele constructies helpen je in huidig financieel/verervings klimaat bepaald niet. Maar ik ben niet voldoende deskundig in die materie.

- Om het clean te doen zijn beide partners aan elkaar 'verplicht' én naar elkaar toe, om vooral over onroerend goed een 'schenking' eerder als uitgestelde 'lening' te beschouwen. Dus A verstrekt een krediet aan B voor ... 'bewezen diensten' ... met oogmerk dat A én B met elkaar op 50/50 basis een schuld vormen naar elkaar, maar per saldo dus 0,0 € op het onroerend goed.

- In feite wordt dan het ''kapitaal" van de waarde van onroerend goed van A tov. z'n kinderen als erfgenamen uitgehold. B. heeft naar haar erfgenamen ook een 'schuld' . Maar dat moet je dan dus als vader of moeder uit vroegere verplichtingen wel bewust zo willen!

Nu heb ik in mijn perso situ iets dergelijks bij de hand van 1 dochter. Toch geef ik de voorkeur om hoegenaamd tov. van 2 andere dochters niets te regelen.

Deze 2 sloten hun zus nadrukkelijk uit en benoemden bij notariële akte over hun onroerend goed beide met ons als (gescheiden) ouders ons én elkaar vooral als erfopvolgers.

En wete men, ik kan én wil die ene zus van hun (mijn dochter) niet onterven, noch een lege huls creëren. Maar het voorbeeld van die andere 2 is lichtend na ingewonnen advies!

En Peter ik zou als jou was, maar even voorbijzien aan de rancune van je ex- en dus vooral als je denkt dat zij gebrainwashed voor altijd zijn door je ex.

Overigens; ...Hield je ooit van hen ???

Bruin, pas trop simple comme bonjour. ;-)

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#7 Geplaatst: 2010-01-17 15:12:05

Bruin, ik snap niet dat als je je bezit hebt geschonken aan een partner, dat je dan nog iets hebt om te vererven. Of je erfgenamen nou preferent zijn of niet. Dit doet zich alleen voor als je te kort na de schenking het loodje legt. Ik bedoel letterlijk het (voor grote delen) wegmaken van je bezit, letterlijk genomen dus. Als het bezit gehalveerd is, halveer je ook het risico. Een helft afkopen is soms nog wel te doen. Voorts kun je wel degelik per notariele acte en werkelijk geld overboeken een deel van een pand op iemand anders naam zetten. Ik heb dit zelf gedaan, zonder enig probleem. Maar goed en SCI lijkt hier wel de meest juiste weg. Vooral als de andere aandeelhouders daarin voorkeursrecht hebben op de verwerving van vrijvallende delen, na overlijden van een partner. Dit  

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#8 Geplaatst: 2010-01-19 17:28:47

Aha Dit,

Indien je jouw deel van 50% aan je partner hebt/had geschonken via een beschermingsconstructie is er dan ook niets aan de hand met een langstlevende testament! Persoon A. of B. houden immers altijd het recht op de vruchtgebruik clausule van dat testament. Geen enkele erfgenaam kan ontbinding cq. verdeling vorderen op de langstlevende erfgenaam (Althans dat is mijn interpretatie van een zodanig testament). Er ontstaat alleen een probleem als beide partners bv. tgv. een ongeluk (tegelijkertijd) overlijden en dan nog alleen voorzover er nog een claim bestaat op die 50% van alle bezittingen.

Naar mijn bescheiden mening is het hoofdstuk "Onverdeeld eigendom of en tontine " niet anders te lezen dan dat indiener ook voor gepacseerden een testament op "huwelijkse voorwaarden" is afgesloten, waarbij als voorwaarde geldt/gold dat ieder 50% inbrengt/inbracht van eventuele erfenis op onroerend goed voornamelijk. Iedere erflater kan bij leven nog steeds binnen een aantal limieten bepalen wat hij/zij doet met z'n geld. Men kan ook je onroerend goed 'virtueel' oppeuzelen en/of bij leven schenken. Maar ik heb die limiet van € 75.000 /jr. nog nergens gelezen hier Dit!

Dan ... de SCI dus en ik neem aan dat je doelde op een situ vóórdat het regime wat betreft erfenis/erfopvolging werd aangepast.

Het nut van een SCI wordt nu anders beoordeeld zie deze passage: "De algemene stelling dat ongetrouwde stellen het fiscaal niet vriendelijk kunnen regelen is in het algemeen niet waar, het hangt van de situatie af. Als het gaat om de regeltjes van in- en uittreden en om de verkoop tussen twee eigenaren te regelen, is het afhankelijk van de persoonlijke situatie van de eigenaaren/kopers of er en indivision wordt gekocht, een contrat d’indivision wordt opgesteld, of dat een SCI  wordt opgericht. Als je als niet gehuwd stel een huis in Frankrijk koopt, zijn er vaak betere oplossingen te verzinnen dan het oprichten van een SCI. Denk bij voorbeeld aan de Pacs  (samenlevingscontract) wellicht toch trouwen. Ten slotte: Een SCI  is principe niet geschikt om er zaken mee te doen. Dan kan men beter denken aan de oprichting van een SARL of entreprise individuelle."

 

Als ik alles hierover nogmaals diagonaal doorlees ben je in de situ van Peter beter af met een gedegen advies van een Internationaal deskundige notaris!

Groeten van,

Bruin.

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#9 Geplaatst: 2010-01-19 18:00:50

hartelijk dank Dit en Bruin voor jullie reacties. Dit complexe probleem wordt wel steeds duidelijker. In de tussentijd heb ik Maitre Goffin van Aken ook om zijn mening gevraagd. Hij spreekt Nederlands wat wel zo makkelijk is.

Hieronder zijn relaas, gaarne jullie commentaar. Peter

Geachte heer Velthuyzen,

U wenst uw huidige partner bij uw overlijden maximaal te beschermen.

Op de overdracht in het kader van een successie is in dit geval het Franse recht van toepassing aangezien het recht van toepassing is van het land waar het onroerend goed zich bevindt.


Op dit moment bent u niet getrouwd met uw partner.

Deze kan dus geen gebruik maken van het recht van de langstlevende aangezien dit recht alleen van toepassing is op gehuwden.

Ik zal u in het kort de rechten van de langstlevende schetsen.
In het geval van niet gezamenlijke kinderen beschikt de langstlevende over ¼ van de volledige erfenis.

Dit recht kunt u verhogen tot maximaal 1/3 aan gezien het Franse recht er in voorziet dat, in het geval er 2 kinderen uit een andere verbintenis zijn, zij samen altijd het recht behouden van minimaal 2/3 van de totale erfenis.


Daarnaast beschikt de langstlevende over een levenslang recht (dus tot aan haar overlijden) (“droit viager au logement”) die er uit bestaat dat zij de woning kan gebruiken en bewonen gedurende haar leven.

Dit is echter geen vrijelijk recht; de waarde hiervan wordt in mindering gebracht op het erfdeel van de langstlevende.

Dit recht geeft de langstlevende de garantie om in het huis te kunnen blijven wonen. Uw kinderen kunnen uw partner niet dwingen het huis te verkopen maar indien uw partner zich elders zou willen vestigen heeft dit recht ook geen enkele waarde meer.

Indien u uw partner zo veel mogelijk wilt laten vererven, zou u ook eventueel kunnen kiezen voor het opstellen van een huwelijksakte (“contrat de mariage”) met “communauté universelle” en de “clause d’attribution” Echter er is hier een risico aangezien de kinderen uit een eerder huwelijk altijd hun kindsdeel kunnen opeisen en daardoor deze akte kunnen aanvechten, zeker nu een van de kinderen ook nog minderjarig is.

Zoals aangegeven kunnen de kinderen de langstlevende partner niet dwingen het huis te verkopen maar indien de langstlevende het huis wenst te verkopen omdat zij zich elders wil gaan vestigen moet ze wel toestemming vragen aan de kinderen voor de verkoop.

Als laatste is er de mogelijkheid om het huis in een S.C.I. (rechtspersoon) onder te brengen. Dan zou de directeur (de langstlevende) de bevoegdheid hebben om het huis te verkopen. Het nadeel van zo’n oplossing zijn de kosten daarvan (deze kosten zijn gerelateerd aan de huidige waarde van het huis).avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#10 Geplaatst: 2010-01-20 22:05:47

Dank Peter,

Voor je uitgebreide weergave van de Nederlands-talige notaris.

Ik vind in zijn opvatting eigenlijk alles terug wat ik voren beweerde;

- Frans erfrecht kan een puur Nederlandse notaris niet goed volgen, want ik heb in 2007 een uitgeprinte versie van toen (deze rubriek op dit forum) aan de gemeenschappelijke notaris van mijn dochters in NL voorgelegd.

- Haar conclusie was na lezing, dat het mij allerminst zou helpen -levend zonder partner- om naar Frans Recht constructies en/of barrières op te werpen tegen 1 dochter. ... of liever gezegd de partner van haar dus. Dit is overigens erg vaak een bron van onvrede binnen al of niet 'aangetrouwde' famillie.

- Het Franse of Nederlandse Recht maakt geen uitzondering op problemen bij vererving, maar naar mijn inschatting is het NL Recht wél nog steeds iets realistischer tov. het Franse! In dat systeem kon/kan een 'familie' nog steeds erg veel blokkeren en dus zelfs verkoop van onroerend goed.

Nou dat is dan totale immobiliteit van welke partij dan ook!

Zie deze passage: "Dit recht geeft de langstlevende de garantie om in het huis te kunnen blijven wonen. Uw kinderen kunnen uw partner niet dwingen het huis te verkopen maar indien uw partner zich elders zou willen vestigen heeft dit recht ook geen enkele waarde meer.".

Ga dat maar even 'controleren' als erfgenaam vanuit het buitenland!

Onterven kan in beide landen formeel niet, maar er is geen enkele wetsregel die belet dat je de feitelijke erfenis tussen 0 en oneindig via slimme konstrukties aan anderen dan je kinderen kunt nalaten of aan laten verdampen. Moreel oordeel vel ik niet!

En deze vogel 'Bruin' dus heeft al ervaring van zijn gescheiden ouders; 1 tweelingbroer en 1 zus hebben ratio boven emotie laten wegen en zijn nooit in onmin met elkaar geraakt over 'virtuele' erfenis!

Met HG van,

Bruin.

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#11 Geplaatst: 2010-01-21 06:31:38

Een wettig erfgenaam onterven kan inderdaad niet naar NL noch naar F recht. Maar 'in mijn tijd' leerde ik nog dat de toverspreuk in een testament luidde "en overigens verzoek ik iedereen mijn hier neergelegde wensen te respecteren", of woorden van gelijke strekking.

Een wettig erfgenaam moest dan wel erg brutaal zijn om ten overstaan van de notaris en anderen zijn legitieme portie op te eisen, "dat deed men gewoon niet."

O tempora, o mores.

Peter.

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#12 Geplaatst: 2010-01-21 16:43:54

Dank je wel Peter en ook Bruin voor jullie reacties.

Inderdaad zou je verwachten dat de nabestaanden de laatste wil van de overledene zouden moeten respecteren.

Helaas is dat in mijn geval met een zeer rancuneuse ex niet, die intussen wel al € 500.000 uit de scheiding heeft weten te slepen. Zij gaat over lijken.

Ik moet mijn huidige partner beschermen tegen elke actie harerzijds, want die komt gegarandeerd. Misschien helpt een SRI, iemand ervaring met deze optie?

Groetjes,

Peter

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#13 Geplaatst: 2010-01-21 21:30:04

OK, het gaat kennelijk om het "uitschakelen" van de boze heks.

Zorg ervoor dat u niets meer heeft, behalve dan de broodnodige spullen. Verkoop alle roerende zaken aan de huidige partner, schenk deze alles, maar zorg ervoor dat u geen kapitaal bezit.

Uw onroerend goed verkoopt u en viager, en om de boze heks extra te sarren voor een belachelijk lage - doch voor notaris en impôts nog net acceptabele - prijs. Uw huis bent u morgen kwijt, u ontvangt 'n periodiek zakcentje en vooral : uw rust keert terug.

Sterkte,

Peter.

avatar#4835
felix
Berichten: 9
Reacties: 111

#14 Geplaatst: 2010-01-22 10:09:50

Met zeer veel interesse heb ik een en ander in deze thread gelezen en ik zal jullie dan ook maar even mijn lange termijn oplossing geven. Waar het in hoofdzaak om gaat, is dat de langstlevende straks voor de volle 100% over het kapitaal moet kunnen beschikken zonder dat er eventueel een blokkade is van derden gedurende het leven van de langstlevende.

Het huis moet op termijn worden verkocht, de gelden die hieruit vrijkomen dienen op een EN/OF rekening gezet te worden en men gaat wat huren. Vervolgens opent men ook een EN/OF rekening in een land met bankgeheim en vanaf dat moment gaat men de zooi langzaam laten afroamen van de "legale" EN/OF naar de "illegale" EN/OF. Op die manier worden twee vliegen in een klap gevangen namelijk de fiscus wordt niet rijker en de ex kan er geen hand op leggen.

Zelf zou ik nooit een constructie aan gaan waarbij je je kapitaal geeft aan je huidige vriendin, want stel dat zij eerder komt te overlijden, dan kom je dus in de problemen met haar legitieme erfgenamen.

En vergeet verder niet dat je met welke constructie dan ook altijd maar wel weer je nieuwe partner moet vertrouwen. Iets dat ik nooit zal doen. Om een lang verhaal kort te maken zelf zou ik niks doen.

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#15 Geplaatst: 2010-01-22 18:22:30

Peter zowel als Felix, dank voor jullie reactie.

Inderdaad heb je de mogelijkheid om in termijnen je kapitaal te schenken aan je partner, zonder verschuldigde belasting, echter je moet dan wel je partner vertrouwen, wat ik uiteraard volmondig doe. Echter de legitieme erfgenamen van haar gaan ,in het geval van het eerder overlijden van mijn partner, er met de poet vandoor, zoals Felix duidelijk maakte. Echter niets doen aan de situatie brengt mijn huidige partner ernsig in de problemen in geval van mijn overlijden. Dus ik moet iets doen.

Iemand ervaring met de SCI constructie? Helpt dat?

Blijft een lastig probleem, maar ergens moet toch een oplossing zijn tegen de "Heks"

Ik hoor gaarne,

Peter

avatar#6601
P’Homme de la Terre
Berichten: 73
Reacties: 1367

#16 Geplaatst: 2010-01-22 20:31:05

Tegen de eerdere heks en de latere legitieme erfgenamen van de huidige partner lijkt me geen juridisch kruid gewassen, sorry.

U zult keuzen moeten maken, pijn of geen pijn, rust of geen rust.

Peter.

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#17 Geplaatst: 2010-01-22 21:29:47

Peter zowel als Felix, dank voor jullie reactie.

Inderdaad heb je de mogelijkheid om in termijnen je kapitaal te schenken aan je partner, zonder verschuldigde belasting, echter je moet dan wel je partner vertrouwen, wat ik uiteraard volmondig doe. Echter de legitieme erfgenamen van haar gaan ,in het geval van het eerder overlijden van mijn partner, er met de poet vandoor, zoals Felix duidelijk maakte. Echter niets doen aan de situatie brengt mijn huidige partner ernsig in de problemen in geval van mijn overlijden. Dus ik moet iets doen.

Iemand ervaring met de SCI constructie? Helpt dat?

Blijft een lastig probleem, maar ergens moet toch een oplossing zijn tegen de "Heks"

Ik hoor gaarne,

Peter

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#18 Geplaatst: 2010-01-24 13:39:51

Peter_V,

Dit en ik blijven niet aan de gang hoor!

Eerst PACSen dus en/of tegelijkertijd een SCI opzetten. Dat schrijft die notaris toch immers ook!?

Alleen aan die laatste optie hangt wél een juridisch/administratief prijskaartje, terwijl je met een langstlevende testament naar elkaar toe voorkomt dat welke erfgena(a)men dan ook voortijdig hun erfdeel kunnen opeisen! Die "heks" heeft er niets mee van doen Peter en ook anderen kunnen op hun bezemsteel blijven rondvliegen als jou huidige partner eerder overlijdt dus. Pas als jij overlijdt kunnen jullie beide erfgenamen gaan bekvechten over de verdeling.

Is het nu helemaal duidelijk ???

Groeten van,

Bruin.

avatar#7666
peter velthuyzen
Berichten: 3
Reacties: 15

#19 Geplaatst: 2010-01-24 15:07:00

Hallo Bruin,

dank voor je reactie.

Ik ga in mei met mijn huidige partner trouwen in gemeenschap van goederen en dan geldt inderdaad het langstlevende contract, echter als mijn partner noodgedwongen, omdat ze het niet meer kan financieren, tot verkoop van het pand moet overgaan, hebben we een probleem. Haar rechten zijn dan nihil.

Zie onderstaande tekst van de notaris. Dat leidt er toe dat ,aangezien het grootste gedeelte van ons kapitaal in het pand zit, zij berooid op straat komt te staan. Ik hoop ,zoals jij zegt, niet zeurderig over te komen, maar volgens mij is het toch gecompliceerder dan dat je schetst Ik neem trouwens aan dat meerdere mensen met een huis in Frankrijk met dit bijltje moeten hakken.

Met vriendelijke groet,

Peter Velthuyzen

In het geval van niet gezamenlijke kinderen beschikt de langstlevende over ¼ van de volledige erfenis.

Dit recht kunt u verhogen tot maximaal 1/3 aan gezien het Franse recht er in voorziet dat, in het geval er 2 kinderen uit een andere verbintenis zijn, zij samen altijd het recht behouden van minimaal 2/3 van de totale erfenis.

Daarnaast beschikt de langstlevende over een levenslang recht (dus tot aan haar overlijden) (“droit viager au logement”) die er uit bestaat dat zij de woning kan gebruiken en bewonen gedurende haar leven.

Dit is echter geen vrijelijk recht; de waarde hiervan wordt in mindering gebracht op het erfdeel van de langstlevende.

Dit recht geeft de langstlevende de garantie om in het huis te kunnen blijven wonen. Uw kinderen kunnen uw partner niet dwingen het huis te verkopen maar indien uw partner zich elders zou willen vestigen heeft dit recht ook geen enkele waarde meer.