Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

CVZ-bijdrage in Frankrijk aftrekbaar?

Auteur Bericht

avatar#4947
prinsjes
Berichten: 4
Reacties: 4

#0 Geplaatst: 2010-05-06 16:05:47

Kan iemand vertellen of  de bijdrage die we aan het CVZ betalen, bij de Franse belastingopgave afgetrokken mag worden van de bruto-inkomsten, dus daarmee je belastbaar inkomen verlaagt?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2010-05-06 19:05:22

Ja.

Kijk even in het archief van het forum. Er is hier al het nodige over gemeld.

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#2 Geplaatst: 2010-05-06 21:10:45

Waar is dat archief dan te vinden? Ik heb me een ongeluk gezocht, maar vind niks. Kan iemand niet een link plaatsen, zodat we er met één klik zijn? Ik meen me vaag te herinneren ooit op deze website te hebben gelezen, dat je de ingehouden ZvW- en AWBZ-premies kunt aftrekken voor de franse belasting. Ik heb ook NL vrienden die dat ieder jaar doen. Maar vanmiddag was ik bij het belastingkantoor (ik doe voor de eerste keer aangifte) en daar werd bij hoog en bij laag ontkend dat dat mag. Dus mijn vraag is ook nog: als die premies aftrekbaar zijn, hoe kan ik de belastinginspecteur daar dan van overtuigen?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#3 Geplaatst: 2010-05-07 10:08:16

Bovenaan elke overzichtspagina staan twee zoekvelden: één voor het raadplegen van alle duizenden berichten van dit forum en één voor het zoeken in de informatie van de website zelf. Dat levert o.m. deze passage op (website):

Ook na de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 kan een Nederlander die in Frankrijk inkomstenbelasting betaalt de in Nederland ingehouden  bijdragen voor de ziektekostenverzekering aftrekken van de opgegeven inkomsten. Men moet het inkomen invullen  in de vakjes AP of BP voor vroeg gepensioneerden of in de vakjes AS of BS voor pensioenen, WAO-uitkeringen en dergelijke.

Ikzelf doe het iets anders: ik voer bij pensions de netto bedragen in en voeg in kopie de jaarafrekeningen bij van CVZ, SVB e.d. met vermelding van de ingehouden cotisations sociales. Nooit problemen.

 

Wim

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#4 Geplaatst: 2010-05-07 14:28:31

Dat is een duidelijk antwoord. Jouw methode lijkt me wel de handigste. Nu maar hopen dat ook ik geen problemen krijg. Hartelijk bedankt!

avatar#4947
prinsjes
Berichten: 4
Reacties: 4

#5 Geplaatst: 2010-05-10 14:19:43

Wim, bedankt voor je duidelijke antwoord.

Toch nog een vraag: trek je de totale CVZ-bijdrage af of alleen de AWBZ-bijdrage? En daarnaast: is de AWBZ-bijdrage niet op te voeren als in Nederland betaalde belasting? Dat is immers wat anders dan het in mindering brengen op je inkomen.

Overigens hebben wij nog steeds geen enkele definitieve afrekening van het CVZ. Ook Hollandse molens malen langzaam. Wellicht is het hoog tijd voor een stevige frisse wind.

Peter Prins

avatar#3132
Advizeurpiet
Berichten: 20
Reacties: 952

#6 Geplaatst: 2010-05-12 17:50:55

@Wim (en andere deskundigen),

Aangezien mijn inkomen uit NL niet "verdragsgerechtigd" is, val ik niet onder de NL zorgverzekeringswet. Wonend in FR heb ik ook geen FR inkomsten van betekenis. Hetgeen betekent dat mijn vrouw en ik tot op heden een particuliere ziektekostenpolis hebben bij OOM verzekeringen.

Kan ik de premies van deze particuliere ziektekostenverzekering eveneens in mindering brengen op mijn in FR te declareren inkomen, net zoals jij doet met de inhouding ZVW?

Alvast mijn hartelijke dank voor nuttige bijdragen,

Jos

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#7 Geplaatst: 2010-05-12 19:21:23

Gewoon een klein vraagje aan 'Prinsjes': is Peter Prins familie van mij? Ik heb namelijk een neef die zo heet maar heel lang niet meer gezien. Helaas staat er geen e-mail adres bij het profiel.

Ingrid

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2010-05-13 13:24:25

Ik ben, zoals bekend geen fiscalist en doe bij lastige vragen een beroep op de NL/FR fiscalisten. In mijn belastingalmanak 2010 kwam ik bij Frais divers déductibles nog wel de volgende tekst tegen:

les cotisations versées à des mutuelles ou à des compagnies d'assurances privées en vue de couvrir les risques de maladies ou d'accidents spécifiquement professionnels.

Ik zou even langs het belastingkantoor lopen. In deze aangiftetijd zitten daar mensen klaar om juist dit soort vragen te beantwoorden.

Wim

avatar#8936
Pip
Berichten: 0
Reacties: 3

#9 Geplaatst: 2011-03-02 14:10:39

Wim, volgens de Impots in Alès zijn de in Nederland afgedragen ziektekosten niet aftrekbaar. Als ik de gearceerde tekst in je reactie lees, dan wordt er gesproken over mutuelles ou des compagnies d'assurances privées. Dat is de CvZ bijdrage toch niet? Of zie ik het helemaal verkeerd? Heb binnenkort een uitgebreid gesprek in Alès en zal de uitkomst in ieder geval delen.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#10 Geplaatst: 2011-03-02 14:26:47

Het is heel bijzonder. Ook buiten dit forum bereiken mij berichten dat in het ene belastingkantoor wél en in het andere niet akkoord wordt gegaan met het aftrekken van de in NL betaalde sociale premies. Het is te zot voor woorden dat de interpretatie van de Europese wetgeving hieromtrent (wel aftrekbaar) niet in het gehele land dezelfde is. Zeer vreemd is ook dat sommige eigenwijze inspecteurs alle in NL betaalde premies en bijdragen weigeren in mindering te brengen en dat anderen zich daarbij alleen tot de CRDS beperken. Kortom, een rommeltje.

Wim

avatar#3561
Coq-au-vin
Berichten: 7
Reacties: 51

#11 Geplaatst: 2011-03-03 10:29:56

Ook "mijn" belastingkantoor (in Carpentras, Vaucluse) vindt dat de afdracht aan CVZ niet aftrekbaar is.

Wat is hier aan te doen?

Han

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#12 Geplaatst: 2011-03-03 10:58:32

Zolang de Fransen slechts het netto inkomen moeten opgeven als belastbaar inkomen (netto inkomen in Frankrijk = brutoloon -/- sociale premies werknemer), zie ik geen ENKELE aanleiding om de CvZ premies niet in aftrek te brengen. Zijn nu niet bepaald vrijwillige bijdragen!

Tot op heden heb ik het bij één cliënt meegemeekt, maar daar speelde wel meer.

Niet akkoord gaan met deze vreemde stelling van de bealstingdienst!

Succes!

avatar#8622
Truc Machin
Berichten: 37
Reacties: 97

#13 Geplaatst: 2011-03-03 13:54:14

Nog nooit problemen gehad met de genoemde aftrekposten. Département 03.

Truc

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#14 Geplaatst: 2011-03-03 18:40:42

Ook nooit problemen gehad. 43 Haute Loire.

avatar#5726
Pierro
Berichten: 7
Reacties: 45

#15 Geplaatst: 2011-03-04 08:02:47

Ook ik voer al jaren de netto bedragen op en voeg het afschrift toe wat de ingehouden CVZ premies laat zien en geen enkel probleem hier in  Le 33 (Aquitaine/Gironde),

Peter

avatar#3561
Coq-au-vin
Berichten: 7
Reacties: 51

#16 Geplaatst: 2011-03-07 11:14:46

Volgens mij zit er een dubbelzinnigheid in de uitleg van de Franse belastingdienst  over het al dan niet kunnen aftrekken van de bijdrage van het CVZ (op pensioenen).

In de uitleg (Fiche descriptive 3391: III – 5) bij  de déclaration des revenus staat, voor salaris en rente:

Le montant net du revenu imposable dans cette catégorie est déterminé en déduisant, notamment, du montant brut des sommes payées les cotisations sociales obligatoires et les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsque le salarié est en activité.

Hierbij wordt geen melding gemaakt of de bron van inkomsten van Franse of van buitenlandse oorsprong is.

Maar voor de buitenlandse pensioenen wordt in de toelichting (2041-K) verwezen naar het document 2041GG. Daarin staat o.a. dat

Les revenus  sont retenus pour leur montant avant application des déductions pour frais professionnels (déduction de 10 %  ou des frais réels) ou de l’abattement de 10 % sur les pensions.

De Franse belastingdienst kan dus kennelijk kiezen volgens welk document ze te werk gaat. Zou dit de verklaring zijn voor de verschillen in behandeling?

Han

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#17 Geplaatst: 2011-03-07 19:25:23

Nee, deze zaken hebben volgens mij niets met elkaar te maken.

Die 10% korting is een algemeen forfait op pensioenen, die voor iedereen geldt, Fransman of buitenlander. Ook is er een forfait van 10% voor nog werkenden, het arbeidskostenforfait (of meer als de arbeidskosten aantoonbaar hoger zijn dan die 10%). Daarna worden voor de Fransen dan nog de prélèvements sociaux ingehouden.

Wim

avatar#3561
Coq-au-vin
Berichten: 7
Reacties: 51

#18 Geplaatst: 2011-03-07 22:02:21

Wim,

Ik denk dat deze zaken wel degelijk een verband hebben. Het eerste formulier beschrijft de werking van het Franse belastingsysteem in het algemeen, het tweede is een formulier dat specifiek beschrijft hoe om te gaan met buitenlandse pensioenen.

In beide formulieren heb ik gezocht hoe het vakje “salaris, pensioen” ingevuld moet worden (Bruto of netto).

Het eerste formulier geeft aan dat het in te vullen bedrag NETTO moet zijn. Immers na aftrek van de “cotisations sociales obligatoires” (lees: de bijdrage aan CVZ).

Uiteraard wordt daarover door de belastingdienst nog de 10 % (+ in sommige gevallen nog eens 10 %) abattement toegepast.

In het tweede formulier lees ik (maar ik kan mij vergissen) dat de buitenlandse pensioenen BRUTO moeten worden opgegeven. Immers vóórdat de ‘frais professionels” worden afgetrokken. (Dat doet de belastingdienst wel voor je.) Overigens helemaal duidelijk is dit niet, want er staat niet expliciet dat de sociale lasten NIET mogen worden afgetrokken.

Welke schriftgeleerde heeft hierop het juiste antwoord?

Han

avatar#8936
Pip
Berichten: 0
Reacties: 3

#19 Geplaatst: 2011-03-17 12:22:43

Nu het nog allemaal vers in het hoofd zit, doe ik maar meteen verslag van mijn gesprek hedenochtend met een belastingambtenaar in Alès, gespecialiseerd in europese belastingwetgeving. Voorzover mogelijk ....

De uitkomst van het gesprek over het al dan niet "déductible" zijn van de in Nederland ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet buitenland is als volgt.

Die bijdrage mag in geen geval worden afgetrokken van het bruto loon. Dat moet in zijn geheel worden opgegeven, zowel op het rose als het blauwe formulier ofwel formulier 2047K en formulier 2042K. Alleen ...... dat bruto loon moet niet worden ingevuld op formulier 2047K op de laatste pagina onder VII, Revenus de soure étrangère .... imposables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Idem op formulier 2042K waar het desbetreffende bruto-loon niet meer moet worden genoteerd onder 8/8TL.

De CRDS wordt dan dus niet meer geheven over het loon waarover al in Nl een inhouding heeft plaatsgevonden. Meer zit er volgens de vriendelijke belastingambtenaar niet in: dus alleen CRDS. En dat schijnt geen enorm hoog bedrag te zijn.

Voorwaarde is wel, dat u jaarlijks bij het CvZ een E121 formulier hoort aan te vragen dat u eventueel kunt overleggen indien de Impots daarom vraagt. Aan meesturen van documenten hebben ze een reuze hekel, maar als ze erom vragen, moet u dus een geaktualiseerd formulier in huis hebben.

Kunt het nog volgen?

Ik kreeg - weliswaar met grote terughoudendheid - een knipseltje mee van een intern document van de Impots waarin het volgende staat (alleen voor zeer ingewijden en dat ben ik niet) En de man was zo bang door de mand te vallen met zijn interne instructie, dat hij van de zenuwen het kopje boven het artikel er ook heeft afgeknipt. Het knipsel begint dus hier: "Quand revenus imposables à l'IR, Selon le CGI ou la Convention: montant brug no. 2047 cadre VIII, no. 2042 8 TL:

... Si crédit d'impôt: 8TK ou 8TA: revenus imposables: CRDS: UE: Retraités percevant une pension de retraite ayant sa source dan un Etat de l'UE, en Norvège, Islande, au Liechtenstein, ui sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale francaise du seul fait de leur Résidence: sont exonérés s'ils produisent le formulaire communautaire E121 en cours de validité certifié par l'institution étrangère débitrice des pensions qui retient des cotisations à leur charge pour la couverture des prestations maladie."

 

Wordt vast wel vervolgd, vrees ik!

 

avatar#8864
madou
Berichten: 0
Reacties: 17

#20 Geplaatst: 2011-03-18 13:44:10

Degenen van het forum die de CRDS onterecht aftrekken, en zo gezegd "geen problemen" hebben ontmoet, hebben zeer waarschijnlijk nog nooit een belasting controle in Frankrijk gehad. Zolang je niet wordt gecontroleerd kun je je hele hebben en houden aftrekken "zonder problemen". Zijn er hier trouwens zoveel mensen die in Frankrijk werken en in NL premies betalen ?? eigenaardig.

Madou

avatar#8936
Pip
Berichten: 0
Reacties: 3

#21 Geplaatst: 2011-03-18 14:27:20

Mijn bericht betreft de situatie waarin twee mensen niet werken in Frankrijk, maar alleen pensioen etc. uit Nederland ontvangen. Volgens mij zijn er niet zoveel reacties van personen die in Frankrijk werken en in Nl premie betalen. Lijkt me ook vreemd.

En je hebt gelijk: zolang er geen controle is, kun je een hoop maken. Dat heb ik intussen wel ontdekt. Maar het zou prettig zijn te weten wat nu werkelijk wettig wel en niet mag. Want het is raar dat er zoveel verschillen zijn. Voor sommigen zal de uitkomst misschien vervelend zijn, maar wat heb je eraan als je verkeerde opgaven doet en dan controle krijgt?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#22 Geplaatst: 2011-03-18 18:25:45

Het begint er steeds meer op te lijken dat het kernpunt van de tegenstrijdige berichten van forumleden en Franse belastingambtenaren ligt in die CRDS, één van de sociale belastingen. Frankrijk maakt namelijk onderscheid tussen sociale premies en sociale belastingen, samen geheten prélèvements sociaux. De CRDS is een voorbeeld van het laatste (belasting) en moet altijd worden betaald, menen overijverige belastingambtenaren op te maken uit hun fiscale jurisprudentie. De bijdrage van de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) bedraagt overigens een dunne 0,5%. Vandaar wellicht dat de meeste Franse belastingdiensten er niet zo'n punt van maken.... ?

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#23 Geplaatst: 2011-03-18 21:24:27

OK Nog maar eens een keer.

Ik citeer uit Le Particulier van mei 2000 en juni 2001

""

Les personnes résidant en France qui perçoivent des revenus d'activité (salaires, honoraires...) ou de remplacement ( allocations de chômage, retraite...) soumis au régime de protection sociale d'un autre pays de l"Espace économique européen n'ont pas payer la CSG et la CRDS (CJCE 15 février 2000)""""

""

Les travailleurs frontaliers (Français travaillant dans un pays limitrophe) ou étrangers détachés en France, et les retraités qui sont à la charge d'un régime d'assurance maladie étranger, européen ou non, n'ont pas à supporter la contribution sociale généralisée (CSG) ni la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur leur salaire ou leur retraite (ordonnance no. 2001-377 du 2 mai 2001,JO du 3)""

Beide regels zijn het gevolg van rechtspraak van het EU hof van Justitie tegen de Staat Frankrijk. (ik meen uit het jaar 1999)

Hiermee de betreffende ambtenaar confronteren en die discussie over CSG en CRDS ( de Sociale premie heffingen  op zijn Frans) is denk ik over. Ik zet deze referenties elk jaar weer in mijn aangifte en men praat er nooit meer over.

Vwb de inkomsten belasting.

Net als in NL is dit iets heel anders dan de Sociale Premies e.d.

Ik trek altijd de door mij betaalde bijdragen ZVW en AWBZ af van mijn inkomen in elk veld van het aangifte biljet. Men vraagt mij vrijwel elk jaar naar de bewijzen daarvoor. Ik stuur altijd copien van de jaaropgaves als antwoord terug maar wel met een uitgebreid in het Frans gestelde uitleg over hoe ze dat moeten lezen. Dus ZVW en AWBZ zijn de NL termen voor de prélèvement van de NL versie van  de CSG en de CRDS. Nog nooit in al die jaren verdere uitleg hoeven geven en altijd geaccepteerd. Sterker nog. Van de beginjaren heb ik, nadat ik dit heb ontdekt en een verzoek tot herrekening heb ingediend, nog keurig het teveel betaalde belasting terug gekregen. Maar ja, je moet echt wel even op papier in het Frans uitleggen, wat ze moeten lezen in die documenten die je overlegt.

Ik denk wel, dat men tevergeefs zal zoeken naar de expliciete teksten hierover, en dat e.e.a. echt moet worden uitgelegd en overeengekomen met de lokale belastingdienst. Alles is dus interpretatie. Zoals ook in NL heel vaak met de Inspecteur. Niet mee eens? Bezwaarschrift, mediateur  van de belastingen (ombudsman zeg maar) en eventueel naar de rechter. Net als in NL.

avatar#4648
Rob van Schijndel
Berichten: 2
Reacties: 155

#24 Geplaatst: 2011-04-06 15:08:46

Namens ¨Pip¨ heb ik overleg gevoerd met de belastingdienst in Ales. Ook de betreffende inspecteur is nu akkoord gegaan met de aftrekbaarheid van de CvZ-premies. Het netto bedrag moet worden opgegeven (bruto bedrag - verplichte sociale premies).

Althans, hij heeft aangegeven dat deze premies aftrekbaar zijn. Nu moet hij nog de gecorrigeerde aangiften goed gaan verwerken.

Rob van Schijndel

avatar#3428
jean-paul le chateau
Berichten: 33
Reacties: 933

#25 Geplaatst: 2011-04-06 16:18:59

Toch knap als je als Nederlander de Franse belastingdienst kunt helpen...

avatar#6591
peter en nienke
Berichten: 9
Reacties: 88

#26 Geplaatst: 2011-04-06 17:39:03

Dank voor deze belangrijke informatie.

Ik heb in de Tarn et Garonne, waar het overigens ook minder regent dan in de Dordogne, de CVZ premie nooit afgetrokken.

Staat de beslissing van de inspecteur in Ales ergens op papier?

Bij voorbaat dank,

Peter

avatar#6591
peter en nienke
Berichten: 9
Reacties: 88

#27 Geplaatst: 2011-04-07 12:37:41

Ik vind het altijd een beetje lastig in dit forum, dat als je een vraag stelt, de volgende dag het onderwerp is verdwenen.

Het gaat nu ineens weer over verzekeringen.

Mag ik mijn bovenstaande vraag nog een keer stellen?

Bij voorbaat dank voor de informatie.

mvg/peter

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#28 Geplaatst: 2011-04-08 00:17:53

Als ik het mag samenvatten dan komt het er op neer dat die, aan het CVZ betaalde,  premies aftrekbaar zijn op het Belastbaar Inkomen in Frankrijk.

Althans dat zou overal, bij alle franse belastingkantoren, zo moeten zijn omdat het in Nederland namelijk verplichte inhoudingen zijn.

In mijn optiek hoort de NOMINALE premie er ook bij omdat die ook nodig is om bij het CPAM onze gezondheidszorg verzekerd te hebben.

Daar bovenop heb ik nog de Mutuelle voor 75 euro/maand voor het extra.

Wat kost het ons nu na aftrek van de Nederlandse premies.

Het eenvoudigste voorbeeld betreft iemand die een hoger inkomen heeft dan de Premiegrens (iets van 33500 euro).

Met behulp van een rekenprogramma, waarnaar verwezen wordt in een andere DRAAD over het CVZ, vinden we een jaarpremie van iets van 4800 euro.

Als die aftrekbaar zijn in Frankrijk dan zal dat 30% opleveren omdat in Frankrijk het 30% tarief geld vanaf 25.195 euro.

Dus NETTO betalen we 3360 euro per jaar (2011) en dat moeten we vergelijken met wat iemand in Nederland betaalt.

Daar in Nederland ken ik iemand en op diens jaaropgave staat: "Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet" = 2340 euro ook verplicht ingehouden door de werkgever dus.

Daarnaast is iemand in Nederland nog verzekerd bij een zelf te kiezen verzekeraar voor iets van 120 euro/maand = 1440 euro/jaar en dus wordt het totaal: 1440+2340 = 3780 euro/jaar.

Coclusie, dat is een soortgelijk bedrag als waarmee het CVZ ons dwarszit onder de aanname dat de CVZ-premies in Frankrijk aftrekbaar zijn.

Blijft over specifieker situaties uit te rekenen indien het salaris lager is. Dan zal de premie CVZ lager zijn maar het levert ook een lagere aftrekpost op.

En de vraag is dan opnieuw, hoe zou het geweest zijn als men in Nederland gewoond zou hebben.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#29 Geplaatst: 2011-04-09 09:15:20

@ Wibra

U verwaarloost in uw vergelijking de AWBZpremie in Nederland te betalen. Indien de verdragsbijdrage in Frankrijk 4800 Euro is, zal -afgezien van verhogingen voor de heeffingskorting voor de partner - de vergelijkbare premie in Nederland ongeveer 3800 Euro gedeeld door de woonlandfactor van Frankrijk zijn (dus ongeveer 6200 Euro). Daarbij verwaarloos ik eveneens de minimale verschillen in nominale premie ZVW tussne verzekeraars, en het vrijwillige eigen risico dat bij de verdragsbijdrage niet mogelijk is.

Een ander verschil is dat de verdragsbijdrage in Nederland sinds enkele jaren niet meer aftrekbaar is.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#30 Geplaatst: 2011-04-09 11:04:43

De AWBZ-premie maakt deel uit van die 4800 euro.

Het is het totaal NOMINALE premie + Premie ZVW + Premie AWBZ.

Voor iemand die permanent in Frankrijk woont

En dat bedrag is wat ik zo ongeveer in 2010 betaald heb op een inkomen boven de premiegrens. een heffingskorting voor de partner die heb ik niet meegenomen omdat het bedrag ook geld voor een alleenstaande.

Was er wel een partner dan had daarvoor ook de NOMINALE premie betaald moeten worden. (daarover schreef iemand ook ergens een bericht)

Dat die 4800 euro/jaar zo'n beetje juist is dat blijkt uit een voorbeeld berekening die het CVZ op haar WEBsite heeft staan.

http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/rubriek+verzekeringen/bijdragen+buitenland/uitleg-berekening-zvw-bijdrage-2008.pdf

Die voorbeeld berekening gaat over 2008 maar is te vinden op de site bij 2011.

Het loopt daar alsvolgt.

De NOMINALE premie was in 2008 91,42 euro/maand en vervolgens wordt er over 11.000 euro AOW die 7,2% ZVW betaald. Daarnaast nog over 20231 euro ander inkomen 5,1%!! Deze twee bedragen samen dus 11000+20231 = 31231 euro dat was in 2008 het bedrag waarover maximaal premie was verschuldigd.

Tenslotte nog 12,15% van maximaal 31589 euro AWBZ en vervolgens verminderd met de Algemene heffinskorting. Men komt daar dan op 6009,48 euro uit.

En dat moet dan vermenigvuldigd worden met de Woonlandfactor die in het voorbeeld willekeurig gekozen is MAAR voor Frankrijk toen, in 2008, 0,6935 was.

Voor 2008 zouden we op 4167 euro gekomen zijn.

In 2011 zijn de bedragen anders:

http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/rubriek+verzekeringen/bijdragen+buitenland/bijdragen-zvw-woonlandfactoren-en-heffingskortingen-2011.pdf

NOMINALE Premie = 104,83 euro, Premie ZVW 7,75% over de AOW en 5,65% over het restant uit ander inkomen (33427 - AOW)!! Hierin is 34427 euro het bedrag waarover maximaal premie verschuldigd is. Verder 12,15% AWBZ over maximaal 33436 euro. en daar gaat dan de Algemene heffingskorting vanaf en die is 772 euro voor 2011. AOW-alleenstaande  = 12809 euro.

Met deze gegevens komt er 6635 euro uit rollen en daarop moeten we de woonlandfactor loslaten, in 2011 is die 0,7747!! Dus 5140 euro premie voor 2011.

Aftrekbaar op het IN FRANKRIJK BELASTBARE INKOMEN!!!

Dus dan wordt het NETTO 70% van 5140 euro = 3598 euro.

In mijn eerdere voorbeeld over de situatie "Als ware men nog in NEDERLAND"

Dat betreft iemand die PERMANENT in NEDERLAND woont eveneens een Alleenstaande. Op de jaaropgave 2010 staat "Bijdrage Zorgverzekeringswet" = 2340 euro.

Of dat inclusief of exclusief AWBZ is dat weet ik niet, WAAR kan men dat vinden? Het kan van belang zijn bij het onderling vergelijken maar dan wordt het alleen maar MEER wat men als Nederlander dus betaalt.

De strijd gaat al jaren dat we in het buitenland onterecht teveel betalen, toch?

In ieder geval betaalt diegene aan de Ziektekostenverzekeraar ook nog 120/maand = 1440 euro/jaar.

Het is dus niet zo dat de persoon in het voorbeeld zowel in Nederland als in Frankrijk woonde.

De conclusie blijft dus dat het totaal aan kosten via CVZ ingehouden op inkomsten uit Nederland van een Permanent in Frankrijk woonachtige alleenstaande globaal gelijk is aan wat zo iemand in Nederland kwijt is.

à propos:

Ben je geboren voor 1 januari 1946 dan betaal je 12,15% AWBZ over maximaal 33485 euro, Ben je NA die datum geboren dan is het maximum bedrag 33436 euro. Ben je net iets te OUD dan kost het je 12,15% van 49 euro = 5,95 euro/jaar! WIE HEEFT DIT BEDACHT??

Wat mij betreft doen ze er bij het CVZ beter aan jaarafrekeningen te produceren.

Ik wacht op 4 voorafgaande jaren waarbij de verschuldigde premie gewoon de maximum premie is! Vandaar mijn interesse om het zelf dan maar uit te rekenen.

En als je iets hebt kunnen uitrekenen dan begrijp je automatisch hoe het werkt.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#31 Geplaatst: 2011-04-09 22:42:29

"De conclusie blijft dus dat het totaal aan kosten via CVZ ingehouden op inkomsten uit Nederland van een Permanent in Frankrijk woonachtige alleenstaande globaal gelijk is aan wat zo iemand in Nederland kwijt is."

Neen, de verschillen zijn voor gepensioneerden, indien men de verdragsgerechtigde gepensioneerde in Frankrijk wil vergelijken met een in Nederland wonende gepensioneerde, als volgt.

1) in vergelijking met Nederland wordt in Frankrijk een woonlandfactor toegepast (van thans ong. 0,77) In dit opzicht betaalt de verdragsgerechtigde minder dan een inwoner van Nederland aan ZVW premie, ZVWiab en AWBZpremie betaalt(voor een ander pakket overigens)

2) de verdragsbijdrage CvZ is in Frankrijk aftrekbaar. De premies ZVW en AWBZ in Nederland niet (meer).

3) om aanvullend te verzekeren voor ziektekosten wordt in Frankrijk vermoedelijk meer premie betaald dan in Nederland.

Hoe een en ander in kosten uiteindelijk vergelijkenderwijs uitwerkt is moeilijk te zeggen.

Dat er twee maxima voor de AWBZcomponent in de verdragsbijdrage zitten, afhankelijk van leeftijd, komt door de introductie van de houdbaarheidsbijdrage (verzonnen door CDA en PvdA en CU in een vorig kabinet Balkenende). De inkomstenbelastingheffing moet er bij betrokken worden om de zaak inzichtelijk te maken. In de loop der jaren zullen die maxima steeds verdere uit elkaar gaan lopen.

Dat CvZ traag is met het opleggen van jaaraanslagen is juist. Versnelling is vrijwel alleeen met behulp van de Ombudsman te bereiken. Dan wil CvZ bij uitzondering wel handmatige berekeningen voor een klager maken. Tot nu toe blijkt CvZ haar traagheid te compenseren door indien men moet bijbetalen geen renteheffing toe te passen.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#32 Geplaatst: 2011-04-10 12:39:26

Het was me primair te doen om voor een gepensioneerde, alleenstaande, te berekenen wat de bijdrage aan het CVZ dan is, in FRANKRIJK.

Als uitgangspunt, om vervolgens te gaan bekijken hoe het uitpakt indien men gepensioneerd is en er bijvoorbeeld ook een fiscale partner is. Maar in ieder geval zo generaal mogelijk.

Dat berekenen dat was nodig om te weten welk bedrag  men op het "in FRANKRIJK BELASTBARE INKOMEN" zou kunnen aftrekken om op die manier uit te komen op de "NETTO" bijdrage aan het CVZ.

Tijdens het schrijven van mijn eerste bericht hierover bedacht ik dat het interessant kan zijn om het resultaat in een context te plaatsen door de vergelijking "What If" als ik nu nog volledig in Nederland gewoond zou hebben.

Dat was dus een secundair doel, maar jammer dat het kennelijk niet goed te bepalen is.

Onder 1) schrijft VoogdJ dat, door de woonlandfactor, de in Frankrijk permanent woonachtige Nederlander, dus minder premies betaalt dan een permanent in Nederland wonende Nederlander.

Wat ik me nu afvraag is of dan dus voor Nederland de Woonlandfactor 1,00 is.

Die woonlandfactor daarover heb ik begrepen dat op deze manier de bijdrage in overeenstemming wordt gebracht met de omvang van de zorg in het woonland, in dit geval Frankrijk.

Kortom lijkt het erop dat kennelijk de zorg in Frankrijk 77% goedkoper is vergeleken met Nederland!

Onder 3) haalt VoogdJ aan dat in Frankrijk we ook nog, weliswaar vrijwillig, voor de Mutuelle aan het betalen zijn! Dat klopt.

Maar door de vrijwilligheid heb ik het eerder buiten beschouwing gelaten.

Het is in mijn geval 75 euro/maand = 900 euro/jaar die dan moeten worden opgeteld bij het NETTO aan het CVZ betaalde bedrag.

Dus de conclusie moet worden dat we als permanent in Frankrijk wonende Nederlanders BETER AF zijn dan wanneer we nog in Nederland gewoond zouden hebben? Als ik het commentaar van VoogdJ goed interpreteer.

Het zou prettig zijn als voor die situatie in Nederland er iemand een berekening kan opzetten die zo goed mogelijk in de buurt komt.

TENSLOTTE

Wat betreft de traagheid van het CVZ!

Een nadelig gevolg daarvan is dat indien er in 2008 bijvoorbeeld 1000 euro te weinig is ingehouden, dan staat dat te lage ingehouden bedrag op de Jaaropgave van de Pensioenuitkeerder.

Op basis daarvan moet ik dan de FRANSE AANGIFTE doen.

Als nu, bijvoorbeeld 4 jaar later, het CVZ met haar jaarafrekening komt die 1000 euro hoger uitvalt, dan is de vraag hoe dat dan alsnog fiscaal in FRANKRIJK gecorrigeerd kan worden.


avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#33 Geplaatst: 2011-04-10 15:19:46

Wat het 'Tenslotte' betreft: mijn ervaring is dat een briefje naar de Franse belastingdienst volstaat ('inhoudingen bleken hoger dan op aangifteformulier vermeld'.) Aldus heb ik als toenmalig onwetende ooit 'vergeten' in NL betaalde premies af te trekken bij inkomstenopgave over enkele jaren. Alles keurig terugontvangen.

De uitleg van het CVZ over de berekening van de bijdragen over 2008 is ook in een Franse versie geleverd.....

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#34 Geplaatst: 2011-04-10 18:22:48

Wat Wim hiervoor stelt kan ik volmondig onderschrijven. Exact dezelfde ervaring.

Ter aanvulling nog.....toen ik dus schreef dat ik de aangifte van 2007 wilde aanpassen omdat ik in 2008 een naheffing van CVZ over 2007 had gekregen, schreef de belastingdienst mij keurig uitgebreid terug met de mededeling, dat ik dat bij de aangifte over  2008 (het jaar waarin die naheffing echt door mij betaald was) kon aftrekken. Met de vigerende wetsartikelen betreffende het jaar van aftrek erbij. Echt heel netjes en klantvriendelijk.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#35 Geplaatst: 2011-04-10 22:06:04

@wibra

"Onder 1) schrijft VoogdJ dat, door de woonlandfactor, de in Frankrijk permanent woonachtige Nederlander, dus minder premies betaalt dan een permanent in Nederland wonende Nederlander.

Wat ik me nu afvraag is of dan dus voor Nederland de Woonlandfactor 1,00 is."

Dat klopt ongeveer, zij het dat er in Nederland (geringe) verschillen zijn in nominale ZVW tussen verzekeraars. Je kunt het ook toetsen met behulp van het rekenmodel van www.vngsint.com.

Betaalt een ingeztenen van Nederland meer of minder voor zijn ziektekostenverzekeringen? Vermoedelijk meer, gezien het bovenstaande, zij het dat de premie voor de vrijwillige Mutuelle hoger zal zijn dan in Nederland de premie voor een aanvullend pakket. Die aanvullende pakketten zijn echter verschillend.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#36 Geplaatst: 2011-04-15 11:01:51

Wat ik me nog realiseerde is dat de premie ANWBZ in Nederland verstopt zit in de Heffingskorting. Ook 12,15 % van maximaal het bedrag 32738 euro.

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/overig2010/overig2010-09.html

En zoals VoogdJ eerder schreef is dat in NEDERLAND voor een inwoner van Nederland NIET aftrekbaar. Vandaar dat wij in FRANKRIJK wonende Nederlanders beter af zijn.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#37 Geplaatst: 2011-04-15 13:16:08

@Wibra

"Wat ik me nog realiseerde is dat de premie ANWBZ in Nederland verstopt zit in de Heffingskorting. Ook 12,15 % van maximaal het bedrag 32738 euro."

Het is iets anders. De verschuldigde premie AWBZ voor AWBZverzekerden ( in Nederland en daarbuiten) is (voor 2011) 12,15% van het premieinkomen minus het AWBZdeel in de heffingskorting (de laatste is individueel bepaald omdat hij uit diverse bestanddelen bestaat). Het eerste, het premieinkomen, is gelijkgesteld aan het wereldinkomen box 1 naar Nederlandse definitie (WetIb2001). Het premieinkomen is in beginsel gemaximeerd op het maximum van de tweede schijf in de inkomstenbelasting. In  verband met de introductie van een houdbaarheidsbijdrage in de sfeer van de inkomstenbelasting zijn er echter sinds 1.1.2011 twee maxima van premieinkomens, een voor degenen die voor 1.1.1946 geboren zijn en een die vanaf die datum geboren zijn. Die maxima zijn nu nog weinig verschillend maar zullen steeds verder uit elkaar gaan lopen. De oudste groep heeft het hoogste maximum.

Voor verdragsgerechtigden jegens CvZ geldt dat de AWBZcomponent in de verdragsbijdrage op dezelfde principes wordt berekend, zij het dan nog vermenigvuldigd met de woonlandfactor.

Ik laat de (bijzondere) verhogingen van de heffingskortingen voor de premiepartner krachtens art. 8.9 en 8.9.a van de wetib2001 buiten beschouwing.

Het bovenstaande is goed na te rekenen vooor elk kalenderjaar sinds 2006 met rekenmodellen op de thuispagina van www.vngsint.com of icng.eu

Voor ZVW/AWBZverzekerden kieze men dan  op sheet "woonlandfactoren" als fictief woonland "Nederland", met als woonlandfactor: 1.

Als de wet uniformering loonbegrip wordt aangenomen (nu gepland voor 2013) zal de zaak drastisch veranderen wat betreft de verdragsbijdrage. Vooral het maximale wereldinkomen zal dan sterk omhoog gaan (tot ongeveer 50000 Euro)

De gevolgen van een en ander heb ik recent besproken op http://uitpandigen.nl. Het komt erop neer dat wat betreft de hoogte van de vedragsbijdrage aan CvZ de hoge (pensioen)inkomens ongunstiger af zijn en de lagere juist gunstiger. 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#38 Geplaatst: 2011-04-15 14:32:51

Dat is geen vrolijk nieuws wat @Voogdj op deze zonnige vrijdag brengt.

Maar er staat voorzien in 2013 dus dat duurt nog even.

Dan praten we ineens over een circa 17000 euro hogere premie grens!

En dat is globaal 1,5-maal de huidige premiegrens voor de ZVW en AWBZ.

We gaan dus globaal 1,5-maal zoveel premie betalen als de percentages gelijk blijven? Bruto en ook Netto.

Dat klinkt niet als iets aantrekkelijks.

De afgelopen jaren heb ik premiepercentages, premiegrenzen en Woonlandfactoren allen maar omhoog zien gaan.

Dus heeft dit voorstel wel kans van slagen?

Of zullen de percentages omlaag gaan als de premiegrens ZEER FORS omhoog gaat? Men moet ergens dekking vinden uiteraard maar als die er eenmaal is dan kan men volstaan met een lager percentage.

Over verschillende bijdragen voor 65+ en 65- daarover schreef @Voogdj eerder


"Dat er twee maxima voor de AWBZcomponent in de verdragsbijdrage zitten,

afhankelijk van leeftijd, komt door de introductie van de houdbaarheidsbijdrage (verzonnen door CDA en PvdA en CU in een vorig kabinet Balkenende)"

Voor 2010 kwam het uit op 5,95 euro/jaar meer AWBZ voor de 65+ hetgeen voor de inkomens waarvoor dat geldt op circa 1 promille van de CVZ premie uitkomt. In de komende jaren zal dat bedrag gaan toenemen maar WAAROM?

Als je bij de garage je auto inruilt en de waarde is 20.000 euro dan sta je vreemd te kijken als de garagehouder zegt: "Sorry, ik geef er 20 euro minder voor" Je denkt dan in modern haags politiek jargon " Die is knettergek"

En door al dit soort fijnmazigheid ziet men op een gegeven ogenblik door de bomen het bos niet meer.

Wat nog steeds een vraag is gebleven, HOE ZIT HET IN FRANKRIJK ZONDER CVZ??

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#39 Geplaatst: 2011-04-16 18:56:35

zie voor de wijze waarop het kabinet de gevolgen van de uniformering van het loonbegrip wil stroomlijnen/compenseren de draad op http://uitpandigen.nl:
Gevolgen uniformering van het loonbegrip voor verdragsgerechtigden
J an d e V oogd (22-02-11)