Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > De Franse overheid

De Franse overheid

Regelgeving, formulieren, ambtenaren, auto invoeren, het gemeentehuis, trouwen, kinderen krijgen, begraven, cremeren.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

erfrecht met kind uit vorig huwelijk

Auteur Bericht

avatar#4674
La Couhée
Berichten: 3
Reacties: 14

#0 Geplaatst: 2010-01-17 00:09:47

Beste allemaal,

Wij zijn getrouwd en mijn vrouw heeft een zoon uit haar vorige huwelijk. Wij wonen en werken in Frankrijk.

Getrouwd in gemeenschap van goederen in NL.

Wij willen voorkomen dat bij overlijden van mijn vrouw het grootste deel van de erfenis (75%, ons huis) naar haar zoon gaat (zie regels vererving).

Onze notaris denkt dit op te vangen met een acte van communauté universelle avec la clause d’attribution intégrale de la, communauté à l’époux survivant Dit alles ook terug te vinden op deze website.

Hiermee bereiken we volgens mij helemaal niets met betrekking tot haar zoon uit eerder huwelijk, dat staat ook op diverse franse websites.

Weet iemand wat je WEL kan doen om hiervoor een oplossing te vinden, die volgens de franse wet toegestaan/mogelijk is?

 

bij voorbaat dank voor de reacties,

 

Michel

 

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#1 Geplaatst: 2010-01-17 17:39:55

Of het advies van de notaire goed is, kan ik niet beoordelen. In het andere klopt er iets niet volgens mij. Gemeenschap van goederen, ook in FR betekent dat 50 % van de waarde van het huis ter vererving komt. De andere 50 % blijft in bezit van de lanstlevende. Aangenomen dat het huis in de gemeenschappelijke boedel zit. Niet leuk als er bijv. 25 % van een huis te gelde gemaakt dient te worden, maar het is wat anders dan 75%. Ook hier weer te denken aan het overhevelen van bezit, en daarmee huwelijkse voorwaarden opstellen. Bij meerdere notaires navraag doen, kan ook een beter zicht opleveren. Sterkte, Dit

avatar#4674
La Couhée
Berichten: 3
Reacties: 14

#2 Geplaatst: 2010-01-25 19:09:58

Wij zijn vandaag bij de notaris geweest en hij bevestigde nog eens dat het voor hem ook geen eenvoudige materie was.

De gezamenlijke notarissen kunnen een beroep doen op een afdeling, die gecompliceerde zaken voor ze uitzoekt. Dat gaat nu gebeuren. Dat kost ons ongeveer 20 euro, dus dat is te doen.

Tot op heden geeft hij de volgende informatie:

een regel, die we nog nergens tegenkwamen:

# de 10 jaar kwestie#

Als je naar Frankrijk emigreert blijft jouw Nederlandse huwelijksregime 10 jaar geldig. Na die 10 jaar verandert jouw huwelijksregime automatisch naar een 'vergelijkbare' formule onder Frans recht.

Het plan dat de notaris laat verifiëren er als volgt uit:

Om op de best mogelijke manier onze erfenis te regelen ( dwz vermijden dat als mijn vrouw overlijdt het grootste deel van 'ons' eigendom naar de meerderjarige zoon uit haar eerste huwelijk gaat ) moet volgens de notaris in eerste instantie een regeling vastgelegd worden met haar zoon.

Deze regeling heeft te maken met zijn mogelijkheid tot  'action en retranchement' -  het opeisen van zijn erfdeel. 

Volgens de notaris kan er geregeld wordt dat bij het overlijden van mijn vrouw  haar zoon niet meteen zijn deel gaat opeisen en dat hij dus pas erft nadat wij beiden overleden zijn. 

Nadat haar zoon hiervoor getekend heeft, moeten wij alsnog een huwelijksacte opstellen naar Frans recht, dwz omzetten naar regime van communauté universelle avec la clause d'attribution intégrale.

We wachten nu af wat de afdeling gecompliceerde zaken van dit advies vindt.

wordt vervolgd????

Michel

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2010-01-26 18:07:02

Het is allemaal wel vrij standaard hoor, zoals jouw notaris de situatie heeft uitgelegd. De zin: 'volgens de notaris kan er geregeld worden dat bij het overlijden van mijn vrouwen haar zoon niet meteen zijn deel gaat opeisen en dat hij dus pas erft nadat wij beiden overleden zijn' is wat kort door de bocht. De zoon moet uitdrukkelijk instemmen met het voorstel en kan bij weigerachtigheid zijn deel al dan niet via procedures afdwingen.

Wim

avatar#4674
La Couhée
Berichten: 3
Reacties: 14

#4 Geplaatst: 2010-01-26 19:08:06

Mee eens over 'vrij standaard', maar dat wekt geen verbazing gezien mijn eerdere ervaringen met notarissen en advocaten.

Het feit dat dit alles goed uitgezocht wordt kan soelaas bieden. Wij nemen uiteraard geen genoegen met standaard vaagheden.

Gelukkig ligt voor ons het probleem niet bij eventuele weigerachtigheid van onze zoon.

Uiteraard is dat onderdeel een grote beperkende factor in dit soort affaires.

Michel

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#5 Geplaatst: 2010-01-28 10:46:26

Wim,

Ik neem onmiddelijk aan dat je met "De zoon moet uitdrukkelijk instemmen met het voorstel en kan bij weigerachtigheid zijn deel al dan niet via procedures afdwingen.", gelijk hebt. Maar dat is dan tevens een juridische knoop of contradictio in termino in de Franse erfwetgeving.

Dat mogen dan Rechters gaan oplossen ? En hoe verhoudt zich dat dan tot een voorbeeld bij minderjarige kinderen van gescheiden ouders en couple récomposé ?

Bruin.

avatar#4674
La Couhée
Berichten: 3
Reacties: 14

#6 Geplaatst: 2010-02-08 22:47:04

De notaris heeft zijn ei gelegd..........Uitkomst: er is niets te doen aan deze kwestie; Je kunt er niet met trucjes omheen;

De knoop blijft zitten in de zoon uit vorig huwelijk; Alles valt en staat met zijn handelen.

In ons geval pakt dat vooralsnog goed uit.

met vriendelijke groet,

Michel

PS de notaris blijft er bij dat we de eerst 10 jaar van ons verblijf in FR qua testament nog onder NL recht vallen, daarna wordt ons huwelijksregime automatisch 'omgezet' naar een vergelijkbaar regime in FR recht.

Maar goed, al onze bezittingen zijn in FR, dus dat effect is vrijwel nihil voor ons.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#7 Geplaatst: 2010-02-11 09:44:36

Het Nederlandse huwelijksgoederenregime blijft ten alle tijde gelden (uitgezonderd specifieke situaties die hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing zijn).

Frankrijk heeft hierover een groot aantal jaren geleden een verdrag gesloten met Nederland (en Luxemburg).

Het Franse erfrecht is wel gewoon van toepassing. Maar voor het bepalen van de nalatenschap, dient allereerst het huwelijksgoederenregime te worden toegepast.

Oplossingen zijn er wel degelijk. Zo kan de zoon nu reeds afstand doen van zijn rechten (hij verkrijgt dan alsnog na overlijden van de langstlevende). Nu zijn de verhoudingen wellicht nog goed, na overlijden van zijn ouder kan dat soms veranderen....

mvg, Rob van Schijndel

avatar#8801
Hiemk
Berichten: 0
Reacties: 2

#8 Geplaatst: 2011-03-06 14:30:22

Inmiddels zit ik ook met een dergelijk kwestie. 

Het enige verschil met het geval van Michel is dat het tweede huis een belegging is voor de oude dag. Dus met de gehele opbrengst hiervan wil de langstlevende een appartement kopen incl verzorging etc.   

Gegevens

- Wij zijn getrouwd en mijn vrouw heeft een meerderjarige dochter en een meerderjarige zoon uit haar vorige huwelijk.
- Wij wonen en werken in NL.
- Getrouwd in gemeenschap van goederen in NL.

als een van ons komt de overlijden zal het grootste deel van de erfenis (50%, ons huis) naar haar dochter en zoon gaan (zie regels vererving).

Vraag: wie heeft een idee hoe dit geregeld kan worden?

De kinderen van mijn vrouw krijgen gewoon hun erfenis in NL uit de inboedel. Zelf hebben ze goed betaalde banen. 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#9 Geplaatst: 2011-03-06 16:33:47

Als wij kant-en-klare antwoorden kenden op deze op persoonlijke situaties gerichte casus, waren wij jaren geleden al een adviesbureau begonnen. Op deze site staat in het hoofdstuk Erfrecht algemene informatie over de verschillende manieren waarop Frans onroerend goed bij een overlijden moet worden verdeeld en zal worden belast. In het boek La Maison is dit onderwerp nog uitvoeriger besproken. Ook daar wordt vermeld dat de altijd verschillende praktijkgevallen moeten worden geregeld door de NL of FR notaris, wiens beroep het is dergelijke individuele gevallen af te wikkelen. Ook zijn in NL adviseurs werkzaam die zich op dit specifieke terrein NL/FR hebben gespecialiseerd. Via de privé mail kan ik een aantal van deze adviseurs opgeven.

Wim

avatar#8501
joost kubbe
Berichten: 0
Reacties: 41

#10 Geplaatst: 2011-03-07 23:30:47

Hier lopen nu 2 verschillende situaties door elkaar:

Michel en zijn vrouw zijn frans ingezetenen > 10 jaar, de gehele erfenis volgt het franse erfrecht. Zij heeft 1 kind uit een vorig "lit"

Hiemk en zijn vrouw zijn nl ingezetenen de gehele erfenis volgt het nl erfrecht, behalve het franse onroerend goed. Zij heeft 2 kinderen uit een vorig "lit"

Per handgeschreven testament (voorbeeld beschikbaar) kan Mme Michel het wettelijke maximum aan Michel nalaten, dwz de helft van haar nalatenschap + het vruchtgebruik van haar totale nalatenschap.

Als mme Michel overlijdt heeft het kind recht op de helft van haar nalatenschap = 1/4 van het totale bezit van het echtpaar.

Als het kind wil meewerken (en alleen in dat geval) kan het onherroeplijk zijn erfenis uitstellen tot Michel overlijdt. Het kind krijgt dan het deel van zijn moeder; De erfenis van Michel gaat dan naar zijn ouders/broers/zussen, tenzij Michel anders beschikt heeft per handgeschreven testament.

Voor Hiemk gaat het probleem dus uitsluitend over het franse onroerend goed, waarvan Mme en hij elk voor de helft eigenaar zijn. Mme heeft ook

een handgeschreven testament gemaakt:

Het huis is 200.000 waard, Hiemk is tussen de 60 en de 70, rekenvoorbeeld:

de waarde van Hiemk's deel van het huis is 100.000, hij erft van Mme 1/3 deel in volledig eigendom = 33.333, de rest in vruchtgebruik = (op zijn leeftijd) 40% van 67.777 = 31.111, dus in totaal wordt hij eigenaar van een waarde van 164.444. De 2 kinderen worden eigenaar van 2/6 van het bloot eigendom van het huis met een waarde van 35.556. Besluiten Hiemk en de kinderen gezamenlijk te verkopen, dan is dit de verdeelsleutel. Echter deze sleutel verandert in het voordeel van de kinderen met het stijgen van de leeftijd van Hiemk, vruchtgebruik vanaf 70 jaar 30%, 80 20%, 90 10%.

Ook in dit geval kunnen de meewerkende kinderen hun erfenis uitstellen,

maar zij kunnen nergens toe gedwongen worden !

Joost Kubbe.

avatar#5219
Renso
Berichten: 6
Reacties: 59

#11 Geplaatst: 2011-03-09 12:53:38

Per handgeschreven testament (voorbeeld beschikbaar)

Waar is dit te vinden?

Renso

avatar#8501
joost kubbe
Berichten: 0
Reacties: 41

#12 Geplaatst: 2011-03-09 23:36:58

Kijk eens op www.joost-mag-het-weten.com

Joost Kubbe

avatar#8801
Hiemk
Berichten: 0
Reacties: 2

#13 Geplaatst: 2011-03-10 21:35:24

Dank je wel voor de informatie. Ik ga voorlopig hiermee aan de slag.

avatar#3223
ineke
Berichten: 9
Reacties: 52

#14 Geplaatst: 2011-03-15 12:29:52

Ik heb twee kinderen, mijn man heeft twee kinderen. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd (in NL) en wij wonen nu ruim 7 jaar permanent in Frankrijk. We hebben bij de notaris (FR) een handgeschreven testament liggen waarin i.i.g. het vruchtgebruik is geregeld. Dan kunnen de kinderen volgens ons (en de notaris) niets opeisen. Alleen de delen zijn ongelijk verdeeld. De kinderen van de langstlevende krijgen aan het eind van de rit het meest. Daar kunnen we niets aan veranderen. Wie heeft een tip? Enige oplossing die wij kunnen bedenken: gelijktijdig overlijden.

avatar#8501
joost kubbe
Berichten: 0
Reacties: 41

#15 Geplaatst: 2011-03-16 23:57:11

Ook deze laatste oplossing is niet realiseerbaar in Frankrijk; Juist vanwege de erfrechtwetgeving, wordt er zelfs bij en autoongeluk bv bepaald wie er het laatst overleden is !

Vanwege de bescherming van de "bloedlijn" in Frankrijk zien wij Nederlanders dit als onrechtmatig, omdat wij eerst de overlevende partner willen beschermen. De Fransen hebben dit probleem niet, en zijn weer zeer verbaasd over de nl-erfrechtsregels, die de partner bevoordelen boven de bloedlijn. 's-Lands wijs, 's-lands eer !

Resultaat van al mijn naspeuringen voor mijn klanten: Er is geen afdoende oplossing voor deze gevallen. Als je in een testament een "legs de residuo" maakt in de gewenste richting, dan moet de notaris (straks) toetsen of de kinderen wel hun "part réservataire" krijgen, zoniet dan is dat gedeelte van het testament niet geldig.

Joost Kubbe - makelaar.

avatar#8394
Le Renovateur
Berichten: 3
Reacties: 116

#16 Geplaatst: 2011-03-17 13:31:00

Voor Ineke de volgende overweging:

verkoop de blote eigendom van het huis aan de (stief-)kinderen met behoud van vruchtgebruik voor de ouders. Meestal hebben de kinderen geen overtollige middelen om deze koop zelf te financieren  en moeten de(stief-) ouders die financiering regelen, want de banken zijn dezer dagen daartoe niet  of nauwelijks bereid.

Probeer zoveel mogelijk vermogen al bij leven over te dragen aan de kinderen-de Franse belastingvrije schenking van ruim 150.000 euro per ouder per kind ( mag na 6 jaar weer) is aanmerkelijk gunstiger dan het Nederlandse van ca 5.000 euro per kind per jaar.

Wacht echter tot de termijn van 10 jaar na vertrek uit Nederland voorbij is, want Nederland heft tot 10 jaar na vertrek zowel bij erfenis als schenking.

Vermijd  in Franrijk indien mogelijk schenking en erfenis aan stiefkinderen door een stiefouder: dat wordt beschouwd als schenken aan een derde en belast met 60%. Hier is Nederland weer meer bij de tijd: Voor schenkingen en nalatenschappen aan stiefkinderen en eigen kinderen gelden sinds 2010 dezelfde belastingtarieven.

Mr Bram van Zanten