Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Pensioenregister en DigiD

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2010-02-07 10:03:34

Alvast al gelezen ergens. Het komt er aan. Een nationaal pensioenregister om 'al'je pensioenen war je recht op hebt, te bekijken. Particulier en AOW.

Atos/Origin is de maker en beheerder. Vanaf 1 januari 2011 moet het functioneren. Nieuwsgeirig als informaticus zocht ik naar informatie en vond behoorlijk wat. Vooral dit document van Atos is verhelderend.

En wat lezen we weer? DigiD is nodig, dus.......daar gaan we weer. Want vooralsnog is dat voor  uitpandigen (niet in NL wonende rechthebbers op (toekomstig) pensioen uit NL) maar zeer beperkt mogelijk, nl alleen in een actieve (AOW) relatie met de SVB rechtstreeks.

Jammer dus maar voorlopig kunnen we als uitpandigen dus niet in onze gegevens kijken.

Ik ga maar eens verder vragen.

Jaap

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#1 Geplaatst: 2010-02-07 10:57:44

Kun je in Frankrijk dan geen DigiD ontvangen?! (de enveloppe met wachtwoord)

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2010-02-07 11:48:16

Op deze website verscheen vorig jaar dit artikel. Naar die mogelijkheid verwijs ik dus in mijn draad. Uit contacten met DigiD kenners blijkt dat dat vooralsnog de enige mogelijkheid is voor een DigiD voor buitenlands verblijvenden en dan in relatie met SVB functies (AOW e.d.).  Maar het kan zijn, dat als je eenmaal AOW geniet, je dus met een DigiD via de SVB er algemeen gebruik van kan maken. Zonder dat je de AOW leeftijd dus al hebt bereikt is het dus volgens mij  niet mogelijk.

Maar ik heb de vraag gesteld aan één van de mensen bij ATOS die betrokken is bij het pensioenregister. Ik hou jullie op de hoogte.

Jaap

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#3 Geplaatst: 2010-02-07 13:52:36

Helaas, ik vroeg enige tijd geleden aan de chef van het project DiGiD voor buitennederlanders, hoe het zat. Hij hield vol (moest hij ook) dat het er echt aan zat te komen. Dat is dus niet het geval. Er komt geen DigiD voor buitennederlanders. Wat wel gebeurt, als je bijv. per mail een uittreksel opvraagt bij je gemeente, je dan in een register terechtkomt met je buitenlandse adres. Of bij uitschrijven uit het GBA vraagt men de gegevens van je nieuwe woonplaats. Dus er bestaat wel degelijk een buitennederlanders-register. Alleen niet gekoppeld aan gebruik zoals de inlogcode van Digid.

Betrokkenen zullen uiteraard volhouden dat een soort GBA met DigiD toegang in de maak is. Dat is echter NIET het geval. Dit 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#4 Geplaatst: 2010-02-08 12:04:30

Van een medewerker van het invoeringsteam van de leverancier van het systeem voor het Pensioenregister ontving ik het volgende antwoord.

****************

.......alle begrip voor uw verontwaardiging en heb dit probleem in de afgelopen maanden al op verschillende plekken gemeld. Naast emigranten als u raakt het ook de Nederlandse grenswerkers die bijvoorbeeld in Duitsland of België wonen.  Het aantal personen met pensioenopbouw in Nederland dat straks geen toegang heeft tot het Pensioenregister is naar ijn mening anazienlijk

De Stichting Pensioenregister, waarin de Pensioenkoepels, de SVB en het Verbond van Verzekeraars zijn vertegenwoordigd, heeft echter voor de Digid gekozen en is daar in iedergeval voor de 1e fase niet vanaf af te brengen.

Mijn advies aan u is om dit als belanghebbende onder de aandacht te brengen bij de Stichting en de 2e kamer, de juiste adressen heb ik hieronder vermeld:

 

Programmabureau Pensioenregister

Postbus 61183

1005 HD Amsterdam

info@pensioenregister.nl

 

Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 20018

2500  EA  Den Haag

*******************

We gaan ons beraden op een actie. Wie wil mee doen en welke weg(en) is/zijn dan effectief.

Jaap

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#5 Geplaatst: 2010-02-08 19:13:04

Beste Jaap,

Ook mij was dat al bekend vanuit SVB dat je geen DigitID kon aanvragen.

Het verbaast me dus nu niets dat het 4 jr. na aanvrage van AOW nog steeds niet kan als Buiten-Nederlander !!!

Je moet dat ook helemaal niet willen dus.

En waarom dan niet ?

Om de eenvoudige redenen, dat dan die behoeften inbreuken van Privacy wetgeving helemaal op de tocht zetten. Het zg. Burger Service Nummer (BSN) is niets anders dan het beruchte Sofi-nummer. Dat staat er voor dat naar believen jouw Sociale- en Fiscale huishouding door de Koppelings Wet in NL al meer dan 10 jaar zichtbaar is voor zg. Overheids instanties (GBA ect.) en nog erger voor verzekeringen ed.

Je vergist je miz. deerlijk Jaap, want nu al zonder DigiID kunnen binnen Nederland teveel Organisaties naar believen meesnoepen van gegevens die primair behoren tot jou, je gezin etc. maar niet verderrrrrrrrrrr!

En er zijn mij al voorstellen van wetgeving in NL bekend die dat vooral voor BuitenNederlanders moeten gaan opvangen.

Als dat aangenomen zou worden door de NL-volksvertegenwoordiging dan zeg ik mijn Nederlanderschap à la minute op en prefereer ik als natuurkundige/jurist nog liever Statenloos te zijn !!!

Weet dus waarover men babbelt. Een jodenster wordt niet meer uitgedeeld, een digitale code achter je naam wél! Dus denk na voordat je je hoofd in de strop steekt please.

Beetje boze Bruin. ;-)

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#6 Geplaatst: 2010-02-08 22:06:04

Ik heb het net even gecontroleerd en geprobeerd maar mijn DigiD werkt nog gewoon. Ik had hem al aangevraagd voordat ik in maart 2009 naar Frankrijk verhuisde en blijkbaar is de koppeling met het GBA alleen nodig om je aan te melden en niet om de DigiD te onderhouden.

Aat

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#7 Geplaatst: 2010-02-09 09:33:58

Aat,

Dat klopt. Volgens deze informatie op Postbus 51 is het niet mogelijk om een DigId te verstrekken aan mensen die reeds in het buitenland wonen. Als je er reeds één had voordat je uit NL vertrok blijft die gewoon geldig, mits je hem zo nu en dan even gebruikt.

Wat mij verbijstert is dat men stelt dat "er geen betrouwbare en betaalbare generieke oplossing voorhanden is om burgers [buiten NL] zonder administratieve lasten van een DigiD te voorzien". Dan vraag ik me toch echt af wat voor "deskundigen" dit onderzoek hebben uigevoerd. Ik kan in FR bij mijn NL bank bankieren, mijn NL pensioen ontvangen en NL bekeuringen binnenkrijgen. Als de NL belastingdienst meent iets van mij tegoed te hebben weten ze me ook prima te vinden. Deze instanties zien dus kans mij afdoende te identificeren/valideren, ondanks dat ik geen NL adres heb. Maar voor DigId zou dat niet lukken? Laat me niet lachen!

Ik kan alleen maar concluderen dat de in het buitenland wonende NLers uitsluitend interessant zijn voor de NL overheid als er iets te halen/plukken valt. Dreigt het faciliteren van de NLse buitenlandbewoners daarentegen geld te gaan kosten, dan geeft diezelfde overheid "niet thuis".

Salutations, Jos

avatar#3794
H@ns
Berichten: 22
Reacties: 598

#8 Geplaatst: 2010-02-09 10:17:26

e voila Sjos; Vous avez mis le doigt sur la tête ;)

avatar#5110
Robert du Moulin
Berichten: 76
Reacties: 1325

#9 Geplaatst: 2010-02-09 11:52:45

Geef de moed niet op. Een gisteren gepubliceerd persbericht van het Ministerie van SZW meldt dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Bij indiening bij de Tweede Kamer worden alle teksten openbaar, en kunnen hopelijk alerte parlementariërs nog hun vinger opsteken. Het begon zo veelbelovend, in 2002 toen staatssecretaris Rutte van SZW daar een helder betoog over afstak. Wanneer de politiek de juristen die bezig zijn geweest om het verschil tussen de begrippen "burger" en "pensioengerechtigde" in beton te gieten tot de orde roept, zou de kring van DigiD gerechtigden moeiteloos kunnen worden uitgebreid. En dat lijkt me volledig in lijn met de oorspronkelijke inzet van deze hele operatie: iedereen die rechten heeft opgebouwd makkelijk inzage te kunnen geven. Aan de techniek zal het niet liggen.

Rob

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#10 Geplaatst: 2010-02-09 14:43:49

"Ik kan alleen maar concluderen dat de in het buitenland wonende NLers uitsluitend interessant zijn voor de NL overheid als er iets te halen/plukken valt. Dreigt het faciliteren van de NLse buitenlandbewoners daarentegen geld te gaan kosten, dan geeft diezelfde overheid "niet thuis"."

 

Tot die conclusie was ik lang voordat ik m'n AOW aanvroeg al gekomen Jos/Rob!

Het IS niet anders HELAAS!

Ik doe hier 'stinkend' m'n best om over 'roofbouw' van de Neanthertaalse Staat een boekje open te doen met die onzalige ZVW alleen al.

Anderen hebben dit soort heffingen van Pensioen Staat NL tov. Woonstaat F. reeds omschreven als 'emigratie heffingen'.

Ik zou het als (bedrijfs)jurist willen kwalificeren als een aanslag op een oud begrip nl.: Deviezen. De Pensioenstaat wil via oud omslagstelsel (AOW, ZFW etc.) primair voorkomen dat er een aanspraak bestaat op een verlaten stelsel in NL. Daartoe werd geen enkel middel geschuwd !!!

Vroeger was het zo dat je binnen de toenmalige EEG maar een beperkt aantal contanten (kasgeld) kon meenemen. Anders werd je bij ontdekking door de lokale douane gebrandmerkt en werd het bedrag uit een 'ouwe sok' linea recta geconfiskeerd! Ook nu geldt dat nog voor landen buiten de EU enz. enz. ...

Heel VO 1408/71 met Toepassingsverordening 574/72 wordt met VO 883/2004 in rap tempo omgebouwd tot een (toepassings)verordening die uiterlijk 1 mei 2010 een feit zal zijn. De Nederlandse Staat marcheert al ruim 4 jaar voorop de kudde van de rest van de Staten met Interne Wetgeving, die de andere Staten binnen en buiten de EU voor het blok stellen. "Zij"zagen het niet of hadden er gewoon geen belang bij. ...

\

Knap hè van die regenten van die coalities in NL.

Het komt er echter op neer dat 'big shots' al of niet in Brussel een deal maken bij een diner (bien arrosé), dat 'men' au sein du commission maar een oogje dichtknijpt ten détrimente van alle onderhorigen. In casu dus van alle Buiten-Nederlanders en France dus.

Bruin.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#11 Geplaatst: 2010-02-10 14:42:13

Aat, geniet er nog maar even van. Op de site van de DigiD kun je lezen dat je na 2 jaar een nieuwe code toegestuurd krijgt, naar je nederlandse adres (als je dat nog hebt, en dan binnen 10 dagen ophalen hè). Om veiligheidsredenen.

Succes, Dit

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#12 Geplaatst: 2010-02-10 20:18:06

Tsjonge, Dit, dat is grappig. In het door mij hierboven aangehaalde artikel staat letterlijk:

Expats
Voor de categorie in het buitenland wonende belastingplichtigen die aangifte doen als binnenlands belastingplichtige is er geen oplossing wanneer zij bij vertrek uit Nederland niet over een DigiD beschikten. Om deze groep niet verder te laten groeien zullen vertrekkende expats er actief op worden gewezen dat het niet mogelijk is vanuit het buitenland een DigiD aan te vragen en dat zij dit voor vertrek moeten doen. Beschikken zij eenmaal over een DigiD dan worden zij via e-mail gewaarschuwd wanneer hun DigiD dreigt te verlopen.
 

We wachten dus maar rustig af wat het gaat worden...

Salutations, Jos

avatar#4645
aat
Berichten: 13
Reacties: 137

#13 Geplaatst: 2010-02-10 23:30:22

Dit,

Waar kan ik op de site van DigiD lezen dat de "code" ieder twee jaar gewijzigd wordt? Net als Jos ben ik benieuwd. Ik heb even zitten spitten maar kon het niet vinden. Dat wil natuurlijk niets zeggen want het kan wel ergens in de diepte van de site te vinden zijn en zo uitputtend heb ik niet gezocht.

Ik heb de DigiD al sinds november 2006 en ben trouwens nog nooit  benaderd met de vraag of ik bijvoorbeeld mijn wachtwoord wil wijzigen o.i.d. laat staan dat er een nieuwe activeringscode nodig is. Als je hem maar in 1,5 jaar eenmaal gebruikt blijft hij volgens mij altijd geldig.

Aat

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#14 Geplaatst: 2010-02-11 15:42:43

Misschien heb je hier wat aan Aat.

Overgens denk ik dat ze je gelukkig 'vergeten' hebben die bestaande code ongeldig te verklaren.

Lees en huiver:

"J an d e V oogd (09-02-10, 07:00:08)

Ergens heb ik gelezen dat een AOWer in het buitenland wel over een DIgid code zou kunnen (gaan) beschikken. En inderdaad staat het volgende op hun de SVB website. " Hoe vraag ik een Digid code aan in het buitenland?"
zie: http://www.svb.nl/int/nl/aow/direct_regelen/dni/index.jsp Of met deze code dan ook toegang tot het Pensioenregister mogelijk is ware te toetsen.

Dat lost het probleem voor niet-AOWers niet op. Zie ook de draad " Belastingplan 2009: beantwoording schriftelijke vragen (21-11-08, 13:48:19)" waar gemeld wordt dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die vraag aan Digid over uitpandigen moet beantwoorden. Degene die het probleem van de DIgid code aangekaart heeft in de 2de Kamer is Pieter Omtzigt, lid CDA-fractie.

het beschikbaar komen van een digid code voor alle uitpandigen is afhankelijk van de opbouw van de Registratie niet-ingezetenen (RNI), zo blijkt uit deze voorlichting op www.digid.nl

http://www.digid.nl/nieuws/artikel/61/

Die opbouw van RNI gaat kennelijk vrij langzaam. Zie voor meer informatie:

http://www.programmarni.nl/

Of we blij moeten zijn met dit soort 'ontwikkelingen' betwijfel ik sterk. Bovendien haast men zich altijd met een venijnige asterix:

*) Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

Bruin.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#15 Geplaatst: 2010-02-11 16:07:08

Even een zijweg in deze draad. Ik probeer toegang te krijgen tot de ABN-AMRO Creditcard online, teneinde mijn uitgaven per creditcard te kunnen zien. Ik krijg hier steeds "Web site exception encountered. Please check the URL and try again". Volgens ABN-AMRO zou dat komen omdat ik probeer in te loggen via een buitenlandse url.

Zijn er onder de in Frankrijk wonende die dit kunnen beamen cq die wèl toegnag krijgen?

René

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#16 Geplaatst: 2010-02-11 18:17:45

Haha René Colombo(e),

Heb je al bedacht dat je in LDF wonend, automatisch via je ISP doorgelinked wordt bij ABN-AMRO naar een Frans(talig) domein?

Moet je eens even proberen (Ik krijg als Digibeet alle systemen op tilt incl. Apple, hoor!!! );

- Maak van je land Nederland,

- Hou je 'clavier' 2-talig, dus US-EN én Frans.

- Ook als je met Franstalige software werkt verander die taal dan in Nederlands.

- Je ISP blijft Frans, maar bij de opties vink Internet aan en geen 'domein' in het Frans!

Als je alles consequent gedaan hebt krijg je misschien niet meer die vervelende melding van je bank. Dus je zg. 'buitenlandse' URL is de oorzaak en voor zover mij bekend is ABN-AMRO nooit toegelaten als een Franse bankinstelling, in tegenstelling tot ING -Direct) bv.

Anders moet je mss. op hoge toon 's-Lands Schatmeester van weleer 'Zalm' vragen daar een Goudsnip te laten bijdrukken, want ik geef geen ene rooie rotcent meer voor die bank!

Voor de rest verbaas ik me alleen maar dat je de foutmelding toch nog in het Engels krijgt.

Sorry René.

MHG van,

Bruintje Beer. ;-)

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#17 Geplaatst: 2010-02-11 21:06:07

@Rene,

Als gevolg van de dreigende schaarste aan Internet (IP) adressen, is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het optimaliseren van de Internet adresseringsstructuur. Zonder je met allerlei details te willen vervelen kan ik je melden dat nu wereldwijd redelijk bekend is welke IP adresblokken aan welke Internet providers zijn toegekend. Als je geen eigen bedrijf hebt met een in een ver verleden aangevraagde "eigen"  IP adresreeks en directe vaste Internetverbinding, werk je in principe met een IP adres dat geleverd wordt door je provider (Orange, Free, etcetera). Van die adressen is bekend in welk land ze resideren, en daar wordt op allerlei manieren gebruik (misbruik?) van gemaakt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je vanuit FR via Internet naar bepaalde NL televisieprogramma's kijkt. En blijkbaar dus ook om buitenlandse klanten van de ABN-AMRO website te weren. Daar ben je dus mooi klaar mee.

De enige fail-safe oplossing is, de ABN-AMRO website wijs te maken dat je vanaf een Nederlands IP adres opereert. Dat kun je doen door te werken met een VPN (Virtual Private Network) connectie, ook wel IP tunnel genoemd. Als deze tunnel eindigt op een server in NL dan lijkt het voor de ABN-AMRO net alsof jouw computer in een NL netwerk hangt. Dat is een techniek die door de wat meer door de wol geverfde IT gebruiker (ook wel hacker genoemd) wordt toegepast om dergelijke stompzinnige pseudo-security maatregelen te omzeilen.

Kijk eens op http://www.itshidden.com/ voor hun gratis VPN oplossing. Als je via hun connect lijkt het als of je computer in NL staat, je krijgt ook ineens NL webreclame te zien enzo. Je kunt dan probleemloos naar elke NL website die "beveiligd" (quotes intended!) is tegen buitenlandse gebruikers. En als je wilt blijven je P2P downloads ook nog eens buiten het gezicht van Sarko's downloadgestapo.

Ik heb geen criminele inslag, en aan deze techniek is bovendien niets illegaals. Ik heb wel iets tegen domme regeltjes en achterlijke mechanismen, die naar mijn mening het beste door massaal omzeilen/ontwijken belachelijk gemaakt kunnen worden. Of plaatst dit mij in de hoek der anarchisten?

Salutations, Jos

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#18 Geplaatst: 2010-02-12 08:43:13

Bedankt Jos voor deze tip.  Zodra de door Itshidden aangekondigde upgrades geïnstalleerd zijn, ga ik het via hen proberen.

Ik had overigens wel eens van een dergelijke manier  gehoord en het ook geprobeerd via een andere site, maar dat is niet gelukt. Dat was omdat ik wel eens naar de speciale NL TV-kanalen wilde kijken. Dat zou dan via Itshidden ook moeten lukken denk ik.

Overigens ben ik nog steeds nieuwsgierig of het via een andere provider dan Orange wèl lukt om ABN-AMRO Credicard Online te gebruiken.

René

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#19 Geplaatst: 2010-02-12 13:29:43

Ik evenmin JOS,

Maar ik ben dus wél als EUopeaan een uiterste REBEL geworden tegen allerlei 'wetten' die lokaal niet meer kunnen!

Je uitspraak: "Ik heb geen criminele inslag, en aan deze techniek is bovendien niets illegaals. Ik heb wel iets tegen domme regeltjes en achterlijke mechanismen, die naar mijn mening het beste door massaal omzeilen/ontwijken belachelijk gemaakt kunnen worden. Of plaatst dit mij in de hoek der anarchisten?" is me uit het hart gegrepen!!!

Hoewel ik nu niet helemaal Digibeet ben, heb ik ook meerdere malen in NL én LDF met uitzonderlijk stupide zaken in ICT te maken gehad, die opgehangen worden/werden aan de Computer. En daar dus een afgeleide van dat het de schuld is van die, terwijl men aan programmeurs van software haast bovennatuurlijke krachten toewees.

De 'broncode' is zonder uitzondering allemaal in het Engels!

Waar het soms of vaak op fout loopt dat de ASCII-set van 2x 128 bits, max. 256 tekens niet goed vertaald worden naar opdrachten aan het besturingssysteem!

Als je het als ICTer goed bekijkt, vraag je je af of een Chinese of Japanse tekenset wel nog werkt op zo'n PC. Maar dat doen ze dan 'wonder wel' nog behoorlijk goed in die micro-processor!

Naar mijn smaak zijn de zg. 'hackers' tevens de 'wiz kids' die pijnlijk het falen van besturingssystemen blootleggen. Misschien zijn 'we' toe om die PC's te her-design-en naar een micro-processor die minimaal 4x 256 bits aan kan.

En ja nu filosofisch;

Anders dreigt met al ons nijvere werken wellicht een Babelonische spraakverwarring alom!

Mhg,

Bruin.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#20 Geplaatst: 2010-02-15 10:41:54

Dank voor de diverse nuttige bijdragen. Met de informatie ga ik eens vragen stellen in NL.

(en de 'van-het-onderwerp-afdrijvers' zei weer vergeven)

Jaap

avatar#6127
Adriana
Berichten: 27
Reacties: 102

#21 Geplaatst: 2010-04-27 14:40:02

René schreef alweer enige tijd geleden:

"Even een zijweg in deze draad. Ik probeer toegang te krijgen tot de ABN-AMRO Creditcard online, teneinde mijn uitgaven per creditcard te kunnen zien. Ik krijg hier steeds "Web site exception encountered. Please check the URL and try again". Volgens ABN-AMRO zou dat komen omdat ik probeer in te loggen via een buitenlandse url.

Zijn er onder de in Frankrijk wonende die dit kunnen beamen cq die wèl toegnag krijgen?"

Ik kan zonder meer bij mijn creditcard gegevens en mijn ABN-Amro online account als ik vanuit Frankrijk inlog.

avatar#50
Colombe
Berichten: 21
Reacties: 227

#22 Geplaatst: 2010-04-27 15:35:09

Ik heb verzuimd dat even te melden hier. Sinds enige weken heeft de ABN-AMRO Creditcard Online kennelijk de beperkingen voor buitenlandse/Franse url's opgeheven. Ik heb nu ook toegang.
René